Підручник з Основ правознавства. 9 клас. Ремех - Нова програма

Узагальнення

ПЕРЕВІРТЕ Й ОЦІНІТЬ, ЯК ВИ ЗАСВОЇЛИ ТЕМИ РОЗДІЛУ 3 «ОСНОВИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ»

Виконайте комплексні підсумкові завдання, наведені нижче. Кожне з них складається з:

1) тестових завдань (0-10 балів);

2) логічного ланцюжка (0-3 балів);

3) завдання щодо аналізу історичного документа (0-5 балів);

4) творчого завдання (0-6 балів).

Максимальна кількість балів, які ви зможете отримати -24, що відповідає оцінці «12». За вказівкою вчителя або власним бажанням ви можете виконати один чи обидва варіанти підсумкових завдань.

Варіант І

І. Тестові завдання

1. Оберіть варіант відповіді (букву), де вказано види прав людини за сферою життєдіяльності:

1 економічні; 2 приватні; 3 політичні; 4 особисті; 5 трудові.

А 1, 2, 3; Б 1, 3, 4; В 2, 3, 5; Г 1, 2, 5; Д 2, 3, 5.

2. Оберіть варіант відповіді (букву), де вказано основні функції Верховної Ради України:

1 зовнішня; 2 соціальна; 3 установча; 4 контрольна; 5 законодавча.

А 1, 2, 3; Б 1, 3, 4; В 2, 3, 5; Г 3, 4, 5; Д 2, 3, 5.

3. Оберіть варіант відповіді (букву), де перелічено органи місцевого самоврядування в Україні:

1 обласна державна адміністрація;

2 міська рада;

3 селищний голова;

4 органи самоорганізації населення;

5 голова обласної державної адміністрації.

А 1, 2, 3; Б 2, 3, 4; В 2, 3, 5; Г 1, 2, 5; Д 2, 3, 5.

4. Оберіть варіант відповіді (букву), де зазначено підстави втрати громадянства України:

1 набуття громадянства на підставі фальшивих документів;

2 смерть громадянина;

3 невихід із попереднього громадянства;

4 державна чи військова служба в іноземній державі без згоди держави Україна;

5 припинення громадянства.

А 1, 2, 3; Б 1, 3, 4; В 2, 3, 5; Г 1, 2, 5; Д 1, 3, 5.

5. Оберіть варіант відповіді (букву), де вказано органи виконавчої влади в Україні:

1 Президент України; 2 Кабінет Міністрів України; 3 міський голова; 4 місцева державна адміністрація; 5 міністерство.

А 1, 2, 3; Б 1, 3, 4; В 2, 4, 5; Г 1, 2, 5; Д 2, 3, 5.

6. Що є основним суб'єктом місцевого самоврядування?

А трудовий колектив;

Б народ України;

В територіальна громада;

Г все населення держави.

7. Кому підконтрольний Кабінет Міністрів України?

А Верховній Раді України;

Б Президентові України;

В народу України;

Г Конституційному Суду України.

8. Що є засобами забезпечення захисту прав і свобод людини?

А принципи прав і свобод людини;

Б гарантії прав і свобод людини;

В стандарти прав людини;

Г механізми захисту прав і свобод людини.

9. Що є Основним Законом нашої держави?

А Закон України «Про громадянство»;

Б Закон України «Про Державний прапор»;

В Конституція України;

Г Закон України «Про вибори народних депутатів України».

10. Як називають особу - громадянина іншої держави, - яка перебуває на території України?

А емігрант;

Б біженець;

В апатрид;

Г іноземець.

II. Визначте пропущене та вилучіть зайве в запропонованому ланцюжку термінів і понять та узагальніть їх правовим поняттям.

Пропозиція - ... - скарга - мас-медіа - це ...

III. Прочитайте документ доби Директорії (1919 рік). Випишіть із нього основні поняття, які вивчали в темах розділу 3, та поясніть два з них.

Основний державний закон Української Народної Республіки ...

III. Права та обов'язки громадян

Артикул 13.

Українське громадянство в хвилі проголошення незалежності Української Народної Республіки мають:

1) всі особи української народності, що мешкають у межах Української Держави, і

2) всі особи інших національностей, що до дня 1 липня 1914 р. не менше, як один рік стало мешкали в межах Української Держави, і їх діти, при тому сталість за мешкання не визнається за урядовими та військовими особами колишньої Російської імперії, що не народилися в межах Української Держави, - якщо до 1 липня

1914 року проживали на Україні менше, як п'ять років...

Артикул 14.

Українське громадянство набувається:

1) через народження від батьків - громадян Української Держави;

2) через подружжя з громадянином Української Держави;

3) через надання громадянства відповідною владою...

IV. Поясніть конституційні засади організації державної влади в Україні - поділ її на законодавчу, виконавчу й судову.

Варіант II

І. Тестові завдання

1. Оберіть варіант відповіді (букву), де зазначено конституційні обов'язки громадян України:

1 захищати Вітчизну, незалежність і територіальну цілісність України;

2 додержуватися Конституції України та законів України;

3 сплачувати податки та збори в розмірах, установлених законом;

4 виховувати дітей у любові;

5 брати участь у виборах.

А 1, 2, 3; Б 1, 3, 4; В 2, 3, 5; Г 1, 2, 5; Д 2, 3, 5.

2. Оберіть варіант відповіді (букву), де вказано суди загальної юрисдикції:

1 місцеві суди;

2 Верховний Суд України;

3 Конституційний Суд України;

4 вищі спеціалізовані суди;

5 апеляційні суди.

А 1, 2, 3; Б 1, 3, 4; В 2, 3, 5; Г 1, 2, 5; Д 2, 3, 5.

3. Оберіть варіант відповіді (букву), де зазначено підстави набуття громадянства України:

1 за паспортом;

2 за народженням;

3 за постійним місцем проживання;

4 через прийняття;

5 за територіальним походженням.

А 1, 2, 3; Б 1, 3, 4; В 2, 3, 5; Г 1, 2, 5; Д 2, 4, 5.

4. Оберіть варіант відповіді (букву), де вказано органи влади, що ототожнюються з трьома гілками влади:

1 законодавчі;

2 ревізійні;

3 контрольні;

4 виконавчі;

5 судові.

А 1, 2, 3; Б 1, 3, 4; В 1, 4, 5; Г 1, 2, 5; Д 2, 3, 5.

5. Оберіть варіант відповіді (букву), де зазначено повноваження Конституційного Суду України:

1 ухвалювати закони;

2 розглядати й врегульовувати судові справи;

3 офіційно тлумачити Конституцію України;

4 надавати висновки щодо конституційності чинних міжнародних договорів;

5 вирішувати питання щодо відповідності Конституції України нормативно-правових актів низки органів.

А 1, 2, 3; Б 1, 3, 4; В 3, 4, 5; Г 1, 2, 5; Д 2, 3, 5.

6. Яким правом людина наділена від народження?

А природним;

Б суб'єктивним;

В позитивним;

Г об'єктивним.

7. Які нормативно-правові акти видає Кабінет Міністрів України?

А укази;

Б рішення;

В ухвали;

Г постанови і розпорядження.

8. Як називалась система управління містами, якою закріплювалася незалежність міста від феодалів, право на самоврядування?

А магдебурзьке право;

Б самоврядне право;

В литовські статути;

Г право вето.

9. Коли ухвалено Конституцію України?

А 16 липня 1990 року;

Б 24 серпня 1991 року;

В 8 червня 1995 року;

Г 28 червня 1996 року.

10. Які можливості людини, необхідний для існування і розвитку, гарантовані державою?

А обов'язки;

Б права і свободи;

В відповідальність;

Г законні інтереси.

II. Визначте пропущене й вилучіть зайве в запропонованому ланцюжку термінів і понять та узагальніть їх правовим поняттям.

Сільська рада - селищна рада - .... - місцева державна адміністрація - сільський, селищний, міський голова - районна рада - обласна рада - органи самоорганізації населення - це ...

III. Прочитайте документ доби Української Центральної Ради (1918 рік), випишіть із нього основні поняття, які вивчали в темах розділу 3, та поясніть два з них.

Конституція Української Народної Республіки ...III. Органи власти Української Народної Республіки

22. Вся власть УНР походить від народу...

23. Верховним органом УНР являються Всенародні Збори, які безпосередньо здійснюють вищу законодавчу власть в УНР і формують вищі органи виконавчої і судової власти УНР.

24. Вища власть виконавча належить Раді Народніх Міністрів.

25. Вищим органом судовим є Генеральний Суд УНР.

26. Всякого рода справи місцеві впроваджують виборчі Ради і Управи громад, волостей, земель...

IV. Напишіть 3-4 аргументи щодо дискусійного питання «Громадянство - необхідність чи абстракція, що не має жодного значення для людини?».

Якщо ви хочете поглибити свої знання й уміння

Подумайте над такими запитаннями й обговоріть їх з однокласниками та однокласницями.

1. Як, на вашу думку, розглядати питання подвійного громадянства в Україні: як право національних меншин чи грубе порушення Конституції України?

2. Чим є, на вашу думку, Європейський суд з прав людини: найвищою судовою інстанцією чи незалежним судовим контролем над державою?

3. Які проблеми існують у застосуванні норм гуманітарного права в сфері захисту цивільного населення в умовах збройного конфлікту в Україні?

4. Які проблеми і чому виникають у забезпеченні захисту права людини на життя в умовах розвитку біотехнологій?

5. Чи повинна місцева громада мати право самостійно вирішувати всі питання свого існування?

6. Чим є, на вашу думку, нормотворчість органів місцевого самоврядування: розширенням прав територіальної громади чи обмеженням парламентаризму?

7. Які проблемні питання існують у правовому регулюванні волонтерської діяльності в Україні?

8. Що, на вашу думку, мав на увазі митрополит Андрей Шептицький, коли казав: «Карністю, солідарністю, совісним сповненням обов’язків докажіть, що ви дозріли до державного життя».

Викладіть свої думки з проблемного питання в невеличкому (не більше ніж одна сторінка) правовому творі-роздумі:

1. Діти мають реально впливати на прийняття рішень, що їх стосуються.

2. Соціальні мережі мають бути зоною, вільною від «мови ворожнечі».

3. Органи місцевого самоврядування та місцеві органи державної влади: баланс повноважень чи двовладдя?

4. Чи потрібно запровадити юридичну відповідальність за кіберпереслідування?

5. Чи потрібно дозволити в нашій демократичній державі терапевтичне клонування людських клітин?

6. Чи повинна наша демократична держава вимагати від виробників утилізації їхньої продукції?

7. Чи слід органам місцевого самоврядування впровадити комендантську годину для осіб, які не досягли 18 років?

8. Чи має бути обов’язковим голосування в нашій демократичній державі?