Книги та підручники з історії України та всесвітньої історії

Історія України навчальний посібник В.Ф. Верстюк

Всесвітня історія: довідник школяра та студента

25 перемог України

Практичний довідник

Первісна історія України

Новітня історія України - XX ст.

Історія світової цивілізації - Юрій Павленко - 2001

Історія України - Основні дати, події, коментарі - 2008

"Русь" - "Мала Русь" - "Україна" - 2009

Історія України: соціально-політичний аспект - 2003

Історія України - Навчальний посібник - А. І. Чуткий

«Міфи України» - 2003

Історія України - Соціально-політичні аспекти - 2003

Історія українського суспільства - 2011

Видатні Українці: Довідник - 2010

Історія України - модульний курс - 2009

Мала історія України - 2007

Історія України в особах - Литовсько-польська доба - 1997

Княжа Русь-Україна та виникнення трьох східнослов'янських націй - 1964

Серія "Великі українці" - Богдан Хмельницький - 2007

Морські війни українських козаків - Перемоги укрїнської зброї - 2007

Україна: між перемогами і поразками - Роздуми на теми вітчизняної історії - 2008

Серія "Великі українці" - Степан Бандера - 2009

Українська Історія - Оповідання з історії України - 1993

Павло Скоропадський - Останній гетьман України - 2008

Радянські органи державної безпеки в Україні (1918–1991 рр.): історія, структура, функції - 2014

Історія України та українських козаків - Енгель Й.-Х.

Крим: шлях крізь віки - Історія у запитаннях і відповідях - 2014

Регіональна історія України - Збірник наукових статей - 2014

Нариси воєнно-політичної історії України - Атаманенко В. - 2014

Історія України з найдавніших часів до початку ХХ століття - П. С. Гончарук - 2009

Історія України - Навчальний посібник - В. Б. Гарін

Курс української історії: З найдавніших часів до ХХ ст.

Козацький міф - Історія та націєтворення в епоху імперій - Сергій Плохій

Хрестоматія - наскрізний зріз української історії від найдавніших часів до сьогодення - В. А. Смолій

Нова історія країн Західної Європи та Північної Америки (1492–1918 рр.) - О. С. Акунін

Навчальний посібник Історія України - Танцюра В. І.

Шпори з історії - Держави і права України

Історія України та всесвітня історія швидка підготовка для школярів

Новий довідник історії України

Історія України: Словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів

Велика Історія України - Микола Голубець

Історія України з давніх давен до сьогодення

Довідник з історії України М. Котляр, С. Кульчицький

Малий словник історії України

Історія України довідник

Довідник школяра і студента Всесвітня історія

Історія України сучасне бачення

Михайло Грушевський "Історія України"

Орест Субтельний "Історія України"

О. Д. Бойко - Посібник "Історія України" 2002р.

Білоцерківський В. Я. - Історія України : Навчальний посібник

Оповiдання про славне Вiйсько Запорозьке Низове

Гетьмани України і кошові отамани Запорозької Січі - Олена Апанович

Дан Берест "Витоки Козацтва"

Історія України з давнини до початку XXI століття

Історія України - посібник Г. Д. Темка, Л. С. Тупчієнка

Історія України (Курс Лекцій)

Всесвітня історія - Крип'якевич

Історія середніх віків (Лекції)

Всесвітня історія ХХ століття - довідник

Історія Росії - Від найдавніших часів до наших днів - Микола Вітенко

Історія України Словник-довідник