Новітня історія України. Навчально-методичний посібник

Тема 13. Громадсько-політичне життя в Україні наприкінці 1920-х - у 1930-і рр.

1. Зміни в складі населення України.

2. Державний устрій УСРР (УРСР).

3. Репресивна радянська політика.

Методичні вказівки:

Перший розділ розпочніть із загальної характеристики розвитку громадсько-політичного життя наприкінці 1920-х - у 1930-ті рр. Під впливом яких факторів відбувалися зміни соціальної структури в зазначений період і як цей процес позначився на становищі різних верств населення України?

У другому розділі Вам необхідно вказати нормативні акти, що визначали державний устрій, зазначити прізвища та роки перебування у “керма влади” всіх вищих державних і партійних керівників. Мова йде про голів РНК УСРР (УРСР) та перших (генеральних) секретарів ЦК КП(б)У. Показати еволюцію державної системи управління та зміну внутрішньої політики в залежності від ідеологічних пріоритетів влади.

Під час роботи над третім розділом студенту необхідно з’ясовувати та зазначити в рефераті причини запровадження та проведення репресивної політики в Україні. Крім того, йому потрібно буде приділити увагу розгорнутій компанії терору 1930-х рр. Скільки етапів пройшла дана хвиля? При висвітленні репресій першого етапу важливо підкреслити їх провокаційний характер, повну безпідставність і надуманість. Напишіть про гучні справи даного періоду. Охарактеризуйте репресивну політику першого етапу, обов’язково підкресліть, що він був серйозною підготовкою до другого, більш жахливого періоду політичних чисток в Україні. Коли він розпочався? Що свідчило про масовий характер чисток? Не забудьте згадати про події, які відбувалися в УРСР у 1937 - 1938 рр. Особливості цієї нової компанії по знищенню “неблагонадійних”. Крім того, бажано прослідкувати зміну свідомості населення та його повсякденне життя.