Новітня історія України. Навчально-методичний посібник

Тема 12. Особливості розвитку української культури в 1920-ті рр.

1. Коренізація в УСРР.

2. Розвиток освіти і науки.

3. Українське національне відродження в літературі.

Методичні поради:

При підготовці першого розділу студенту особливу увагу необхідно звернути на таке унікальне за своїм змістом та політичними і особливо духовними наслідками явище, як українське відродження 1920-х рр. і систему його реалізації, що дістала назву “українізація”. Зазначте про розробку і впровадження у життя системи практичних заходів, спрямованих на залучення до державного і громадсько-політичного життя українців. Розкрийте процес утворення україномовних освітніх і наукових закладів та політику радянського уряду щодо національних меншин, які населяли Україну. Крім того, напишіть про важливі заходи національного ренесансу в УСРР у 1920- ті рр.: створення національних сільрад і районів, розвиток національної преси тощо. Виклад теоретичного матеріалу рекомендуємо підтвердити фактичними показниками, досягнутими у проведенні українізації протягом першої половини 1920-х рр.

Другий розділ присвячений розбудові української системи освіти та науки в 1920-ті рр.

Вкажіть, яких змін зазнав освітянський процес у період непу? Зазначте вплив політики українізації на стан народної освіти. Не оминіть увагою і такі питання, як особливості формування педагогічної думки в Україні у 1920- ті рр., “Декларацію про соціальне виховання дітей” (1920 р.), “Кодекс законів про народну освіту в УСРР” (1922 р.).

Наступне про що студент зазначає в своєму рефераті, так це про розвиток науки в УСРР. Напишіть про діяльність Української Академії наук. З’ясуйте вклад українських учених у розвиток різних галузей науки.

У третьому розділі Ви зазначаєте про напрямки в українській літературі (неокласицизм та інші), організації, які їх представляли (“Плуг” і т. п.) та відомих представників (В. Сосюра, П. Тичина тощо). Чим, на Ваш погляд, можна пояснити складність розвитку літературної діяльності в Україні у 1920-х рр.?