«Підготовка до ЗНО» з всесвітньої історії

Тема 27. Тоталітарні та диктаторські режими

I. Завдання цієї форми складаються зі вступного запитання та чотирьох варіантів відповідей, серед яких потрібно вибрати один правильний.

1. Назвіть роки Громадянської війни в Росії:

а 1920–1921 рр.;

Б 1917–1922 рр.;

В 1918–1921 рр.;

Г 1918–1929 рр.

2. Назвіть рік встановлення фашистської диктатури в Італії:

а 1924 р.;

Б 1922 р.;

В 1928 р.;

Г 1933 р.

3. «Сталевий пакт» між Німеччиною й Італією був укладений:

а 1925 р.;

Б 1929 р.;

В 1933 р.;

Г 1939 р.

4. Військова диктатура М. Прімо де Рівери існувала в Іспанії протягом:

а 1923–1929 рр.;

Б 1923–1930 рр.;

В 1922–1926 рр.;

Г 1924–1929 рр.

5. Країни Антанти розпочали інтервенцію проти більшовицької Росії, висадивши десант в:

а Муромі, Казані, Владикавказі;

Б Мурманську, Архангельську, Владивостоку;

В Москві, Тулі, Ярославлі;

Г Митищах, Саратові, Івановому.

6. Під час революційних подій в Іспанії 1931 р. особливої гостроти набуло національне питання у:

а Леоні;

Б країні Басків;

В Наваррі;

Г Андоррі.

7. Під час індустріалізації в СРСР тракторні заводи були побудовані в:

а Харкові, Челябінську, Сталінграді;

Б Бердянську, Запоріжжі, Магнітогорську;

В Томську, Петропавлівську, Майкопі;

Г Грозному, Горькому, Глазові.

8. Позначте в Іспанії автономну територію Каталонії.

9. Що означає термін «геноцид»?

а Переслідування євреїв нацистами в Німеччині;

Б знищення владою противників правлячої партії;

В міжнародний злочин, спрямований на знищення національної, расової або релігійної групи;

Г міжнародний злочин, спрямований на знищення лише певної релігійної групи.

10. П’ята колона — це :

а армія фашистів, що увійшла до Рима й захопила владу;

Б таємна державна поліція в нацистській Німеччині;

В назва націонал-соціалістичної держави в Німеччині;

Г назва агентури Ф. Франко в Іспанії, яка діяла в тилу республіканців.

11. Розшифруйте, що таке неп.

а Нова економічна партія;

Б нова економічна політика;

В національно-економічна політика;

Г національно-економічна пропаганда.

12. Збройні сили нацистської Німеччини у 1935–1945 рр. мали назву:

а шльосс;

Б гетто;

В гестапо;

Г вермахт.

13. М. Фрунзе, В. Чапаєв, С. Будьонний — це :

а українські полководці;

Б білогвардійські генерали;

В анархісти;

Г полководці Червоної Армії.

14. Нестор Махно був лідером:

а монархістів;

Б анархістів;

В інтернаціоналістів;

Г октябристів.

15. Якому диктатору належать слова: «…Наша перемога була перемогою проти міжнародного комунізму, і якби ми зазнали провалу, то господарем Піренейського півострова виявилася б Москва…»?

а Й. Сталіну;

Б Б. Муссоліні;

В Ф. Франко;

Г А. Гітлеру.

16. Хто був лідером фашистів в Італії?

а Ф. Франко;

Б П. де Рівера;

В А. Гітлер;

Г Б. Муссоліні.

17. Для придушення повалених «експлуататорських» класів у СРСР було створено спеціальну структуру на чолі з Ф. Дзержинським:

а РКП (б);

Б ВРНГ;

В РНК;

Г ВЧК.

18. В основу економічної політики італійських фашистів було покладено ідею створення:

а «монархічної держави»;

Б «парламентської держави»;

В «кооперативної держави»;

Г «корпоративної держави».

19. Яка подія поклала початок Листопадовій революції 1918 р. в Німеччині?

а Повстання моряків у м. Кіль;

Б виступ «спартаківців» у м. Берліні;

В «пивний путч» у Мюнхені;

Г соціалістична демонстрація у Веймарі.

20. До яких наслідків призвів Лютеранський пакт між Б. Муссоліні та Папою Римським Пієм ХІ 1929 р.?

а Католицька церква отримала владу в Римі та околицях;

Б партія «Католицька дія» отримувала більшість в італійському парламенті;

В Ватикан отримав статус автономії у складі Італії;

Г Ватикан отримав статус самостійної держави.

21. Наслідком виборів до Законодавчих зборів і формування коаліційного уряду у Німеччині в 1919 р. стало утворення:

а обмеженої конституційної монархії;

Б військової диктатури;

В Веймарської демократичної республіки;

Г Веймарської комуністичної республіки.

22. Захід, який передбачався в СРСР у період непу:

а продовольча розкладка;

Б продовольчий податок;

В скасування товарно-грошових відносин;

Г заборона оренди, найманої праці.

23. Наслідком революції 1931 р. в Іспанії стала:

а поява монархічної влади на чолі з Альфонсом ХІІІ;

Б стабілізація соціальних відносин;

В радикалізація політичних сил і громадянська війна;

Г втрата своєї території на користь Франції та Греції.

24. Що із наведеного не було причиною створення СРСР?

а Існування воєнно-політичного союзу радянських республік;

Б міжнародна ізоляція, невизнання провідними країнами світу;

В однакова політична система в республіках, де перемогла радянська влада;

Г перебування при владі у радянських республіках різних партій.

II. Завдання цієї форми складаються зі спільного вступного запитання та чотирьох завдань, позначених буквами, до кожного з яких потрібно підібрати один варіант відповіді, позначений цифрою.

25. Встановіть відповідність між датами і подіями:

а

1939 р.

1

дозвіл ЦК ВКП(б) на застосування у практиці НКВС методів фізичного впливу на «ворогів народу»;

Б

1938р.

2

загарбання Ефіопії Італією;

В

1935 р.

3

вступ франкістів у Мадрид;

Г

1936 р.

4

«кришталева ніч» — єврейський погром по всій Німеччині.

Д

1937 р.

 

 

26. Установіть відповідність між подіями та країнами, до яких вони відносяться:

а розгром італійців під Гвадалахарою 1937 р.

Б прийняття 133 законів, які реалізували програму Народного фронту

В конкордат з католицькою церквою

Г антирелігійна компанія. Пограбування церков

Д «ніч довгих ножів»

Італія;

Німеччина;

СРСР;

Іспанія.

27. Установіть відповідність між поняттями та їх визначеннями:

а голокост

Б геноцид

В політична чистка

Г автаркія

Д автократія

знищення національної, расової або релігійної групи;

переслідування й масове знищення євреїв нацистами;

політика, спрямована на створення замкненого господарства всередині країни;

політика позбавлення владою своїх противників.

28. Установіть відповідність між країнами та їхніми політичними лідерами:

а

СРСР

1

Б. Муссоліні;

Б

Німеччина

2

Л. Блюм;

В

Італія

3

Й. Сталін;

Г

Іспанія

4

Ф. Франко;

 

 

5

А. Гітлер.

29. Установіть відповідність між датою та історичним фактом:

а

1933 р.

1

вихід Італії з Ліги Націй;

Б

1935 р.

2

вихід Німеччини з Ліги Націй;

В

1937 р.

3

прихід до влади Народного фронту в Іспанії;

Г

1936 р.

4

початок суцільної колективізації в СРСР.

Д

1929 р.

 

 

30. Установіть відповідність між подіями та їхніми наслідками:

а ХІV з’їзд ВКП(б)

Б ХV з’їзд ВКП(б)

В зречення престолу і втеча Вільгельма ІІ

Г втеча короля Альфонса ХІІІ

курс на колективізацію;

курс на індустріалізацію;

проголошення Іспанії республікою;

проголошення Італії республікою;

проголошення Німеччини республікою.

III. Завдання цієї форми складаються з інструкції та чотирьох подій, які треба розташувати в правильній послідовності.

31. Установіть хронологічну послідовність подій:

а завершення громадянської війни в Іспанії;

Б запровадження непу в СРСР;

В НСДАП на виборах до рейхстагу Німеччини отримала більшість голосів;

Г початок італо-ефіопської війни.

32. Установіть хронологічну послідовність:

а Й. Сталін став лідером більшовицької партії;

Б А. Гітлер призначений на посаду рейхсканцлера;

В Б. Муссоліні офіційно проголосив курс на створення «корпоративної держави» в Італії;

Г П. де Рівера здійснив переворот і встановив свою військово-монархічну диктатуру в Іспанії.

33. Розташуйте складові структури влади за часів фашистського режиму в Італії в логічній послідовності, за ступенем політичної впливовості:

а Палата корпорацій;

Б Велика фашистська рада;

В Корпорації;

Г Дуче.

IV. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю, які передбачають запис прізвища діяча, назви події або явища, поняття, року, коли відбувалася подія, або речення (залежно від вимог завдання).

34. «Під час демаркації італо-грецького кордону було вбито італійського генерала Телліні й чотирьох членів штабу. У відповідь Італія забажала відшкодувань (50 млн лір). Греки відмовилися. Тоді італійський флот обстріляв о. Корфу і висадив на нього десант. У конфлікт втрутилась Ліга Націй. Зрештою, Греція виконала вимоги Б. Муссоліні».

1) Укажіть рік, коли відбувались ці події.

2) Які внутрішні процеси в Італії призвели до цих подій?

3) Яку позицію у цьому конфлікті посіла Ліга Націй?

35. «Права партія, заснована у 1933 р. сином М. Прімо-де-Рівери, 1937 р. об’єдналася з іншими групами в єдину організацію і стала єдиною легальною політичною партією в період диктатури Ф. Франко».

1) Укажіть назву партії.

2) В якій країні діяла ця партія?

3) З якими подіями пов’язана діяльність цієї партії?

36. «У 1929 р. цього політика вислали за межі своєї батьківщини. У 1931 р., після перебування в Туреччині, він прибув у Європу й розгорнув роботу із згуртування лівих комуністів у боротьбі проти сталінізму. Його прихильники видавали журнал «Бюлетень опозиції», у якому критично аналізували ситуацію в СРСР, політику Сталіна й Комінтерну. У 1938 р. цей діяч створив з числа своїх прихильників з різних країн ІV Інтернаціонал».

1) Про кого йдеться у цьому уривку?

2) Назвіть країну, звідки походив цей діяч.

3) Якою була його подальша доля?

37. «У широкому значенні політика «ненасильницького» приєднання до Німеччини заселених німцями земель, проведена з 1918 р. німецькою державою після Версальського мирного договору, особливо після приходу до влади нацистів, і спрямована головним чином проти Австрії й Чехословаччини; у німецькій історіографії цей термін найчастіше вживається там, де мають на увазі рух в Австрії за приєднання до Німецького рейху; у російській історичній літературі цей термін означав процес включення Австрії до складу рейху 13 березня 1938 р.».

1) Назвіть цей термін.

2) Назвіть політичного діяча Німеччини, який був ініціатором цих подій.

3) Як слід розуміти вислів — «політика “ненасильницького” приєднання»?

V. Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю, які передбачають повну відповідь на запитання або творче застосування набутих знань, умінь та навичок.

38. Прочитайте текст документа й дайте відповідь на запитання до нього.

З промови італійського прем’єр-міністра Беніто Муссоліні у палаті депутатів 25 травня 1935 р.

«...Фашистська Італія не збирається обмежити свою історичну місію однією політичною проблемою, одним військовим сектором, таким, як захист будь-якого кордону, навіть якщо він дуже важливий... Тому всі кордони як метрополії, так і колонії, однаковою мірою священні і повинні охоронятися та захищатися проти всілякої загрози, навіть якщо вона є лише потенційною.

У першу чергу ми повинні розраховувати лише на самих себе.

Тепер загроза нашим кордонам у Східній Африці не є потенційною... Тепер для простої оборони двох скромних шматків територій, які називаються Еритреєю та Сомалією, потрібно подолати труднощі постачання та стратегії надзвичайної складності.

Нехай усі розуміють, що коли мова йде про безпеку наших територій, про життя наших солдат, ми готові прийняти всю відповідальність, навіть найвищу відповідальність».

1) Як на Вашу думку, у чому полягав зовнішньополітичний курс італійських фашистів?

2) Які землі і чому представляли для Італії стратегічний інтерес?

3) Проаналізуйте, якими методами збиралися італійські фашисти реалізовувати свою зовнішню політику.

39. Дайте об’єктивну оцінку діям Ф. Еберта на посаді Ради народних уповноважених в період двовладдя в Німеччині. Чому його називали «німецьким Керенським»?

40. Чи вважаєте Ви, що саме «п’ята колона» франкістів була найбільш небезпечною для республіканців у битві за Мадрид?

41. Як Ви вважаєте, чому фашизм, націонал-соціалізм та комунізм дослідники відносять до однієї уніфікованої громадсько-політичної, громадської та культурно-ідеологічної системи під назвою тоталітаризм?

42. Напишіть есе на тему «Індустріалізація в СРСР: «за» чи «проти»?»

Відповіді до теми 27. Тоталітарні та диктаторські режими

Завдання I типу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

В

Б

Г

Б

Б

Б

А

А

В

Г

Б

Г

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Г

Б

В

Г

Г

Г

А

Г

В

Б

В

Г

Завдання II–III типу

 

25

26

27

28

29

30

31

32

33

а

3

4

2

3

2

2

Б

А

Г

Б

4

 

1

5

 

1

В

Г

Б

В

 

1

4

1

1

5

Г

Б

А

Г

2

3

3

4

3

3

А

В

В

Д

1

2

 

 

4