«Підготовка до ЗНО» з всесвітньої історії

Тема 28. Країни центральної та східної Європи

I. Завдання цієї форми складаються зі вступного запитання та чотирьох варіантів відповідей, серед яких потрібно вибрати один правильний.

1. Назвіть роки польсько-української війни:

а 1910–1919 рр.;

Б 1917–1922 рр.;

В 1918–1919 рр.;

Г 1918–1922 рр.

2. Назвіть рік існування Угорської радянської республіки:

а 1920 р.;

Б 1919 р.;

В 1918 р.;

Г 1921 р.

3. Монархо-фашистська диктатура в Болгарії була установлена:

а 1936 р.;

Б 1939 р.;

В 1935 р.;

Г 1933 р.

4. Назвіть рік встановлення диктатури Й. Антонеску в Румунії:

а 1934 р.;

Б 1938р.;

В 1936 р.;

Г 1940 р.

5. Яка територія після Першої світової війни не увійшла до складу Румунії?

а Трансільванія;

Б Бессарабія;

В Закарпатська Україна;

Г Північна Буковина.

6. Назвіть землю, що не увійшла до складу новоутвореної держави Чехо-Словаччини у 1918 р.

а Богемія;

Б Моравія;

В Хорватія;

Г Судетська область.

7. По закінченні Першої світової війни 2/3 території Угорщина увійшли до складу:

а Чехо-Словаччини, Чорногорії, Італії, Австрії;

Б Чехо-Словаччини, Румунії, Югославії, Австрії;

В Румунії, Албанії, Австрії, Великої Британії;

Г Чехо-Словаччини, Румунії, СРСР, Болгарії.

8. Позначте на карті новоутворену державу Австрію.

9. Що означає термін «хортізм»?

а Режим М. Хорті в Румунії з 1918 по 1938 р.;

Б режим М. Хорті в Угорщині з 1920 по 1944 р.;

В антифашистський рух у Болгарії з 1927 по 1939 р.;

Г комуністичний фронт в Югославії з 1926 по 1940 р.

10. «Залізногвардійці» — це :

а представники монархічної еліти в Югославії;

Б члени національно-визвольного руху в Польщі;

В представники ліворадикального крила соціалістичної партії Болгарії;

Г члени профашистської організації в Румунії.

11. Що означає термін — режим «санації»?

а Авторитарний режим у Польщі, спрямований на консолідацію нації;

Б диктаторський режим у Румунії, спрямований на оздоровлення нації;

В демократичний режим у Королівстві сербів, хорватів та словенців, спрямований на консолідацію держави;

Г диктаторський режим в Австрії, спрямований на установлення стабільності в повоєнний час.

12. 1940 р. Румунію було проголошено легіонерською державою, а Й. Антонеску отримав звання:

а коменданте;

Б кондуктор;

В фюрер;

Г дуче.

13. Т. Масарик — це :

а міністр внутрішніх справ Угорщини;

Б президент Чехо-Словаччини;

В президент Польщі;

Г військовий міністр Чехо-Словаччини.

14. «Начальником Польської держави» у 1918–1922 рр. був:

а І. Мосцицький;

Б О. Стамболійський;

В С. Петлюра;

Г Ю. Пілсудський.

15. Якому диктатору належать такі слова: «Існують три види диктаторів: природжені диктатори, як Муссоліні, диктатори за примусом, як наприклад, Прімо де Рівера, і диктатори в силу звички — ті, хто лише виконує обов’язок, до чого їх привчили з дитинства. Цих останніх — а я належу до них — називають диктаторами лише тому, що це модне слово, бо коли я розпустив югославський парламент на три роки, я не здійснював диктаторських дій…»?

а Король Олександр;

Б Й. Сталін;

В Ф. Франко;

Г Король Борис ІІІ.

16. М. Хорті мав військове звання:

а капітан;

Б капрал;

В адмірал;

Г генерал.

17. Яка з держав Південно-Східної Європи була проголошена державою «триіменного народу»?

а Румунія;

Б Угорщина;

В Югославія;

Г Польща.

18. Як називався законодавчий орган Югославії після того, як вона стала конституційною монархією?

а Палата народних депутатів;

Б Народна скупщина;

В Рада народних комісарів;

Г Вельможне віче.

19. Яка подія передувала установленню східних кордонів між Польщею та УCРР?

а Радомирський бунт;

Б Антикомінтернівський пакт;

В Мюнхенська змова;

Г Ризький мирний договір.

20. Результатом встановлення режиму Й. Антонеску був:

а вступ Угорщини у Другу світову війну на боці СРСР;

Б вступ Австрії у Другу світову війну на боці Німеччини;

В вступ Румунії у Другу світову війну на боці Німеччини;

Г вступ Болгарії у Другу світову війну на боці СРСР.

21. Наслідком передачі урядом Карої влади в Угорщині комуністам і соціалістам було:

а проголошення Угорської Соціалістичної Республіки;

Б проголошення Угорської Народної Республіки;

В проголошення Угорської Робітничої Республіки;

Г проголошення Угорської Радянської Республіки.

22. До заходів уряду К. Георгієва в Болгарії належали:

а розгром комуністичної партії;

Б встановлення королівської диктатури;

В скасування чинної конституції, партій та профспілок;

Г сприяння діяльності ВМРО (Внутрішньої македонської революційної організації).

23. Наслідком плебісциту в Мазурах (південна частина Східної Пруссії). 1920 р. стало:

а небажання місцевого населення переходити під владу Німеччини;

Б небажання місцевого населення переходити під владу Польщі;

В входження краю до складу Литви;

Г збройне повстання під проводом Ю. Пілсудського.

24. Однією з головних причин утворення Королівства сербів, хорватів і словенців у 1918 р. було:

а прихильне ставлення країн Антанти до Сербії;

Б прихильне ставлення Італії до хорватів та словенців;

В прихильне ставлення Росії до Сербії;

Г прагнення провідних країн придушити національно-визвольний рух чорногорців, боснійців, македонців і албанців.

II. Завдання цієї форми складаються зі спільного вступного запитання та чотирьох завдань, позначених буквами, до кожного з яких потрібно підібрати один варіант відповіді, позначений цифрою.

25. Установіть відповідність між датами і подіями:

а

1930 р.

1

прийняття Конституції Чехо-Словаччини;

Б

1920 р.

2

початок походу на Варшаву Ю. Пілсудського;

В

1919 р.

3

вступ частин на чолі з М. Хорті у Будапешт;

Г

1929 р.

4

проголошення Королівства Югославії.

Д

1926 р.

 

 

26. Установіть відповідність між подіями та країнами, до яких вони відносилися:

а

прийняття Відовданської конституції

1

Болгарія;

Б

проголошення в Радомирі республіки

2

Польща;

В

встановлення диктатури Кароля ІІ

3

Чехо-Словаччина;

Г

режим «санації»

4

Румунія.

 

 

5

Югославія.

27. Встановіть відповідність між поняттями та їх значеннями:

а унітаризм

Б федералізм

В Мала Антанта

Г Судетська проблема

Д Корфська декларація

військово-політичний блок Чехо-Словаччини, Румунії та Югославії;

документ, що передбачав створення Королівства сербів, хорватів і словенців;

питання щодо територіальних претензій між Німеччиною та Чехо-Словаччиною;

державний устрій з централізованим керівництвом та відсутністю державних утворень.

28. Установіть відповідність між країнами та їх політичними лідерами:

а

Польща

1

Б. Кун;

Б

Чехо-Словаччина

2

А. Цанков;

В

Югославія

3

Е. Бенеш;

Г

Болгарія

4

Д. Цветкович.

Д

Угорщина

 

 

29. Установіть відповідність між датою та історичним фактом:

а

1938 р.

1

установлення диктатури Й. Антонеску;

Б

1939 р.

2

Мюнхенська змова;

В

1940 р.

3

окупація Угорщиною Закарпаття;

Г

1933 р.

4

загибель короля Александра.

Д

1934 р.

 

 

30. Установіть відповідність між подіями та їх наслідками:

а розпад Австро-Угорщини

Б об’єднання комуністів і соціалістів Угорщини

В ІІ Віденський арбітраж

Г болгаро-румунський договір

повернення Болгарії Південної Добруджі;

північ Трансільванії переходила Угорщині;

утворення незалежної Польської держави;

створення Революційної урядової ради;

утворення Королівства сербів, хорватів і словенців.

III. Завдання цієї форми складаються з інструкції та чотирьох подій, які треба розташувати в правильній послідовності.

31. Установіть хронологічну послідовність подій:

а початок прем’єрства братів Братіану в Румунії;

Б державний переворот Ю. Пілсудського;

В утворення Словацької радянської республіки;

Г початок діяльності уряду А. Цанкова в Болгарії.

32. Установіть хронологічну послідовність:

а Ризький мирний договір;

Б початок Валдайського повстання в Болгарії;

В державний переворот і встановлення монархічної диктатури в Югославії;

Г завершення розчленування Чехо-Словаччини.

33. Розташуйте національності, представники яких проживають в Югославії, за чисельністю, починаючи з найчисленніших:

а хорвати і словенці;

Б серби;

В румуни;

Г німці.

IV. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю, які передбачають запис прізвища діяча, назви події або явища, поняття, року, коли відбувалася подія, або речення (залежно від вимог завдання).

34. «Віленський сейм постановив включити Вільно до складу Польщі.

24 березня польський Сейм визнав це рішення. Литва виступила категорично проти і не визнавала цього акта».

1) Укажіть рік цих подій.

2) Які процеси в цей час відбувалися у Польщі?

3) Наведіть литовський варіант назви міста Вільно.

35. «Дана лінія — умовна назва демаркаційної лінії, що визначила у період між двома світовими війнами східний кордон Польщі. Ця лінія з 1919 р. проходила від Гродно до Перемишля і Карпат».

1) Назвіть поняття, про яке йдеться.

2) З якими подіями всесвітньої історії воно пов’язане?

3) Назвіть східноєвропейські країни, які межували з Польщею на той час.

36. «Даний політичний діяч був професійним військовим, брав участь у Першій світовій війні. Після війни продовжував стрімко просуватися драбиною військової кар’єри. У 1933 р. його було призначено начальником генерального штабу армії. У 1937–1938 рр. він обіймав посаду міністра оборони. Диктатор у країні з 1940 по 1944 р. Після Другої світової війни був засуджений як воєнний злочинець».

1) Про кого йдеться?

2) Назвіть країну, з якою була пов’язана діяльність цього політичного діяча.

3) На яку державу був зорієнтований зовнішньополітичний курс країни за часів його режиму?

37. «Після падіння комуністичного режиму правителем Угорщини було проголошено ерц-герцога Габсбургського, який доручив сформувати уряд С. Фрідріху. Але Антанта не визнала його й віддала перевагу М. Хорті. Обраний у січні 1920 р. парламент ліквідував республіканський устрій і обрав М. Хорті…».

1) Укажіть титул М. Хорті.

2) Який за характером був режим цього політичного діяча?

3) Чим був зумовлений вплив країн Антанти на Угорщину?

V. Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю, які передбачають повну відповідь на запитання або творче застосування набутих знань, умінь та навичок.

38. Прочитайте текст документа і дайте відповідь на запитання до нього.

Йосип Броз Тито про національне питання в Югославії.

«Версальська Югославія перетворилася на звичайну типову в Європі країну національного гноблення. Хорвати, словенці та чорногорці опинилися в становищі підлеглих народів... Македонці, албанці та інші виявилися поневоленими...

Мусульмани, німецька та угорська національні меншини стали... знаряддям у боротьбі проти хорватів та інших народів Югославії.

...Великосербська... меншина на чолі з королем... встановила… режим соціального та національного безправ’я».

1) З’ясуйте національний та релігійний склад населення країни.

2) Чому автор вживає назву «Версальська Югославія»? Які реальні події стали підставою для вживання автором такої назви?

3) У чому полягала суть національної проблеми тогочасної Югославії?

39. Що було спільним та відмінним у державних переворотах 1929 р. та 1941 р. в Югославії?

40. Які економічні чинники сприяли розвитку Чехо-Словаччини? Чи існували у цієї держави проблеми, які гальмували її економічний розвиток?

41. Знайдіть спільні та відмінні ознаки у процесах розпаду Австро-Угорської та Російської імперій. Чим зумовлена схожість цих процесів?

42. Напишіть есе «Ю. Пілсудський — «великий поляк ХХ століття» чи диктатор?»

Відповіді до теми 28. Країни центральної та східної Європи

Завдання I типу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

В

Б

В

Г

В

В

Б

Ж

Б

Г

А

Б

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Б

Г

А

В

В

Б

Г

В

Г

В

Б

А

Завдання II–III типу

 

25

26

27

28

29

30

31

32

33

а

 

5

4

 

2

5

В

Б

Б

Б

1

1

 

3

3

4

А

А

А

В

3

4

1

4

1

2

Г

В

Г

Г

4

2

3

2

 

1

Б

Г

В

Д

2

 

2

1

4