Підручник з Основ правознавства. 9 клас. Святокум - Нова програма

Завдання для систематизації та узагальнення матеріалу

Виберіть правильний варіант відповіді (за кожну правильну відповідь на завдання 1—3 — 1 бал)

1. Який із наведених органів держави належить до законодавчої влади?

А Конституційний Суд України

Б Верховна Рада України

В Кабінет Міністрів України

Г Президент України

2. Право на користування об’єктами комунальної власності належить до

А особистих прав

Б соціально-економічних прав

В культурних прав

Г політичних прав

3. Відповідно до Конституції України, право на забезпечення громадян у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом, — це

А право на відпочинок

Б право на соціальний захист

В право на достатній життєвий рівень

Г право на охорону здоров’я

4. Заповніть таблицю «Гарантії прав і свобод людини й громадянина в Україні» (3 бали).

Вид гарантій

Зміст

Приклади реалізації

Соціально-економічні

Політичні

Юридичні

5. Порівняйте поняття, визначивши в них спільне та відмінне (3 бали).

Поняття

Спільне

Відмінне

Права людини

Права громадянина

6. Дайте розгорнуту відповідь (3 бали).

Відомий державний і політичний діяч Шарль де Голль, який обіймав посаду Президента Франції з 1959 до 1969 р., зазначав: «Кожен парламент у тій чи іншій державі є дзеркальним відображенням інтелектуального рівня суспільства, яке його обрало».

Як ви розумієте зміст наведеного висловлювання? Спробуйте пояснити його, спираючись на ваші знання щодо функціонування українського парламенту та відомості про діяльність Верховної Ради України, які надходять із засобів масової інформації.

Тестові завдання онлайн