Підручник з Основ правознавства. 9 клас. Святокум - Нова програма

Повторювально-узагальнювальний урок до розділу III

Конституція — Основний закон України, який визначає засади функціонування держави, права, свободи й обов’язки людини і громадянина та гарантії держави в їх реалізації.

Терміни «людина», «особа», «громадянин» вживаються в Конституції та законодавстві. У соціальному плані вони означають членів суспільства, у політичному — особа виступає як громадянин.

Засади державної політики, спрямованої перш за все на забезпечення прав і свобод людини та гідних умов її життя, закріплені Конституцією України.

Відповідно до Конституції, Україна є унітарною демократичною республікою, державна влада в якій здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову.

Законодавча влада. Верховна Рада України — представницький орган державної влади України, який має колегіальний характер і складається з 450 народних депутатів України, обраних строком на п’ять років на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Верховна Рада України є єдиним органом державної влади, що уповноважений приймати закони. Повноваження Верховної Ради України реалізуються спільною діяльністю народних депутатів України на засіданнях Верховної Ради України під час її сесій. Повноваження народних депутатів України визначаються Конституцією та законами України.

Виконавча влада. Уряд України — Кабінет Міністрів України — згідно зі статтею 113 Конституції України, є вищим органом у системі органів виконавчої влади. До його складу входять: Прем’єр-міністр України, Перший віце-прем’єр-міністр, віце-прем’єр-міністри, міністри. До системи органів виконавчої влади в Україні входять також центральні органи виконавчої влади та місцеві державні адміністрації.

Органи виконавчої влади здійснюють функції державного управління економічним, соціально-культурним та адміністративно-політичним будівництвом. Від результатів діяльності цих органів значною мірою залежить соціально-економічний та політичний стан країни.

Судова влада. Головне призначення судової влади — вирішення віднесених законодавством до її компетенції правових конфліктів, які виникли в суспільстві. Правосуддя в Україні здійснюється винятково судами. Повноваження судів поширюються на всі правовідносини, що виникають у державі.

Президент України. Президент України, згідно зі статтею 102 Конституції України, є главою держави, гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, дотримання Конституції України, прав і свобод людини й громадянина. На основі та на виконання Конституції України і законів України Президент видає укази й розпорядження, які є обов’язковими до виконання на території України.

В Україні визнається й гарантується місцеве самоврядування — право жителів села, селища або міста самостійно вирішувати питання місцевого значення.