Історія України опорні конспекти 11 клас

Причини неуспіхів економічних реформ

1. Економічні реформи не зачіпали основ командно-адміністративної системи.

2. Ринкові ідеї не було сприйнято у вищих ешелонах влади.

3. Реформа не зачіпала сферу управління, в якій процвітав формалізм, бюрократизм.

4. Посилилося директивне планування і силове управління, що поступово вело до вихолощення реформи, а на початку 70-х років — до її згортання.

5. Владні структури намагалися посилити централізм в економіці, а паралельно впровадити ринкові економічні регулятори — рентабельність, прибуток тощо. Це була спроба вмонтувати елементи економічного стимулювання в командну систему.

6. Повільно впроваджувалися досягнення НТР.

7. За такими показниками, як упровадження нових технологій, електронної техніки СРСР помітно відставав від світового рівня.

8. Економіка зберегла екстенсивний характер, що зумовлювало зростання затрат, вимагало залучення до виробництва додаткових робочих рук.

9. Якість продукції залишалася низькою.

10. Збереглася диспропорція у розвитку галузей народного господарства.

11. Виробництво предметів народного споживання значно відставало від розвитку важкої промисловості.

12. Запровадження повного господарського розрахунку на підприємствах здійснювалося повільно і непослідовно.

Висновки

• Реформи мали негативні як економічні, так і політичні наслідки, бо перервалися усталені економічні зв’язки, зросла собівартість продукції і впала дисципліна постачань.

• Позбавлення республік права управляти підприємствами на своїй території, насадження централізаторських тенденцій, посилення командно-адміністративних методів управління — все це позбавляло реальних перспектив.

• Потужною перепоною на шляху реформ став бюрократичний апарат.

• Економічне реформування не можливе без політичного, без демократизації влади та управління, без реального державного суверенітету республік.