Історія України Словник-довідник

Марксизм

- система філософських, економічних, соціально-політичних поглядів, що склалася в середині XIX ст. Фундаторами марксизму були К. Маркс і Ф. Енгельс.

* Марксизм втілював настрої тих верств населення, які вважали, що капіталізм необхідно замінити справедливим суспільним ладом (соціалізмом) шляхом пролетарської революції і встановлення диктатури пролетаріату (тобто робітників).

В Російській імперії марксизм став ідеологією РСДРП(б), був доповнений працями лідера більшовиків В. Ульянова (Леніна).

У XX ст. у ряді держав Східної Європи (в першу чергу в Росії, Україні), Азії (Китаї), на Кубі та ін. були здійснені пролетарські революції і заходи щодо побудови соціалізму. У 90-ті роки XX ст. у цих державах відбулася глибока криза в усіх сферах, були проведені соціально-економічні реформи і відмовлення практично від всіх ідей марксизму.

Марксизм залишається ідеологією комуністичних і соціалістичних партій, що існують у багатьох державах світу, у тому числі й в Україні.