ЗНО. Історія України. 2019-2020. Збірник тестових завдань

Тема 24

Радянська модернізація України (1929—1938 рр.)

І. Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Яке поняття описано в наведеному уривку?

«У 1929 р. на листопадовому пленумі ЦК КП(б) було вирішено «за всяку ціну» прискорити розвиток машинобудування та інших галузей великої промисловості».

А Колективізація

Б стахановський рух

В форсована індустріалізація

Г експлуатація

2. Джерелами індустріалізації були

1) іноземні інвестиції

2) кошти, вилучені з сільського господарства, легкої промисловості

3) зниження податків

4) внутрішні примусові позики

5) іноземні кредити

А 1, 3

Б 2, 4

В 3, 5

Г 1, 2

3. Новобудовами перших п’ятирічок були

1) Луганський паровозобудівний завод

2) Запорізький завод «Комунар»

3) Криворіжсталь

4) Дніпропетровський металургійний завод

5) Запоріжсталь

6) Дніпроалюмінійбуд

А 1, 3, 4

Б 2, 4, 5

В 1, 3, 6

Г 3, 5, 6

4. Що відбувалося протягом другої п’ятирічки?

А Започаткування соціалістичного змагання

Б зменшення асигнувань на оборону

В перехід до форсованої індустріалізації

Г швидкий розвиток легкої і харчової промисловості

5. Новим методом інтенсифікації праці, що з’явився в роки перших п’ятирічок, вважається

А уведення новітніх технологій

Б грошове стимулювання робітників

В організація соціалістичного змагання

Г раціональний розподіл робочого часу

6. Якого року було проголошено курс на колективізацію?

А 1925 р.

Б 1927 р.

В 1928 р.

Г 1929 р.

7. Шляхом розв’язання проблеми модернізації сільськогосподарського виробництва стало

А будівництво станцій технічного обслуговування в містах

Б ремонтування старої сільськогосподарської техніки

В будівництво державних машинно-тракторних станцій

Г придбання сільськогосподарської техніки за кордоном

8. Якого року створено першу в СРСР машинно-тракторну станцію?

А 1927 р

Б 1928 р.

В 1929 р.

Г 1930 р.

9. Визначте дату та подію, яка зображена на плакаті

А Індустріалізація, 1927 р.

Б перший п’ятирічний план 1928—1932 рр.

В колективізація, 1929 р.

Г другий п’ятирічний план 1923—1937 рр.

10. Який наслідок мала для українського села цитована постанова Раднаркому УРСР і ЦК КП(б)У?

«...Занести на «чорну дошку» такі села: с. Вербка Павлоградського району.., с. Гаврилівка Мажівського району.., с. Піски Баштанівського району... Негайно припинити довіз товарів, цілком припинити кооперативну і державну торгівлю на місці...»

А Голодомор 1932—1933 рр.

Б масовий вихід селян із колгоспів

В завершення колективізації

Г розквіт «стихійної» торгівлі

11. Якого року ухвалено наведений документ?

«...Стаття 1. Голодомор 1932—1933 рр. в Україні є геноцидом українського народу. Стаття 2. Публічне заперечення Голодомору 1932—1933 рр. ... є протиправним».

А 1991 р.

Б 1998 р.

В 2006 р.

Г 2014 р.

12. Визначте наслідки колективізації.

1) Економічна залежність селян від держави

2) створення ринкової економіки

3) встановлення директивного планування в сільському господарстві

4) створення фермерських господарств

5) забезпечення високого рівня життя населення

А 1, 2

Б 3, 4

В 4, 5

Г 1, 3

13. Укажіть фото політичного діяча, якого було призначено генеральним секретарем ЦК КП(б)У.

А 1

Б 2

В 3

Г 4

14. Якого року було ухвалено Конституцію УРСР, згідно з якою найвищим органом влади оголошувалась Верховна Рада, створювався уряд — Раднарком; місцевими органами державної влади ставали ради депутатів трудящих.

А 1919 р.

Б 1925 р.

В 1937 р.

Г 1940 р.

15. Які твердження стосуються Павла Постишева?

1) У липні 1923 р. очолив РНК УРСР

2) безпосередній організатор Голодомору 1932—1933 рр.

3) особистий представник Й. Сталіна в Україні 1933 р. з необмеженими повноваженнями

4) виступив державним обвинувачем на процесі СВУ

5) перший секретар Харківського, а з 1934 р. — Київського обкому партії

А 1, 3

Б 2, 4

В 3, 5

Г 1, 4

16. Як називався «судовий процес», описаний у спогадах сучасника?

«...Якась пружина в механізмі добре злагодженого процесу несподівано зіпсувалась, і її треба було... спішно відремонтувати. На це пішло півдня, і вечірнє засідання почалося... Знайомі обличчя Єфремова, Ніковського, Чехівського та інших підсудних...»

А «Союз визволення України»

Б Українська військова організація

В Український національний центр

Г «шахтинська справа»

17. Що було характерним для української культури в 30-ті роки?

А Надзвичайна заідеологізованість культури

Б літературна дискусія ініційована М. Хвильовим

В відкрита критика радянської влади

Г діяльність численних творчих спілок: «Плуг», «Гарт», ВАПЛІТЕ

18. «Розстріляне відродження» — умовна назва

А літературно-мистецьких генерацій України 20—30 рр. XX ст., репресованих сталінськими режимом

Б груп українських спеціалістів вугільної промисловості, розстріляних за вироком сфабрикованої «шахтинської справи»

В ініціаторів запровадження політики «коренізації»

Г покоління українських політичних військових діячів, розстріляних за доби «великого терору» в 30-х рр. XX ст.

II. Завдання на встановлення відповідності

19. Установіть відповідність між портретом та прізвищем історичного діяча.

А О. Стаханов

Б П. Постишев

В Л. Каганович

Г Й. Сталін

Д С. Косіор

20. Установіть відповідність між прізвищем діяча культури та його стислою характеристикою.

Прізвище діяча

1 О. Богомолець

2 В. Філатов

3 В. Сосюра

4 Г. Верьовка

Характеристика

А засновник інституту і перший директор інституту очних захворювань і тканинної терапії в Одесі

Б відомий український композитор, хоровий диригент, працював у царині хорової масової пісні, займався обробками народних пісень

В основоположник української школи патофізіології, ендокринології, геронтології; президент Української Академії наук

Г український терапевт, доктор медицини. Розробив учення про функціональну недостатність кровообігу. Керував клінічними відділеннями Інституту експериментальної біології та патології

Д поет-лірик, відомий український письменник; автор роману «Третя рота»; за патріотичну поезію «Любіть Україну» був звинувачений у «буржуазному націоналізмі»

III. Завдання на встановлення хронологічної послідовності

21. Установіть хронологічну послідовність подій.

А Побудова електрометалургійного заводу «Дніпроспецсталь»

Б процес над СВУ

В перехід до форсованої індустріалізації

Г арешт українських кобзарів і лірників та розправа над ними

22. Розташуйте плакати 30-х років у хронологічній послідовності.

IV. Завдання множинного вибору з короткою відповіддю

23. Які твердження характеризують основні завдання індустріалізації?

1 Зміцнення оборонного потенціалу СРСР

2 здобуття техніко-економічної незалежності УРСР

3 усунення дрібних власників, якими було важко керувати

4 прагнення ліквідувати неписьменність

5 забезпечення населення дешевими продуктами харчування

6 підвищення технічної бази сільського господарства

7 відродження ринкових відносин

24. Які поняття та терміни характеризують культурне життя України в 30-ті роки?

1 Спілка радянських письменників

2 «Гарт»

3 соціалістичний реалізм

4 «Розстріляне відродження»

5 «ждановщина»

6 «шумськізм»

7 «українське відродження»