ВАРІАНТ 3

Завдання 1-48 мають чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Виберіть, на Вашу думку, правильний варіант відповіді, позначте його в бланку відповідей згідно з інструкцією.

1. Як називають мешканців Європейського континенту, зображених на малюнку-реконструкції?

А Австралопітеки

Б Пітекантропи

В Неандертальці

Г Кроманьйонці

2. Який кочовий народ прийшов у степи України з території Монголії та Китаю, започаткувавши епоху Великого переселення народів?

А Кіммерійці

Б Авари

В Гуни

Г Скіфи

3. Вкажіть цифри, якими позначено землі східнослов'янських племінних союзів сіверян, волинян та деревлян за доби їх розселення в 7—8 ст.

А 1, 2, 3

Б 2, 4, 5

В 1, 3, 4

Г 2, 3, 4

4. Коли відбулися події, про які йдеться в уривку з джерела?

«Увійшла сама княгиня зі своїми родичками й вибраними служницями; вона йдучи поперед інших жінок, а ті в порядку йдучи одна за другою... Після них увійшли посли й представники князів руських... Сів імператор з імператрицею зі своїми дітьми й покликано було княгиню із зали й, за запрошенням імператора сівши, говорили з ним про що хотіла»

А У середині 10 ст.

Б На початку 11 ст.

В Усередині 11 ст.

Г Наприкінці 11 ст.

5. Кого за часів Київської Русі називали смердами?

А Залежних людей, здебільшого полонених, яких можна було продавати, дарувати, передавати в спадок

Б Людей, які з різних причин випадали зі свого звичного середовища, втрачали з ним зв'язок

В Особисто вільних людей, які мали власне господарство, землю, проживали в князівських селах і платили князеві данину

Г Впливових дружинників, які за військову службу отримували від князів земельні маєтки

6. Яка з мистецьких пам'яток Русі виконана в техніці мозаїка?

7. У якому твердженні йдеться про Волинське князівство доби роздробленості?

А Піднесення цього князівства за часів роздробленості пов'язують з князем Володимиром Глібовичем.

Б Найдовше за доби роздробленості тривало князювання співправителів Святослава (1177— 1194 рр.) та Рюрика (1180-1202 рр.).

В Наприкінці 12 ст. землі краю було переділено між нащадками Ізяслава Мстиславича — засновника династії князів, на кілька уділів.

Г Перший правитель землі Ростислав мав трьох синів — Рюрика, Володаря й Василька.

8. Чим визначалося золотоординське панування на українських землях?

1 Відсутністю зобов'язання князів виставляти дружини в розпорядження хана.

2 Отриманням руськими князями ярлика на право володіння землями.

3 Сплатою данини Орді.

4 Відсутністю в Галицько-Волинському князівстві баскаків.

5 Управлінням князівствами ханами з правлячої монгольської династії.

А 1, 2, 3

Б 2, 4, 5

В 1, 3, 5

Г 2, 3, 4

9. Хто вперше (у Кракові 1491 р.) надрукував книги церковнослов'янською мовою, що мали поширюватися в Україні.

А Юрій Дрогобич

Б Швайпольт Фіоль

В Іван Федоров

Г Василь-Костянтин Острозький

10. Якою мовою написане Пересопницьке Євангеліє?

А Церковнослов'янською

Б Староукраїнською літературною

В Сучасною українською

Г Тогочасною українською розмовною

11. Укажіть цифри, якими позначено польські воєводства на українських землях до Люблінської унії.

А 1, 2, 5

Б 2, 3, 4

В 4, 5, 6

Г 1, 4, 5

12. Яких подій стосуються дати 1574 р.та 1581 р.?

А Повстання Криштофа Косинського та Северина Наливайка

Б Героїчних морських походів козацтва на турецькі фортеці

В Виходу друком книжок у друкарні Івана Федорова

Г Заснування братських шкіл у Львові та Луцьку

13. Про яку подію йдеться в уривку з історичного джерела?

«...Хто ж затримає народ, коли в нього так закрутилися колеса свавілля, що їх ніяким чином не можна стримати!.. Переконався я про це під Кумейками: зимою знищив Павлюка, на весну, незважаючи на такий великий розгром, ожив Острянин. Розгромив я Острянина — зразу ж було обрано керівником Гуню, і я двадцять тижнів вів із ним війну та ледве привів до послуху зброєю і немалим пролиттям крові!..»

А Козацькі повстання кінця 16 ст.

Б Козацько-польський збройний конфлікт 1625 р.

В Козацько-селянське повстання 1637-1638 рр.

Г Національно-визвольну війну середини 17 ст.

14. Коли відбулися події, про які йдеться в уривках з джерел?

«Наш підданий гетьман Богдан Хмельницький, майже поєднавши свої війська з угорцем Ракочієм, послав до Польської держави наказного гетьмана Антіна Ждановича, і Богуна, й інших начальників для пустошення».

«Сьогодні після обіду секретар Хмельницького запросив мене до канцлера Виговського, оскільки гетьман, незважаючи на свою слабість, велів перенести себе туди, щоб мати зі мною розмову.

А 1648 р.

Б 1649 р.

В 1657 р.

Г 1659 р.

15. Кому з гетьманів належать слова, наведені в джерелі?

«Коли Божою волею був я примушений взяти цей печальний уряд і держав його близько десяти років, ні в чому іншому був мій намір, а тільки в тому, щоб помножити вольності Запорізького Війська та вберегти безпеку й цілість Отчизни... Тому не тільки з християнами, але й з бусурманськими народами намагався поводитися прихильно та згідно, щоб Україну бачити в бажаному мирі».

А Іван Виговський

Б Павло Тетеря

В Іван Самойлович

Г Петро Дорошенко

16. Вкажіть хронологічні межі доби «Руїни» — періоду громадянських воєн, вторгнень іноземців в Україну, її поділу між Московією, Річчю Посполитою, Османською імперією, розколу Гетьманщини, страхітливого спустошення Правобережної України.

А 50—60 рр. 17 ст.

Б 60—80 рр. 17 ст.

В 80—90 рр. 17 ст.

Г 90 рр. 17 ст. — початок 18 ст.

17. Що з перерахованого було здійснено за сприяння гетьмана Івана Мазепи?

А. Заснування співацької школи у Глухові

Б Реставрація Софійського та Успенського соборів в Києві

В Заснування Чернігівського, Харківського та Переяславського колегіумів

Г Створення Пересопницького Євангелія

18. Укажіть твердження, що стосуються Петра Калнишевського.

1 Разом із запорізькими козаками перейшов на бік гетьмана І. Мазепи під час повстання проти Російської імперії.

2 За участь у російсько-турецькій війні 1768—1774 рр. отримав військове звання генерал-фельдмаршала та почесне прізвище «Задунайський».

3 Очолив Окреме Запорозьке військо (згодом перейменоване в Азовське) після переходу частини козаків Задунайської Січі під владу Росії.

4 Кошовий отаман Запорізької Січі, який був засланий до Соловецького монастиря, де перебував ув'язненим до 1801 р. і де доживав віку після звільнення.

5 Його коштом було збудовано п'ять церков і соборів, придбано чимало книг та церковного начиння для облаштування цих храмів.

А 1, 3

Б 2, 4

В 4, 5

Г 3, 4

19. Укажіть автора зображеної скульптурної композиції.

А Йоганн Пінзель

Б Йоганн Шедель

В Сисой Шалматов

Г Андрій Квасов

20. Які з міст виникли в другій половині 18 ст. як порти Чорного та Азовського морів?

1 Єлисаветград

2 Катеринослав

3 Маріуполь

4 Миколаїв

5 Одеса

6 Олександрівськ

7 Херсон

А 1, 2, 4, 5

Б 2, 3, 4, 7

В 3, 4, 5, 7

Г 2, 3, 5, 7

21. Яка з подій стосується російського суспільно-політичного руху в Наддніпрянщині в першій половині 19 ст.

А Утворення в Тульчині таємного «Південного товариства»

Б Заснування в Києві університету ім. Св. Володимира

В Утворення Кирило-Мефодіївського товариства

Г Створення «Київської комуни» та «Чигиринська змова»

22. Вкажіть, про яку збірку йдеться.

Збірка, що в першому виданні складалася з 8 творів, про яку, однак, Іван Франко висловився так: «Ся маленька книжечка відразу відкрила немовби новий світ поезії, вибухла, мов джерело чистої, холодної води, заясніла невідомою досі в українському письменстві ясністю, простотою і поетичною грацією вислову». Саме цій збірці належить слава утвердження української літературної мови та втілення української національної ідеї.

А «Досвід збирання старовинних малоросійських пісень» Миколи Цертелєва

Б «Русалка Дністровая», укладена «Руською трійцею»

В «Кобзар» Тараса Шевченка

Г «Малоросійські пісні» Михайла Максимовича

23. Коли відбулися описані в історичному джерелі події.

«...Скликано «Собор руських учених» — усіх прихильників культурного та національного розвитку Галицької України... «Собор» уважав конче потрібним, щоб була усталена одна одностайна граматика й одностайний правопис для всього «руського народу в Австрії й Росії».

А 1848 р.

Б 1873 р.

В 1892 р.

Г 1899 р.

24. Які твердження характеризують діяльність Старої Київської громади в 70-80-ті роки 19 ст.?

1 Видання «Історичних пісень малоросійського народу» з примітками В. Антоновича та М. Драгоманова у двох томах.

2 Вихід у світ двох випусків збірника «Народні українські казки», укладених І. Рудченком.

3 Утворення першої політичної партії в Наддніпрянській Україні.

4 Видання збірки «Чумацькі народні пісні», укладеної І. Рудченком, із додатком — нотами, підготовленими М. Лисенком.

5 Заснування Південно-Західного відділу Російського географічного товариства, заходами якого видано два томи «Записок», проведено одноденний перепис населення Києва, III Археологічний з'їзд, створено етнографічно-географічний музей.

6 Поширення мережі культурно-просвітницьких товариств «Просвіта», зокрема в Одесі, Миколаєві, Катеринославі тощо.

7 Вихід друком першої українськомовної щоденної газети «Громадська думка».

А 1, 2, 4, 5

Б 2, 3, 5, 6

В 3, 5, б, 7

Г 1, 3, б, 7

25. Хто з названих історичних діячів був сучасником Івана Франка?

А Андрей Шептицький

Б Іван Котляревський

В Маркіян Шашкевич

Г Лук'ян Кобилиця

26. Якими були вимоги українського парламентського об'єднання «Трудова громада» в II Державній Думі?

1 Створення українських національних політичних партій.

2 Створення кафедр української мови та літератури й історії в університетах і в учительських семінаріях.

3 Автономії України у складі Російської імперії.

4 Приєднання українських земель Австро-Угорської імперії до складу Росії.

5 Зруйнування селянської общини й насадження на селі хутірського й відрубного господарства.

6 Восьмигодинний робочий день, охорона праці жінок і Дітей, страхування на старість.

А 1, 2, 5

Б 2, 3, 6

В 1, 5, 6

Г 2, 4, 5

27. Укажіть рядок, у якому цифри відповідають назвам заштрихованих на картосхемі українських губерній у складі Російської імперії на початку 20 ст.

А 1) Волинська, 2) Харківська, 3) Катеринославська

Б 1) Волинська, 2) Полтавська, 3) Катеринославська

В 1) Подільська, 2) Харківська, 3) Херсонська

Г 1) Волинська, 2) Полтавська, 3) Херсонська

28. Про яке зібрання йдеться в уривку зі статті «На Всеукраїнський з'їзд» М. Грушевського?

«Центральне завдання з'їзду - завершити нашу організацію. Центральна Рада, створена в Києві з представників усіх київських верств і доповнена делегатами організацій позакиївських, уже тепер, у своїм тимчасовім складі являється признаним усім свідомим українством центральним українським урядом. З'їзд має дати йому останню форму, вибрати його в постійнім уже складі ... одним словом, привести в систему і порядок всеукраїнську національну організацію».

А Український Національний конгрес 6-8 квітня 1917 р.

Б І Всеукраїнський селянський з'їзд 28 травня — 2 червня 1917 р.

В ІІ Український військовий з'їзд 5-10 червня 1917 р.

Г І Всеукраїнський з'їзд Рад у Харкові 11-12 грудня 1917 р.

29. Про що йшлося в «Маніфесті до українського народу...» від 17(4) грудня 1917 р. Раднаркому РСФРР?

1 Визнання УНР та права «національної незалежності українського народу».

2 Зобов'язання УНР відмовитися від самочинного запровадження автономного устрою.

3 Оголошення Генерального секретаріату своїм органом, а не органом Центральної Ради.

4 Вимога надати представникам неукраїнської революційної демократії місця в Раді, що сприяло б перетворенню її з національного органу на територіально-національний.

5 Відмова сприймати Раду як повноважний представницький орган трудящих і експлуатованих мас Української республіки.

А 1, 3

Б 2, 4

В 3, 4

Г 1, 5

30. Коли відбулися події, про які згадує російський генерал Антон Денікін?

«...За кілька днів до захоплення влади Скоропадський приїхав до одного відомого київського генерала й запропонував йому долучитися до справи створення нового уряду, «який повинен замінити Центральну Раду й виступити посередником між німецьким командуванням й українським народом». Зауважив, що в цій справі зацікавлені німці... Коли співрозмовник відповів йому відмовою, мотивуючи «неприйнятністю для себе роботи з німцями й на них», Скоропадський заперечив, що «німці тут ні до чого, що він буде вести цілком самостійну політику, — і закінчив навіть наївною заявою, — що сподівається обійти німців і змусити їх працювати на користь України...»

А У другій половині 1917 р.

Б У першій половині 1918 р.

В У другій половині 1918 р.

Г У першій половині 1919 р.

31. Що передбачав Варшавський договір, укладений С. Петлюрою з Польщею?

1 Спільні воєнні дії проти більшовицьких військ на території України.

2 Визнання польським урядом незалежності Української Народної Республіки.

3 Військову допомогу в боротьбі проти військ генерала А. Денікіна.

4 Розширення території Польщі до кордонів Речі Посполитої 1772 р.

5 Визнання Польщею ЗУНР та відмову від втручання в її внутрішні справи.

А 1,2

Б 2, 3

В 1, 4

Г 2, 5

32. Якими були наслідки нової економічної політики (НЕПу) в Україні.

1 Одержавлення селянської власності у формі колективізації (колгоспів).

2 Відродження приватної ініціативи.

3 Занепад усіх видів кооперації, зокрема й споживчої.

4 Швидка відбудова зруйнованого воєнними діями народного господарства.

5 Зрівняльні форми оплати праці, ліквідація «куркульства як класу».

А 1, 3

Б 2, 3

В 2, 4

Г 3, 5

33. Яку дату слід уписати на місці пропуску в джерелі?

«І я, й інші мої бойові товариші завжди доходили висновку: якби збереглися ті кадри, до яких належали Тухачевский, Якір, Уборевич, Корк та інші, — всі ті, кого ми втратили в ____ році, ми, безперечно, мали б менше

невдач, швидше, і не з такими великими втратами розгромили б німецько-фашистські орди».

А 1933 р.

Б 1937 р.

В 1939 р.

Г 1941 р.

34. Якими цифрами на картосхемі позначено польські воєводства на землях Східної Галичини в міжвоєнний період (1921-1938 рр.)?

А 1, 4, 5

Б 1, 3, 4

В 2, 4, 5

Г 1, 2, 3

35. У яких уривках ідеться про особливості економічного розвитку УСРР у роки першої п'ятилітки?

1 «...Вибійник шахти «Центральна-Ірмине» в Кадіївці О. Стаханов застосував метод роботи, заснований на поділі виробничих операцій між вибійником і кріпильником. Це дало йому можливість в 14,5 рази перевищити норму...»

2 «...У містах України запроваджено нормовану торгівлю хлібом за картками за низькими цінами. Незабаром карткову систему поширили на основні види продовольчих і промислових товарів...»

3 «Швидкими темпами споруджувався Харківський тракторний завод: перші трактори зійшли з конвеєра через 18 місяців після урядової постанови. Того року випустили 16,8 тис. тракторів...»

А 1, 2

Б 1, 3

В 2, 3

Г 1, 2, 3

36. Про яке явище на західноукраїнських землях у 1930 р. йдеться в уривку з історичного джерела?

«Окруживши село зі всіх сторін та розставивши сторожі на всіх дорогах, около години 5 вечора кінні патрулі уланів в'їхали в передмістя Яворова: Наконечне, Наконечне-Кінець і с. Поруденко... Всіх прохожих та переїжджаючих легітимовано та провірювано імена зі списками громадян Наконечного... Задержаних зібрано в гуртки, яких патрулі гнали до будинку читальні «Просвіти». Кінний конвой змушував проваджених бігти, а коли деякі старі люди... не могли бігти, то бито їх палками по голові та де попало... Перевіривши виписаних на листі громадян та замкнувши їх в одному з приміщень читальні, коло години 9 ввечері улани розпочали биття. Викликували одного за другим по імені до другої кімнати, де при столі сидів поручик та кілька підстаршин, а біля них стояла лавка та кілька жовнірів, які виконували екзекуції...».

А Репатріація

Б Розкуркулення

В Осадництво

Г Пацифікація

37. Вкажіть складову нацистського плану «Ост».

А Депортація та знищення істотної частини населення

Б Боротьбу з партизанським рухом

В Блискавичне вторгнення нацистської Німеччини в СРСР

Г Створення Райхскомісаріату «Україна»

38. Укажіть, коли просування Україною військ Німеччини та її союзників сягнуло позначеної лінії фронту?

А На кінець червня 1941 р.

Б На середину липня 1941 р.

В На середину вересня 1941 р.

Г На кінець січня 1942 р.

39. Кого з діячів торкнулася кампанія боротьби з генетикою як «буржуазною лженаукою» наприкінці 40-х — початку 50-х рр. 20 ст.?

1 Іллі Полякова

2 Олександра Корнійчука

3 Лева Делоне

4 Костянтина Данькевича

5 Максима Рильського

А 1, 2

Б 2, 4

В 3, 5

Г 1, 3

40. У яких твердженнях ідеться про особливості економічного розвитку УРСР в перше повоєнне десятиліття?

1 Відбудова старих, будівництво нових електростанцій.

2 Зростання обсягів виробництва у важкій промисловості.

3 Упровадження на машинобудівних, металургійних та хімічних заводах новітніх технологій.

4 Поліпшення становища колгоспників, зокрема зростання оплати їхньої праці.

5 Істотні капіталовкладення в сільське господарство, скасування обов'язкових поставок державі сільськогосподарської продукції.

А 1,2 Б 1,5 В 2, З Г 4,5.

41. У яких уривках ідеться про особливості економічного розвитку УРСР у період політичної та економічної лібералізації суспільства (1953-1964 рр.)?

1 «Динамічно розвивалася електроенергетика. Приріст виробництва електроенергії забезпечувався здебільшого шляхом введення в дію переважно великих паротурбінних агрегатів. Була збудована Зміївська ДРЕС. Дали струм гідроелектростанції Дніпровського каскаду - Кременчуцька, Дніпродзержинська, Каховська, увійшла в дію перша черга Київської ГЕС».

2 «Харківський авіазавод почав випускати перші в СРСР швидкісні турбореактивні лайнери ТУ-104, а згодом - ТУ-124. Київський авіазавод спеціалізувався на випуску турбогвинтового літака АН-24, який став найпоширенішою машиною свого класу в загальносоюзних пасажирських перевезеннях в СРСР та країнах РЕВ. Київські авіабудівельники створили найбільший на той час в світі широкофюзеляжний літак АН-22 «Антей».

А Не йдеться в жодному з уривків

Б Тільки в першому

В Тільки в другому

Г Ідеться в обох уривках

42. Про який кінофільм йдеться в уривку з історичного джерела?

«Підлив масла у вогонь, в наш національний вогонь, і Сергій Параджанов. Він сказав: «Я довго чинив опір перекладу українського тексту фільму російською мовою. Оскільки вважаю цей текст невід'ємною частиною художньої тканини фільму».

А «Вечір напередодні Івана Купала»

Б «Камінний хрест»

В «Тіні забутих предків»

Г «Білий птах з чорною ознакою»

43. У чому звинуватили громадян УРСР, про яких ідеться в уривку з книги В. Чорновола «Лихо з розуму»?

«...Не повернулися з літньої відпустки критик Іван Світличний, науковець-психолог Михайло Горинь, учитель Михайло Озерний, студент Ярослав Геврич... Не повідомивши причин, не вийшли на роботу науковий працівник Львівського музею українського мистецтва Богдан Горинь, викладачі Львівського університету Михайло Осадчий та Михайло Косів, київські інженери Олександр Мартиненко та Іван Русин... Помалу поповзла чутка, що близько тридцяти викладачів вузів, художників, науковців раптом перебралися із-за кафедр, письмових столів, з лабораторій в помешкання з подвійними ґратами на вікнах».

А Корупції та економічних злочинах

Б Адміністративних правопорушеннях

В Кримінальних злочинах: вбивствах, розбоях, грабежах

Г Антирадянській націоналістичній пропаганді та агітації

44. Для України в період загострення кризи радянської системи (середина 60-х - початок 80-х рр.) було характерним

А Зменшення виробництва електроенергії

Б Утвердження багатопартійної системи

В Стрімка урбанізація

Г Упровадження ринкових відносин

45. Що властиве системі освіти за доби «застою»?

А Звуження мережі вищих навчальних закладів

Б Відновлення платні за середню та вищу освіту

В Ідеологізація навчально-виховного процесу

Г Перехід на обов'язкову загальну семилітню освіту

46. Про яку подію йдеться в джерелі?

«...Наймасовіша в Україні акція періоду «перебудови», мета якої полягала в тому, щоб не лише відокремити національну історію від радянської, а й протиставити «справжнє», «природне» возз'єднання України 1919 р. «штучному» возз'єднанню 1939 р. Так само звернення до історичного досвіду було і засобом протиставлення «справжньої» української державності (УНР і ЗУНР) «штучній» — радянській».

А Страйк на шахті «Ясинуватська-Глибока» в Макіївці в липні 1989 р.

Б «Живий ланцюг» у січні 1990 р.

В Мітинг та голодування студентів в жовтні 1990 р.

Г Мітинг киян у серпні 1991 р.

47. Коли відбулася подія, про яку йдеться?

«Мабуть, не дуже сподівалися депутати тоді, що дійсно за цей Акт проголосує більшість — 346 народних депутатів і що цей Акт буде прийнятий, і буде проголошено незалежність України І створення нової держави. Тобто прагнення було, бажання було, але впевненості не було».

А 1989 р.

Б 1990 р.

В 1991 р.

Г 1992 р.

48. Доповніть твердження.

У 1997 р. здійснив політ американський космічний корабель «Колумбія», у складі міжнародного екіпажу якого був перший космонавт незалежної України

А Леонід Каденюк

Б Павло Попович

В Микола Плав'юк

Г Костянтин Морозов

У завданнях 49 - 52 до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, виберіть, на Вашу думку, один правильний варіант, позначений буквою. Поставте позначки в таблиці бланка відповідей на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви).

49. Встановіть відповідність між явищами та процесами й періодами, з якими їх пов'язують.

1 Остаточна ліквідація української автономії російським царатом. Формування українського дворянства.

2 Формування політико-адміністративної структури нового державного організму в Україні. Розшарування козацтва, скасування кріпацтва.

3 Громадянська війна та поділ козацької України на два гетьманства. Ліквідація державних інститутів Правобережної Гетьманщини.

4 Формування станових ознак українського козацтва, зростання його ролів суспільному житті.

А 70-ті роки 16 — перша половина 17 ст.

Б Середина 17 ст.

В 60-80-ті рр. 17 ст.

Г Кінець 17 ст. — перші десятиліття 18 ст.

Д 60-80-ті рр. 18 ст.

50. Встановіть відповідність між іменами діячів культури та стислими характеристиками.

1 Григорій Сковорода

2 Іван Григорович-Барський

3 Максим Березовський

4 Феофан Прокопович

А Архітектор. Збудував міський водогін з фонтаном «Феліціал» («Самсон»), Покровську церкву й церкву Миколи Набережного на Подолі в Києві.

Б Філософ, просвітитель, поет, автор відомих збірок поезій «Сад божественних пісень» та байок «Байки харківські»

В Живописець, один з найпопулярніших портретистів Петербурга. Працюючи у класицистичній манері, створив реалістичну школу портретного малярства.

Г Учений-енциклопедист. Був ректором Києво-Могилянської академії. У 1716 р. за царським наказом переїхав до Петербурга. Став одним з найближчих радників царя з питань церковної реформи та державної політики.

Д Композитор, який став членом Болонського філармонічного товариства. Перебуваючи в Італії, написав оперу «Демофонт», поставлену там з великим успіхом.

51. Встановіть відповідність між назвами документів та уривками з них.

1 І Універсал

2 III Універсал

3 IV Універсал

4 Універсал Директорії УНР

А «Однині воєдино зливаються століттями одірвані одна від одної частини єдиної України — Західно-Українська народна Республіка (Галичина, Буковина та Угорська Україна) і Наддніпрянська Велика Україна. Здійснились віковічні мрії, якими жили і за які умирали кращі сини України».

Б «Не одділяючись від Республіки Російської і зберігаючи єдність її, ми твердо станемо на нашій землі, щоб силами нашими помогти всій Росії, щоб уся Республіка Російська стала Федерацією рівних і вільних народів».

В «Хай буде Україна вільною. Не одділяючись від всієї Росії, не розриваючи з державою російською, хай народ український на своїй землі має право сам порядкувати своїм життям».

Г «Ми звинувачуємо Раду в тому, що вона, прикриваючись національними гаслами, веде двозначну буржуазну політику, яка вже давно проявляється у невизнанні Радою Рад і радянської влади в Україні... Ця двозначна політика, що позбавляє нас можливості визнати раду як повноважного представника трудящих - та експлуатованих мас Української республіки...».

Д «У справі земельній комісія, вибрана на останній сесії нашій, уже виробила закон про передачу землі трудовому народові без викупу, прийнявши за основу скасування власності і соціялізацію землі». -

52. Встановіть відповідність між назвами воєнних операцій Червоної армії за Другої світової війни та їхніми результатами та наслідками.

1 Корсунь-Шевченківська (січень-лютий 1944 р.)

2 Умансько-Ботошанська (березень-квітень 1944 р.

3 Львівсько-Сандомірська (липень-серпень 1944 р.)

4 Східно-Карпатська (вересень-жовтень 1944 р.)

А Звільнено Ужгород, завершено визволення всієї території України.

Б Звільнено значну частину території Правобережної України і Молдови. Вихід на державний кордон СРСР з Румунією.

В Наймасштабніше оточення на той час військ противника, знищення 10 німецьких дивізій, що потрапили в оточення.

Г Звільнення території Київської та Житомирської областей, деяких районів Вінниччини та Рівненщини. Визволено Кіровоград.

Д Розгромлено 8 німецьких дивізій (серед них і дивізію «СС Галичина»), звільнено західні області України.

У завданнях 53-56 розташуйте події в хронологічній послідовності. Поставте позначки в таблиці бланка відповідей на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви). Цифрі 1 має відповідати вибрана Вами перша подія, цифрі 2 - друга, цифрі 3 - третя, цифрі 4 - четверта.

53. Встанввіть послідовність подій.

А Обрання лівобережним гетьманом Дем'яна Многогрішного

Б Підписання Юрієм Хмельницьким Переяславських статей

В Обрання гетьманом Лівобережної України Івана Самойловича

Г Гетьмування Павла Тетері на Правобережній Україні

54. Встановіть послідовність утворення політичних партій.

А Українська національно-демократична партія (УНДП)

Б Революційна українська партія (РУП)

В Русько-українська радикальна партія (РУРП)

Г Українська демократична партія (УДП)

55. Установіть послідовність створення установ, організацій та об'єднань.

А Українська студія хронікально-документальних фільмів

Б Державна українська капела «Думка»

В Спілка радянських художників республіки, створена на І з'їзді художників УРСР

Г Спілка селянських письменників «Плуг»

56. Встановіть хронологічну послідовність подій.

А Ухвалення Верховною Радою Конституції України

Б Ухвалення Верховною Радою Закону «Про Збройні сили України»

В Вступ України до Ради Європи

Г Обрання Леоніда Кучми президентом на перший термін

У завданнях 57-60, які мають шість варіантів відповідей, оберіть три правильні відповіді й запишіть їхні номери у клітинки.

57. Доповніть твердження.

Внаслідок Національно-визвольної війни проти польського панування

1 всі українські терени було звільнено з-під польської влади;

2 влада та основні багатства сконцентровано в руках козацьких низів;

3 утворено Українську козацьку державу - Військо Запорізьке;

4 селяни та міщани здобули право вільно вступати до козацького стану;

5 на звільнених землях ліквідовано фільваркову систему господарювання;

6 зросла кількість господарств із застосуванням примусової праці залежних селян

58. Укажіть характерні риси розвитку економіки підросійської України в першій половині 19 ст.

1 Збереження кріпосницьких відносин.

2 Розвиток сільського господарство інтенсивним шляхом.

3 За обсягом посівів перше місце посідає картопля.

4 Істотна роль чумацького промислу в розширенні торгівлі та розвитку товарно-грошових відносин.

5 Завершення промислового перевороту.

6 Зростання чисельності міського населення.

59. У яких твердженнях ідеться про Володимира Винниченка?

1 Схилявся до зближення з Антантою, задля зміцнення незалежності вдавався до заходів з посилення армії та її адміністративних органів.

2 Був організатором збройного виступу самостійників, що прагнули примусити Центральну Раду проголосити незалежність України.

3 Очолював Український національний союз, був одним з керівників повстання проти гетьмана П. Скоропадського.

4 Брав активну участь у підготовці всіх чотирьох універсалів Української Центральної Ради.

5 3 початку січня 1919 р. був на чолі загонів, які розпочали боротьбу проти денікінців, військ Директорії та Антанти.

6 Автор оповідань, романів і повістей, двох десятків п'єс, які ставили на сценах Берліна, Москви, Праги, Рима.

60. Укажіть терміни, які характеризують явища та процеси, що відбувалися за доби «відлиги».

1 ринкова економіка

2 шістдесятники

3 пенсійна реформа

4 експорт зерна

5 «ждановщина»

6 десталінізація

Бланк відповідей А

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка