Тренувальний тест до тем 30-31

Завдання 1-22 мають чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Виберіть правильний варіант відповіді.

1. Укажіть характерні риси доби горбачовської «перебудови»?

1 Ліквідація цензури, гласність.

2 Поліпшення матеріального добробуту людей.

3 «Нове політичне мислення».

4 Прискорення темпів економічного розвитку.

5 Створення ринкової економіки.

6 Демократизація суспільного життя.

А 1, 3, 6

Б 2, 3, 5

В 2, 4, 6

Г 1, 4, 5

2. Коли відбулася подія, про яку йдеться в доповідній записці КДБ УРСР, поданій ЦК КПУ?

«У приміщенні 4-го енергоблоку... при підготовці його до планового ремонту відбувся вибух з наступною пожежею, що був незабаром ліквідований. Від вибуху обвалився купол перекриття реакторного й покрівля машинного залів, загорівся також дах 3-го енергоблоку, у зв'язку з чим останній був аварійно зупинений... Населення міста практично все евакуйоване (44,5 тис. чоловік)... Проводяться роботи з локалізації вогнища з використанням вертольотів. З цією ж метою задіяні війська радіаційного й хімічного захисту... Здійснюються заходи щодо недопущення поширення панічних слухів і тенденційної інформації».

А 1986 р.

Б 1997 р.

В 1998 р.

Г 1999 р.

3. У якому рядку перелічено терміни, які слід уписати на місці пропуску?

«Згортання ВПК (на підтримку якого вже не вистачало валюти) тягнуло за собою масове безробіття, бо для перепрофілювання численних оборонних підприємств (конверсії) потрібні були великі капіталовкладення. М. Горбачов зробив спробу попередити катастрофу, ініціювавши низку політичних, економічних та адміністративних реформ, які, на його думку, могли врятувати ситуацію. Усі радянські ЗМІ ввели в широкий ужиток нові пропагандистські штампи: ____».

А Перебудова, гласність, демократизація, прискорення, нове мислення.

В «Розвинений соціалізм», «радянський народ», «застій», неосталінізм.

В Лібералізація, суверенізація, науково-технічна революція, багатопартійність.

Г Приватизація, русифікація, емісія, гіперінфляція, корупція.

4. Коли відбулася подія, про яку йдеться в уривку з інтерв'ю Б. Гориня кореспондентові радіостанції «Голос Америки»?

«... Сам факт проведення з'їзду - це серйозна поразка партійного апарату. Тривалий час Україна була республікою застою й, нарешті, вона сказала своє вагоме слово. Були враховані помилки інших республік і ми прийшли до з'їзду без катаклізмів, які мали місце в Тбілісі, Фергані й інших місцях. З'їзд став консолідуючою силою людей різних поколінь, політичних поглядів, багатьох організацій. Головна задача НРУ - скасувати антидемократичний проект закону про вибори, прийняти один з альтернативних проектів і наступного обрання активістів руху в парламент республіки».

А 1989 р.

Б 1990 р.

В 1991 р.

Г 1992 р.

5. Які з тверджень характеризують процес формування багатопартійності в Україні наприкінці 80-х - на початку 90-х років?

1 Більшість партій чітко вказували у програмових документах, виразниками інтересів яких груп населення вони є.

2 Поява нових політичних партій відбувалася одночасно з наростанням внутрішніх суперечностей у КПУ.

3. Новостворені партії були масовими, порівняно з КПРС.

4 Діяльність більшості новостворених партій набувала опозиційного характеру.

5 Переважання в західних областях партій лівого спрямування, у східних - правого.

А 1, 2

Б 2, 3

В 2, 4

Г 3, 5

6. Укажіть рядок, у якому цифри відповідають назвам заштрихованих на картосхемі областей сучасної України.

А 1) Тернопільська; 2) Житомирська; 3) Луганська; 4) Херсонська

Б 1) Івано-Франківська; 2) Тернопільська; 3) Херсонська; 4) Луганська

В 1) Івано-Франківська; 2) Житомирська; 3) Харківська; 4) Херсонська

Г 1) Тернопільська; 2) Житомирська; 3) Харківська; 4) Луганська

7. Які події спричинили появу документа, уривок з якого наведено?

«Секретаріат ЦК Компартії України рекомендує: оперативно зорієнтувати партійний актив, народних депутатів, керівників підприємств, колгоспів, радгоспів, організацій та установ на необхідність забезпечити повсюди спокій, твердий конституційний порядок і дисципліну... В усій роботі необхідно виходити з того, що сьогодні ключовим питанням є збереження СРСР, зміцнення братніх зв'язків з усіма народами нашої країни... Всі дії, спрямовані на підрив Союзу, порушення радянських законів, прояви регіонального егоїзму повинні припинятися... Зорієнтуйте керівників засобів масової інформації на необхідність утриматися від публікацій матеріалів, що можуть дестабілізувати обстановку».

А Створення у Верховній Раді УРСР парламентської опозиції - Народної ради, яку очолив І. Юхновський.

Б Спроба анти конституцій ного перевороту в СРСР.

В Ухвалення Верховною Радою УРСР Акта проголошення незалежності України.

Г Ухвалення рішення про припинення існування СРСР на зустрічі в Біловезькій Пущі (Білорусь) керівників України, Білорусі, Російської Федерації.

8. Яка з вимог голодуючих студентів під час «Студентської революції на граніті» (жовтень 1990 р.) була виконана владою?

А Надання Декларації про державний суверенітет України конституційної сили.

Б Призначення навесні 1991 р. нових виборів на основі багатопартійності.

В Ухвалення постанови про націоналізацію майна КПРС та ВЛКСМ на території України.

Г Відставки голови Ради Міністрів УРСР В. Масола.

9. Коли відбулася подія, про яку, йдеться в спецповідомленні начальника УКДБ по Житомирській області першому секретареві Житомирського обкому КПУ?

«У зв'язку з намірами активістів НРУ й УГС відзначити 71-ю річницю підписання договору про об'єднання Західноукраїнської народної республіки (ЗУНР) з Українською народною республікою (УНР) шляхом організації т.зв. «живого ланцюга», що символізує «соборність України», з урахуванням особливостей оперативної обстановки в області, наявних даних про прояви й задуми націоналістичних і антигромадських елементів, Управлінням КДБ уживалися заходи для локалізації цієї акції. Був посилений контроль за екстремістськи налаштованими особами з числа лідерів самодіяльних об'єднань націоналістичної спрямованості, разом з органами міліції проведена робота із запобігання можливих антисуспільних проявів. Зроблено стримуючий вплив на конкретних осіб, що виношують екстремістські наміри. Ці заходи, поряд зі здійсненням виховної роботи в трудових колективах, істотно звузили кількість учасників «ланцюга» із числа жителів області».

А 1998 р.

Б 1990 р.

В 1991 р.

Г 1992 р.

10. Яка з фотографій датується 1991 р.?

11. З якого документа наведено уривок?

«...Виходячи із смертельної небезпеки, яка нависла була над Україною в зв'язку з державним переворотом в СРСР..., продовжуючи тисячолітню традицію державотворення на Україні, виходячи з права на самовизначення, передбаченого Статутом ООН та іншими міжнародно-правовими документами... Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки урочисто проголошує незалежність України та створення самостійної української держави - УКРАЇНИ».

А «Конституції розвинутого соціалізму»

Б Конституції України В Декларації про державний суверенітет України

Г Акта проголошення незалежності України

12. Який рік слід уписати на місці пропуску в джерелі?

«...Не передати словами, з яким хвилюванням зустрів я Акт проголошення незалежності України, прийнятий Верховною Радою 24 серпня ____ і підтверджений на Всеукраїнському референдумі 1 грудня. Чи сподівався, страждаючи в польських і радянських концтаборах, що доживу до такого часу, що здійсняться мої найзаповітніші мрії?! Богові було угодно, щоб сталося саме так. І щоб я впевнився: моя причетність до боротьби з поневолювачами України не була марним поривом душі...»

А 1989 р.

Б 1990 р.

В 1991 р.

Г 1992 р.

13. Які події відбулися за часів каденції президента Леоніда Кравчука?

1 Підписання угоди про виведення стратегічної ядерної зброї з України.

2 Перший візит в Україну глави католицької церкви.

3 Перший державний візит в незалежну Україну президента США.

4 Введення українського миротворчого контингенту в Ірак.

5 Визнання урядом США України як незалежної держави.

А 1, 5

Б 2, 3

В 2, 4

Г 3, 1

14. Коли вибори до Верховної Ради вперше проводилися за мажоритарною системою.

А 1994 р.

Б 1998 р.

В 2002 р.

Г 2006 р. .

15. Що було характерним для першої каденції президента Леоніда Кучми?

А Законодавче затвердження концепції будівництва збройних сил та оборони країни.

Б Перетворення України з президентсько-парламентської на парламентсько-президентську республіку.

В Дострокове припинення повноважень Президента України і Верховної Ради внаслідок політичної кризи.

Г Проведення виборів до Верховної Ради України за змішаною (мажоритарною та пропорційною) виборчою системою.

16. За якого президента України відбулася подія, про яку йдеться в джерелі?

«О 18:30 розпочалося пленарне засідання, яке відкрило знамениту «конституційну ніч» - з цієї миті майже протягом 14 годин без перерви депутати поіменно голосували по кожній окремій (зі 160) статті Конституції. Для затвердження кожної статті потрібно було не менше 300 голосів: Героєм конституційної ночі став депутат Михайло Сирота, який представляв проект Конституції, запропонований погоджувальною комісією - весь цей час він стояв на трибуні та був змушений за регламентом представляти кожну статтю, коментувати й пропоновані поправки, виголошувати стандартну фразу: «Комісія просить прийняти».

А Леоніда Кравчука

Б Леоніда Кучми

В Віктора Ющенка

Г Віктора Януковича

17. Які події, що стосуються діяльності Верховної Ради України, відбулися в 1994 р.?

1 Затвердження прем'єр-міністром Віталія Масола.

2 Ухвалення рішення про проведення Всеукраїнського референдуму.

3 Новообраний Президент склав присягу на вірність українському народові.

4 Ухвалення Закону про владу та місцеве самоврядування.

5 Підписання Конституційного договору між Президентом та Верховною Радою.

А 1, 5

Б 2, 3

В 3, 4

Г 1, 3

18. Коли відбулися події, про які йдеться в уривку з виступу голови Верховної Ради України В. Литвина?

«Сьогодні можна скільки завгодно говорити про політичний характер рішень Верховної Радії і Верховного Суду України щодо визнання недійсними результатів другого туру голосування і недовіру Центральній виборчій комісії. Але при цьому не слід забувати, що саме вони відкрили єдиний за даних обставин - правовий і легітимний - вихід, розрядили гранично напружену політичну атмосферу і стали тим проблиском надії, що дав змогу відступити від безодні громадянського конфлікту, зберегти державну незалежність і територіальну цілісність України...».

А 2001 р.

Б 2004 р.

В 2010 р.

Г 2011 р.

19. Яку з фотографій зроблено на початку 21 ст.?

20. З якого документа наведено уривок?

«Верховна Рада Української PCP, виражаючи волю народу України, прагнучи створити демократичне суспільство, виходячи з потреб всебічного забезпечення прав і свобод людини, шануючи національні права всіх народів, дбаючи про повноцінний політичний, економічний, соціальний і духовний розвиток народу України, визнаючи необхідність побудови правової держави, маючи на меті утвердити суверенітет і самоврядування народу України, проголошує державний суверенітет України як верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади Республіки в межах її території та незалежність і рівноправність у зовнішніх зносинах».

А З Конституції України.

Б З Декларації про державний суверенітет України.

В Із Закону «Про Збройні сили України».

Г З Акта проголошення незалежності України.

21. У якому році вибори Президента України відбулися за один тур?

1991 р.

1994 р.

1999 р.

2004 р.

22. У чому полягала суть змін до Конституції України 2004 р.?

1 Верховна Рада обирається на 5 років, вибори до парламенту відбуваються на пропорційній основі.

2 Парламент дає згоду на призначення всього складу Уряду та одночасно затверджує Програму діяльності Кабінету Міністрів.

3 Кандидатуру прем'єр-міністра Президент України вносить за пропозицією коаліції депутатських фракцій, яка становить більшість у Верховній Раді.

4 Уряд уповноважений призначати на посади та звільняти з посад голів обласних державних адміністрацій.

5 Кабінет Міністрів складає повноваження перед новообраним Президентом України, а Президент не має права достроково припинити повноваження Верховної Ради.

А 1, 2

Б 1, 3

В 2, 5

Г 3, 4

У завданні 23-26 до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, доберіть один правильний варіант, позначений буквою. Поставте позначки в таблиці на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви).

23. Установіть відповідність між стислими характеристиками відомих діячів сучасної України та їхніми іменами.

1 Оперний співак: Протягом 1995-2003 брав участь у постановках «Метрополітен-опера» в Нью-Йорку. У репертуарі має понад 30 оперних партій, романси, українські, російські, італійські та іспанські пісні.

2 Футболіст, володар «Золотого м'яча» 2004-призу, яким вшановують найкращого футболіста. Європи; один з найрезультативніших бомбардирів єврокубкових турнірів за всі сезони, найкращий бомбардир збірної України за всю її історію.

3 Художній керівник Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка (від 2001 р.). Зіграв понад 100 ролей у кіно та більш ніж 50 на сцені.

4 Поет, прозаїк, перекладач, есеїст, творчість якого справляє істотний вплив на сучасний літературний процес в Україні та викликає жвавий інтерес у європейських читачів.

А Богдан Ступка

Б Володимир Гришко

В Олександр Пономарьов

Г Юрій Андрухович

Д Андрій Шевченко

24. Установіть відповідність між олімпійськими чемпіонками та видами спорту, які вони розвивали.

1 Оксана Баюл

2 Яйа Клочкова

3 Катерина Серебрянська

4 Ірині Мерлені

А Художня гімнастика

Б Вільна боротьба

В Фігурне катання

Г Спортивна гімнастика

Д Плавання

25. Установіть відповідність між іменами діячів сучасної України та сферами їхньої діяльності.

1 Леонід Каденюк

2 Сергій Бубка

3 Віталій Кличко

4 Святослав Вакарчук

А Футбол

Б Бокс

В Космонавтика

Г Легка атлетика

Д Рок-музика

26. Установіть відповідність між відомими жінками сучасної України та їхніми стислими хактеристиками.

1 Руслана Лижичко

2 Ганна Безсонова

3 Марія Матіос

4 Юлія Тимошенко

А Політик, перша жінка - прем'єр-міністр в історії незалежної України.

Б Письменниця, найвідоміший твір якої - повість «Солодка Даруся».

В Співачка, переможниця міжнародного конкурсу пісні «Євробачення-2004».

Г Гімнастка, абсолютна чемпіонка світу з художньої гімнастики.

Д Поетеса-«шістдесятниця», авторка роману у віршах «Маруся Чурай»; 2010 р. запропонувала читачам свій перший прозовий твір - «Записки українського сумашедшего».

У завданнях 27-32 розташуйте події в хронологічній послідовності. Поставте позначки в таблиці відповідей на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви).

27. Установіть хронологічну послідовність подій.

А Схвалення Верховною Радою УРСР Закону «Про державний статус української мови».

Б Обрання Б. Патона президентом АН УРСР.

В Ухвалення «Конституції розвинутого соціалізму».

Г Обрання М. Горбачова генеральним секретарем ЦК КПРС, початок перебудови.

28. Установіть хронологічну послідовність подій.

А Підписання Договору про утворення СНД у Біловезькій Пущі.

Б Катастрофа на Чорнобильській АЕС.

В Установчий з'їзд Народного руху України за перебудову.

Г Проведення перших виборів Президента України.

29. Установіть хронологічну послідовність подій.

А Обрання Віктора Януковича Президентом України.

Б Обрання Леоніда Кучми Президентом України на другий термін.

В Ухвалення Верховною Радою Закону «Про Голодомор 1932-1933 років в Україні».

Г Запровадження національної валюти-гривні.

30. Установіть хронологічну послідовність подій.

А Спроба антиконституційного перевороту в СРСР (ГКЧП).

Б Затвердження Верховною Радою України Державного прапора України.

В Перетворення Української групи сприяння виконанню Гельсінських угод на Українську Гельсінську спілку.

Г Політ американського космічного корабля «Колумбія» з українцем Л. Каденюком.

31. Установіть хронологічну послідовність подій.

А Ухвалення Верховною Радою Конституції України.

Б Ухвалення Верховною Радою Закону «Про Збройні Сили України».

В Вступ України до Ради Європи.

Г Обрання Леоніда Кучми Президентом України на перший термін.

32. Установіть хронологічну послідовність подій.

А Ухвалення Верховною Радою УРСР Декларації про державний суверенітет України.

Б Запровадження в Україні нової національної валюти - гривні.

В Проведення першого всеукраїнського референдуму та вибори Президента України.

Г Обрання Леоніда Кучми Президентом України на другий термін.

У завданнях 33-35, які мають шість варіантів відповідей, оберіть три правильні відповіді й запишіть їх номери у клітинки.

33. Які словосполучення доречні в розповіді про суспільно-політичні події та явища в Україні 1990-1991 рр.?

1 «суверен-комуністи»

2 «група 239»

3 «Помаранчева революція»

4 «війна проти пам'ятників»

5 «Конституційна ніч»

6 «касетний скандал»

34. Імена яких історичних діячів пропущено в тексті джерела?

8 грудня 1991 р. ____ підписали «Біловезькі угоди», внаслідок чого фактично припинив існування радянський Союз. На його місті постала Співдружність незалежних держав (СНД), і саме представники України навідріз відмовилися делегувати новій структурі будь-які державні функції. Для України розпочалася епоха незалежності.

1 Олександр Лукашенко

2 Станіслав Шушкевич

3 Леонід Кравчук

4 Борис Єльцин

5 Леонід Кучма

6 Володимир Путін

35. Що було характерним для першого терміну президентства Леоніда Кучми?

1 Загострення політичної ситуації через «касетний скандал».

2 Поліпшення політичних відносин України з Росією та США.

3 Заборона діяльності більшості політичних партій.

4 Політична та економічна нестабільність.

5 Прагнення до створення федеративного устрою в державі.

6 Ухвалення Конституції незалежної України.