Тренувальний тест до теми 24

Завдання 1-18 мають чотири варіанти відповіді, серед яких, лише один правильний. Виберіть правильний варіант відповіді.

1. Коли було створено подану фотографію?

А 1929 р.

Б 1931 р.

В 1935 р.

Г 1939 р.

2. Доповніть твердження.

XV з'їзд ВКП(б) схвалив директиви першого п'ятирічного плану на...

А 1927/28-1931/32 рр.

Б 1928/29-1932/33 рр.

В 1930/31-1933/34 рр.

Г 1933-1937 рр.

3. Які заходи більшовицької влади мали на меті форсування індустріалізації в роки першої п'ятирічки?

1 Поєднання великої державної промисловості та дрібнотоварного приватного виробництва.

2 Відмова від директивного способу ведення господарювання.

3 Встановлення надвисоких планових завдань і покарання тих, хто опинявся позаду.

4 Матеріальне заохочення робітників.

5 Запровадження масового виробничого змагання трудових колективів.

А 1, 3

Б 2, 4

В 3, 5

Г 4, 5

4. Якими були результати форсованої індустріалізації за підсумками першої п'ятирічки?

А Підвищення матеріального добробуту населення.

Б Розбудова підприємств, які обслуговували машинобудівний комплекс.

В Посилення залежності від іноземних капіталовкладень.

Г Пропорційний розвиток промисловості групи «А» та групи «Б».

5. Укажіть особливості соціально-економічній ситуації УСРР у роки першої п'ятирічки.

1 Підвищення купівельної спроможності населення.

2 Запровадження в містах нормованої торгівлі хлібом за картками.

3 Переведення промисловості на семиденний робочий тиждень.

4 Поширення стаханівського руху.

5 «Ліквідація куркульства як класу».

А 1, З

Б 2, 4

В 2, 5

Г 4, 5

6. Коли в газеті «Известия ЦИК и ВЦИК» було надруковано наведене офіційне повідомлення Прокурора Верховного Суду СРСР?

«У Шахтинському районі Донбасу органами ОДПУ при прямому сприянні робітників розкрито контрреволюційну організацію, що мала за мету дезорганізацію та руйнування кам'яновугільної промисловості цього району. Керівний орган цієї організації, що підтверджується безперечними даними слідства, знаходиться за кордоном і складається з колишніх капіталістичних власників і акціонерів кам'яновугільних підприємств Донецького басейну, що мали тісні зв'язки з окремими агентами деяких німецьких промислових фірм та польською контррозвідкою... Слідством встановлено, що робота цієї контрреволюційної організації, що діяла протягом кількох років, виявилася в злісному саботажі та прихованій дезорганізації діяльності, в підриві кам'яновугільного господарства методами нераціонального будівництва, непотрібних витрат капіталу, зниженні якості продукції, підвищенні собівартості, а також в прямому зруйнуванні шахт, рудників, заводів тощо...».

А 1925 р.

Б 1926 р.

В 1927 р.

Г 1928 р.

7. Що було характерним для економіки радянської України 1929-1938 рр.?

А Низькі темпи розвитку промисловості групи «А».

Б Баланс ринкових та директивних механізмів управління.

В Плановий характер.

Г Залежність від закордонних інвестицій.

8. Що визначало соціально-економічне становище радянської України у 1929-1938 рр.?

1 Зміцнення соціального статусу селян.

2 Трудовий ентузіазм пролетаріату.

3 Панування державної власності.

4 Обмеження втручання держави в економіку.

5 Баланс попиту та виробництва товарів.

А 1, 3

Б 2, 3

В 2, 5

Г 4, 5

9. Що характеризувало політику радянського керівництва щодо українського села в роки першої п'ятирічки?

1 Сприяння вільній торгівлі хлібом та іншими сільгосп- продуктами.

2 Заниження цін на сільськогосподарську продукцію - «ножиці цін».

3 Репресії через саботаж селян колективізації та примусове вилучення зерна.

4 Відновлення ринкових відносин, фінансова допомога одноосібним господарствам.

5 Використання матеріальних стимулів для заохочення до праці колгоспників.

А 1, 3

Б 2, 3

В 2, 5

Г 4, 5

10. До яких заходів вдавалася більшовицька влада для

форсування темпів індустріалізації в роки першої п'ятирічки?

1 Поєднання великої державної промисловості та дрібнотоварного приватного виробництва.

2 Запровадження масового виробничого змагання трудових колективів.

3 Впровадження режиму економії.

4 Матеріального заохочення робітників.

5 Відмови від директивного способу господарювання.

А 1, 3

Б 1, 4

В 2, 3

Г 4, 5

11. Ім'я якого діяча пропущено у фрагменті зі спогадів сучасника?

«У 1935 році всіх неокласиків посадили, звинувативши в змові, тероризмі, спробі відторгнення України від СРСР і т.д. Люди вони були відомі, звинувачення серйозне, справа йшла під наглядом самого наркома' внутрішніх справ України Балицького... «Нам все відомо, - посміювалися слідчі. - Неокласики? У класики захотіли за життя, а яка інстанція вам це дозволила? «Енеїду» перекладали, рабовласницький Рим пропагували, від Мусоліні завдання отримували?..». Найбільш маститим був професор ____, чудовий латиніст і поет, який переклав українською «Енеїду» Вергілія і безліч віршів Горація».

А Максим Рильський

Б Микола Зеров

В Микола Куліш

Г Остап Вишня

12. Які зміни відбулися в соціальній структурі населення радянської України 1929-1938 рр.?

1 Створення нової верстви - колгоспного селянства.

2 Зростання заможного прошарку селян.

3 Істотне поповнення складу робітників жінками.

4 Зростання чисельності службовців.

5 Зменшення чисельності робітників.

А 1, 3, 4

Б 1, 3, 5

В 2, 3, 5

Г 3, 4, 5

13. Ім'я якого історичного діяча пропущено у свідченні сучасника?

«Зі смертю скінчилася ціла течія національного українського більшовизму, що щиро вірила в ленінізм, в інтернаціоналізм, у рівність усіх націй, в ідеальний Союз PCP. Цю течію залізною п'ятою розчавив могутній російський бюрократичний шовінізм, що саме наступав по всьому фронту в Україні в особі Павла Постишева».

А Микола Скрипник

Б Лазар Каганович

В Володимир Винниченко

Г Станіслав Косіор

14. Які явища характерні для розвитку науки та культури в 1929-1938 рр.?

1 Відсутність ідеологічного контролю.

2 Масове закриття театрів та бібліотек.

3 Розвиток культурних зв'язків з країнами Заходу.

4 Розширення мережі наукових установ.

5 Боротьба з «націоналістичними елементами» у ВУАН.

А 1, 3

Б 2, 5

В 3, 4

Г 4, 5

15. Що було характерним для освіти радянської України в 1933-1938 рр.?

1 Дієві заходи задля подолання неписьменності дорослого населення.

2 Істотне зменшення кількості середніх шкіл.

3 Запровадження єдиної структури загальноосвітньої школи.

4 Відсутність університетів, зменшення кількості вищих навчальних закладів.

5 Відповідність кількості шкіл з українською мовою навчання питомій частці українців у складі населення.

6 Невтручання дитячих та молодіжнихкомуністичних організацій у. навчально-виховний процес шкіл, їх автономна діяльність.

А 1, 3, 5

Б 1, 4, б

В 2, 3, 5

Г 3, 4, 6

16. Про який «судовий процес» ідеться в спогадах Бориса Антоненка-Давидовича?

«Радіопередача про перший день процесу, яку я слухав через навушники, бо гучномовців ще не було, вразила не тільки мене. Підсудні, починаючи з Ефремова, вважали за слушний обвинувачувальний висновок, котрий закидав їм терор, готування до повстання та всі ті смертні гріхи, за які розплата могла бути тільки ціною життя. Але, коли допит підсудних дійшов до Петра Холодного з Чернігова, той категорично відкинув його, і засідання суду перервали до вечора, а всіх підсудних одвезли до тюрми... Якась пружина в механізмі добре злагодженого процесу несподівано зіпсувалась, і її треба було конче спішно відремонтувати. На це пішло півдня, і вечірнє засідання почалося знову з допиту Холодного. Цього разу він беззастережно визнав обвинувачення за слушне, й допит решти підсудних пройшов зовсім гладко».

А «Спілки визволення України» («СВУ»)

Б «Український національний центр» (УНЦ)

В Українська військова організація (УВО)

Г «Білогвардійський терористичний центр»

17. Який з плакатів було створено в 1935 р.?

18. Який рік узагальнив явища, про які йдеться у фрагменті доповіді голови Раднаркому УСРР Власа Чубаря?

«Ми маємо ряд індустріальних велетнів, що їх побудовано..., і першим найліпшим є Дніпрельстан... У нас пущено за ці роки дванадцять доменних печей, з яких сім печей відновлено під час реконструкції, а п'ять доменних печей збудовано нових, з них чотири печі великої потужності, яких ніколи не було ні на Україні, ні в Союзі. Наша машинобудівна промисловість зростає нечуваними кроками. Ми збудували Краматорський машинобудівний завод ... Луганський паротягобудівельний завод... Треба відзначити побудову Харківського тракторного заводу... Все це переконує нас у тому, що боротьба за соціалізм захоплює нечуваним піднесенням мільйони ентузіастів».

А 1929 р.

Б 1930 р.

В 1931р.

Г 1932 р.

У завданні 19-22 до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, доберіть один правильний варіант, позначений буквою. Поставте позначки в таблиці на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви).

19. Установіть відповідність між портретами історичних діячів та їхніми іменами.

А Микола Скрипник

Б Йосип Сталін

В Християн Раковський

Г Лазар Каганович

Д Станіслав Косіор

20. Установіть відповідність між назвами новобудов перших п'ятирічок та містами, де їх було споруджено.

1 Тракторний завод

2 Дніпрогес

3 Азовсталь

4 Металургійний завод ім. Петровського

А Маріуполь

Б Харків

В Дніпропетровськ

Г Запоріжжя Д Дніпродзержинськ

21. Встановіть відповідність між іменами історичних діячів та їхніми стислими характеристиками.

1 Панас Любченко

2 Микола Скрипник

3 Павло Постишев

4 Станіслав Косіор

А Генеральний секретар ЦК ВКП (б) з 1922 року. До середини 1930-х років сконцентрував у своїх руках усю повноту державної влади, встановив режим терору, який досяг апогею в 1937-1938 рр.

Б Нарком освіти УСРР 1927-1933 рр. У 1933 р. звинувачений у «національних ухилах».

В У 1928-1938 рр. - генеральний (від 1934- перший) секретар ЦК КП(б)У.

Г Виступив громадським звинувачувачем на процесі «СВУ», від 1934 до 1937 рр. - голова Раднаркому УСРР.

Д Секретар ЦК ВКП(б), член політбюро ЦК КП(б)У. На початку 1933 р. надісланий в Україну як особистий представник Сталіна з необмеженими повноваженнями.

22. Встановіть відповідність між фрагментами джерел та історичними діячами, що їх стосуються.

1 «...Будучи керівником театру «Березіль», використовував його для націоналістичної пропаганди і зв'язку з іншими націоналістами - грузинськими й білоруськими... Просував у виставах націоналістичні ідеї, проводив роботу, відриваючи театри України від російської драматургії, орієнтуючись на буржуазний Захід».

2 «...Вибирайте: або ж «СВУ» в тому аспекті, який ми вам пропонуємо, й тоді ви та інші пройдуть через відкритий судовий процес, де не буде жодного розстрілу й взагалі вироки будуть досить м'які, або суду не буде, а все це. пройде через постанову колегії ОГПУ, й тоді ми заллємо кров'ю так званих «свідомих українців» усю Україну. Це ми можемо зробити - ви це самі добре розумієте».

3 «...Впроваджуючи старе українське мистецтво, давній живопис і досягнення буржуазних формалістичних шкіл, він направляв молодь цим шляхом формування з них фахівців, відриваючи їх свідомо від шляхів соціалістичного реалізму й тим самим від участі в соціалістичному будівництві... Належав до контрреволюційної організації, яка являла собою формування українських націонал-фашистів у Радянській Україні».

4 «...Колишній голова Центральної Ради. Після розгрому її емігрував за кордон. Один з організаторів й натхненників націоналістичної контрреволюції в боротьбі з Радянською владою. Повернувшись в Радянський Союз продовжував вести активну контрреволюційну роботу». Є ідеологом і керівником ліквідованої у 1931 р. контрреволюційної повстанської організації «Український національний центр».

А Олександр Довженко

Б Михайло Бойчук

В Лесь Курбас

Г Сергій Єфремов

Д Михайло Грушевський

У завданнях 24-27, які мають шість варіантів відповідей, оберіть три правильні відповіді й запишіть їх номери у клітинки.

24. Які терміни характеризують соціально-економічний та культурний розвиток радянської України в 1929- 1938 рр.

1 директивне планування

2 госпрозрахункові трести

3 «розстріляне відродження»

4 стаханівці

5 непмани

6 ревкоми

25. Що було характерним для культурно-освітнього процесу в УРСР у другій половині 30-х р.?

1 Існування різноманітних мистецьких шкіл та напрямів.

2 Репресії проти представників української інтелігенції.

3 Згортання кампанії українізації середньої та вищої освіти.

4 Впровадження експериментального навчання в школі (скасування класно-урочної системи, оцінок).

5 Викладання в школі базової навчальної дисципліни «Історія України».

6 Організація єдиних творчих об'єднань (письменників, композиторів, художників).

26. Які з тверджень характеризують суспільно-політичне та релігійне життя радянської України в 30-х рр.?

1 Антирелігійна пропаганда та переслідування церковнослужителів.

2 Самостійність компартійних і радянських органів влади УРСР у розв'язанні проблем економічного та політичного життя..

3 Кадрова стабільність, відсутність помітних змін у керівництві всіх рівнів.

4 Заборона на суміщення партійних та радянських посад.

5 Цілковитий контроль з боку компартійних і радянських органів за всіма сферами життя.

6 Чистки «старої більшовицької гвардії», вищих військових кадрів і всіх інакодумців.

27. Які з тверджень характеризують суспільно-політичне та соціально-економічне життя УРСР у роки другої п'ятирічки?

1 Ухвалення нової Конституції УРСР.

2 Поширення стаханівського руху.

3 Зменшення питомої ваги міського населення.

4 Зростання життєвого рівня населення міста та села порівняно з кризовими роками.

5 Перша хвиля «ліквідації куркульства як класу».

6 Саботаж населенням України політики радянської влади.

У завданні 23 розташуйте події в хронологічній послідовності. Поставте позначки в таблиці відповідей на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви).

23. Встановіть хронологічну послідовність подій.

А Переїзд вищих державних та партійних установ УСРР з Харкова до Києва.

Б Схвалення нової Конституції УРСР на XIV Всеукраїнському з'їзді рад.

В Ухвалення Закону про охорону соціалістичної власності («закон про п'ять колосків»).

Г Ліквідація Української автокефальної православної церкви.