Тренувальний тест до тем 16-17

Завдання 1-18 мають чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Виберіть правильний варіант відповіді.

1. Які українські історико-географічні регіони належали до складу «Королівства Галичини та Лодомерії» Австро- Угорської імперії у другій половині 19 ст.?

А Північна Буковина та Східна Галичина

Б Східна Галичина та Закарпаття

В Південна Буковина та Східна Галичина

Г Східна Галичина

2. Який вищий навчальний заклад було відкрито в Одесі 1865 р.?

А Новоросійський університет

Б Історико-філологічний інститут

В Технологічний інститут

Г Вище гірниче училище

3. У якому місті й коли Ілля Мечников та Микола Гамалія створили першу вітчизняну бактеріологічну станцію, що успішно застосовувала запобіжні вакцини й сироватки для лікування інфекційних хвороб?

А Одеса, 1886 р.

Б Львів, 1898 р.

В Єлисаветград, 1882 р.

Г Київ, 1888 р.

4. Які міста поєднала перша залізниця на західноукраїнських землях?

А Одесу та Балту

Б Київ та Одесу

В Львів та Броди

Г Львів та Перемишль

5. Вкажіть правильне твердження.

А Наукове товариство ім. Т. Шевченка виникло як культурно-просвітницька організація в Чернівцях 1875 р.

Б Перша кафедра української історії, очолена М. Грушевським, була відкрита в Київському університеті 1861 р.

В Перший том праці Михайла Грушевського «Історія України-Руси» вийшов друком у Києві в 1898 р.

Г Період найбільшого розвитку НТШ розпочався з переїздом М. Грушевського до Львова 1894 р.

6. Яке твердження стосується Миколи Терещенка?

А Громадський і земський діяч, землевласник і меценат, перший голова Південно- Західного відділу Російського географічного товариства, засновник елітарної колегії в Києві.

Б Видатний живописець, майстер побутового жанру на селянську тематику («Сінокіс», «Жниця»).

В Київський цукрозаводчик-мільйонер, визначний благодійник. Жоден помітний просвітницький та медичний проект у Києві не відбувався без його грошової допомоги.

Г Художник, який створив близько 3500 картин і замальовок, присвячених природі України, її історичному минулому, народному побуту.

7. Які твердження стосуються суспільно-політичної течії народовців на західноукраїнських землях?

1 Створили товариство «Просвіта», яке видавало популярні українські книжки, відкривало читальні тощо.

2 Пропагували ідеї російських слов'янофілів і намагалися запровадити штучне «язичіє».

3 Заснували 1870 р. громадсько-політичну організацію «Руська рада».

4 Лідери - Д. Зубрицький, Б. Дідицький, А. Добрянський, І. Наумович.

5 Створили перше в Галичині культурно-освітнє товариство «Руська бесіда».

А 1, 2

Б 1, 5

В 2, 3

Г 4, 5

8. Які твердження стосуються здобутків «новоерівської політики» народовців?

1 Відкриття у Львівському університеті кафедри історії України.

2 Заснування Чернівецького університету та Львівської технічної академії.

3 Перетворення Літературного товариства ім. Т. Шевченка на наукове та розширення його діяльності завдяки державним субсидіям.

Створення першого професійного українського театру на західноукраїнських землях.

Видання брошури Ю. Бачинського «Україна irredenta».

А 1, 3

Б 1, 5

В 2, 4

Г 4, 5

9. Назви яких двох партій пропущено в уривку зі статті М. Грушевського «Українці в Австро-Угорщині»?

«1) ____ партія виникла наприкінці 1880-х рр. і, на противагу культурно-національним завданням старшої партії (нинішньої 2) ____, висунула на перший план питання і завдання соціально-політичні. Після того, як 2) ____ партія внесла до своєї програми (1899 р.) соціальні й політичні вимоги партії 1) ____, і багато видатних представників останньої долучилося до неї, відмінність між обома партіями непомітна і виявляється переважно в тактиці. На відміну від партії 2) ____, що, як зазначалося, нараховує в своїх лавах багато представників духовенства (уніатського), партія 1) ____ має характер виразно антиклерикальний і рішуче виступає проти духовенства».

А Українська соціал-демократична робітнича партія та Русько-українська радикальна партія.

Б Русько-українська радикальна партія та Українська національно-демократична партія.

В Русько-українська радикальна партія й Українська соціал-демократична партія.

Г Революційна українська партія та Русько-українська радикальна партія.

10. У якому рядку вказано засновників та лідерів Русько-української радикальної партії?

А М. Грушевський, І. Франко, Ю. Романчук, К. Левицький.

Б І. Франко, М. Павлик, С. Данилович, Є. Левицький.

В М. Ганкевич, С. Вітик, В. Охримович.

Г Ю. Романчук, О. Огоновський, В. Нагірний.

11. Що визначало становище сільського господарства західноукраїнських земель у другій половині 19 ст.?

1 Праця закріпаченого селянства.

2 Боротьба навколо проблеми сервітутів (використання лісів і пасовищ).

3 Розвиток потужного цукробурякового виробництва.

4 Еміграція населення в країни Західної Європи та Америки.

5 Виникнення фінансово-кредитних і кооперативних установ.

6 Відсутність великих поміщицьких земельних маєтків.

А 1, 2, 5

Б 2, 3, 6

В 2, 4, 5

Г 4, 5, 6

12. На якій з фотографій зображено Іллю Мечникова?

13. На якій з фотографій зображено Соломію Крушельницьку?

14. Доповніть твердження.

Марко Кропивницький...

А написав перший драматичний твір в українській літературі;

Б поставив першу оперу «Запорожець за Дунаєм»;

В створив Товариство українських акторів;

Г видав першу збірку українських народних пісень.

15. Яку дату пропущено в уривку з історичного джерела?

«Троїцький народний дім... швидко увійшов до числа регулярно працюючих київських театрів. Товариство здавало його різним театральним колективам для гастрольних вистав. У році відомий український артист і режисер Микола Садовський склав умову про оренду приміщення на довгий строк. Тоді й народився перший український стаціонарний професіональний театр. У Києві він помітно відрізнявся від інших театральних підприємств. Насамперед це був театр загальноприступний, демократичний у повному розумінні слова. Про це свідчила хоча б розцінка місць: від 10 копійок до 1 рубля на вечірні вистави і від 5 до 50 копійок на денні».

А 1900 р.

Б 1904 р.

В 1905 р.

Г 1907 р.

16. Яка зі споруд, що уособлює національний стиль в архітектурі українського модерну, збудована за проектом Василя Кричевського в 1903- 1908 рр.?

17. Де розташований пам'ятник, зображений на ілюстрації?

А Київ

Б Харків

В Полтава

Г Одеса

18. Автором якої з картин є Сергій Васильківський?

У завданнях 19-24 до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, доберіть один правильний варіант, позначений буквою. Поставте позначки в таблиці на перетині .відповідних рядків (цифри) і колонок (букви).

19. Встановіть відповідність між портретами діячів культури та їхніми іменами.

А Марко Кропивницький

Б Микола Лисенко

В Іван Карпенко- Карий

Г Микола Садовський

Д Іван Франко

20. Встановіть відповідність між стислими характеристиками та іменами історичних діячів другої половини 19 - початку 20 ст.

1 Був першим головою Русько-української радикальної партії (до 1898 р.) та одним з головних ідеологів.

2 Автор найґрунтовнішого дослідження з минулого українського народу - «Історії України-Руси». Видатний організатор української науки - голова НТШ.

3 В еміграції в Женеві разом із М. Драгомановим видавав журнал «Громада». Один із засновників РУРП.

4 Член РУРП, який у своєму творі вперше в історії українського руху висунув й аргументував ідею політичної незалежності України.

А Іван Франко

Б Михайло Павлик

В Юліан Бачинський

Г Євген Левицький

Д Михайло Грушевський

21. Встановіть відповідність між зображеними архітектурними пам'ятками та містами, де їх споруджено.

А Київ

Б Львів

В Одеса

Г Чернівці

Д Полтава

22. Встановіть відповідність між видами мистецтва та іменами митців, які їх розвивали наприкінці 19 - на початку 20 ст.

1 образотворче мистецтво.

2 театральне мистецтво

3 архітектура

4 література

А Владислав Городецький, Василь Кричевський, Іван Левинський

Б Микола Пимоненко, Сергій.Васильківський, Опанас Сластіон, Микола Самокиш

В Марко Кропивницький, Марія Садовська-Барілотті, Михайло Старицький, Ганна Затиркевич

Г Микола Леонтович, Станіслав Людкевич, Соломія Крушельницька

Д Панас Мирний, Володимир Винниченко, Олександр Олесь

23. Встановіть відповідність між характеристиками та іменами науковців другої половини 19 - початку 20 ст.

1 Фізик та електротехнік, був першим винахідником рентгенівської трубки, завдяки якій зробив фотографію скелета людини; винайшов багато електротехнічних приладів.

2 Зоолог та анатом, відкривач фагоцитозу - явища поглинання клітинами організму мікробів. Працював у Франції над розвитком імунології, удостоєний Нобелівської премії.

3 Мікробіолог та епідеміолог. Першим у світовій науці дослідив шляхи поширення чуми і запропонував ефективні засоби боротьби проти цієї хвороби.

4 Вчений-мовознавець і сходознавець. Відомий поліглот (вільно володів майже 60 мовами). Його наукові праці - вагомий внесок у дослідження проблеми походження й розвитку української мови.

А Ілля Мечников

Б Іван Пулюй

В Дмитро Яворницький

Г Данило Заболотний

Д Агатангел Кримський

24. Встановіть відповідність між іменами письменників другої половини 19 - початку 20 ст. та їхніми характеристиками.

1 Василь Стефаник

2 Михайло Коцюбинський

3 Іван Нечуй-Левицький

4 Іван Франко

А Західноукраїнський письменник, неперевершений майстер соціально-психологічної новели. Однією з тем творчості була вимушена еміграція галицьких українців до Канади і США.

Б Блискучий майстер поетичної творчості, автор соціально-психологічних та історичних повістей, письменник- драматург і учений-літературознавець, праці якого стали етапними в розвитку української критики.

В Письменник, який першим в українській прозі розповів про життя української інтелігенції («Причепа», «Хмари», «Над Чорним морем»), торкаючись болючої проблеми її зросійщення.

Г Письменник, майстер соціально-психологічної новели. У повісті «Фата Моргана» відтворив широку панораму суспільно-політичних подій 1905-1907 рр. в українському селі.

Д Один з найпопулярніших письменників і драматургів. Першим в українській літературі створив галерею образів революціонерів, які діяли у складних психологічних ситуаціях.

У завданні 25 розташуйте події в хронологічній послідовності. Поставте позначки в таблиці відповідей на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви).

25. Встановіть хронологічну послідовність подій.

А Утворення Національно-демократичної партії (УНДП).

Б Заснування у Львові першого професійного українського театру.

В Створення Русько-української радикальної партії (РУРП).

Г Створення на західноукраїнських землях культурно-освітнього товариства «Просвіта».

У завданнях 26-28, які мають шість варіантів відповідей, оберіть три правильні відповіді й запишіть їх номери у клітинки.

26. Для промислового розвитку західноукраїнських земель у другій половині 19 ст. було характерним...

1 завершення промислового перевороту в 70 рр. 19 ст.;

2 домінування вугледобувної та залізорудної промисловості;

3 виробництво й первинна обробка сировини;

4 зростання видобутку нафти;

5 відсутність великої фабричної промисловості;

6 володіння промисловими підприємствами українськими капіталістами.

27. Що з переліченого стосується основоположника української класичної музики Миколи Лисенка?

1 Перші дитячі опери «Коза-Дереза», «Пан Коцький».

2 Перша в Україні Музично-драматична школа.

3 Перша опера — «Запорожець за Дунаєм».

4 Перший український мистецтвознавчий журнал «Артистичний вісник».

5 Опери «Наталка Полтавка», «Енеїда», «Тарас Бульба», «Утоплена».

6 Перший український професійний театр «Руська бесіда».

28. Імена яких діячів культури пропущено в уривку з історичного джерела?

«Трупа Кропивницького поступово зміцніла і, добившись права гастролювати в Києві й Петербурзі, зачарувала сотні й тисячі глядачів, навіть тих, які упереджено ставилися до української мови. Молодий український театр недаремно став називатися театром корифеїв. Справді неповторними артистичними індивідуальностями були ____. Стиль синтетичного театру, який поєднував драматичні й комедійні сцени з музичними й вокальними, включаючи хорові й танцювальні ансамблі, вражав чисто народною свіжістю та неподібністю до жодного з існуючих театрів. Не лише на Україні, а й скрізь, де українські актори давали вистави, вони користувалися незмінним успіхом».

1 Микола Садовський

2 Іван Карпенко-Карий

3 Марко Вовчок

4 Соломія Крушельницька

5 Семен Гулак-Артемовський

б Марія Заньковецька