Історія України. Комплексна підготовка до ЗНО і ДПА

1. Вступ до історії України

Історія висвітлює минуле людства з метою розуміння сьогодення та перспективи розвитку.

Історія України як наука вивчає процес розвитку українського народу (а також історію його предків, інших племен і народів на нашій території) на основних землях поселення від найдавніших часів до сучасности.

Періодизація історії України. Історію України умовно поділяють на певні періоди. Найпоширеніша періодизація має таку хронологію:

• Стародавня історія (близько 1 млн років тому - IV ст.; від появи першої людини на наших землях до виникнення перших цивілізацій, слов’янських державних об’єднань)

• Середньовічна історія (V - кінець XV ст.; основні віхи: існування Київської, Галицько-Волинської, Литовсько-Руської держав)

• Нова історія (XVI-XIX ст.; перебування України у складі Речі Посполитої, Московської (Російської), Австрійської (Австро-Угорської) держав, козаччина та Гетьманщина)

• Новітня історія (XX - початок XXI ст.; основні віхи: Українська національна революція, перебування у складі СРСР, інших державах, незалежна Україна)

Джерела з історії України: речові, усні, писемні, візуальні. Вивчення історії України спирається на джерела.

Історичні джерела — усе створене в процесі діяльності людини, що дозволяє вивчати минуле людського суспільства. Вони поділяються на такі типи:

• речові (історичні залишки матеріальної культури минулого, які вивчає археологія);

• усні (казки, легенди, міфи, перекази, пісні тощо);

• писемні (літописи — «Повість минулих літ», Київський, Галицько-Волинський, Величка, Граб’янки, Самовидця; мемуари — Є. Чикаленка, В. Винниченка, законодавчі й адміністративно-правові акти — «Руська правда», Литовські статути, гетьманські універсали; дипломатичні — листування, договори; інші документи);

• візуальні (ікони, карикатури, малюнки, плакати, реклама, фотодокументи, художні картини тощо

• мовні (дають інформацію на основі аналізу мов), етнографічні (традиції, вірування, свята, аналіз побуту та звичаїв); антропологічні (залишки людських поховань) та інші.

Терміни та поняття

Археологія (від гр. «стародавній» і «поняття, розум, наука, слово») — наука, що висвітлює іст. минуле людського с-ва на основі речових пам’яток (знарядь праці, предметів побуту, зброї, прикрас, жител, місць поселення, поховання), що їх виявляють переважно під час археологічних розкопок.

Історичні джерела — речові чи писемні пам’ятки, що є свідченням минулого, а також мови народів, традиції, вірування, свята, пісні, легенди, перекази, що сягають далекої давнини. Вивчення іст. джерел допомагає вченим краще уявляти життя людей у різні іст. епохи.

Історія (від гр. «розповідь про минулі події, дослідження минулого») — 1) процес розвитку природи і с-ва; 2) наука, що вивчає в хронологічній послідовності хід розвитку людського с-ва та його закономірності.

Історія України — процес формування держави України.

Хронологія (від гр. «час» і «слово, вчення») — 1) допоміжна іст. дисципліна, що встановлює точні дати подій, джерел тощо; 2) послідовність іст. подій у часі.

Цивілізація (від лат. «громадський, державний») — 1) рівень сусп. розвитку та матеріальної к-ри, який визначається розвитком продуктивних сил, основу життя становлять результати діяльності самих людей; 2) синонім к-ри; 3) ступінь сусп. розвитку, що настав після варварства. Трипільська ц. на укр. землях утворилася прибл. тоді ж, як у Єгипті, Передній Азії — близько шести тисяч років тому.

Тести

1.1. Галузь історичної науки, що вивчає речові (матеріальні) пам’ятки шляхом розкопок і лабораторних досліджень та реконструює за ними давню історію суспільства, називається

 • А археологія.
 • Б геральдика.
 • В нумізматика.
 • Г топоніміка.

1.2. Яка з указаних повістей є важливим джерелом з історії України?

 • А «Повість днів і доль минущих».
 • Б «Повість минулих літ».
 • В «Повість про два міста».
 • Г «Повість про справжню людину».

1.3. Що вивчає допоміжна історична дисципліна хронологія?

 • А герби
 • Б датування подій
 • В звичаї людей
 • Г прапори

1.4. Яка з указаних держав існувала раніше від інших?

 • А Галицько-Волинська держава
 • Б Київська держава
 • В Козацька держава
 • Г Литовсько-Руська держава

1.5. Як називається твір у формі записок-спогадів про минулі події, в яких автор брав участь, був їхнім очевидцем чи сучасником, що є важливим історичним джерелом?

 • А акт
 • Б декларація
 • В мемуари
 • Г трактат

1.6. Установіть відповідність.

 • 1 археологія
 • 2 історія
 • 3 хронологія
 • 4 цивілізація
 • А наука, що вивчає минуле на основі речових пам’яток
 • Б наука, що вивчає хід розвитку людського суспільства
 • В послідовність подій у часі
 • Г рівень розвитку, коли основу життя становлять результати діяльності
 • Д форма свідомості, що відбиває людські уявлення про природні сили

1.7. Установіть відповідність.

 • 1 антропологи
 • 2 археологи
 • 3 етнографи
 • 4 історики
 • А визначають зовнішність за кістяками людей
 • Б пояснюють, як жили найдавніші люди, аналізуючи побут і звичаї
 • В розкопують та систематизують залишки минулих часів
 • Г тлумачать і узагальнюють пам’ятки минувшини
 • Д тлумачать писемні пам’ятки і аналізують мову

1.8. Установіть послідовність перебування українських земель у складі різних держав.

 • А перебування у складі Австро-Угорської імперії
 • Б перебування у складі Литовсько-Руської держави
 • В перебування у складі Речі Посполитої
 • Г перебування у складі СРСР

1.9. Укажіть найвідоміші джерела з історії України.

 • 1 Галицько-Волинський літопис
 • 2 збірник казок «Тисяча і одна ніч»
 • 3 книга Екклезіаста
 • 4 Подільський літопис
 • 5 російські народні пісні
 • 6 «Руська правда»
 • 7 універсали гетьманів

Основні скорочення можна знайти тут.
Відповіді до тестів можна знайти тут.