Історія України: хронологічний і термінологічний довідник для підготовки до ЗНО

ТЕМА 28. УКРАЇНА В УМОВАХ ПОЛІТИЧНОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА (1953-1964 РР.)

ХРОНОЛОГІЯ ОСНОВНИХ ПОДІЙ

1953 р., 5 березня

помер одноосібний керівник СРСР Й.Сталін

1954 р., 7 січня

створення Черкаської області у складі УРСР

1954 р., 19 лютого

на честь 300-річчя возз'єднання України з Росією указ Президії Верховної Ради СРСР «Про передачу Кримської області зі складу РРФСР до складу УРСР», «враховуючи спільність економіки, територіальну близькість і тісні господарські зв'язки між Кримською областю і Українською РСР»

1954 р., лютий-березень

початок освоєння цілинних земель. З України до Казахстану та Сибіру була направлена значна кількість людських і матеріальних ресурсів

1956 р., 14-25 лютого

XX з'їзд КПРС, на якому М.Хрущов виступив із закритою доповіддю «Про культ особи Й.Сталіна та його наслідки»

1956 р., 30 червня

постанова ЦК КПРС «Про подолання культу особи та його наслідків»

1957 р.

створення раднаргоспів - територіальних органів управління, замість галузевих міністерств

запуск у СРСР першого штучного супутника Землі

1959 р.

заснування на Львівщині Л.Лук’яненком Української робітничо-селянської спілки (УРСС), яка ставила за мету побудову незалежної радянської соціалістичної держави

1960 р., 6 листопада

відкриття Київського метрополітену

1961 р., 12 квітня

політ у космос першої у світі людини - громадянина СРСР, Ю.Гагаріна

1961 р., травень

у Львові розпочався закритий судовий процес над Українською робітничо-селянською спілкою (УРСС). Суд засудив лідера спілки Л.Лук'яненка до розстрілу. Незабаром вирок замінили 15 роками позбавлення волі

1964 р., 14 жовтня

звільнення М. Хрущова з усіх посад «за станом здоров'я». Першим секретарем ЦК КПРС став Л. Брежнєв

ІСТОРИЧНІ ОСОБИ

Антонов Олег

радянський учений, академік, провідний авіаконструктор СРСР. Жив і помер у Києві

Гагарін Юрій

радянський космонавт, який здійснив перший у світі політ у космос 12 квітня 1961 р.

Глушков Віктор

радянський учений, кібернетик та математик. Один з перших у світі творців комп'ютерної техніки

Кандиба Іван

український дисидент, один з членів УРСС. Засуджений радянською владою у 1961 р.

Кириченко Олексій

радянський державний та партійний діяч. Перший секретар ЦК КПУ (Комуністичної Партії України) з 1953 р. по 1957 р. Перший українець за походженням, який очолив КПУ

Лук'яненко Левко

український дисидент. Засновник у 1959 р. УРСС. У 1961 р. засуджений до розстрілу. Незабаром вирок замінили 15 роками позбавлення волі

Патон Борис

радянський та український науковець у галузі зварювальних процесів, металургії і технології металів. Президент Академії Наук України з 1962 р.

Підгорний Микола

радянський державний та партійний діяч. Перший секретар ЦК КПУ (Комуністичної Партії України) з 1957 р. по 1963 р.

Симоненко Василь

український радянський журналіст та поет-шістдесятник. Автор збірок поезії «Тиша і грім», «Земне тяжіння» та ін. Відомий вірш В. Симоненка «Лебеді материнства». У 1963 р. поет помер від побоїв, які завдали агенти спецслужб СРСР

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ

Відлига

назва періоду перебування М.Хрущова при владі в СРСР (1954- 1964 рр.), що характеризувався політикою десталінізації, політичною реабілітацією і непослідовністю реформ

Волюнтаризм

соціально-політична діяльність, що характеризується суб'єктивними бажаннями, рішеннями окремих осіб чи груп осіб

Десталінізація

процес ліквідації наслідків сталінізації, який розпочався у СРСР після смерті Й.Сталіна

Дисидентство

опозиційний рух проти панівного державного ладу, протистояння офіційній ідеології та політиці

Карибська криза

напружене протистояння СРСР та США у 1962 р. з приводу розміщенім радянських ядерних ракет на Кубі

Кукурудзяна кампанія

надпрограма М.Хрущова - спроба вирішити проблему з кормами худоби, збільшивши обсяги виробництва кукурудзи, але зменшивши посіви пшениці та інших цінних культур в Україні. «Кукурудзяна епопея» набула надмірно великих розмірів. У 1963 р. «цариця полів» зайняла 40% усіх посівних площ

Лібералізація

пом'якшення політичного режиму, вільнодумство

Науково-технічна революція (НТР)

процес якісного перетворення продуктивних сил на основі досягнень науки і техніки

Надпрограма у тваринництві

надпрограма М.Хрущова, метою якої було за 3-4 роки наздогнати США у виробництві м'яса, молока та масла на душу населення. У результаті завищені плани здачі продукції тваринництва призвели до зменшення поголів'я худоби

Раднаргоспи (Ради народного господарства)

територіальні органи управління, створені у 1957 р. замість галузевих міністерств, які помітно поліпшили керування економікою регіонів, але призвели до розриву зв'язків між окремими галузями

Реабілітація політична

виправдання, поновлення доброго імені чи репутації несправедливо обвинуваченої, обмовленої або засудженої особи

Українська робітнича селянська спілка (УРСС)

українська підпільна організація, заснована на Львівщині у 1959 р. Л.Лук’яненком. УРСС ставила за мету побудову незалежної радянської соціалістичної держави

Цілинна епопея

надпрограма М.Хрущова з освоєння цілинних земель, у якій взяло участь 80 тис. українських юнаків та дівчат

Шістдесятники

нове покоління митців, які відійшли від шаблонної тематики попередніх часів, не закликали до боротьби за мир, не писали про передовиків колгоспників і робітників заводів, а виходили з того, що «...поезія має бути поезією, а не агітацією у віршованій формі»