Історія України: хронологічний і термінологічний довідник для підготовки до ЗНО

ТЕМА 10. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ НАПРИКІНЦІ XVII - У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XVIII CT.

ХРОНОЛОГІЯ ОСНОВНИХ ПОДІЙ

1687 р.

Лівобережний гетьман І.Мазепа підписав з Москвою «Коломацькі статті», що обмежували права козацької держави

1687-1709 рр.

гетьманування на Лівобережжі І.Мазепи

1689 р.

лівобережний гетьман І. Мазепа брав участь у другому Кримському поході українських та російських військ проти татар і турків, який також як і перший похід зазнав невдачі

1699 р.

до Речі Посполитої відійшло Поділля, яке до цього перебувало під владою Туреччини. У результаті вся Правобережна Україна опинилася у складі Речі Посполитої

польський сейм прийняв рішення про ліквідацію козацтва на Правобережжі

1700-1721 рр.

Північна війна - війна між Росією та Швецією за узбережжя Балтійського моря. Завершилася перемогою Росії. У війну також були втягнені Річ Посполита, Данія, Саксонія та Гетьманщина. Під час Північної війни Росію очолював цар Петро І

1701 р.

Києво-Могилянській колегіум отримав статус академії

1702-1704 рр.

повстання фастівського полковника С.Палія на Правобережжі за відновлення козацтва та проти польського панування. Повстання було придушене за допомогою козаків лівобережного гетьмана І.Мазепи, який на деякий час став гетьманом обох берегів Дніпра

1708 р., жовтень

лівобережний гетьман І.Мазепа укладає угоду зі Швецьким королем Карлом XII про спільні дії проти Росії. Угода передбачала уразі перемоги над росіянами відновлення незалежності козацької держави

1708 р., листопад

російські війська розгромили гетьманську столицю Батурин

1708-1722 рр.

гетьманування на Лівобережжі І.Скоропадського, який у 1709 р. підписав з Росією «Решетилівські статті», що лише загально підтверджували «права та вольності» Гетьманщини царським указом з обіцянкою їх конкретизувати

1709 р., травень

російські війська зруйнували Чортомлинську Запорозьку Січ

1709 р., 27 червня

битва під Полтавою, під час якої російські війська перемагають шведів та козаків І.Мазепи, який відступає у м. Бендери, де і помирає у 1709 р.

1710 р.

у м. Бендери гетьманом у вигнання було обрано П. Орлика

П. Орлик укладає зі старшиною та запорожцями «Пакти й Конституції прав і вольностей Війська Запорізького» (Конституцію П. Орлика)

1711 р.

спільний похід козаків П.Орлика разом з турками і татарами проти Російської держави

Прутський мирний договір між Росією і Туреччиною, який закріпив поділ України і владу Росії на Лівобережжі

1722 р.

російський цар Петро І заснував Малоросійську Колегію, яка повністю контролювала й визначала діяльність гетьмана. Очолив Малоросійську колегію генерал С.Вільямінов

наказним гетьманом став чернігівський полковник П.Полуботок, який незабаром був заарештований царською владою і помер у в’язниці у 1724 р.

1727 р.

скасування Малоросійської Колегії та обрання гетьманом Данила Апостола

1727-1734 рр.

гетьманування Данила Апостола, діяльність якого визначалася «Рішительними пунктами» - одностороннім царський указом, який повністю регламентував діяльність гетьмана. За часів гетьманування Данила Апостола права та привілеї Гетьманщини були частково відновленні

1734 р. -

заснування Нової (Підпільненської) Січі з ініціативи Данила Апостола

смерть Данила Апостола, після якої російська імператриця Анна Іоанівна заборонила обирати нового гетьмана й створила для управління Гетьманщиною так зване Правління Гетьманського Уряду

перша хвиля гайдамацького руху на чолі із сотник Верланом на Правобережжі

1738-1745 рр.

рух опришків на Західній Україні (у Карпатських горах) під керівництвом Олекси Довбуша

ІСТОРИЧНІ ОСОБИ

Анна Іванівна

російська імператриця, яка після смерті Данила Апостола заборонила обирати нового гетьмана, запровадивши у 1734 р. Правління Гетьманського уряду

Апостол Данило

лівобережний гетьман 1727-1734 рр.,діяльність якого визначалася «Рішительними пунктами» - одностороннім царський указом, який повністю регламентував діяльність гетьмана. За часів гетьманування Данила Апостола права та привілеї Гетьманщини були частково відновленні

Величко Самійло

автор козацького літопису 1720 р., у якому відображені події в Україні 1648-1700 рр.

Верлан

сотник, керівник першої хвилі гайдамацького руху на Правобережжі у 1734 р.

Вельямінов Степан

російський генерал, який очолив Малоросійську колегію у 1722 р.

Гордієнко Кость

отаман Чортомлинської Січі, який 1708 р. підтримав І.Мазепу, перейшовши разом з ним на бік шведів під час Північної війни

Довбуш Олекса

керівник руху опришків на Західній Україні (у Карпатських горах)

Карл XII

шведський король часів Північної війни, з яким у 1708 р. І.Мазепа заключив договір про спільні дії проти Росії

Кондзелевич Йов

український іконописець другої половини XVII - першої половини XVIII ст.

Мазепа Іван

гетьман Лівобережжя 1687-1709 рр. Підписав з Росією «Коломацькі статті». Запровадив дводенну панщину на Лівобережжі. Під час Північної війни у 1708 р. перейшов на бік ворогів Росії шведів, які в битві під Полтавою у 1709 р. зазнали поразки

Орлик Пилип

український гетьман у вигнанні, був обраний у 1710 р. Автор козацької Конституції 1710 р.

Палій Семен

Фастівський полковник, керівник козацького повстання на Правобережжі 1702-1704 рр.

Петро I

російський цар, який після переходу І.Мазепи на бік шведів, наказав зруйнувати гетьманську столицю Батурин та Чортомлинську Запорозьку Січ. У 1722 р. запровадив Малоросійську колегію

Полуботок Павло

наказний гетьман Лівобережжя 1722-1724 рр. Склав «Коломацькі петиції», у яких просив російського царя Петра І відновити права та привілеї Гетьманщини. Був заарештований і помер у в’язниці

Прокопович Феофан

визначний український діяч другої половини XVII - першої половини XVIII ст. Теолог, письменник, поет, математик, ректор Києво-Могилянської академії, архієпископ. Праці Ф.Прокоповича торкаються фізики, філософії, математики, астрономії, логіки, наук про державу і право, теології

Руткович Іван

визначний галицький іконописець кінця XVII-початку XVIII ст.

Скоропадський Іван

гетьман Лівобережжя 1708-1722 р., який у 1709 р. підписав з Росією «Решетилівські статті», що лише загально підтверджували «права та вольності» Гетьманщини царським указом з обіцянкою їх конкретизувати

Тарасевич Олександр

гравер (офортист) другої половини XVII - першої половини XVIII ст. Вважається засновником української школи граверів. Створив чимало портретів королів та інших видатних осіб Європи

Щирський Іван

визначний гравер на міді доби бароко другої половини XVII - початку XVIII ст., церковно-культурний діяч

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ

Бароко

мистецький стиль, якому притаманні підкреслена урочистість, грандіозність, пишна декоративність, динамічність композицій

Гайдамацький рух

масовий рух повсталих селян проти польського панування на Правобережжі у XVIII ст.

Козацьке бароко

назва архітектурного стилю, що був поширений на українських землях у другій половині XVII - у XVIII ст. Виник унаслідок поєднання місцевих архітектурних традицій та європейського бароко

Козацькі літописи

історико-літературні твори другої половини XVII - середини XVIII ст., присвячені козацьким війнам. До наших днів дійшли три найвизначніші козацькі літописи:Самовидця, Граб’янки (1710 р.) та Самійла Величка (1720 р.)

Коломацькі статті

угода 1687 р. між Лівобережним гетьманом І.Мазепою та Московським царством. Коломацькі статті складені на основі Глухівських Умови:

гетьман не мав права без царського указу зміщувати з посад козацьку старшину, а старшина скидати гетьмана; у Батурині розміщувався полк російських військ; гетьману заборонялося мати зносини з іншими державами;

заохочувалися шлюби між українцями та росіянами; реєстр становив 30 тис. осіб

Коломацькі петиції (чолобитні)

складені у 1723 р. наказним гетьманом П.Полуботком звернення до російського царя Петра І з вимогою відновлення давніх прав України

Конституція

основний закон держави, який визначає державний устрій, порядок і принципи функціонування органів влади

Конституція П. Орлика

(Бендерська Конституція)

договір 1710 р. гетьмана у вигнанні П.Орлика зі старшиною та козацтвом, який визначав права та обов’язки сторін

Малоросійська колегія

центральний орган російської адміністрації в Лівобережній Україні, заснований Петром І у 1722 р. Відновлений Катериною її у 1764 р.

Малоросія

офіційна назва Лівобережної України у складі Російської імперії

Нова (Підпільненська) Січ

остання Запорозька Січ на Дніпрі. Заснована за сприяння гетьмана Д.Апостола у 1734 р. Зруйнована російськими військами Катерини її у 1775 р.

Опришки

учасники національно-визвольної та антифеодальної боротьби на Західній Україні у XVI-XIX ст.

Офортист

гравер на міді

Правління Гетьманського уряду

орган управління Гетьманщиною, створений російською імператрицею Анною Іоанівною у 1734 р.

Решетилівські статті

угода 1709 р. між Лівобережним гетьманом І.Скоропадським та Російською державою, яка лише загально підтверджувала «права та вольності» Гетьманщини царським указом з обіцянкою їх конкретизувати

Рішительні пункти

односторонній царський указ 1728 р., який повністю регламентував діяльність лівобережного гетьмана Данила Апостола

Чортомлинська Січ

Запорозька Січ, що була зруйнована російськими військами Петра І у 1709 р.