«Підготовка до ЗНО» з всесвітньої історії

Тема 7. Виникнення ісламу. Арабський халіфат. Візантія VІІ–XI ст. та її Культура. Походи вікінгів. Виникнення скандинавських держав. Центральна і східна Європа

I. Завдання цієї форми складаються зі вступного запитання та чотирьох варіантів відповідей, серед яких потрібно вибрати один правильний.

1. Назва народного повстання у Константинополі «Ніка» означала:

а відмову сплачувати податки;

Б заклик повсталих: «Перемагай!»;

В заклик воєначальників: «Уперед!»;

Г вигук невдоволених: «Геть!»

2. На основі Корану і Сунни юристи розробили правила мусульманської поведінки, які отримали назву:

а рамазан;

Б хадж;

В шаріат;

Г Кааба.

3. Рятуючись від фізичної розправи, Мухаммед утік із Мекки до Ясріба.

Ця подія отримала назву:

а рамазан;

Б хадіджа;

В хадж;

Г хіджра.

4. Що означає термін «Денло»?

а Воїн-варяг, що бився без захисних обладунків;

Б область датського права, де скандинавські переселенці жили за своїми звичаями;

В загальні збори всіх дорослих чоловіків у Скандинавії;

Г скандинавський епос.

5. Коли візантійці зазнали поразки у битві під Міріонкефалі?

а 889 р.;

Б 998 р.;

В 1176 р.;

Г 1199 р.

6. Коли династія Аббасидів захопила владу в Арабському халіфаті?

а 632 р.;

Б 808 р.;

В 750 р.;

Г 798 р.

7. Назвіть дату укладання Кальмарської унії:

а 1397 р.;

Б 1417 р.;

В 1432 р.;

Г 1307 р.

8. Коли утворилося Перше Болгарське царство?

а 791 р.;

Б 681 р.;

В 534 р.;

Г 504 р.

9. В якому місті Арабського халіфату знаходиться мечеть Омара, відома сьогодні як Аль-Акса?

а Дамаск;

Б Єрусалим;

В Багдад;

Г Медина.

10. Яке королівство вікінги-нормани заснували на території арабів у X ст. і пізніше перетворили на могутню державу?

а Бургундське;

Б Італійське;

В Сицилійське;

Г Сардинське.

11. У басейні якої річки виникла одна з найдавніших слов’янських держав — попередниця Чеського князівства?

а Рейн;

Б Морава;

В Одер;

Г Сена.

12. Назвіть найбільший острів у північній частині Атлантики, який відкрив вікінг Ейріх Рудий:

а Ісландія;

Б Британія;

В Гренландія;

Г Ірландія.

13. Назвіть правителя Візантії VI ст., який упорядкував зведення законів римського права:

а Василевс Лев III;

Б Велісарій;

В Юстиніан I;

Г Василій II.

14. Назвіть політичного діяча, який у 1356 р. підтвердив «Золотою буллою» незалежність Чеського королівства:

а Вратислав;

Б Карл IV;

В Ян ІІІ;

Г Андраш II.

15. Наступником князя Мешка I був:

а Болеслав I Хоробрий;

Б Казимир III Великий;

В Ядвіга;

Г Ягайло.

16. Хто об’єднав усі мад’ярські племена в єдину державу і в 1000 р. коронувався?

а Андраш II;

Б Арпад;

В Бела IV;

Г Іштван I Святий.

17. Яка подія сталася в історії Візантії 29 травня 1453 р.?

а Михаїл Палеолог визволив Константинополь;

Б Мехмед II захопив Константинополь;

В битва при Манцікерті;

Г завершення побудови храму Святої Софії.

18. Період з кінця VIII ст. до сер. ХI ст. у Північній Європі відомий під назвою:

а «епоха халіфату»;

Б «доба Юстиніана»;

В «доба вікінгів»;

Г «слов’янська доба» .

19. Яка подія сталася в історії Болгарського царства у 864 р.?

а Прийняття правителем Борисом християнства за візантійським обрядом;

Б Симеон прийняв титул царя Болгарського царства;

В Василевс Василій II розбив болгарське військо;

Г утворення Другого Болгарського царства.

20. У 711 р. полководець Джебель аль-Тарік подолав протоку, яку назвали:

а Ла-Манш;

Б Гібралтар;

В Босфор;

Г Дарданелли.

21. Наслідком Кальмарської угоди було:

а утворення незалежної держави — Данії;

Б приєднання до Данії частини Фінляндії;

В утворення герцогства Нормандія;

Г об’єднання Данії, Швеції та Норвегії.

22. Наслідком Грюнвальдської битви було(-а):

а поразка Німецького Ордену та кінець німецькому наступу на Схід;

Б перемога Німецького Ордена, Польща визнала себе його васалом;

В об’єднання Польщі і Литви;

Г розірвання Кревської унії.

23. Одна з причин перемоги візантійців над арабами у 717 р. під Константинополем — це :

а допомога Візантії лангобардам;

Б застосування візантійцями «грецького вогню»;

В шторм на морі, через що загинув майже весь флот арабів;

Г союз Візантії з королівством вестготів.

24. Назвіть причину збирання «датських грошей» по всій Західній Європі:

а відкуп від нападів арабів;

Б розширення кордонів Священної Римської імперії;

В відкуп від нападів норманів;

Г побудова флоту Данії для нового хрестового походу. 

II. Завдання цієї форми складаються зі спільного вступного запитання та чотирьох завдань, позначених буквами, до кожного з яких потрібно підібрати один варіант відповіді, позначений цифрою.

25. Установіть відповідність між датами і подіями:

а

527 р.

1

перемога імператора Василя ІІ над болгарами;

Б

793 р.

2

початок нашестя вікінгів;

В

991 р.

3

завоювання вікінгами герцогства Нормандія;

Г

1014 р.

4

початок правління Юстиніана у Візантії.

Д

1037 р.

 

 

26. Установіть відповідність між країнами та їх правителями:

а

Візантія

1

Василій ІІ;

Б

Чеське князівство

2

Салах-ад-Дін;

В

Болгарське царство

3

Андраш ІІ;

Г

Угорське королівство

4

Карл І Люксембург;

 

 

5

Симеон.

27. Установіть відповідність між термінами та їх значеннями:

а

шаріат

1

«читання голосно напам’ять»;

Б

Коран

2

«правильний шлях»;

В

сунна

3

«місце поклоніння»;

Г

мечеть

4

«відданість Богові».

Д

іслам

 

 

28. Установіть відповідність між країнами та їх правителями:

а

Литва

1

Болеслав І Хоробрий;

Б

Польща

2

Мехмед ІІ;

В

Туреччина

3

Гарун-аль-Рашид;

Г

Арабський халіфат

4

Ягайло.

Д

Чеське князівство

 

 

29. Установіть відповідність між століттям та історичним фактом:

а

ІХ ст.

1

перше Болгарське царство припиняє своє існування;

Б

ХІ ст.

2

монгольське нашестя на Арабський халіфат;

В

ХІІ ст.

3

період правління короля Польщі Казимира ІІІ Великого;

Г

ХІІІ ст.

4

період активної німецької колонізації чеських земель.

Д

ХІV ст.

 

 

30. Установіть причинно-наслідкові зв’язки:

а прихід до влади і політика Симеона

Б прихід до влади і політика Карла І Люксембурга

В прихід до влади і політика Казимира ІІІ Великого

Г прихід до влади і політика Юстиніана

запровадив єдину монету й однакове мито. Надав притулок євреям, яких після подій, пов’язаних з «чорною смертю», почали виганяти з Німеччини;

заохочував розвиток чеської промисловості і торгівлі, відкрив у столиці один з найстаріших в Європі університетів;

видав документ під назвою «Золота булла», що був спрямований проти зловживань магнатів;

помітно розширив межі своєї держави і перший серед слов’янських правителів прийняв титул царя;

поставив собі за мету відновлення Римської імперії в межах до її розділу 395 р. З цією метою проводив активну зовнішню політику.

III. Завдання цієї форми складаються з інструкції та чотирьох подій, які треба розташувати в правильній послідовності.

31. Установіть хронологічну послідовність:

а правління Василія II;

Б визволення Михаїлом Палеологом Константинополя;

В доба Юстиніана;

Г іконоборство у Візантії.

32. Розташуйте в хронологічній послідовності території, що були завойовані арабами:

а острів Сардинія;

Б Оман;

В Хорезм;

Г Сирія.

33. Розташуйте в хронологічній послідовності події з історії вікінгів:

а заснування в Північній Франції свого герцогства — Нормандії;

Б переселення на завойовані території, наприклад, в Ісландію;

В поява варягів на Русі;

Г завоювання датчанами Англії.

34. Позначте варіант, де вміщений правильний перелік південних слов’ян:

а 1, 2, 3, 6;

Б 2, 3, 4, 7;

В 3, 4, 6, 7;

Г 4, 5, 6, 8

Чехи;

білоруси;

словенці;

серби;

поляки;

хорвати;

болгари;

словаки.

Відповіді до теми 7. Виникнення ісламу. арабський халіфатВізантія VІІ–ХІ ст. та її культура. Походи вікінгів. Виникнення скандинавських держав. центральна і східна Європа

Завдання I типу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Б

В

Г

Б

В

В

А

Б

Б

В

Б

В

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

В

Б

А

Г

Б

В

А

Б

Г

А

Б

В

Завдання II–III типу

 

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

а

4

1

2

4

 

4

В

Б

В

 

Б

2

4

1

1

1

2

Г

Г

Б

 

В

3

5

 

2

4

1

А

В

А

+

Г

1

3

3

3

2

5

Б

А

Г

 

Д

 

 

4

 

3