«Підготовка до ЗНО» з всесвітньої історії

Тема 4. Історія стародавнього риму в VIIII ст. до н. е.

I. Завдання цієї форми складаються зі вступного запитання та чотирьох варіантів відповідей, серед яких потрібно вибрати один правильний.

1. Як у Римі називалися особисто вільні люди, які не володіли землею і не мали права обіймати державних посад?

а Плебеї;

Б патриції;

В раби;

Г консули.

2. Що означає термін «трибун»?

а Найвища державна посада в Римі;

Б народні збори, що збиралися на Капітолійському пагорбі;

В представник, обраний плебеями для захисту їхніх інтересів;

Г представник, обраний патриціями для захисту їхніх інтересів.

3. Що позначав у Давньому Римі термін «тріумф»?

а Союз трьох політичних діячів;

Б посаду в сенаті;

В урочистий в’їзд до міста полководця з армією;

Г статую в римському амфітеатрі.

4. Римляни називали карфагенян:

а пунійцями;

Б сицилійцями;

В  локринцями;

Г галлами.

5. Коли римляни вигнали останнього етруського царя Тарквінія Гордого?

а 480 р. до н. е.;

Б 441 р. до н. е.;

В 603 р. до н. е.;

Г 509 р. до н. е.

6. Назвіть дату зведення храму Конкордія на Форумі в Римі на честь примирення патриціїв з плебеями:

а 402 р. до н. е.;

Б 312 р. до н. е.;

В 336 р. до н. е.;

Г 390 р. до н. е.

7. Назвіть дату битви при Каннах:

а 216 р. до н. е.;

Б 240 р. до н. е.;

В 303 р. до н. е.;

Г 210 р. до н. е.

8. Назвіть дату смерті Ганнібала:

а 190 р. до н.е.;

Б 183 р. до н.е.;

В 192 р. до н.е.;

Г 177 р до н.е.

9. На якому острові знаходилося грецьке місто-колонія — Сіракузи?

а Сардинії;

Б Корсиці;

В Сицилії;

Г Кіпрі.

10. На якій річці розташований Рим?

а Тибр;

Б Рубікон;

В По;

Г Арно.

11. В якому місті знаходиться амфітеатр Флавіїв — Колізей?

а Помпеї;

Б Рим;

В Неаполь;

Г Медіолан.

12. Яке з наведених римських міст знаходилося на узбережжі Середземного моря?

а Рим;

Б Капуя;

В Канни;

Г Неаполь.

13. Першим царем у Римі був:

а Тарквіній Гордий;

Б Корнелій Сципіон;

В Ромул;

Г Рем.

14. Кого римляни обрали військовокомандувачем для відсічі військ понтійського царя Мітридата VІ Євпатора?

а Луція Корнелія Суллу;

Б Гая Гракха;

В Тіберія Гракха;

Г Корнелія Сципіона.

15. Назвіть ім’я римського полководця, який у 70 р. до н. е. захопив і зруйнував Єрусалим:

а Тарквіній Гордий;

Б Гней Помпей;

В Тіт Флавій;

Г Корнелій Сципіон.

16. Позначте ім’я римського політика, що не входив до складу Першого тріумвірату:

а Гней Помпей;

Б Марк Красс;

В Тіберій Гракх;

Г Юлій Цезар.

17. У середині V ст. до н. е. у Римі було прийнято писані закони:

а «10 таблиць»;

Б «12 таблиць»;

В «Право патриціїв»;

Г «Латинська правда».

18. Яка подія сталася в історії Риму в 146 р. до н. е.?

а Напад Македонії на Рим;

Б римляни захопили і приєднали Грецію;

В приєднання до Риму Сицилії;

Г повстання Спартака.

19. У 133 р. до н. е. Тіберій Гракх виступив з проектом:

а військового закону;

Б цивільного закону;

В сімейного закону;

Г земельного закону.

20. Кельтські племена, які оселилися в IV ст. до н. е. на півночі Апеннінського півострова, мали назву:

а галли;

Б скіфи;

В нумідійці;

Г лузитанці.

21. Результатом Першої Пунічної війни була перемога:

а пунійців;

Б греків;

В римлян;

Г галлів.

22. Римська держава внаслідок завойовницьких воєн у ІІ ст. до н. е.:

а утратила більшу частину своїх земель;

Б перетворилася на найсильнішу державу стародавнього світу;

В вимушена була передати Македонії Сицилію;

Г приєднала германські племена до своїх володінь.

23. Причиною Першої Пунічної війни була(-и):

а боротьба за територію між Карфагеном і Римом;

Б суперечки на ґрунті особистої ворожнечі між володарями Риму і Карфагену;

В повстання у римській провінції Македонія;

Г боротьба за територію між Грецією і Римом.

24. Наслідком реформ консула Гая Марія стало:

а створення найманої армії у римлян;

Б надання громадянських прав усім жителям Риму;

В надання плебеям права на користування землею;

Г надання широкого самоуправління римським провінціям.

II. Завдання цієї форми складаються зі спільного вступного запитання та чотирьох завдань, позначених буквами, до кожного з яких потрібно підібрати один варіант відповіді, позначений цифрою.

25. Установіть відповідність між роками і подіями:

а

202 р. до н. е.

1

Гай Гракх стає народним трибуном;

Б

148 р. до н. е.

2

початок Другої Пунічної війни;

В

146 р. до н. е.

3

Македонія стає римською провінцією;

Г

123 р. до н. е.

4

битва під містом Зама.

Д

218 р. до н. е.

 

 

26. Установіть відповідність між особами та країнами, до яких вони відносяться:

а

Пірр

1

Рим;

Б

Ганнібал

2

Македонія;

В

Соломон

3

Греція;

Г

Філіпп ІІ

4

Карфаген.

Д

Луцій Корнелій Сулла

 

 

27. Установіть відповідність між назвами племен, що населяли Апеннінський півострів, та регіонами, де вони розташувались:

а

італіки

1

північна частина Італії;

Б

кельти (галли)

2

середня частина Італії;

В

етруски

3

південна частина Італії;

Г

самніти

4

західна частина Італії.

Д

пунійці

 

 

28. Установіть відповідність між містами і островами на яких вони знаходились:

а

Кремона

1

Крит;

Б

Караліс

2

Сицилія;

В

Алалія

3

Сардинія;

Г

Сіракузи

4

Корсика.

Д

Кносс

 

 

29. Установіть відповідність між датами та історичними фактами:

а

509 р. до н. е.

1

завершення Першої Пунічної війни;

Б

280 р. до н. е.

2

Римська держава підкорює всю Середню та Південну Італію;

В

265 р. до н. е.

3

Пергамське царство та Іспанія стають римськими провінціями;

Г

241 р. до н. е.

4

проголошення республіки в Римі.

Д

133 р. до н. е.

 

 

30. Установіть причинно-наслідкові зв’язки:

а політика Гая Марія

Б політика Луція Корнелія Сулли

В політика Корнелія Сципіона

Г політика Гая Гракха

Д політика Тарквінія Гордого

проголошення приватними власниками тих, хто на той момент володів державною землею. Це був перший у світі закон про приватизацію землі;

посилення ролі сенату, передання судових справ сенату; обмеження прав народних трибунів;

римськими провінціями стали Сицилія та південь Іспанії;

римські громадяни, ставши до лав війська, отримували платню, а по закінченні служби — земельну ділянку.

III. Завдання цієї форми складаються з інструкції та чотирьох подій, які треба розташувати в правильній послідовності.

31. Установіть хронологічну послідовність:

а смерть Луція Корнелія Сулли;

Б повстання Спартака;

В утворення Першого тріумвірату;

Г перемога римлян над македонцями й перетворення Македонії на провінцію Риму.

32. Розташуйте події за їх тривалістю, починаючи з найбільш тривалої:

а Перша Пунічна війна;

Б Друга Пунічна війна;

В Третя Пунічна війна;

Г період правління царів у Римі.

33. Розташуйте прошарки римського населення відповідно до їхнього становища в суспільстві, починаючи з найнижчих:

а патриції;

Б плебеї;

В раби-гладіатори;

Г консули.

34. Позначте варіант, де вміщено правильний перелік римських провінцій у ІІ ст. до н. е.:

а 1, 3, 5, 6;

Б 1, 4, 5, 8;

В 3, 4, 6, 8;

Г 4, 6, 7, 8.

Сицилія;

Британія;

Каппадокія;

Корсика;

Карфаген;

Дакія;

Вірменія;

Східна Іспанія.

Відповіді до теми 4. Історія Давнього риму в VIII — I ст. до н. е.

Завдання I типу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

А

В

В

А

Г

В

А

Б

В

А

Б

Г

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

В

А

А

В

Б

Б

Г

А

В

Б

А

А

Завдання II–III типу

 

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

а

4

3

3

 

4

4

Г

Г

В

 

Б

3

4

1

3

 

2

А

А

Б

+

В

 

 

2

4

2

3

Б

Б

А

 

Г

1

2

4

2

1

1

В

В

Г

 

Д

2

1

 

1

3