«Підготовка до ЗНО» з всесвітньої історії

Тема 3. Греція в II — На початку I тис. до н. е. Розквіт давньої греції

I. Завдання цієї форми складаються зі вступного запитання та чотирьох варіантів відповідей, серед яких потрібно вибрати один правильний.

1. Влада представників знатних заможних родин називається:

а демократією;

Б аристократією;

В тиранією;

Г монархією.

2. Що означає термін «фаланга»?

а Носова частина грецького бойового корабля;

Б лінійна побудова рядів важкої піхоти;

В легка грецька кіннота;

Г холодна зброя.

3. Риторика — це :

а напрям у філософії;

Б напрям у фізиці;

В мистецтво спортивних ігор;

Г мистецтво красномовства.

4. Переможці олімпійських ігор називалися:

а гімнасти;

Б олімпуси;

В олімпійці;

Г олімпіоніки.

5. Коли було створено Перший Афінський морський союз?

а 502 р. до н. е.;

Б 454 р. до н. е.;

В 82 р. до н. е.;

Г 307 р. до н. е..

6. Назвіть дату Саламінської битви:

а 480 р. до н. е.;

Б 431 р. до н. е.;

В 503 р. до н. е.;

Г 311 р. до н. е.

7. Коли розпочалася Пелопоннеська війна?

а 450 р. до н. е.;

Б 312 р. до н. е.;

В 382 р. до н. е.;

Г 431 р. до н. е.

8. Перші Олімпійські ігри відбулися:

а 602 р. до н. е.;

Б 776 р. до н. е.;

В 812 р. до н. е.;

Г 975 р. до н. е.

9. Назвіть найбільший острів Греції, де, за легендою, правив мудрий цар

Мінос:

а Керкіра;

Б Самос;

В Крит;

Г Родос.

10. Яке з наведених грецьких міст не знаходиться на півострові Пелопоннес?

а Мікени;

Б Пілос;

В Спарта;

Г Фіви.

11. Острів в Іонічному морі, звідки був родом герой Троянської війни — Одіссей, має назву:

а Ітака;

Б Фасос;

В Лесбос;

Г Мелос.

12. Яке з наведених грецьких міст-колоній знаходилася на Чорноморському узбережжі?

а Сиракузи;

Б Галікарнас;

В Пантікапей;

Г Массілія.

13. Назвіть ім’я автора епічних поем «Іліада» та «Одіссея»:

а Евклід;

Б Гомер;

В Діоген;

Г Епікур.

14. З чиїм ім’ям пов’язують витоки афінської демократії?

а Плутарха;

Б Пісістрата;

В Солона;

Г Одіссея.

15. Хто очолив 300 спартанців у битві при Фермопілах?

а Ахілл;

Б Леонід;

В Перікл;

Г Геракліт.

16. Назвіть ім’я грецького вченого, якого назвали «батьком історії»?

а Геродот;

Б Піфагор;

В Демокріт;

Г Гесіод.

17. У 449 р. до н.е. було підписано мирний договір між греками і —:

а фракійцями;

Б скіфами;

В персами;

Г іллірійцями.

18. Яка подія сталася в історії Греції 449 р. до н. е.?

а Завершення Троянської війни;

Б Марафонська битва;

В греки перемогли у війні з персами;

Г завоювання більшої частини грецької території римлянами.

19. Назва якого міста, заснованого вихідцями з Мілета у VІ ст. до н. е., у перекладі означає «щаслива»?

а Ольвія;

Б Смірна;

В Менака;

Г Халкіда.

20. Після поразки у Пелопоннеській війні Афіни повинні були:

а сплатити воєнну контрибуцію;

Б віддати частину своєї території;

В збудувати для Спарти новий флот;

Г сорок років постачати рабів до Спарти.

21. Причиною запровадження Клісфеном остракізму було(-а):

а прагнення збільшити надходження податків;

Б боротьба з тиранією;

В поділ вільного населення на стани;

Г зміцнення своєї влади.

22. Наслідком збройного походу 1250 р. до н. е. царя Агамемнона було(-а):

а здобуття перемоги над скіфами;

Б поразка Македонії;

В зруйнування Трої;

Г приєднання Фессалії.

23. Причиною занепаду ахейської цивілізації було:

а вторгнення скіфів;

Б укладання ряду невигідних договорів з Македонією;

В протистояння з мінойською цивілізацією;

Г вторгнення дорійців.

24. Результатом Саламінської битви була перемога:

а персів;

Б греків;

В фінікійців;

Г македонців.

II. Завдання цієї форми складаються зі спільного вступного запитання та чотирьох завдань, позначених буквами, до кожного з яких потрібно підібрати один варіант відповіді, позначений цифрою.

25. Установіть відповідність між роками і подіями:

а

490 р. до н. е.

1

прихід до влади Полікрата на острові Самос;

Б

443 р. до н. е.

2

Марафонська битва;

В

146 р. до н. е.

3

завоювання Греції римлянами;

Г

540 р. до н. е.

4

кінець Пелопоннеської війни.

Д

404 р. до н. е.

 

 

26. Установіть відповідність між особами та їх професіями:

а

Солон

1

скульптор;

Б

Гесіод

2

трагік;

В

Еврипід

3

поет;

Г

Платон

4

політик.

Д

Фідій

 

 

27. Встановіть відповідність між грецькими містами та їхніми характеристиками:

а

Херсонес

1

у місті знаходився храм зі статуєю Зевса, яка вважається одним із семи чудес світу;

Б

Пантікапей

2

завдяки своєму розташуванню назва міста означає «півострів»;

В

Олімпія

3

місто мало фортецю — Акрополь. Виникло далеко від моря, тому для зручності неподалік — у бухті — збудували порт Пірей;

Г

Ольвія

4

місто було збудоване на березі протоки двох морів. Більша частина міста розташувалася на крутих схилах гори Мітридат.

Д

Афіни

 

 

28. Установіть відповідність між античними письменниками та їхніми творами:

а

Гесіод

1

«Перси»;

Б

Есхіл

2

«Труди і дні»;

В

Арістотель

3

«Іліада»;

Г

Софокл

4

«Цар Едіп».

Д

Гомер

 

 

29. Установіть відповідність між датами та історичними фактами:

а

1200 р. до н. е.

1

кінець греко-перської війни;

Б

594 р. до н. е.

2

битва македонян з персами біля міста Ісси;

В

480 р. до н. е.

3

початок царювання Філіппа ІІ;

Г

333 р. до н. е.

4

Солон запровадив нові закони.

Д

359 р. до н. е.

 

 

30. Установіть причинно-наслідкові зв’язки:

а тиранія Полікрата

Б політика Александра Македонського

В політика Солона

Г політика Клісфена

Д політика Перікла

відбувається поділ державної влади на законодавчу, виконавчу і судову;

адміністративний поділ країни на 10 областей. Заміна Ради чотирьохсот на Раду п’ятисот;

заборона боргового рабства. Поділ усього вільного населення Аттики за майновою ознакою на 4 групи;

заохочення переселення греків. Установлення монархічної форми правління. Насадження грецької культури на завойованих землях.

III. Завдання цієї форми складаються з інструкції та чотирьох подій, які треба розташувати в правильній послідовності.

31. Установіть хронологічну послідовність:

а початок походу Александра Македонського до Індії;

Б битва при Ґавґамелах;

В виникнення Боспорського царства;

Г проведення перших Олімпійських ігор.

32. Установіть хронологічну послідовність подій Східного походу Александра Македонського:

а завоювання Єгипту;

Б завоювання Персії;

В завоювання Сирії, Фінікії та Палестини;

Г завоювання частини Індії.

33. Розташуйте прошарки населення Спарти відповідно до їх становища в суспільстві, починаючи з найнижчого:

а ілоти;

Б періеки;

В спартіати-воїни;

Г спартіати-геруси.

34. Позначте варіант, де вміщений правильний перелік грецьких міст-колоній, що знаходилися на території Північного Причорномор’я:

а 1, 2, 5, 7;

Б 1, 5, 6, 7;

В 3, 4, 7, 8;

Г 5, 6, 7, 8.

Феодосія;

Тарс;

Анкона;

Неаполь;

Танаїс;

Тіра;

Херсонес;

Емпоріон.

Відповіді до теми 3Греція в II — на початку I тис. до н. е. розквіт Давньої Греції

Завдання I типу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Б

Б

Г

Г

Б

А

Г

Б

В

Г

А

В

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Б

В

Б

А

В

В

А

А

Б

В

Г

Б

Завдання II–III типу

 

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

а

2

4

2

2

 

 

Г

В

А

 

Б

 

3

4

1

4

4

В

А

Б

+

В

3

2

1

 

1

3

Б

Б

В

 

Г

1

 

 

4

2

2

А

Г

Г

 

Д

4

1

3

3

3

1