«Підготовка до ЗНО» з всесвітньої історії

Тема 35. СРСР. Відновлені та нові незалежні держави

I. Завдання цієї форми складаються зі вступного запитання та чотирьох варіантів відповідей, серед яких потрібно вибрати один правильний.

1. Назвіть хронологічні межі періоду «відлиги» в СРСР:

а 1945–1953 рр.;

Б 1953–1964 рр.;

В 1945–1952 рр.;

Г 1949–1963 рр.

2. Назвіть рік прийняття нової («Брежнєвської») Конституції СРСР:

а 1964 р.;

Б 1969 р.;

В 1975 р.;

Г 1977 р.

3. Обрання генеральним секретарем ЦК КПРС Ю. Андропова відбулося:

а 1981 р.;

Б 1982 р.;

В 1983 р.;

Г 1984 р.

4. Назвіть дату катастрофи на Чорнобильській АЕС:

а 10 листопада 1984 р.;

Б 26 квітня 1985 р.;

В 10 листопада 1985 р.;

Г 26 квітня 1986 р.

5. Яка територія після Другої світової війни одійшла СРСР?

а Гельсінкі;

Б Гданськ;

В Закарпатська Україна;

Г Південна Буковина.

6. Назвіть територію на Далекому Сході, що не увійшла до складу СРСР після Другої світової війни:

а Курильські острови;

Б Південний Сахалін;

В Маньчжурія;

Г Порт-Артур.

7. Після розпаду СРСР загострилися міждержавні конфлікти на пострадянському просторі, серед них — Нагорний Карабах, де зіштовхнулися інтереси:

а Вірменії та Азербайджану;

Б Грузії та Азербайджану;

В Грузії та Вірменії;

Г Росії та Грузії.

8. Позначте на карті територію сучасної Калінінградської області Російської Федерації (частина Пруссії з містом Кенігсберг, що одійшла СРСР за рішенням Потсдамської конференції).

9. Що означає термін «дисидент»?

а Особа, яка погоджується лише з основними політичними та правовими поглядами суспільства;

Б особа, яка була у примусовому порядку вислана з місця постійного проживання;

В особа, яка не погоджується з панівними в суспільстві політичними, правовими, релігійними, морально-етичними поглядами;

Г особа, яка добровільно змінює місце постійного проживання, переїздить в інший регіон країни або навіть залишає територію своєї держави.

10. Політика гласності в період «перебудови» — це:

а політика «відкритих дверей» для країн зарубіжжя, розсекречення всіх архівів СРСР;

Б відкритість у політиці, широкий доступ до інформації й відмова від цензури;

В лише поміркована свобода високопосадовців у питаннях політики та економіки СРСР;

Г економічна свобода суб’єктів господарювання, які самі могли визначати річний план.

11. Що означає термін «самвидав»?

а Офіційне антирадянське видавниче об’єднання;

Б неофіційне копіювання та розповсюдження творів, не схвалених режимом;

В офіційне копіювання та розповсюдження спеціалізованих засекречених документів;

Г неофіційний друкований вісник дисидентів УРСР.

12. Керівники трьох республік — Росії, України та Білорусі у грудні 1991 р. дійшли згоди щодо ліквідації СРСР. Водночас вони уклали угоду про створення:

а «Союзу рівних»;

Б СНД;

В Ради Безпеки;

Г Співдружності РСР.

13. О. Косигін після приходу до влади Л. Брежнєва обійняв посаду:

а міністра внутрішніх справ СРСР;

Б першого секретаря ЦК КПРС;

В Голови Ради Міністрів СРСР;

Г міністра оборони СРСР.

14. Першим й останнім президентом СРСР був:

а Л. Брежнєв;

Б К. Черненко;

В Б. Єльцин;

Г М. Горбачов.

15. Кому з ідеологів КПРС приписують пропагандистське гасло про те, що населення СРСР перетворилося на «нову історичну спільноту людей — радянський народ»?

а Ю. Андропову;

Б Й. Сталіну;

В М. Суслову;

Г О. Косигіну.

16. В. Чорномирдін під час президентства Б. Єльцина обіймав посаду:

а голови Національного банку;

Б міністра оборони;

В прем’єр-міністра;

Г головнокомандувача військових сил у Чечні.

17. За якою з держав колишнього СРСР закріпилася репутація «заповідника комунізму»?

а Росія;

Б Білорусь;

В Литва;

Г Вірменія.

18. Яку назву отримала структура, що намагалася припинити процес розпаду СРСР державним переворотом у кінці літа 1991 р.?

а Палата народних відомств з надзвичайного стану;

Б Комітет державної безпеки з надзвичайного стану;

В Рада народних комісарів з надзвичайного стану;

Г Державний комітет з надзвичайного стану.

19. До джерел відбудови господарства СРСР (1943–1951 рр.) не відноситься:

а грошова реформа 1947 р.;

Б використання праці в’язнів ГУЛАГу;

В зменшення експорту сировини за кордон;

Г репарації з Німеччини та інших держав.

20. Результатом реформ уряду Є. Гайдара стала:

а бензинова криза;

Б ваучерна приватизація;

В друга чеченська війна;

Г політична напруженість з країнами Заходу.

21. До причин і передумов розпаду СРСР не відноситься:

а зменшення планових показників;

Б зростання національної самосвідомості;

В економічна криза;

Г дискредитація центральної влади і КПРС.

22. До заходів уряду М. Касьянова в Росії відноситься:

а розгром комуністичної партії;

Б початок діяльності фінансових державних пірамід;

В скасування чинної Конституції, партій та профспілок;

Г боротьба з олігархами та організованою злочинністю.

23. Наслідком закладення основ ринкової економіки в Росії у 1992 р. (заходи «шокової» терапії) стало(-а):

а нестача товарів у магазинах;

Б знецінення вкладів;

В запровадження державної власності на житло;

Г приборкання злочинності.

24. Однією з причин початку збройного конфлікту в Таджикистані після розпаду СРСР було:

а міжкланове протистояння Заходу і Сходу країни;

Б міжкланове протистояння Півдня й Півночі країни;

В заяви політичних лідерів про можливість приєднання до Киргизстану;

Г заяви політичних лідерів про можливість приєднання до Казахстану.

II. Завдання цієї форми складаються зі спільного вступного запитання та чотирьох завдань, позначених буквами, до кожного з яких потрібно підібрати один варіант відповіді, позначений цифрою.

25. Установіть відповідність між датами і подіями:

а грудень 1979 р.

Б березень 1985 р.

В червень 1991 р.

Г грудень 1993 р.

обрання Б. Єльцина Президентом Російської Федерації;

уведення радянських військ до Афганістану;

виведення радянських військ з Афганістану;

прийняття Конституції Російської Федерації;

обрання генеральним секретарем ЦК КПРС М. Горбачова.

26. Установіть відповідність між територіальними проблемами та країнами, яких вони стосуються:

а Абхазька

Б Придністровська

В Нагірно-Карабахська

Г стосовно о. Зміїний

Молдова;

Грузія;

Туркменістан;

Азербайджан;

Україна.

27. Установіть відповідність між поняттями та їх значеннями:

а

інфляція

1

здатність давати дохід, прибуток;

Б

лібералізація

2

запровадження у суспільство більшої політичної, економічної, духовної свободи;

В

кооперація

3

надмірний випуск грошей, не забезпечених товаром, унаслідок чого відбувається їх знецінення й зростання цін;

Г

субсидія

4

додаткова виплата.

Д

рентабельність

 

 

28. Установіть відповідність між країнами та їх політичними лідерами:

а

Литва

1

Г. Алієв;

Б

Казахстан

2

М. Снєгур;

В

Азербайджан

3

Н. Назарбаєв;

Г

Узбекистан

4

А. Бразаускас.

Д

Молдова

 

 

29. Установіть відповідність між датою та історичним фактом:

а

1993 р.

1

обрання президентом РФ В. Путіна;

Б

2000 р.

2

прихід до влади в Білорусії О. Лукашенка;

В

1994 р.

3

політична криза в Росії, штурм урядовими військами Білого дому;

Г

1995 р.

4

створення нового інтеграційного об’єднання — ГУАМ.

Д

1998 р.

 

 

30. Встановіть відповідність між подіями та їх наслідками:

а перебудова в СРСР

Б Хрущовська «відлига»

В період «застою»

Г перебування при владі генерального секретаря КПРС Ю. Андропова

Д фальсифікація парламентських виборів 2003 р. у Грузії

відставка Е. Шеварнадзе;

створення громадських комісій щодо трудової дисципліни, посилення контролю за розподілом товарів;

масова реабілітація політв’язнів;

ліквідація тоталітарного режиму, знищення гегемонії КПРС.

III. Завдання цієї форми складаються з інструкції та чотирьох подій, які треба розташувати в правильній послідовності.

31. Установіть хронологічну послідовність подій:

а створення Ради економічної взаємодопомоги (РЕВ);

Б ХХ з’їзд КПРС, початок десталінізації;

В обрання М. Хрущова першим секретарем ЦК КПРС;

Г перший політ людини у космос.

32. Установіть хронологічну послідовність:

а укладення між СРСР і США Договору про обмеження стратегічних наступальних озброєнь (ОСО-2);

Б проголошення незалежності України;

В початок виведення радянських військ з Афганістану;

Г підписання Союзного договору Білорусією та Росією.

33. Установіть хронологічну послідовність перебування на посаді генераль-

них секретарів ЦК КПРС:

а М. Горбачова;

Б Ю. Андропова;

В Л. Брежнєва;

Г К. Черненка.

IV. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю, які передбачають запис прізвища діяча, назви події або явища, поняття, року, коли відбувалася подія, або речення (залежно від вимог завдання).

34. «У Радянському Союзі відбувся референдум з питання збереження Союзу. На той час рух за незалежність у республіках ще не набув достатньої сили, і тому переважна маса населення висловилася за збереження СРСР. Проте у республіках Союз розуміли не так,як у Москві.

Більшість хотіла, щоб Союз був не федеративною, а конфедеративною державою».

1) У зв’язку з якими подіями в СРСР відбувся референдум?

2) Укажіть рік цієї події.

3) Назвіть республіки колишнього СРСР.

35. «На початку 1970-х років СРСР почав демонструвати бажання досягти потепління у «холодній війні». Розпочався короткий період «…». У цей час СРСР висунув низку миролюбних ініціатив, зокрема у 1975 р. став одним з ініціаторів Загальноєвропейської наради з питань міжнародного співробітництва і безпеки. Ця нарада поклала початок так званому «європейському процесові». Після цього Наради з безпеки і співробітництва в Європі (НБСЄ) стали постійними».

1) Назвіть поняття.

2) З якими подіями в новітньої історії воно пов’язане?

36. «Даний політичний діяч закінчив юридичний факультет Московського університету та Ставропольський сільгоспінститут. З 1955 р. — на комсомольській та партійній роботі. З 1966 р. — 1-й секретар Ставропольського міськкому партії, з 1968 р. — 2-й, 1-й секретар Ставропольського крайкому КПРС, з 1978 р. — секретар ЦК КПРС, з 1980 р. — член Політбюро ЦК…».

1) Про кого йдеться у даному уривку?

2) Назвіть роки перебування цього політичного діяча на посаді генерального секретаря ЦК КПРС.

3) Яку назву отримав період правління цього політичного діяча?

37. «Єдність і цілісність Російської Федерації в її колишніх кордонах не могла бути збережена через «чеченське питання». Після провалу серпневого путчу Загальнонаціональний конгрес чеченського народу, за аналогією до колишніх союзних республік, проголосивнезалежність…».

1) Укажіть повну назву республіки.

2) Які були наслідки проголошення незалежності цієї республіки?

2) Укажіть хронологічні межі «чеченських війн».

V. Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю, які передбачають повну відповідь на запитання або творче застосування набутих знань, умінь та навичок.

38. Прочитайте текст документа і дайте відповідь на запитання до нього.

З доповіді Микити Хрущова XX з’їздові КПРС «Про культ особи та його наслідки»

«Зараз мова йдеться про питання, що має величезне значення і для теперішнього часу, і для майбутнього партії, — йдеться про те, як поступово складався культ особи Сталіна.

Ми повинні серйозно розібрати й правильно проаналізувати це питання для того, щоб виключити всіляку можливість повторення навіть будь-якої подоби того, що мало місце за життя Сталіна, який виявляв повну нетерпимість до колективності в керівництві і роботі, припускав грубе насильство над усім, що не тільки суперечило йому, але що здавалося йому, за його примхливості й деспотичності, таким, що суперечило його установкам. Він діяв не шляхом переконання, роз’яснення, копіткої праці з людьми, а шляхом нав’язування своїх установок, шляхом вимоги беззастережного підкорення його думці. Той, хто чинив опір цьому або намагався доводити власну точку зору, свою позицію, той був приречений...

Сталін ввів поняття «ворог народу». Цей термін... давав можливість будь-кого, хто в чомусь не згодний зі Сталіним, хто був тільки запідозрений у ворожих намірах, всякого, на кого був просто зведений наклеп, піддати найжорстокішим репресіям з порушенням всіляких норм революційної законності».

1) З’ясуйте, які події передували даній доповіді М. Хрущова.

2) Як Ви вважаєте, чому доповідь мала назву «Про культ особи та його наслідки»?

3) Що саме в діяльності Сталіна засуджувалося? Чому?

39. Дайте об’єктивну оцінку політичній діяльності Л. Брежнєва. Які факти можуть свідчити про те, що за його правління знову відродився «культ особи»?

40. Чи вважаєте Ви, що дисидентський рух вплинув на процеси перебудови та розпаду СРСР? Свою відповідь аргументуйте.

41. Знайдіть причини успішного суспільного-політичного та економічного розвитку країн Балтії після виходу з СРСР. З якими проблемами вони стикалися на цьому шляху?

42. Напишіть есе на тему «Роль міжнаціональних конфліктів у розпаді СРСР».

Відповіді до теми 35. СРСР. Відновлені та незалежні держави

Завдання I типу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Б

Г

Б

Г

В

В

А

Г

В

Б

Б

Б

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

В

Г

В

В

Б

Г

В

Б

А

Г

Б

Б

Завдання II–III типу

 

25

26

27

28

29

30

31

32

33

а

2

2

3

4

3

4

А

А

В

Б

5

1

2

3

1

3

В

В

Г

В

1

4

 

1

2

 

Б

Б

Б

Г

4

5

4

 

 

2

Г

Г

А

Д

 

 

1

2

4

1