«Підготовка до ЗНО» з всесвітньої історії

Тема 34. Країни західної Європи

I. Завдання цієї форми складаються зі вступного запитання та чотирьох варіантів відповідей, серед яких потрібно вибрати один правильний.

1. Коли відбулося оприлюднення плана Маршалла?

а 1945 р.;

Б 1948 р.;

В 1947 р.;

Г 1946 р.

2. Назвіть дату підписання Маастрихтського договору про Євросоюз:

а 7 лютого 1992 р.;

Б 25 березня 1957 р.;

В 1 листопада 1993 р.;

Г 31 грудня 1993 р.

3. Прихід до влади у Великій Британії лейбористів на чолі з Тоні Блером відбувся:

а 22 серпня 1999 р.;

Б 2 травня 1979 р.;

В 8 серпня 1969 р.;

Г 2 травня 1997 р.

4. Назвіть дату падіння Берлінської стіни:

а 18 березня 1990 р.;

Б 13 серпня 1961 р.;

В 9 листопада 1989 р.;

Г 3 жовтня 1990 р.

5. У повоєнний період внаслідок переговорів з Югославією, при посередництві інших держав, Італія отримала прикордонне місто:

а Барі;

Б Трієст;

В Сараєво;

Г Спліт;

6. Яке колоніальне володіння Франції, на відміну від інших, вважалося її заморським департаментом?

а Туніс;

Б Алжир;

В Марокко;

Г Індокитай.

7. Від якої європейської держави отримали незалежність: Ямайка, Гайяна, Барбадос, Західне Самоа, Науру, Тонга, Фіджі?

а Великої Британії;

Б Франції;

В Португалії;

Г Голландії.

8. Позначте на карті країну, що з’явилася на території Німеччини 23 травня 1949 р.

9. Що означає термін «патерналізм»?

а Політика уряду держави, що полягала у будівництві великих підприємств, що визначали розвиток цілих галузей промисловості;

Б політика уряду держави, що полягала у налагодженні добросусідських відносин з країнами регіону, створенні ринків вільної торгівлі;

В політика керівництва великих монополій, що полягала у будівництві для своїх працівників дешевих квартир, соціальних закладів, налагодженні системи охорони здоров’я;

Г політика урядів великих метрополій, що полягала у будівництві для своїх колоній висококласних соціальних закладів, військових об’єктів, налагодженні системи охорони здоров’я.

10. Особливе міждержавне об’єднання власне Великої Британії та 48 колишніх її домініонів та колоній після 1947 р. отримало назву:

а «Британський союз»;

Б «Британська співдружність націй»;

В «Співдружність»;

Г «Організація Північноатлантичного договору».

11. Що означає термін «інвестиція»?

а Створення промисловості в сільськогосподарській країні;

Б капіталовкладення, фінансовий внесок в економіку;

В посилення зусиль, продуктивності роботи;

Г надмірний випуск грошей, не забезпечених товаром.

12. «Голені голови» — це :

а групи пацифістів у Німеччині;

Б промарксистські групи молоді в Німеччині;

В об’єднані групи робітників-іммігрантів у Німеччині;

Г групи неонацистської молоді в Німеччині.

13. Лідером якої партії була прем’єр-міністр Великої Британії М. Тетчер?

а Республіканської;

Б консервативної;

В демократичної;

Г лейбористської.

14. Хто став першим канцлером об’єднаної Німеччини?

а В. Брандт;

Б Г. Шмідт;

В Г. Шредер;

Г Г. Коль.

15. Шовіністичну організацію «Національний фронт» у Франції з 1990-х рр. очолює:

а Е. Жаке;

Б Ж. Ширак;

В Ж.-М. Ле Пен;

Г Н. Саркозі.

16. На чолі руху «Вперед, Італіє!» середини 1990-х рр. стояв:

а С. Берлусконі;

Б С. Пертіні;

В А. Моро;

Г Дж. Андреотті.

17. У 1957 р. Бельгія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Франція та ФРН підписали «Римський договір» про:

а «Договір про Європарламент»;

Б «Договір про Європейський Союз»;

В «Спільний ринок»;

Г «Спільну участь у формуванні НАТО».

18. Яка подія сталася в історії Великої Британії у 1999 р.?

а Від імені Великої Британії Г. Вільсон підписав Заключний акт Наради з безпеки та співробітництва в Європі;

Б на виборах до парламенту перемогу здобули лейбористи на чолі з Т. Блером;

В відбулися вибори до парламенту Шотландії та представницької асамблеї Уельсу;

Г розпочався загальнонаціональний страйк шахтарів.

19. М. Тетчер мріяла побудувати суспільство, що складалося б з дрібних акціонерів і підприємців:

а «Велике суспільство»;

Б «Народний капіталізм»;

В «Гармонійний соціум»;

Г «Народна аристократія».

20. «Хворою людиною Європи» наприкінці 70-х рр. ХХ ст. називали:

а ФРН;

Б Італію;

В Францію;

Г Велику Британію.

21. Результатом терористичних дій представників Ордену оранжистів у Північній Ірландії 1968 р. було:

а створення окремої ольстерської католицької поліції;

Б утворення незалежної держави з центром у Белфасті;

В приєднання Ольстеру до Ірландії;

Г створення ІРА (Ірландської революційної армії).

22. Наслідком політики «жорсткої економії» уряду соціалістів у Франції на початку 80-х рр. було(-а):

а зменшення внесків у соціальне страхування;

Б відмова від зовнішніх позик;

В збільшення податків;

Г зменшення податків.

23. Причиною масових виступів проти існуючого режиму 16–17 червня 1953 р. у Берліні було(-а):

а створення коаліції Християнсько-демократичного союзу і Християнсько-соціального союзу (ХДС/ХCC) ФРН;

Б об’єднання Комуністичної і Соціал-демократичної партій НДР;

В будівництво бетонного муру;

Г смерть Й. Сталіна.

24. Причиною надання згоди Італії на розміщення американських крилаих ракет на своїй території був:

а початок «холодної війни»;

Б початок війни СРСР в Афганістані;

В початок війни США у В’єтнамі;

Г початок арабо-ізраїльського протистояння.

II. Завдання цієї форми складаються зі спільного вступного запитання та чотирьох завдань, позначених буквами, до кожного з яких потрібно підібрати один варіант відповіді, позначений цифрою.

25. Установіть відповідність між хронологічними межами і подіями:

а

1946–1958 рр.

1

роки існування НДР як самостійної держави;

Б

1979–1990 рр.

2

діяльність уряду М. Тетчер у Великій Британії;

В

1985–1991 рр.

3

Четверта республіка у Франції;

Г

1962–1972 рр.

4

діяльність уряду лівоцентристської коаліції в Італії.

Д

1949–1990 рр.

 

 

26. Встановіть відповідність між політичними діячами та їх партіями:

а

Дж. Мейджор

1

християнський-демократ;

Б

Ж. д’Естен

2

консерватор;

В

Г. Коль

3

ліберал;

Г

Дж. Каллаген

4

республіканець;

 

 

5

лейборист.

27. Установіть відповідність між масовими рухами та їх характеристикою:

а бітники

Б рок-рух

В рух «зелених»

Г рух антиглобалістів

рух був спрямований проти засилля великих корпорацій, домінування Заходу, за надання допомоги країнам «третього світу»;

рух на захист довкілля та природи від негативного впливу людської діяльності;

світогляд, який засуджує війни, закликає до встановлення миру;

рух, що вийшов з надр масової культури, припинивши зв’язки з нею, висловлював стихійний протест молоді проти соціальної невлаштованості, війн, мілітаризму та ін.;

рух, що відкидав існуючі норми поведінки і моралі, утверджував контркультуру, закликав насолоджуватися життям.

28. Установіть відповідність між країнами та їх політичними лідерами:

а

Велика Британія

1

В. Ульбріхт;

Б

ФРН

2

Г. Макміллан;

В

Франція

3

К. Аденауер;

Г

Бельгія

4

Ж. Помпіду.

Д

НДР

 

 

29. Установіть відповідність між роком та історичним фактом:

а

1946 р.

1

утворення Тризонії в Німеччині;

Б

1948 р.

2

утворення Бізонії в Німеччині;

В

1950 р.

3

вступ ФРН до НАТО;

Г

1953 р.

4

вступ НДР до РЕВ.

Д

1955 р.

 

 

30. Установіть причинно-наслідкові зв’язки:

а італійське «економічне диво»

Б німецьке «економічне диво»

В утвердження П’ятої республіки у Франції

Г політика «тетчеризму» у Великій Британії

поява великих промислових імперій: ФІАТ, Піреллі, Едісон, розвиток відсталого півдня країни;

жорстка експлуатація робочої сили, відмова від військових видатків до 1955р., створення гнучкої податкової політики;

збільшення плати за комунальні послуги, зростання воєнних витрат, страйковий рух;

патріотичне піднесення, відновлення й посилення репресій, боротьба з повстанським рухом;

уповільнення економічного розвитку, політична стабільність, домінування в політичному житті голлістів.

III. Завдання цієї форми складаються з інструкції та чотирьох подій, які треба розташувати в правильній послідовності.

31. Установіть хронологічну послідовність подій:

а руйнування Берлінського муру;

Б відкриття кордону між ФРН і НДР;

В рішення парламенту НДР про об’єднання країни з ФРН;

Г об’єднання ФРН і НДР на основі 23 статті Конституції ФРН.

32. Розташуйте прем’єр-міністрів Великої Британії за термінами перебування їх урядів при владі, починаючи з найбільш тривалого терміну:

а Дж. Каллаген;

Б Дж. Мейджор;

В Т. Блер;

Г М. Тетчер.

33. Розташуйте європейські регіональні організації за показником кількості країн-членів організації, починаючи з найбільш численної:

а Північна рада (ПР);

Б Центральноєвропейська угода про вільну торгівлю (ЦЄУВТ);

В Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ);

Г Європейський союз (ЄС).

IV. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю, які передбачають запис прізвища діяча, назви події або явища, поняття, року, коли відбувалася подія, або речення (залежно від вимог завдання).

34. «Цього року під керівництвом судді Ді П’єтро розгорнулася широкомасштабна кампанія «Чисті руки», яка виявила кричущі факти масової корупції у вищих ешелонах влади, в керівництві головних політичних партій. У слідчі списки потрапило понад 20 тис. осіб, серед них колишні прем’єр-міністри, міністри, сенатори, депутати парламенту. Цей гігантський судовий процес поклав край партійно-політичному механізмові, що виник ще в середині 40-х років».

1) Укажіть рік цих подій.

2) Що послужило приводом до цього процесу?

3) Назвіть країну, де ці події відбувалися.

35. «Термін, що вживається для позначення об’єднання на основі домовленостей, країн, організацій, а особливо партій для досягнення певної спільної мети».

1) Назвіть поняття.

2) З якими подіями в новітній історії це пов’язано?

36. «Має диплом паризького Інституту політичних досліджень і ряду курсів Гарвардського університету (США), закінчив також національну школу адміністрації. Державну службу почав у 1959 р. чиновником у рахунковій палаті, потім працював в урядовому апараті. Депутат Національних зборів з 1967 р. У 1979–1980 рр. був депутатом Європарламенту. До складу уряду вперше увійшов у 1967 р. як держсекретар з соціальних питань в адміністрації Жоржа Помпіду. З травня 1974 по серпень

1976 р. — прем’єр-міністр. Мер Парижа з 1977 р.»

1) Про кого йдеться у даному уривку?

2) Назвіть країну даного політичного діяча.

3) Назвіть хронологічні межі перебування цього політичного діяча на посаді президента.

37. «Датою створення вважається 1974 р., покликаний виконувати дорадчі функції при виробленні загальних принципів соціальної політики (головне — права людини). На початку роботи національні парламенти делегували до цієї загальноєвропейської структури своїх представників, у подальшому стали проводитись загальні прямі вибори на партійній основі. Після підписання Маастрихтських домовленостей Євро… став важливим інститутом ЄС».

1) Назвіть дану європейську інституцію.

2) Які ще інститути Європейського союзу (ЄС) Ви знаєте і які їхні функції?

V. Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю, які передбачають повну відповідь на запитання або творче застосування набутих знань, умінь та навичок.

38. Прочитайте текст документа і дайте відповідь на запитання до нього.

Конституція Італійської Республіки від 22 грудня 1947 р. (витяг)

«Ст. 1. Італія — демократична Республіка, що засновується на праці. Суверенітет належить народові, який здійснює його у формах і межах Конституції.

Ст. 4. Республіка визнає за всіма громадянами право на працю і заохочує умови, які роблять це право реальним.

Ст. 7. Держава і католицька церква незалежні і суверенні у сфері, що належить кожній із них. Їхні відносини визначаються Латеранськими угодами.

Ст. 11. Італія відкидає війну як знаряддя замаху на свободу інших народів і як засіб розв’язання міжнародних конфліктів.

Ст. 42. Приватна власність визнається і гарантується законом.

Ст. 46. З метою економічного та соціального зростання праці й згідно з вимогами виробництва Республіка визнає право трудящих брати участь у формах і межах, встановлених законами, в управлінні підприємствами».

1) В якій політичній ситуації схвалювалася дана Конституція? Які події сприяли її прийняттю?

2) Які політичні сили брали участь у розробці Конституції?

3) Які статті, на Ваш погляд, увійшли в даний Основний Закон держави за сприяння Італійської комуністичної партії?

39. Що можна віднести до основних передумов створення єдиної Європи?

Виділіть особливості суспільно-політичного та економічного розвитку країн Західної Європи у ІІ половині ХХ — на початку ХХІ ст.

40. Дайте узагальнену характеристику політичній філософії «голлізму».

41. Визначте основні заходи радянської військової адміністрації у період 1945–1949 рр. у східних землях Німеччини.

42. Напишіть есе на тему «Тетчеризм».

Відповіді до теми 34Країни західної Європи

Завдання I типу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

В

А

Г

В

Б

Б

А

В

В

В

Б

Г

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Б

Г

В

А

В

В

Б

Г

Г

В

Г

Б

Завдання II–III типу

 

25

26

27

28

29

30

31

32

33

а

3

2

5

2

2

1

Б

Г

В

Б

2

4

4

3

1

2

А

В

Г

В

 

1

2

4

4

5

В

Б

Б

Г

4

5

1

 

 

3

Г

А

А

Д

1

 

 

1

3