«Підготовка до ЗНО» з всесвітньої історії

Тема 30. Розвиток культури

I. Завдання цієї форми складаються зі вступного запитання та чотирьох варіантів відповідей, серед яких потрібно вибрати один правильний.

1. Науково-технічна революція (НТР) розпочалась у:

а 1920-і рр. ХХ ст.;

Б 1930-і рр. ХХ ст.;

В 1940-і рр. ХХ ст.;

Г 1910-і рр. ХХ ст.

2. Назвіть рік першого безпосадкового перельоту через Атлантичний океан американського льотчика Ч. Ліндберга:

а 1920 р.;

Б 1926 р.;

В 1929 р.;

Г 1927 р.

3. Якого року подружжя Ірен і Фредерік Жоліо-Кюрі відкрили штучну радіоактивність?

а 1934 р.;

Б 1933 р.;

В 1935 р.;

Г 1932 р.

4. Назвіть рік проведення ХІ Літніх Олімпійських ігор у Берліні:

а 1935 р.;

Б 1936 р.;

В 1937 р.;

Г 1938 р.

5. Між якими містами через Атлантичний океан у 1926 р. було вперше установлено телефонний зв’язок на основі розвитку радіотехніки?

а Антверпеном і Бостоном;

Б Манчестером і Філадельфією;

В Лондоном і Нью-Йорком;

Г Бордо і Саванною.

6. Голлівуд — центр американського масового виробництва кінофільмів — знаходиться у передмісті:

а Лас-Вегаса;

Б Лос-Анджелеса;

В Нью-Йорка;

Г Сан-Франциско.

7. ІІІ Зимові Олімпійські ігри відбулися в м. Лейк-Плесід:

а Франція;

Б Канада;

В Велика Британія;

Г США.

8. Позначте на карті місто Амстердам — столицю ІХ літніх Олімпійських ігор 1928 р.?

9. Що означає термін «експресіонізм»?

а Літературний напрям, який розглядає особистість як абсолютну цінність; йому притаманні відсутність позитивних героїв; егоцентризм; ворожість людей у ставленні одне до одного та до суспільства;

Б назва художніх течій та напрямків у літературі та мистецтві ХХ ст., суть яких полягає у розриві з традиційними нормами, прийнятими в мистецтві, характеризується пошуком нових засобів художньої виразності;

В напрям художньої творчості, якому притаманне прагнення створювати абстрактні композиції з геометричних форм;

Г течія в мистецтві, що зародилася в Німеччині та проявила себе у живописі, музиці та літературі. Характеризується підвищеною емоційністю, що виражається через буяння звуків, фарб, заперечення життєвого досвіду.

10. Література «втраченого покоління» — це :

а напрям у літературі ХХ ст., що виступав за світосприйняття «очима дитини»;

Б напрям у літературі ХХ ст., що виступав проти жахів Першої світової війни;

В напрям у літературі ХХ ст., що виступав за науково-технічний прогрес;

Г напрям у літературі ХХ ст., що виступав проти загальноприйнятої («міщанської») моралі.

11. Кубізм — це різновид творчого вираження :

а експресіонізму;

Б конструктивізму;

В реалізму;

Г примітивізму.

12. Напрям у мистецтві ХХ ст., що спирався на людську підсвідомість як на єдино справжню реальність, мав назву:

а конструктивізм;

Б фовізм;

В сюрреалізм;

Г експресіонізм.

13. Хто з учених-фізіологів розробив теорію умовних рефлексів?

а І. Павлов;

Б З. Фрейд;

В А. Флемінг;

Г Ф. Бентінг.

14. Назвіть прізвище американського винахідника, який у 1939 р. сконструював перший сучасний гелікоптер:

а К. Бест;

Б Д. Дурант;

В І. Сікорський;

Г Дж. Чедвік.

15. Кого з даних митців відносять до письменників «втраченого покоління»?

а Ф. Кафка, М. Пруст, Х. Вульф;

Б Б. Рассел, Г. Уеллс, Р. Лефевр;

В Е. Хемінгуей, В. Фолкнер, Е. М. Ремарк;

Г Т. Тцара, Ж. Грос, Д. Хартфілд.

16. Е. Карузо — це :

а популярний американський джазовий музикант;

Б італійський оперний співак;

В відомий французький кінорежисер;

Г олімпійський чемпіон з легкої атлетики.

17. 18–20 червня 1937 р. льотчики В. Чкалов, Г. Байдуков і О. Беляков здійснили переліт на літаку через Північний полюс з:

а СРСР до Гватемали;

Б СРСР до Канади;

В Монголії до Мексики;

Г Монголії до Куби.

18. З 1930 р. почали регулярно проводитися чемпіонати світу з футболу, які на рівні з Олімпійськими іграми привертали увагу всього світу. Першими чемпіонами світу стали футболісти збірної:

а Італії;

Б Бразилії;

В Уругваю;

Г Англії.

19. Яку інноваційну школу заснував Р. Штайнер у 1919 р. у Штутгарті?

а Діяльнісно-проектну;

Б бригадно-лабораторну;

В вальдорфську;

Г трудову.

20. У якій країні Дж. Л. Берд уперше у 20-х рр. продемонстрував систему телевізійної трансляції?

а У Великій Британії;

Б Нідерландах;

В Франції;

Г Швеції.

21. Наслідком розробки оптичних методів звукозапису на плівці стало масове розповсюдження:

а кольорового кіно;

Б радіолокаційних станцій;

В звукового кіно;

Г радіомережі.

22. Наслідком професіоналізації спорту стало створення професійних спортивних організацій, однією з перших серед них у 1917 р. у Канаді стала:

а національна футбольна асоціація (НФА);

Б національна хокейна ліга (НХЛ);

В професійна баскетбольна прем’єр-ліга (ПБПЛ);

Г вища гандбольна ліга (ВГЛ).

23. Наслідком пропаганди фашизму і нацизму в Італії та Німеччині стало прагнення створити епоху Нового Середньовіччя, що утверджувало культ:

а безвихідного настання смерті і страждань;

Б миролюбності й всепрощення;

В спокійного заможного життя;

Г героїзму та войовничості.

24. Однією з причин недостатнього поширення високої культури в масах у демократичних країнах була:

а жорстка цензура;

Б заборона певних стилів і жанрів;

В комерціалізація культури;

Г ідеологізація культури.

II. Завдання цієї форми складаються зі спільного вступного запитання та чотирьох завдань, позначених буквами, до кожного з яких потрібно підібрати один варіант відповіді, позначений цифрою.

25. Установіть відповідність між датами і подіями:

а

1922 р.

1

досягнення стратосфери на повітряній кулі;

Б

1929 р.

2

винайдення Ф. Бентінгом і Дж. Чедвіком інсуліну;

В

1931 р.

3

навколосвітня подорож дирижабля «Граф Цепелін»;

Г

1936 р.

4

запуск першого реактивного літака.

Д

1939 р.

 

 

26. Установіть відповідність між університетами та країнами, в яких вони знаходяться:

а

Гарвардський, Стенфордський

1

Німеччина;

Б

Оксфордський, Кембриджський

2

СРСР;

В

Київський, Харківський

3

Велика Британія;

Г

Кельнський, Лейпцизький

4

Австрія;

 

 

5

США.

27. Установіть відповідність між поняттями та їх значеннями:

а екзистенціалізм

Б конструктивізм

В символізм

Г авангардизм

стиль у мистецтві, що став результатом розвитку новаторських, технократичних ідей. Суть — поєднати культуру з інженерною творчістю, раціоналізувати творчість;

представники даної течії характеризувалися опозицією до загальноприйнятої «міщанської» моралі. Вони оспівували красу як єдину цінність, виявляли огиду до життя, але водночас закликали насолоджуватись життям;

назва художніх течій та напрямків у літературі та мистецтві ХХ ст., суть яких полягає у розриві з традиційними нормами, прийнятими в мистецтві, характеризується пошуком нових засобів художньої виразності;

літературний напрям, для якого характерним є розгляд особистості як абсолютної цінності; відсутність позитивних героїв; егоцентризм; ворожість людей одне до одного та суспільства;

напрям у мистецтві, перш за все у літературі, живописі, музиці, для якого характерні «зримі образи», недомовленість, пошук вічної краси.

28. Установіть відповідність між країнами та культурними діячами:

а

С. Далі

1

Франція;

Б

Б. Брехт

2

США;

В

Т. Драйзер

3

Іспанія;

Г

Г. Аполлінер

4

Італія;

 

 

5

Німеччина.

29. Установіть відповідність між країнами та культурними діячами:

а

СРСР

1

Д. Сікейрос;

Б

Німеччина

2

А. Барбюс;

В

США

3

Г. Манн;

Г

Мексика

4

С. Ейзенштейн.

Д

Франція

 

 

30. Установіть відповідність між поняттями та їх значеннями:

а дадаїзм

Б декадентство

В примітивізм

Г футуризм

течія в мистецтві кінці ХІХ — початок ХХ ст., що відкидає загальноприйняту («міщанську») мораль. Представники цієї течії оспівували красу як єдину цінність, виявляли огиду до життя, але водночас закликали насолоджуватись життям;

творчий стиль, що виник на початку ХХ ст. в Італії. Уособлював ідеалізовану індустріальну епоху, претендував на створення культури майбутнього, закликав до руйнування «старого світу», оспівував війну, насильство;

літературний напрям, для якого характерним є розгляд особистості як абсолютної цінності; відсутність позитивних героїв; егоцентризм; ворожість людей одне до одного та до суспільства;

напрям у мистецтві, що намагався побачити світ ніби очима дитини, зберегти зв’язок з дійсністю, висловити найзрозуміліші її риси;

напрям у мистецтві, що відкидає основні цінності цивілізації. Представники цього напряму прагнули шокувати публіку зображенням найбільш огидних сторін життя, використанням техніки колажу.

III. Завдання цієї форми складаються з інструкції та чотирьох подій, які треба розташувати в правильній послідовності.

31. Установіть хронологічну послідовність подій:

а літні Олімпійські ігри в Парижі;

Б літні Олімпійські ігри в Лос-Анджелесі;

В зимові Олімпійські ігри в Сент-Моріці (Нідерланди);

Г зимові Олімпійські ігри в Гарміш-Паркенкірхен (Німеччина).

32. Установіть хронологічну послідовність появи різних видів кіно, починаючи з найбільш раннього:

а кольорове мультиплікаційне;

Б музично-розважальне (мюзикли);

В ігрове;

Г хронікальне.

33. Розташуйте назви країн за кількістю вироблених у 1935 р. автомобілів, починаючи з лідера у цій галузі:

а Італія;

Б Німеччина;

В Франція;

Г Велика Британія.

IV. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю, які передбачають запис прізвища діяча, назви події або явища, поняття, року, коли відбувалася подія, або речення (залежно від вимог завдання).

34. «За проектом архітектора Вальтера Гроппіуса було зведено будівлю «Баухаус», яка стала символом довершеності нового стилю — функціоналізму. З приходом до влади А. Гітлера традиції школи ремесел, мистецтва й архітектури «Баухаус» були в цій країні перервані, оскільки чимало архітекторів емігрували до США».

1) Укажіть хронологічні межі цих подій.

2) Назвіть країну, де ці події відбувалися.

3) Чим конкретно була викликана еміграція митців з цієї країни?

35. «Культура, що виникла у міжвоєнний період зверталась до широкої публіки, пристосовувалась до невибагливого масового смаку. Спочатку була представлена коміксами, дешевими розважальними виданнями, потім — кіно і музикою».

1) Назвіть поняття.

2) Назвіть країни, які стали «законодавцями моди» в даній культурі.

36. «Ранні роки провів у Дубліні, після закінчення школи працював клерком. У 1876 р. переїхав до Лондона, де зайнявся літературою і журналістикою. Уже в перших його романах простежувався його творчий метод — парадокс як засіб спростування ідеологічних догматів. У своїй п’єсі «Дім, де розбиваються серця» митець викриває паразитизм офіційного суспільства, втрату ним духовних цінностей. Твори 30-х рр. “Погано, але правда”, “Женева” та інші пронизані думкою про те, що західне суспільство і демократія переживають різку кризу».

1) Про кого йдеться у даному уривку?

2) Назвіть країну даного діяча культури.

3) Які ще твори належать перу цього письменника?

37. «Напрям у літературі та мистецтві, метою якого є найбільш повне, правдиве відображення дійсності».

1) Назвіть даний напрям.

2) Чим була викликана його поява?

3) Назвіть представників даного напряму в літературі та мистецтві.

V. Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю, які передбачають повну відповідь на запитання або творче застосування набутих знань, умінь та навичок.

38. Прочитайте текст документа і дайте відповідь на запитання до нього.

Оцінка сучасниками епохи кінця ХІХ — початку ХХ ст.

Ф. Ніцше: «Починається епоха варварства; науки будуть поставлені їй на службу»;

«Настає час боротьби за панування над земною кулею — вона вестиметься в ім’я основних філософських вчень».

А. Блок: «Весь горизонт у вогні — і ясний нестерпно».

А. Бєлий: «У 1898–1901 рр. ми знали твердо: наближається гроза; буде грім; але будуть і сліпучі зорі; зорі у грозі. Це було знання рубежу».

А. Бенуа: «…Якийсь газетний писака, почувши закордонний дзвін і не розібравшись, у чому справа, застосував слово «декадент» або «декадентський смак» до одного з видатних явищ молодого російського мистецтва — мало не до релігійних картин Несторова або пейзажів Левітана. Такі ж уявні “декаденти” були ще раніше відкриті в літературі, й до моменту нашої появи це був поширений стереотип, що рішуче застосовувався до всього, що тільки хоч якось виділялося на сірому рутинному тлі, містило хоч краплю життєвого трепету, хвилювання, просто свіжості, …видавало у творці незалежність і будь-яке прагнення. І ця кличка прилипла тепер одразу й беззастережно до нас, незважаючи на те, що серед нас були такі “беззаперечні здоров’яки”, як Сєров, Малявін і Левітан».

1) Чому саме так сучасники оцінювали дану епоху?

2) Які події світової історії стали мотивом для таких оцінок?

3) Поміркуйте, чи є справедливим твердження та характеристики напрямків у мистецтві та літературі початку ХХ ст. як мистецтво «занепаду» та «декадансу».

39. Дайте об’єктивну оцінку шляхам розвитку образотворчого мистецтва першої половини ХХ ст. та ролі художника в перетворенні уявлень про світ та людину.

40. Як Ви вважаєте, чи були підстави у М. Бердяєва (твір «Кінець Європи») і О. Шпенглера (твір «Занепад Європи: нарис морфології світової історії») для песимістичної оцінки майбутнього європейської цивілізації?

41. Порівняйте задачі американського кінематографу 30-х рр. із задачами кінематографів СРСР та Німеччини цього ж періоду. Зробіть висновки з цього порівняння.

42. Напишіть есе на тему: «Чи можна вважати «масову культуру» проявом кризи духовного життя суспільства?»

Відповіді до теми 30. Розвиток культури

Завдання I типу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

А

Г

А

Б

В

Б

Г

Г

Г

Б

Г

В

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

А

В

В

Б

Б

В

В

А

В

Б

Г

В

Завдання II–III типу

 

25

26

27

28

29

30

31

32

33

а

2

5

4

3

4

5

А

Г

В

Б

3

3

1

5

3

1

В

В

Г

В

1

2

5

2

 

4

Б

Б

Б

Г

 

1

3

1

1

2

Г

А

А

Д

4

 

 

 

2