«Підготовка до ЗНО» з всесвітньої історії

Тема 2. Давній Вавилон. Культура та релігія народів передньої азії. Давня Індія. Китайські імперії

I. Завдання цієї форми складаються зі вступного запитання та чотирьох варіантів відповідей, серед яких потрібно вибрати один правильний.

1. Як називаються храми Дворіччя у вигляді багатоярусних східчастих споруд?

а Піраміди;

Б зодіаки;

В зіккурати;

Г бабілу.

2. Що означає термін «зороастризм»?

а Релігія персів, що проповідувала боротьбу добра і зла, у якій беруть участь і люди;

Б релігія персів, що проповідувала поклоніння зорям;

В уявлення халдеїв про будову Всесвіту;

Г наука ассирійців про військову тактику та стратегію.

3. Як називався індійський цар, верховний розпорядник всієї землі?

а Брахман;

Б аватар;

В шудра;

Г раджа.

4. Що означають терміни «інь» і «янь» у культурі Китаю?

а Дві загублені китайські цивілізації;

Б дві протилежні сили, які забезпечують гармонію;

В два вчення — конфуціанство і даосизм;

Г дві найголовніші ріки Китаю — Хуанхе і Янцзи.

5. Коли амореями було створено державу зі столицею у місті Вавилон?

а Близько 1980 р. до н. е.;

Б близько 1350 р. до н. е.;

В близько 1894 р. до н. е.;

Г близько 1764 р. до н. е.

6. Коли виникли перші гроші в Передній Азії?

а VІІ ст. до н.е.;

Б ІV ст. до н.е.;

В ІІ ст. до н.е.;

Г ІХ ст. до н.е..

7. Початок правління династії Маур’їв в Індії датується:

а І ст. до н. е.;

Б V ст. до н. е.;

В VIII ст. до н. е.;

Г IV ст. до н. е.

8. Коли династія Цінь прийшла до влади в Китаї?

а 221 р. до н. е.;

Б 316 р. до н. е.;

В 196 р. до н. е.;

Г 400 р до н. е.

9. На місці якої держави виник Вавилон?

а Елам;

Б Ассирія;

В Сирія;

Г Шумер.

10. Столиця Ассирії — місто Ашшур знаходилось на річці:

а Євфрат;

Б Тигр;

В Аракс;

Г Галіс.

11. Яку назву мало стародавнє поселення на річці Інд?

а Паталіпутра;

Б Мохеджо-Даро;

В Аджанта;

Г Венгі.

12. Назва якої ріка в Китаї перекладається як «Жовта ріка»?

а Меконг;

Б Янцзи;

В Сіцзли;

Г Хуанхе.

13. Хто з царів Ассирії заснував найдавнішу бібліотеку?

а Тіглатпаласар ІІІ;

Б Саргон ІІ;

В Сінаххерібу;

Г Ашшурбанапал.

14. Великим царем-реформатором у Персії, що збудував місто Персеполь, був:

а Дарій І;

Б Кір ІІ;

В Камбіз ІІ;

Г Ксеркс.

15. Як звали царя, якому вдалося взяти під контроль майже всю територію

Індії?

а Чандрагупта;

Б Ашока;

В Гаутама;

Г Таксіл.

16. Який імператор розпочав будівництво Великої Китайської стіни?

а Лю Бан;

Б Цінь Шіхуанді;

В Чжан Цяо;

Г Шунь.

17. В ІХ ст. до н. е. вихідцями із Тіра у Північній Африці була заснована найбільш відома фінікійська колонія:

а Сидон;

Б Бібл;

В Карфаген;

Г Алеппо.

18. Яка подія сталася в історії Ассирійської держави у 729 р. до н. е.?

а Повстання поневоленої нею держави Сирії;

Б зруйнування столиці Ніневії мідійцями;

В Ізраїльське царство уклало мир з Ассирією;

Г приєднання Вавилонського царства до Ассирії.

19. Найбільшою заслугою царя Ашоки, як вважають самі індуси, було те, що він:

а здійснив похід на Ассирію;

Б підтримував релігію буддизм;

В переміг свого попередника Чандрагупту;

Г придушив повстання військових.

20. Керівником повстання «жовтих пов’язок» 184–204 р. н. е. був:

а Тай Пін;

Б Цянь Дао;

В Чжан Цяо;

Г Фу Сі.

21. Цар Хаммурапі уславився тим, що:

а запровадив новий пантеон богів;

Б зрівняв у правах жінок і чоловіків;

В створив перші писані закони;

Г зруйнував державу.

22. Причиною помсти цариці массагетів Томіріс перському царю Кіру було(-и):

а зруйнування храму цариці;

Б полон і смерть сина цариці;

В викрадення доньки цариці;

Г убивство чоловіка цариці.

23. Результатом битви Александра Македонського з індійським царем Пором було(-а):

а поразка військ Александра Македонського;

Б взяття Пора в полон;

В смертельне поранення Олександра Македонського;

Г перемога військ Пора.

24. Причиною «вавилонського полону» і появи у Дворіччі єврейської діаспори було(-и):

а численні стихійні лиха на території Палестини;

Б численні податки та повинності царя Соломона;

В захоплення Навуходоносором ІІ Єрусалима;

Г проповіді пророка Мойсея.

II. Завдання цієї форми складаються зі спільного вступного запитання та чотирьох завдань, позначених буквами, до кожного з яких потрібно підібрати один варіант відповіді, позначений цифрою.

25. Установіть відповідність між роками і подіями:

а

612 р. до н. е.

1

виникнення Перської держави;

Б

322 р. до н. е.

2

прихід до влади в Китаї Цінь Шіхуанді;

В

550 р. до н. е.

3

повстання в Індії, зруйнування побудованих греками міст;

Г

522 р. до н. е.

4

зруйнування столиці Ассирії — м. Ніневії.

Д

221 р. до н. е.

 

 

26. Установіть відповідність між країнами та їх правителями:

а

Абаргі

1

Вавилонська держава;

Б

Соломон

2

Індія;

В

Хаммурапі

3

Китайська імперія;

Г

Чандрагупта

4

Ізраїльсько-Іудейське царство.

Д

Шунь

 

 

27. Установіть відповідність між релігіями, вченнями країн та їхніми характеристиками:

а релігія фінікійців

Б вчення китайської філософії

В релігія жителів Дворіччя

Г релігія Індії

Д релігія євреїв

вважалося, що в житті кожна людина за волею Неба посідає призначене їй місце. Найголовніший обов’язок — шанувати своїх батьків;

поклоніння жорстокому богу Молоху, вшанування богині Місяця — Таніти;

головний культ єдиного бога Ягве, який обрав даний народ з-поміж усіх інших;

твердження про те, що правильно живе та людина, яка обмежує свої бажання.

28. Установіть відповідність між країнами та літературними творами, до яких вони належать:

а

Індія

1

«Поема про Гільгамеша»;

Б

Єгипет

2

поема «Магабгарата»;

В

Китай

3

«Історія Старшої Хань»;

Г

Вавилон

4

поема «Пентаура».

Д

Ассирія

 

 

29. Встановіть відповідність між датами та історичними фактами:

а

1792 р. до н. е.

1

цар Ассирії Саргон ІІ зруйнував Ізраїльське царство;

Б

722 р. до н. е.

2

племена індо-арійців прийшли на землі Індії з Ірану;

В

612 р. до н. е.

3

Китай поділено на три царства;

Г

близько 1500 р. до н. е.

4

початок правління царя Хаммурапі.

Д

220 р.

 

 

30. Установіть причинно-наслідкові зв’язки:

а «Золотий вік» царя Соломона

Б правління Цінь Шіхуанді

В правління Хаммурапі у Вавилоні

Г правління Дарія І

Д правління Ашоки

за його правління в країні утвердився буддизм, свою імперію розділив на п’ять областей;

у країні панувала атмосфера терору і страху, було страчено 460 учених, що не поділяли погляди імператора;

політика цього правителя призвела до найбільшої слави та могутності власного царства, процвітання будівництва;

у країні введено «укази про справедливість», складено перший відомий в історії збірник законів.

III. Завдання цієї форми складаються з інструкції та чотирьох подій, які треба розташувати в правильній послідовності.

31. Установіть хронологічну послідовність:

а утворення імперії Цінь;

Б утворення Ізраїльсько-Іудейського царства;

В виникнення Перської держави;

Г похід Александра Македонського на Індію.

32. Розташуйте в хронологічній послідовності наведені імена:

а Гаутама-Будда;

Б пророк Мойсей;

В китайський імператор У Ді;

Г перший цар Халдейського царства Набополасар.

33. Розташуйте індійські варни відповідно до їх становища в суспільстві, починаючи з найнижчої:

а кшатрії;

Б брахмани;

В вайш’ї;

Г шудри.

34. Позначте варіант, де вміщений правильний перелік сатрапій, що входили до складу Перського царства за царювання Дарія І:

а 1, 2, 5, 6;

Б 1, 3, 5, 7;

В 2, 4, 6, 7;

Г 3, 5, 6, 8.

Парфія;

Месопотамія;

Скіфія;

Греція;

Бактрія;

Лідія;

Фракія;

Індія.

Відповіді до теми 2. Давній Вавилон Культура та релігія народів Передньої азії. Давня індія. Китайські імперії

Завдання I типу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

В

А

Г

Б

В

А

Г

А

Г

Б

Б

Г

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Г

А

Б

Б

В

Г

Б

В

В

Б

Б

В

Завдання II–III типу

 

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

а

4

 

2

2

4

3

Б

Б

Г

+

Б

3

4

1

4

1

2

В

Г

В

 

В

1

1

 

3

 

4

Г

А

А

 

Г

 

2

4

1

2

 

А

В

Б

 

Д

2

3

3

 

3

1