«Підготовка до ЗНО» з всесвітньої історії

Тема 25. Облаштування повоєнного світу

I. Завдання цієї форми складаються зі вступного запитання та чотирьох варіантів відповідей, серед яких потрібно вибрати один правильний.

1. Коли відбулася Паризька мирна конференція?

а Квітень 1917 — травень 1918 рр.;

Б липень 1918 — лютий 1919 рр.;

В січень 1919 — січень 1920 рр.;

Г липень 1918 — січень 1920 рр.

2. Коли було підписано Севрський договір з Османською імперією?

а 4 червня 1920 р.;

Б 10 серпня 1920 р.;

В 27 серпня 1930 р.;

Г 12 січня 1923 р.

3. Ліга Націй існувала у:

а 1920–1945 рр.;

Б 1919–1945 рр.;

В 1919–1946 рр.;

Г 1921–1939 рр.

4. Рурська область була окупована французькими і бельгійськими військами в:

а січні 1923 р.;

Б травні 1945 р.;

В листопаді 1914 р.;

Г червні 1915 р.

5. Де була розташована штаб-квартира Ліги Націй?

а Монте-Карло;

Б Чикаго;

В Лондоні;

Г Женеві.

6. Яка територія, за Версальським мирним договором, відійшла від Німеччини до Франції?

а Ганновер і Пфальц;

Б Ельзас і Лотарингія;

В Східна Пруссія;

Г Північний Шлезвіг.

7. За Сен-Жерменським мирним договором Австрія втрачала на користь Італії:

а Судетську область;

Б Лінц і Зальцбург;

В Південний Тіроль та Істрію;

Г Північну Штірію та Кернхоф.

8. Позначте на карті Австрію.

9. Що означає термін «репарації»?

а Перехід будь-якого майна у державну власність;

Б допомога країн-переможниць переможеним країнам;

В безкоштовне постачання зброї однією країною іншій;

Г повернення переможеною країною завданих збитків переможниці.

10. Анексія — це :

а грошова виплата;

Б загарбання чужої території;

В приватизація чужої території;

Г те саме, що й контрибуція.

11. Термін «сепаратний договір» означає:

а договір, укладений без відома і згоди союзників;

Б договір, що передбачає надання суверенітету або автономії;

В повоєнний міжнародний пакт, який скасовує всі раніше укладені договори;

Г договір великої кількості сторін щодо миру й безпеки в регіоні.

12. Роззброєння, ліквідація згідно з міжнародним договором військових озброєнь і укріплень на певній території, а також заборона мати на ній військову промисловість, тримати військову силу називається :

а сепаратизм;

Б демілітаризація;

В мілітаризація;

Г ратифікація.

13. Яку посаду обіймав Д. Ллойд Джордж?

а Прем`єр-міністр Англії;

Б президент США;

В канцлер Німеччини;

Г президент Франції.

14. На конференції в Лозанні позицію Великої Британії представляв її міністр закордонних справ — :

а А. Бріан;

Б О. Юнг;

В В. Ратенау;

Г Дж. Керзон.

15. Цей політик прагнув закріпити в Європі систему колективної безпеки. Він запропонував у посланні до американського народу у квітні 1927 р., щоб держави відмовилися від війни як інструменту національної політики.

а О. Чемберлен;

Б Г. Штреземанн;

В А. Бріан;

Г Ф. Келлог.

16. Італійським прем’єр-міністром, головою італійської делегації на конференції в Парижі на початку 1919 р. був :

а Б. Муссоліні;

Б В. Орландо;

В К. Роналдо;

Г Ф. Редондо.

17. Які країни уклали між собою Раппальський договір про відновлення дипломатичних відносин і взаємну відмову від повоєнних претензій?

а Німеччина і Франція;

Б Німеччина і Російська імперія;

В Радянська Росія і Німеччина;

Г Радянська Росія і Нідерланди.

18. Ким вирішувалися основні питання Паризької мирної конференції?

а Президентом США Д. Ллойд Джорджем;

Б президентом Франції Ж. Клемансо;

В «Радою трьох»;

Г «Радою семи».

19. Комп’єнське перемир`я було підписано між :

а країнами Четверного союзу і країнами Антанти;

Б Німеччиною і країнами Антанти;

В Німеччиною і Великою Британією;

Г Німеччиною і Францією.

20. Версальський мирний договір було укладено на території:

а Росії;

Б Франції;

В США;

Г Німеччини.

21. Якими були результати Гаазької конференції?

а Негайне повернення Росією боргів;

Б міжнародне юридичне визнання радянської Росії;

В проблема російських боргів не була вирішена;

Г проблема російських боргів була вирішена.

22. Суверенітет і державна цілісність Китаю, принцип «рівних можливостей» у торгівлі з ним були закріплені рішеннями:

а Паризької конференції;

Б Вашингтонської конференції;

В Локарнської конференції;

Г Лозаннської конференції.

23. Внаслідок плану Юнга були ліквідовані всі види контролю союзників над фінансами і господарством :

а Бельгії;

Б Росії;

В Німеччини;

Г Австрії.

24. Головною причиною скликання Генуезької конференції була невирішеність :

а «німецького питання»;

Б «угорського питання»;

В «турецького питання»;

Г «російського питання».

II. Завдання цієї форми складаються зі спільного вступного запитання та чотирьох завдань, позначених буквами, до кожного з яких потрібно підібрати один варіант відповіді, позначений цифрою.

25. Установіть відповідність між подіями і датами:

а

1923 р.

1

Лозаннська конференція;

Б

1926 р.

2

мораторій Гувера;

В

1929 р.

3

Рурська криза;

Г

1931 р.

4

Гаазька конференція.

Д

1932 р.

 

 

26. Установіть відповідність між мирними договорами і країнами, долі яких там вирішувалися:

а

Сен-Жерменський

1

Німеччина;

Б

Тріанонський

2

Угорщина;

В

Нейїський

3

Австрія;

Г

Севрський

4

Туреччина;

 

 

5

Болгарія.

27. Установіть відповідність між поняттями та їх значеннями:

а ратифікація

Б пакт

В демілітаризація

Г контрибуція

Д демаркація

міжнародний договір політичного змісту;

затвердження органами верховної законодавчої влади міжнародного договору;

платіж переможеної держави державі-переможниці;

роззброєння, ліквідація згідно з міжнародним договором військових озброєнь та укріплень.

28. Установіть відповідність між країнами та їх політичними лідерами:

а

США

1

У. Гардінг;

Б

Франція

2

Г. Штреземанн;

В

Австро-Угорщина

3

О. Чемберлен;

Г

Велика Британія

4

А. Бріан.

Д

Німеччина

 

 

29. Установіть відповідність між датою та історичним фактом:

а

1932 р.

1

Вашингтонська конференція;

Б

1928 р.

2

пакт «Бріана–Келлога»;

В

1921–1922 рр.

3

Версальський мирний договір;

Г

1918 р.

4

Лозаннська конференція.

Д

1919 р.

 

 

30. Установіть відповідність між договорами та їх наслідками:

а

пакт «Бріана–Келлога»

1

визнання суверенітету Китаю;

Б

«план Дауеса»

2

засудження використання війни з метою вирішення міжнародних конфліктів;

В

«план Юнга»

3

надання позики Німеччині з боку США у розмірі близько 800 млн марок;

Г

«Договір п’яти»

4

скасування фінансового контролю над Німеччиною.

Д

«Договір дев’яти»

 

 

III. Завдання цієї форми складаються з інструкції та чотирьох подій, які треба розташувати в правильній послідовності.

31. Установіть хронологічну послідовність подій:

а Генуезька конференція;

Б Вашингтонська конференція;

В Лозаннська конференція;

Г Локарнська конференція;

32. Установіть хронологічну послідовність:

а підписання В. Ратенау і Г. Чичеріним договору в Рапалло;

Б підписання пакту Бріана–Келлога;

В прийняття плану Дауеса;

Г прийняття плану Юнга.

33. Розташуйте структурні підрозділи Ліги Націй у логічній послідовності, за рівнем повноважень:

а секретаріат на чолі з Генеральним Секретарем;

Б асамблея Ліги Націй;

В мандатна комісія Ліги Націй;

Г Рада Ліги Націй.

IV. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю, які передбачають запис прізвища діяча, назви події або явища, поняття, року, коли відбувалася подія, або речення (залежно від вимог завдання).

34. «Цього року був прийнятий новий план щодо суми репарацій Німеччини. Терміни виплат продовжувалися до 1966, а згодом — до 1988 р. Даний план ліквідовував всі види контролю союзників над фінансами і господарством Німеччини».

1) Укажіть рік, коли відбувалися описані події.

2) Яку назву мав цей план?

3) Назвіть країну, що стала ініціатором цих нововведень.

35. «…Система — це території колишніх колоній Німеччини і деяких володінь Туреччини, що були передані після Першої світової війни Лігою Націй під управління країнам-переможницям. Після Другої світової війни ця система була замінена системою опіки ООН».

1) Укажіть назву системи.

2) Назвіть країни-переможниці, яким надавалося право на управління цими територіями.

3) Назвіть території, що потрапили під дану систему.

36. «Цей діяч був чи не найпопулярнішим німецьким політиком часів “плану Дауеса”, забезпечив зовнішньополітичну стабільність країни. Виступаючи у 1924 р. на засіданні німецького рейхстагу, він заявив: “Німеччина повинна грати картою примирення з Францією”».

1) Про кого йдеться в даному уривку?

2) Назвіть посаду цього політичного діяча.

3) Чим була зумовлена необхідність примирення з Францією?

37. «Ця система дає Німеччині бажане звільнення від іноземного втручання й контролю… Новий план набуде чинності 1 вересня 1929 р. із сумою в 37 ануїтетів по 1988,8 млн рейхсмарок кожний до 31 березня 1966 р.».

1) Укажіть назву плану.

2) Назвіть країну, що стала ініціатором зміни попередніх домовленостей.

3) Чим були викликані дані нововведення?

V. Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю, які передбачають повну відповідь на запитання або творче застосування набутих знань, умінь та навичок.

38. Прочитайте текст і дайте відповідь на запитання до нього.

«Пакт Бріана–Келлога (Париж, 27 серпня 1928 р.)

Стаття 1. Високі Договірні Сторони урочисто оголошують від імені своїх народів, що вони засуджують засіб використання війни для врегулювання міжнародних конфліктів і відмовляються у своїх взаємовідносинах від війни як знаряддя національної політики.

Стаття 2. Високі Договірні Сторони визнають, що врегулювання або розв’язання всіх розбіжностей чи конфліктів, які можуть виникнути між ними, незалежно від характеру їхнього походження, має здійснюватися тільки мирними засобами.

Стаття 3. Ця угода буде ратифікована Високими Договірними Сторонами... згідно з конституціями цих країн, і вона набере чинності у відносинах між ними, щойно всі документи про ратифікацію будуть депоновані у Вашингтоні.

Ця угода, щойно вона набуде чинності, як це передбачено в попередньому абзаці, залишиться відкритою так довго, скільки буде треба для приєднання до неї інших держав світу...»

1) Проаналізуйте витяг з пакту та з’ясуйте, від якого принципу вирішення міжнародних проблем відмовлялися держави.

2) Який принцип був запропонований натомість?

3) Як ви вважаєте, чому даний документ був одним із ключових міжнародних пактів «десятиліття пацифізму»?

39. Поясніть, чому утворення Ліги Націй вважають одним із ключових досягнень світової дипломатії. Наведіть конкретні приклади.

40. Чи вважаєте Ви, що ідеї, викладені в «14 пунктах», були ідеалістичними для США в системі міжнародних відносин після Першої світової війни?

41. Як Ви вважаєте, чому Версальсько-Вашингтонська система міжнародних договорів не перетворилася на підґрунтя міцного миру в міжвоєнний період і заклала передумови для нової світової війни?

42. Напишіть есе на тему «Якими були наслідки створення Версальсько-Вашингтонської системи?»

Відповіді до теми 25. Облаштування повоєнного світу

Завдання I типу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

В

Б

В

А

Г

Б

В

В

Г

Б

А

Б

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

А

Г

В

Б

В

В

Б

Б

В

Б

В

Г

Завдання II–III типу

 

25

26

27

28

29

30

31

32

33

а

3

3

2

1

4

2

Б

А

Б

Б

 

2

1

4

2

3

А

В

Г

В

4

5

4

 

1

4

В

Б

А

Г

2

4

3

3

 

 

Г

Г

В

Д

1

 

 

2

3

1