«Підготовка до ЗНО» з всесвітньої історії

Тема 23. Національно-визвольна боротьба народів світу наприкінці XIX — на початку XX ст. Міжнародні відносини наприкінці XIX — на початку XX ст. Культура зарубіжних країн наприкінці XIX — на початку XX ст.

I. Завдання цієї форми складаються зі вступного запитання та чотирьох варіантів відповідей, серед яких потрібно вибрати один правильний.

1. Незалежність держави у зовнішніх і внутрішніх справах:

а нейтралітет;

Б суверенітет;

В автономія;

Г конкордат.

2. Система заходів, які застосовуються до держави, щоб порушити її зовнішні зв’язки і примусити виконувати певні дії або утримуватися від них:

а бойкот;

Б облога;

В блокада;

Г оточення.

3. Розширення, поширення сфери впливу, панування в різних областях, у тому числі за допомогою дипломатичного тиску або збройного вторгнення:

а експансія;

Б інтервенція;

В еміграція;

Г деколонізація.

4. Новий напрям у мистецтві, який виник наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст., безапеляційно заперечував традиції, прагнув докорінного відновлення художньої практики:

а кубізм;

Б авангардизм;

В постімпресіонізм;

Г супрематизм.

5. Коли був утворений Індійський національний конгрес?

а 1883 р.;

Б 1885 р.;

В 1887 р.;

Г 1889 р.

6. Позначте період, протягом якого відбувалося формування воєнно-політичного блоку Антанта.

а 1903–1906 рр.;

Б 1904–1906 рр.;

В 1904–1907 рр.;

Г 1905–1907 рр.

7. Коли відбулося антиколоніальне повстання в Китаї?

а 1889 р.;

Б 1900 р.;

В 1901 р.;

Г 1903 р.

8. Коли А. Ейнштейн розробив теорію відносності?

а 1899 р.;

Б 1901 р.;

В 1903 р.;

Г 1905 р.

9. У якому місті в 1873 р. вперше у світі був пущений трамвай?

а Лондоні;

Б Сан-Франциско;

В Парижі;

Г Берліні.

10. Яка територія була отримана Італією в результаті перемоги над Туреччиною у 1911 р.?

а Трансвааль;

Б Філіппіни;

В Марокко;

Г Лівія.

11. У березні–жовтні 1912 р. утворився Балканський союз, спрямований проти Туреччини, до складу якого увійшли:

а Італія, Греція, Сербія, Болгарія;

Б Болгарія, Румунія, Молдова, Росія;

В Сербія, Греція, Болгарія, Чорногорія;

Г Чорногорія, Румунія, Сербія, Молдова.

12. Яка країна виявилася лідером у «гонці озброєнь» на початку ХХ ст.?

а Росія;

Б Великобританія;

В Німеччина;

Г Франція.

13. Керівник селянського руху в період Мексиканської революції 1910–1917 рр.:

а Е. Сапата;

Б П. Діас;

В Ф. Мадеро;

Г Б. Тілак.

14. До «Союзу трьох імператорів», який був створений у 1873 р., увійшли:

а Вільгельм І, Олександр ІІ, Едуард VII;

Б Олександр ІІ, Франц-Йосиф І, Вільгельм ІІ;

В Франц-Йосиф І, Вільгельм І, Олександр ІІ;

Г Вільгельм І, Франц-Йосиф І, Микола ІІ.

15. Хто з відомих вчених у сфері фізіології на початку ХХ ст. розробив «теорію умовних рефлексів»?

а Т. Морган;

Б І. Павлов;

В Л. Пастер;

Г Р. Кох.

16. З яким прізвищем пов’язаний перший випуск масової стандартизованої продукції й переходом до конвеєрного виробництва наприкінці ХІХ ст.?

а Е. Батлер;

Б А. Пежо;

В Г. Форд;

Г А. Хаммель.

17. Революція в Китаї початку ХХ ст. отримала назву «Синьхайська», тому що це було пов’язано з:

а прізвищем вождя (лідера) революції;

Б назвою року, коли розпочалась революція;

В назвою міста, де відбувалася революція;

Г революційною організацією, що готувала національно-визвольне повстання.

18. Як називалася національна партія Китаю, заснована Сунь Ятсеном на початку ХХ ст.:

а Іхетуань;

Б Гоміндан;

В Сіньхай;

Г Якінау.

19. Які держави підписали договір — «сердечну угоду», що дав назву військово-політичному союзу — Антанті?

а Франція і Росія;

Б Росія й Англія;

В Франція й Англія;

Г Німеччина і Росія;

20. Який новий тип артилерійських систем з’явився у світі на початку ХХ ст. (до 1914 р.)?

а Міномети;

Б протитанкові гармати;

В кулемети;

Г зенітні гармати.

21. Якими були наслідки й досягнення Мексиканської революції 1910–1917 рр.?

а Здобуття незалежності й вигнання інтервентів;

Б повалення монархії та проголошення республіки;

В прийняття найбільш демократичної на той час конституції;

Г повалення республіки та встановлення тоталітарного режиму.

22. Яка із провідних країн світу спровокувала обидві марокканські кризи на початку ХХ ст.?

а Італія;

Б Франція;

В Німеччина;

Г Англія.

23. Яка з локальних воєн кінця ХІХ — початку ХХ ст. поклала початок боротьбі за переділ світу?

а Іспано-американська;

Б англо-бурська;

В російсько-японська;

Г італо-турецька.

24. Відкриття французькими фізиками А. Беккерелем, П’єром і Марі Кюрі ефекту радіоактивного випромінювання у 1898 р. започаткувало:

а розвиток ядерної фізики;

Б створення ядерної бомби;

В пошук альтернативної енергії (ядерної);

Г розробку атомного підводного човна.

II. Завдання цієї форми складаються зі спільного вступного запитання та чотирьох завдань, позначених буквами, до кожного з яких потрібно підібрати один варіант відповіді, позначений цифрою.

25. Співвіднесіть поняття з їхніми визначеннями:

а натуралізм

Б критичний реалізм

В символізм

Г імпресіонізм

Д супрематизм

напрям у мистецтві останньої чверті ХІХ — початку ХХ ст., представники якого прагнули найбільш природно й упереджено втілити реальний світ у його рухливості та мінливості, передати його швидкоплинні зміни;

символ — головний засіб пізнання, культ вічної жіночності як символ і земний прообраз вищої досконалості. Мистецтво заради мистецтва;

напрям в європейській й американській літературі та мистецтві останньої третини ХІХ ст., що відбивав негативні сторони життя та прояви людської натури в усій їхній повноті;

напрям у літературі й мистецтві, основною метою якого було правдиве, об’єктивне відображення дійсності з критичної точки зору.

26. Співвіднесіть дати з подіями:

а

1876 р.

1

Молодотурецька революція;

Б

1891–1893 рр.

2

винайдено радіо, відкрито рентгенівське проміння, створено електронну теорію;

В

1895 р.

3

утворення франко-російського союзу;

Г

1908 р.

4

винайдення телефону А. Беллом.

Д

1910 р.

 

 

27. Співвіднесіть назви країн з їх представниками:

а

Індія

1

Сунь Ятсен;

Б

Іран

2

Б. Тілак;

В

Китай

3

Мохаммед Алі;

Г

Мексика

4

В. Вілья.

Д

Туреччина

 

 

28. Співвіднесіть прізвища науковців з їхніми досягненнями:

а Дж. Томсон

Б Д. Менделєєв

В Т. Морган і А. Вейсман

Г Р. Дізель і Н. Отто

Д І. Павлов

створили основи генетики — науку про передачу спадкових ознак у рослинному й тваринному світі;

відкрив першу елементарну частину — електрон, яка входила до складу атома;

створили компактні, високоекономічні двигуни, які працювали на рідкому паливі;

відкрив періодичний закон хімічних елементів.

29. Установіть відповідність між війнами (конфліктами) та їх наслідками:

а Фашодський конфлікт

Б конфлікт на Балканському півострові

В перша Балканська війна

Г друга Балканська війна

Д революція в Ірані

поразка Туреччини. Здобуття незалежності Албанією. Перехід турецьких володінь у Європі до Болгарії, Сербії, Греції;

поразка Болгарії. Новий перерозподіл земель між Сербією, Грецією, Румунією, Туреччиною;

зіткнення інтересів Англії і Франції в північному Судані (Африка);

приєднання до Австро-Угорщини Боснії і Герцеговини.

30. Установіть відповідність між прізвищами митців та їх працями:

а

Ф. Достоєвський

1

«Бурлаки на Волзі»;

Б

П. Сезанн

2

«Пригоди Тома Сойєра»;

В

М. Твен

3

«Маленький міст»;

Г

І. Рєпін

4

«Злочин і покарання».

Д

Г. Ібсен

 

 

III. Завдання цієї форми складаються з інструкції та чотирьох подій, які треба розташувати в правильній послідовності.

31. Розташуйте в хронологічній послідовності такі події:

а утворення Болгарської держави;

Б створення братами Райт першого літака з двигуном внутрішнього згоряння;

В іспано-американська війна;

Г утворення Троїстого союзу.

32. Розташуйте в логічній послідовності етапи Мексиканської революції:

а перемога Ф. Мадеро на президентських виборах;

Б прийняття нової демократичної Конституції Мексики;

В лідер опозиції Ф. Мадеро розпочав збройне повстання та розгромив урядові війська;

Г початок громадянської війни між колишніми союзниками в боротьбі з диктатурою Уерти та військами лідера поміркованого конституційного руху В. Карранси.

33. Розташуйте в хронологічній послідовності локальні війни і конфлікти, які мали місце наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст.:

а італо-турецька війна;

Б англо-бурська війна;

В марокканський конфлікт;

Г російсько-японська війна.

34. Позначте варіант, де вміщено правильний перелік представників течії імпресіонізму в образотворчому мистецтві останньої третини ХІХ — початку ХХ ст.:

а 2, 3, 5, 6;

Б 1, 4, 7, 8;

В 1, 4, 6, 7;

Г 2, 4, 6, 8.

П. Гоген;

К. Моне;

О. Ренуар;

П. Сезан;

К. Пісарро;

Е. Моне;

В. Ван Гог;

А. Мінцель.

Відповіді до теми 23Національно-визвольна боротьба народів світу наприкінці ХIХ — на початку ХХ ст. Міжнародні відносини наприкінці XIX — на початку XX ст. Культура зарубіжних країн наприкінці XIX — на початку XX ст.

Завдання I типу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Б

В

А

Б

Б

В

Б

Г

Б

Г

В

В

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

А

В

Б

В

Б

Б

В

Г

В

В

Б

А

Завдання II–III типу

 

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

а

3

4

2

2

3

4

1

2

4

+

Б

4

3

3

4

4

3

4

4

1

 

В

2

2

1

1

1

2

3

1

3

 

Г

1

1

4

3

2

1

2

3

2

 

Д