«Підготовка до ЗНО» з всесвітньої історії

Тема 22. Завершення формування індустріального суспільства у провідних країнах світу

I. Завдання цієї форми складаються зі вступного запитання та чотирьох варіантів відповідей, серед яких потрібно вибрати один правильний.

1. Об’єднання підприємствщо здійснюють спільну комерційну діяльність (визначення цін, закупівля сировини, збут продукції та ін.) при збереженні виробничої та юридичної самостійності:

а картель;

Б синдикат;

В концерн;

Г рейхстаг.

2. Рух промислової буржуазії за свободу торгівлі, невтручання держави у підприємницьку діяльність, що виник в Англії наприкінці ХVIII ст.:

а фритредерство;

Б фермерство;

В юнкерство;

Г бюргерство.

3. Течія громадської думки в 60-х р. ХІХ ст., що ставила перед собою завдання особистого звільнення від родинних і побутових забобонів, від тягаря вікових звичаїв, традицій, моральних норм, сліпого поклоніння авторитетам:

а антагонізм;

Б шовінізм;

В анархізм;

Г нігілізм.

4. Форма управління країною великими феодалами, що склалася в XII– XIX ст. в Японії, за якою імператор був позбавлений реальної влади:

а самурайонат;

Б протекторат;

В каганат;

Г сьогунат.

5. Урочисте проголошення Німецької імперії відбулося в:

а травні 1870 р.;

Б січні 1871 р.;

В серпні 1873 р.;

Г жовтні 1876 р.

6. Коли була проголошена Третя республіка у Франції?

а 1870 р.;

Б 1877 р.;

В 1879 р.;

Г 1881 р.

8. Конституція Японії була прийнята:

а 1868 р.;

Б 1878 р.;

В 1889 р.;

Г 1894 р.

7. Коли сталася революція в Росії?

а 1904–1906 рр.;

Б 1905–1906 рр.;

В 1905–1907 рр;

Г 1905–1908 рр.

9. Колоніальна експансія Німеччини у 80-х рр. XIX ст. була спрямована на:

а Близький Схід;

Б Латинську Америку;

В Африку;

Г Європу.

10. З якими державами на початку XX ст. Франція уклала союз під назвою «Антанта»?

а Італією та Німеччиною;

Б Росією та Англією;

В Англією та США;

Г Англією та Італією.

11. З якою країною США в 1898 р. вели війну за колоніальні володіння?

а Англією;

Б Францією;

В Іспанією;

Г Португалією.

12. Щоб оволодіти Ляодунським півостровом, Японія у 1904 р. розпочала війну проти:

а Кореї;

Б Росії;

В Китаю;

Г Монголії.

13. Прем’єр-міністром Великобританії та лідером ліберальної партії з 1892 по 1894 рр. був:

а В. Гладстон;

Б Д. Чемберлен;

В Б. Дізраелі;

Г Д. Ллойд-Джордж.

14. У 1913 р. Національні збори Франції обрали президентом:

а Ж. Буланже;

Б Р. Пуанкаре;

В Ж. Клемансо;

Г Л. Гамбетта;

15. Президентом США в 1901–1909 рр. від Республіканської партії був:

а В. Вільсон;

Б Г. Форд;

В Т. Рузвельт;

Г Дж. Рокфеллер.

16. Останнім імператором царської Росії був:

а Олександр ІІ;

Б Олександр ІІІ;

В Микола І;

Г Микола ІІ.

17. Колоніальна імперія Англії в період 1870–1914 рр. була:

а найбільшою у світі;

Б дорівнювала французькій колоніальній імперії;

В найменшою, поступаючись іншим колоніальним державам;

Г на початок ХХ ст. майже не залишилось жодної колонії.

18. Францію кінця XIX ст. називали «державою-рантьє», тому що:

а Франція створювала підприємства на території своїх колоній і за рахунок цього процвітала;

Б Франція створювала великі підприємства, а потім їх перепродавала іншим державам;

В Франція створювала спільні підприємства з іншими державами і жила за рахунок отриманих прибутків;

Г значна частина її населення жила на відсотки зі своїх вкладів, що надавалися в борг іншим державам;

19. Яку назву мав політичний курс, що запроваджувався президентом США В. Вільсоном на початку XX ст.?

а «Америка для американців»;

Б «Нова демократія»;

В «Шлях істини»;

Г «Справедливий курс».

20. «Кривава неділя» — це :

а віроломний напад японців на російський флот у Порт-Артурі у 1904 р.;

Б назва заходів останньої неділі місяця, започаткованих за правління російського імператора Миколи І;

В розстріл військами мирної демонстрації у Петербурзі в 1905 р.;

Г убивство народовольцями російського імператора Олександра ІІ у 1881 р.;

21. Принцип «блискучої ізоляції», якого дотримувалася Англія у XIX ст., передбачав:

а невтручання в міжнародні конфлікти;

Б неучасть у військових союзах;

В економічну блокаду основних економічних конкурентів.

Г розрив усіх міжнародних договорів, які були укладені в цей період.

22. З чим був пов’язаний Панамський скандал початку XX ст.?

а Корупційною діяльністю чиновників з підтримки афери компанії, яка будувала Панамський канал;

Б зі спробою французької розвідки спровокувати повстання в Панамі, щоб загарбати цю територію;

В зі спробою французьких військ здійснити інтервенцію в Панамі;

Г з відставкою Ж. Буланже з посади військового міністра.

23. США до кінця XIX ст. не здійснювали активної колоніальної політики, тому що:

а їм вистачало сировини, ринків збуту та робочої сили на власній території;

Б у них була відсутня постійна армія і не досить сильним був військово-морський флот;

В вони воювали проти індіанців, які вели активну партизанську війну проти білих американців;

Г намагались уникнути воєнних конфліктів з іншими державами, що володіли колоніями.

24. Які заходи передбачала аграрна реформа Столипіна, проведена в Росії на початку XX ст.?

а Укріплення поміщицького землеволодіння, заборону приватизації землі селянами, сприяння переселенню селян до міста;

Б зміцнення селянської общини, дозвіл на приватизацію землі селянами, заохочення переселення до США і Канади;

В продаж землі за заниженими цінами або надання кредиту під низькі відсотки;

Г руйнування селянської общини, дозвіл на приватизацію землі селянами, переселення на східні землі Російської імперії.

II. Завдання цієї форми складаються зі спільного вступного запитання та чотирьох завдань, позначених буквами, до кожного з яких потрібно підібрати один варіант відповіді, позначений цифрою.

25. Співвіднесіть поняття з їхніми визначеннями:

а олігархія

Б протекторат

В експансія

Г антисемітизм

Д патронат

розширення сфери панування, впливу, поширення чого-небудь за початкові межі (територіальне, економічне, політичне);

форма національних і релігійних забобонів і нетерпимості, вороже ставлення до євреїв;

режим, за якого влада (політична, економічна, соціальна, культурна та ін.) належить вузькому колу осіб;

форма залежності однієї держави від іншої, за якої залежна держава зберігає лише деяку самостійність у внутрішніх справах, а її зовнішні зносини, оборону та ін. на власний розсуд здійснює держава-завойовниця.

26. Співвіднесіть дати з подіями:

а

1867–1868 рр.

1

«Панамський скандал»;

Б

1888 р.

2

англо-бурська війна;

В

1898 р.

3

революція Мейдзі та громадянська війна в Японії;

 Г

1899–1902 рр.

4

американо-іспанська війна;

 

 

5

проведення реформи П. Столипіна.

27. Співвіднесіть країни з прізвищами їх представників:

а

Німеччина

1

Д. Ллойд-Джордж;

Б

Англія

2

Вільгельм ІІ Гогенцоллерн;

В

Франція

3

Б. Гаррісон;

Г

США

4

А. Дрейфус.

Д

Італія

 

 

28. Співвіднесіть прізвище з посадою, що обіймала названа особа:

а

Отто фон Бісмарк

1

прем’єр-міністр Франції;

Б

Жорж Клемансо

2

перший канцлер Німецької імперії;

В

Юань Шікай

3

президент США;

Г

Вудро Вільсон

4

президент Китаю.

Д

Дж. Рокфеллер

 

 

29. Установіть відповідність між політичними партіями різних країн Європи ХІХ — на початку ХХ ст. та їх основними засадами:

а національна ліберальна партія Німеччини

Б ліві (радикальні) республіканці Франції

В соціалістичні партії Росії

Г клерикали

Д консервативна партія Англії

виражала інтереси великої промислової буржуазії, виступала за розвиток конституційної монархії, загальне виборче право, скасування станових привілеїв;

спирались на міську дрібноту буржуазію та селянство, захищали приватну власність й особисту свободу, виступали за націоналізацію великих монополій;

виражали інтереси інтеліґенції, робітників, селянства, виступали за знищення приватної власності, царського самодержавства, пропаганду соціальної рівності, встановлення республіки, надання громадянам прав і свобод;

виступали за підпорядкування державній владі католицької церкви, більш тісний зв’язок з римським престолом, відновлення привілеїв духівництва, виявили нетерпимість до неокатоликів.

30. Установіть відповідність між прізвищами прем’єр-міністрів Великої Британії з 1870–1914 рр. та роками їх перебування при владі:

а

Бенджамін Дізраелі

1

1868–1874 рр.;

Б

Герберт Асквіт

2

1874–1880 рр.;

В

граф Розберрі

3

1894–1895 рр.;

Г

Вільям Гладстон

4

1908–1916 рр.

Д

Артур Бальфур

 

 

III. Завдання цієї форми складаються з інструкції та чотирьох подій, які треба розташувати в правильній послідовності.

31. Розташуйте в хронологічній послідовності такі події:

а утворення лейбористської партії в Англії;

Б прийняття «готської програми» СДПН у Німеччині;

В японо-китайська війна;

Г ІІ з’їзд РСДРП, початок організаційного оформлення більшовизму в Росії.

32. Розташуйте в логічній послідовності основні події внутрішньої політики консерваторів і лібералів в Англії наприкінці ХІХ ст.:

а прийняття закону про таємне голосування на виборах у палату громад парламенту;

Б проведення реформи системи початкового навчання («закон Форстера»), створення мережі державних початкових шкіл;

В запровадження третьої парламентської реформи, за якою виборчі права отримали дрібні орендарі Англії та Ірландії, працівники аграрної промисловості та робітники-квартиронаймачі;

Г прийняття закону про 54-годинний робочий тиждень і заборону прийому на роботу дітей віком до 10 років.

33. Розташуйте в логічній послідовності:

а президентство Вільяма Х. Тафта;

Б царювання Олександра ІІІ;

В перебування при владі прем’єр-міністра Великобританії Кемпбелл-Баннермана;

Г виникнення соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН).

34. Позначте варіант, де вміщено правильний перелік президентів США з 1865–1920 рр.:

а 2, 4, 5, 8;

Б 1, 3, 6, 7;

В 3, 2, 7, 8;

Г 1, 4, 5, 6.

Е. Джонсон;

Г. Асквіт;

Дж. Гарфілд;

М. Салсбері;

А. Балфур;

Т. Рузвельт;

Г. Клівленд;

Б. Дізраелі.

Відповіді до теми 22. Завершення формування індустріального суспільства у провідних країнах світу

Завдання I типу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Б

А

Г

Г

Б

А

В

В

А

Б

В

В

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

А

Б

В

Г

А

В

Б

В

А

А

Б

Г

Завдання II–III типу

 

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

а

3

3

2

2

1

2

4

2

4

 

Б

4

1

1

1

2

4

1

1

2

+

В

1

4

4

4

3

3

2

4

3

 

Г

2

2

3

3

4

1

3

3

1

 

Д