«Підготовка до ЗНО» з всесвітньої історії

Тема 19. Європа після Віденського конгресу у (1815–1847 рр.). Революції 1848–1849 рр. в Європі

I. Завдання цієї форми складаються зі вступного запитання та чотирьох варіантів відповідей, серед яких потрібно вибрати один правильний.

1. Яку назву отримало перше масове народне повстання, яке виступало за виборчі та соціальні реформи, що почалося у Великобританії з 1836 р.?

а Бонопартизм;

Б жирондізм;

В кальвінізм;

Г чартизм.

2. Англійська політична партія, що виникла наприкінці 70-х — на початку 80-х років XVII століття, яка виражала інтереси земельної аристократії та вищого духівництва англіканської церкви, отримала назву:

а тоди;

Б віги;

В торі;

Г гіди.

3. Процес відновлення поваленого суспільного ладу або династії, що раніше перебувала при владі, називається:

а реставрація;

Б реформація;

В реконструкція;

Г революція.

4. Яку назву в історії отримало явище, коли у боротьбу проти залишків «старого порядку», за демократизацію політичного устрою включилися різні соціальні прошарки, що в подальшому об’єдналися в національно-визвольні рухи?

а «Зима народів»;

Б «весна народів»;

В «літо народів»;

Г «осінь народів».

5. Перша парламентська реформа в Англії була прийнята:

а 1825 р.;

Б 1830 р.;

В 1832 р.;

Г 1834 р.

6. Коли у Франції відбулася друга реставрація Людовика ХVІІІ?

а 1815 р.;

Б 1819 р.;

В 1824 р.;

Г 1830 р.

7. Повстання декабристів у Російській імперії відбулося:

а квітні 1821 р.;

Б листопаді 1823 р.;

В грудні 1825 р.;

Г серпні 1830 р.

8. Коли була проголошена Друга республіка у Франції?

а 1846 р.;

Б 1848 р.;

В 1850 р.;

Г 1852 р.

9. Із захопленням якого міста в Італії пов’язують закінчення революції 1848–1849 рр.?

а Мілана;

Б Флоренції;

В Рима;

Г Неаполя.

10. Де в Російській імперії відбулося повстання декабристів?

а У Москві;

Б Харкові;

В Петербурзі;

Г Києві.

11. У якій з указаних держав революційні виступи почалися 3 березня 1848 р.?

а Пруссії;

Б Росії;

В Італії;

Г Угорщині.

12. З яким містом Австрії у березні 1848 р. було пов’язано повстання, що дало поштовх для початку революції?

а Відень;

Б Брно;

В Мюнхен;

Г Будапешт.

13. Позначте прізвище лідера чартистського руху, який в 1836 р. заснував «Лондонську асоціацію робітників»:

а Ч. Грей;

Б В. Ловетт;

В Д. Гарні;

Г Дж. Бронтер.

14. Одним із прихильників змовницької, терористичної тактики в робітничому русі в 30-і роки ХІХ ст. у Франції був:

а Ж. Буланже.

Б П. Прудон;

В Л. Блан;

Г О. Бланкі.

15. Хто був організатором «Південного товариства» в 1821 р. у Росії та автором політичної програми «Руська Правда»?

а В. Бєлінський;

Б О. Муравйов;

В П. Пестель;

Г О. Герцен.

16. Головним організатором боротьби народу за незалежність під час революції 1848–1849 рр. в Угорщині був:

а Л. Кошут;

Б Ш. Петефі;

В Дж. Мадзіні;

Г О. Альбер.

17. Яку вимогу висунули чартисти перед парламентом Англії?

а Ліквідувати «гнилі містечка»;

Б запровадити загальне виборче право в країні;

В створити союз робочих підприємців;

Г провести шкільну реформу.

18. Яка з указаних подій має відношення до революції у Франції 1848 р.?

а Проголошення конституційної монархії;

Б скликання конгресу представників різних народів;

В створення національних майстерень;

Г проголошення П’ятої республіки.

19. Які з наведених партій активізували свою діяльність під час революції

1848–1849 рр. в Італії?

а Республіканці і ліберали;

Б демократи і монархісти;

В соціалісти і республіканці;

Г конституційні монархісти і клерикали.

20. Яка із наведених подій відбулася в ході революції 1848–1849 рр. в Австрійській імперії?

а Починаються «реформаторські банкети»;

Б у Франкфурті скликано парламент;

В почав роботу конгрес над створенням конституції;

Г імператор зрікся престолу.

21. Результатом промислової революції в Англії у 1815–1847 рр. стала(-в, -о):

а переважний розвиток важкої промисловості прискореними темпами;

Б вирощування сільськогосподарської продукції більшістю населення країни;

В поява великої кількості мануфактур з виробництва сукна, текстилю та вивезення продукції цієї галузі за кордон;

Г криза виробництва, закриття малих і середніх підприємств, масове безробіття.

22. Які події вплинули на формування ідейних поглядів лідерів декабристського руху в Росії?

а Дискусії між західниками і слов’янофілами щодо подальшого розвитку Росії;

Б створення П. Пестелем політичної програми «Руська правда», де йшлося про скасування самодержавства і встановлення республіки;

В засудження до каторги у Сибіру петрашевців, розгром Кирило-Мефодіївського братства;

Г війна з Наполеоном і закордонний похід російської армії до Франції.

23. На які поступки пішов прусський король в умовах розгортання революції 1848–1849 рр. у Німеччині?

а Скликав рейхстаг для управління державою;

Б запровадив загальний виборчий закон;

В надав автономію слов’янським народам, що проживали на території Прусського королівства;

Г запровадив суд присяжних.

24. Чому в 1848–1849 рр. у багатьох країнах Європи починаються революції?

а У 1847 р. у Європі тривали війни, що відчутно погіршили становище населення;

Б це було необхідно для створення незалежних держав Європи, більшість яких входили до складу інших держав;

В їх заздалегідь готувала міжнародна масонська організація;

Г загострилися суперечності між різними верствами населення суспільства.

II. Завдання цієї форми складаються зі спільного вступного запитання та чотирьох завдань, позначених буквами, до кожного з яких потрібно підібрати один варіант відповіді, позначений цифрою.

25. Співвіднесіть поняття з їхніми визначеннями:

а бонапартизм

Б слов’янофіли

 В західники

Г лібералізм

Д консерватизм

громадсько-політична течія, що об’єднувала прихильників парламентського ладу та свободи підприємництва;

представники одного з напрямків російської громадської думки середини XIX ст., які виступали за розвиток Росії західноєвропейським шляхом;

політика лавірування влади поміж різними силами та соціальними групами, що поєднує широке використання демагогії, з одного боку, й активний наступ на опозицію — з іншого;

представники одного з напрямків російської громадської думки середини XIX ст., що обстоювали традиційний шлях розвитку Росії (патріархальність, консерватизм, православ’я).

26. Співвіднесіть дати з подіями:

а

1816 р.

1

народне повстання в Берліні;

Б

1837 р.

2

утворення першої організації дворянських рево люціонерів «Союзу порятунку» в Росії;

В

1848 р.

3

проголошення Імперської конституції в Австрії;

Г

Д

1849 р.

1853 р.

4

початок правління королеви Вікторії в Англії.

27. Співвіднесіть назви країн та міста, де відбувалися події революції 1848–1849 рр.:

а

Австрія

1

Баден, Саксонія, Баварія;

Б

Італія

2

Авіньйон, Ліон, Париж;

В

Німеччина

3

Вена, Прага;

Г

Франція

4

Ломбардія, Венеція, Мілан.

Д

Угорщина

 

 

28. Співвіднесіть прізвища з описом особистості:

а

Карл Х

1

російський імператор;

Б

Микола І

2

прусський король;

В

Франц-Йосиф І

3

король Франції;

Г

Вільгельм IV

4

імператор Австрії;

 

 

5

імператор Німеччини.

29. Установіть відповідність між основними політичними напрямками періоду Липневої монархії у Франції та їх ідейними засадами:

а

легітимісти

1

прихильники відродження Наполеонівської імперії;

Б

помірковані

2

вважали законною лише династію Бурбонів і виступали за її відновлення;

В

бонапартисти

3

виступали за ліквідацію існуючих порядків і побудову нового суспільства, заснованого на соціальній рівності та відсутності експлуатації;

Г

радикали

4

заперечували необхідність радикальних соціальних перетворень, спрямованих на демократизацію суспільства й поліпшення життя робітників.

Д

ліберали

 

 

30. Установіть відповідність між країнами та наслідками, до яких призвели революційні події 1848–1849 рр.:

а Австрія

Б Італія

В Німеччина

Г Франція

Д Угорщина

революція зазнала поразки, не вирішила задачу звільнення та об’єднання країни;

революція закінчилась поразкою. Проте вона сприяла ліквідації кріпацтва, формуванню парламентських структур, обмеженню абсолютизму;

поразка робітничих і демократичних сил розчистила шлях монархії та встановленню режиму особистої влади імператора;

внаслідок політичної поміркованості переважної частини прусської буржуазії, її прагнення до союзу з монархією та поміщиками революція закінчилась безрезультатно.

III. Завдання цієї форми складаються з інструкції та чотирьох подій, які треба розташувати в правильній послідовності.

31. Розташуйте в хронологічній послідовності такі події:

а повстання Чернігівського полку в Росії;

Б прийняття «хлібного закону» в Англії;

В Липнева революція у Франції;

Г прийняття Імперської конституції в Пруссії.

32. Розташуйте в логічній послідовності такі події:

а початок революції в Німеччині;

Б обрання королем Франції Луї-Філіппа Орлеанського;

В створення організації дворянських революціонерів «Союз благоденства» в Росії;

Г прийняття парламентом закону про скасування заборони професійних профспілок Англії.

33. Розташуйте в логічній послідовності події, що передували початку революцій в Європі у 1848–1849 рр.:

а народні виступи;

Б криза недовиробництва;

В революція;

Г банкрутство підприємств.

34. Позначте варіант, де вміщено правильний перелік прем’єр-міністрів Великобританії від партії вігів з 1783 по 1852 рр.:

а 1, 3 ,4 ,5;

Б 2, 4, 7, 8.

В 1, 2, 3, 7;

Г 1, 3, 5, 6

Джордж Каннінг;

лорд Грінвіл;

Генріх Аддінгтон;

граф Грей;

віконт Мельбурн;

лорд Джон Рассел;

віконт Годеріх;

Спенсер Персеваль.

Відповіді до теми 19. Європа після Віденського конгресу у (1815–1847 рр.). Революції 1848–1849 рр. в Європі

Завдання I типу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Г

В

А

Б

В

А

В

Б

В

В

А

А

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Б

Г

В

А

Б

А

А

Г

А

Г

Б

Г

Завдання II–III типу

 

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

а

3

2

3

3

2

2

2

4

3

 

Б

4

4

4

1

4

1

1

3

1

 

В

2

1

1

4

1

4

3

1

4

 

Г

1

3

2

2

3

3

4

2

2

+

Д