«Підготовка до ЗНО» з всесвітньої історії

Тема 18. Французька революція кінця XVIII ст. Правління Наполеона Бонапарта. Перша імперія у Франції

I. Завдання цієї форми складаються зі вступного запитання та чотирьох варіантів відповідей, серед яких потрібно вибрати один правильний.

1. Вищий законодавчий і виконавчий орган Першої Французької республіки називався:

а конкордат;

Б сенат;

В Конвент;

Г конгрес.

2. Позначте термін, що виник під час Французької революції наприкінці XVIII ст. для визначення прихильників династії Бурбонів:

а санкюлоти;

Б бонапартисти;

В якобінці;

Г роялісти;

3. Договір між папою римським як главою католицької церкви і будь-якою державою, який регулює правове положення католицької церкви в даній державі та її відносини з папським престолом, отримав назву:

а унія;

Б конкордат;

В індульгенція;

Г манускрипт.

4. Політичний або військовий союз держав, що домовилися про спільні дії з тих чи інших питань міжнародних відносин:

а коаліція;

Б союз;

В альянс;

Г блок.

5. Коли відбувся штурм Бастилії, який започаткував Французьку революцію кінця XVIII ст.?

а 1785 р.;

Б 1787 р.;

В 1789 р.;

Г 1798 р.

6. Перша Конституція Франції була затверджена:

а 1791 р.;

Б 1797 р.;

В 1801 р.;

Г 1805 р.

7. Коли було встановлено якобінську диктатуру у Франції?

а 1793 р.;

Б 1799 р.;

В 1803 р.;

Г 1806 р.

8. Коли відбулася битва під Лейпцигом, що ввійшла в історію під назвою «битва народів»?

а У серпні 1812 р.;

Б жовтні 1813 р.;

В квітні 1814 р.;

Г листопаді 1815 р.

9. У війні з третьою антифранцузькою коаліцію Наполеон під Аустерліцем розгромив війська:

а Росії та Австрії;

Б Англії та Австрії;

В Швеції та Англії;

Г Англії та Росії.

10. Проти якої держави була спрямована «континентальна блокада» Франції?

а Австрії;

Б Англії;

В Росії;

Г Швеції.

11. Між якими державами було укладено Тільзитський мир?

а Францією та Англією;

Б Францією та Росією;

В Францією та Австрією;

Г Францією та Пруссією;

12. «Священний союз» був укладений між монархами:

а Франції, Росії, Пруссії;

Б Росії Англії, Австрії;

В Росії, Австрії, Пруссії;

Г Швеції, Англії, Франції.

13. Якого французького короля в січні 1793 р. Конвент засудив до страти?

а Людовика XVI;

Б Едуарда VII;

В Людовика XVIII;

Г Георга IV.

14. Хто з діячів Французької революції у 1793 р. очолив Комітет громадського порятунку, який виконував функцію уряду?

а Ж. Ебер;

Б М. Робесп’єр;

В Д. Дідро;

Г П. Шометт.

15. Кого із політичних діячів Франції в 1792 р. було призначено прокурором Паризької комуни?

а П. Шометта;

Б Ш. Монтеск’є;

В Ж. Дантона;

Г М. Лафайєта.

16. Назвіть прізвище одного із головних прибічників політики дехристиянізації у Франції на початку 70-х рр. ХVІІІ ст.:

а Ж. Ебер;

Б Ж. Ж. Руссо;

В П. Баррас;

Г А. Вольтер.

17. «Декларація прав людини і громадянина», прийнята у Франції в 1789 р., гарантувала:

а соціальний захист найбідніших верств населення;

Б рівності всіх людей у правах;

В недоторканність приватної власності і житла;

Г невід’ємне право на життя.

18. Який державний орган Франції оголосив про скасування монархії та встановлення республіки наприкінці ХVIII ст.?

а Законодавчий корпус;

Б Національний конвент;

В Законодавчі збори;

Г Державна Рада.

19. Згідно з Конституцією 1795 р., у Франції було скасовано:

а двоступеневі вибори;

Б обмеження права жінок брати участь у виборах;

В загальне виборче право;

Г майновий ценз для виборців.

20. Скільки днів тривало друге правління імператора Наполеона у Франції (в 1815 р.)?

а 100 днів;

Б 150 днів;

В 200 днів;

Г 250 днів.

21. Якобінська диктатура в історії Франції в першу чергу виявилася в боротьбі:

а за ліквідацію феодальних повинностей;

Б за легальне виборче право;

В за розгортання терору проти ворогів революції;

Г за відновлення монархії.

22. Чому якобінці були усунені від влади у Франції?

а Їх лідерів звинуватили у корупції та хабарництві;

Б масовий терор залякав все населення Франції;

В закликали до нових революційних ідей;

Г не було створено умови для підписання миру між Францією та антифранцузькою коаліцією.

23. Найвищим досягненням визначного французького полководця і державного діяча Наполеона вважалося:

а створення Французької імперії;

Б виграні ним битви;

В запровадження єдиної системи виборів;

Г створення комплексу юридичних документів — кодексів.

24. З якою метою Наполеон вів у Європі війни в період 1804 по 1814 рр.?

а Для поширення ідей Французької революції;

Б для захисту територіальній цілісності Франції;

В для забезпечення французькій буржуазії кращих умов для діяльності;

Г для створення світової держави.

II. Завдання цієї форми складаються зі спільного вступного запитання та чотирьох завдань, позначених буквами, до кожного з яких потрібно підібрати один варіант відповіді, позначений цифрою.

25. Співвіднесіть поняття з їхніми визначеннями:

а

диктатура

1

форма правління, за якої верховну державну владу зосереджено (цілковито, частково або номінально) в руках одноосібного глави держа-ви — спадкового монарха;

Б

республіка

2

монархічна держава, глава якої, як правило, но-сить титул імператора;

В

монархія

3

нічим не обмежена влада особи, класу або інших соціальних верств держави, що спирається на силу, а також відповідний політичний режим;

Г

імперія

4

форма правління, за якої вища державна влада належить обраним на певний термін представницьким органам влади.

Д

абсолютизм

 

 

26. Співвіднесіть дати з подіями:

а

1792 р.

1

призначення сенатом Наполеона довічним консулом;

Б

1793 р.

2

підписання Тільзитського миру;

В

1802 р.

3

Францію проголошено республікою;

Г

1807 р.

4

прийняття нової конституції Франції;

 

 

5

закінчення революції у Франції.

27. Співвіднесіть території воєнних дій Наполеонівської війни в Європі у 1799–1815 рр. та країн-супротивників, які брали у них участь:

а Австрія, Чехія, Пруссія, Португалія

Б Італія, Швеція

В Німеччина, Франція

Г Бельгія 

Д Данія, Голландія

Англія, Австрія, Росія, Туреччина, Португалія, Неаполітанське королівство;

Англія, Росія, Пруссія, Швеція, Австрія, Іспанія, Португалія, Голландія;

Англія, Росія, Австрія, Неаполітанське королівство, Швеція, Пруссія, Саксонія;

Росія, Англія, Пруссія, Швеція, Австрія, Іспанія, Португалія.

28. Співвіднесіть прізвища з описом особистості:

а Г. Нельсон

Б М. Кутузов

В Г. Мірабо

Г Наполеон І Бонапарт

Д М. Клеменс

російський полководець, генерал-фельдмаршал, з серпня 1812 р. головнокомандуючий російською армією;

англійський флотоводець, віце-адмірал, здобув перемогу над франко-іспанським флотом у Трафальгарській битві;

французький полководець, політичний державний діяч, імператор французів (у 1804–1814 рр. і 1815 р.);

діяч французької революції, депутат Генеральних штатів, з 1790 р. налагодив таємні зв’язки з королівським двором.

29. Установіть відповідність між назвами політичних сил в період Французької революції кінця XVІІІ ст. та їх ідейними засадами:

а фельяни

Б жирондисти

В якобінці

Г термідоріанці

Д бонапартисти

учасники перевороту, в результаті якого була повалена якобінська диктатура. Назву отримали за датою перевороту згідно із новим революційним календарем. Представляли «нових багатіїв», що з’явилися в роки революції;

політичне угруповання, що представляло інтереси великої буржуазії. Назву одержали від колишнього монастиря чернечого ордена, де проходили засідання; були прихильниками конституційної монархії;

політичне угруповання, що представляло інтереси поміркованих буржуа-республіканців. Назву отримали від назви департаменту Жиронда;

політичне угруповання радикальних революціонерів, що представляли інтереси середньої і дрібної буржуазії. Назву отримали від місця своїх зборів у бібліотеці монастиря Св. Якоба в Парижі.

30. Установіть відповідність між антифранцузькими коаліціями та країнами, що входили до їхнього складу:

а

1-а коаліція

1

Англія, Росія, Австрія, Швеція, Данія, Туреччина, Королівство обох Сицилій;

Б

3-я коаліція

2

Росія, Англія, Швеція, Пруссія, Іспанія, Австрія;

В

5-а коаліція

3

Австрія, Пруссія, Росія, Іспанія, Голландія, Туреччина, Сардинське королівство, Неаполь, Баварія, Англія;

Г

7-а коаліція

4

Англія, Австрія, Іспанія.

 

 

5

Англія, Австрія, Росія, Туреччина, Іспанія, Королівство обох Сицилій.

III. Завдання цієї форми складаються з інструкції та чотирьох подій, які треба розташувати в правильній послідовності.

31. Розташуйте у хронологічній послідовності наступні події:

а вторгнення Наполеона в Росію;

Б повалення монархії у Франції;

В падіння якобінської диктатури;

Г набуття чинності Цивільним кодексом.

32. Розташуйте в логічній послідовності:

а укладання Четверного союзу;

Б єгипетській похід Наполеона;

В робота Віденського конгресу;

Г утворення Священного союзу;

33. Розташуйте в логічній послідовності:

а італійський похід Наполеона;

Б битва під Ватерлоо;

В перехід влади у Франції до трьох консулів;

Г перша реставрація Бурбонів.

34. Позначте варіант, де вміщений правильний перелік країн, які входили до 4-ої антифранцузької коаліції:

а 2, 4, 6, 7;

Б 5, 6, 7, 8;

В 1, 3, 5, 8.

Г 1, 2, 3, 4.

Росія;

Іспанія;

Пруссія;

Туреччина;

Англія;

Голландія;

Данія;

Швеція.

Відповіді до теми 18Французька революція кінця XVIII ст. Правління наполеона Бонапарта. Перша імперія у Франції

Завдання I типу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

В

Г

Б

А

В

А

А

Б

А

Б

Б

В

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

А

Б

А

А

Б

Б

Г

А

А

В

Г

В

Завдання II–III типу

 

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

а

3

3

3

2

2

3

4

4

1

 

Б

4

4

1

1

3

1

1

1

4

 

В

1

1

4

4

4

4

2

2

2

+

Г

2

2

2

3

1

2

3

3

3

 

Д