«Підготовка до ЗНО» з всесвітньої історії

Тема 17. Німецькі держави у XVIII ст. Північна Америка у XVIII ст.

I. Завдання цієї форми складаються зі вступного запитання та чотирьох варіантів відповідей, серед яких потрібно вибрати один правильний.

1. Як називається форма державного правління, за якої монархові належить необмежена верховна влада?

а Монархія;

Б абсолютизм;

В автократія;

Г самовладдя.

2. Ідейна течія, яка відбивала антифеодальні, антиабсолютистські настрої освіченої частини населення другої половини XVII–XVIII ст., називалась:

а абсолютизм;

Б Відродження;

В Просвітництво;

Г Ренесанс.

3. Одна з форм державного устрою, союз незалежних держав, що об’єднуються з метою координації своєї діяльності з окремих питань, має назву: а федерація;

Б конфедерація;

В республіка;

Г монархія.

4. Як називається документ, офіційна заява, де проголошуються основні принципи зовнішньої та внутрішньої політики держави або програмні положення партій та організацій?

а Декларація;

Б едикт;

В декрет;

Г акт.

5. Коли було проголошено королівство Пруссія?

а 1697 р.;

Б 1699 р.;

В 1701 р.;

Г 1703 р.

6. «Прагматична санкція», видана імператором Карлом VI, що мала силу Основного Закону, була прийнята:

а 1710 р.;

Б 1711 р.;

В 1712 р.;

Г 1713 р.

7. Коли була прийнята Декларація незалежності США?

а У березні 1774 р.;

Б жовтні 1775 р.;

В липні 1776 р.;

Г лютому 1777 р.

8. Перша Конституція США — «Статті конфедерації та вічного союзу» — була прийнята Континентальним конгресом:

а 1777 р.;

Б 1779 р.;

В 1785 р.;

Г 1788 р.

9. Яка територія Австрії була захоплена Пруссією за часів правління Фрідріха ІІ?

а Дрезден;

Б Сілезія;

В Відень;

Г Штутгарт.

10. Як називалася перша колонія, створена англійською короною в Північній Америці у 1607 р.?

а Джеймстаун;

Б Новий Плімут;

В Джорджія;

Г Віргінія.

11. Які країни підтримали війну американських колоній за незалежність XVIII ст.?

а Голландія і Франція;

Б Франція та Іспанія;

В Португалія та Англія;

Г Пруссія та Іспанія.

12. Західний кордон США, згідно з рішеннями Версальського мирного договору 1783 р., проходив по:

а річці Міссісіпі;

Б Аллеганських горах;

В річці Міссурі;

Г Великих озерах і р. Св. Лаврентія.

13. Хто у 1740 р. був обраний королем Пруссії?

а Фрідріх ІІІ;

Б Фрідріх І;

В Фрідріх-Вільгельм І;

Г Фрідріх ІІ.

14. З ким пов’язують період реформ в Австрійській імперії, проведених у ХVІІІ ст.?

а Рудольфом ІІ;

Б Марією-Терезією;

В Фердинандом ІІ;

Г Леопольдом ІІІ.

15. Хто з відомих американських політиків став автором «Декларації незалежності»?

а Б. Франклін;

Б Д. Медісон;

В Т. Джефферсон;

Г Дж. Вашингтон.

16. Назвіть прізвище першого президента США, обраного у 1789 р.:

а Д. Адамс;

Б Т. Джефферсон;

В Б. Франклін.

Г Дж. Вашингтон.

17. Що спільного між Фрідріхом ІІ, Катериною II та Марією-Терезією?

а Вони правили у ХVIII ст., були сучасниками і проводили політику «освіченого абсолютизму»;

Б вони воювали між собою під час загальноєвропейської Семирічної війни XVIII ст.;

В вони разом утворили «Союз Трьох» для боротьби зі Швецією;

Г вони брали участь у трьох поділах Польщі.

18. Яка релігія посідала панівне становище в Австрійській імперії у XVIII ст.?

а Протестантизм;

Б конфуціанство;

В православ’я;

Г католицизм.

19. Який адміністративний статус мали англійські колонії в Північній Америці в середині ХVIII ст.?

а Централізоване управління об’єднаних в Американське віце-королівство колоній;

Б об’єднані у три віце-королівства на чолі з губернаторами;

В заморський департамент Великої Британії;

Г мали автономний устрій і не залежали одна від одної.

20. Яка битва вирішила долю війни за незалежність американських колоній у XVIII ст.?

а Під Трентоном;

Б під Прінстоном;

В під Йорктауном;

Г під Саратогою.

21. У чому полягала політика меркантилізму, яка проводилася в Австрійській імперії у XVIII ст.?

а У забезпеченні державою рівного цінового балансу між вивезенням і ввезенням товарів;

Б забезпеченні державою переважання вивезення товарів над їх ввезенням до країни;

В забезпеченні державою ввезення необхідних товарів до країни та їх продажу за монопольними цінами;

Г забезпеченні державою ввезення необхідних товарів у країну та їх продажу за зниженими цінами.

22. Чому реалізація реформ, які запровадили австрійські імператори Марія-Терезія та Йосип II, припинилися наприкінці XVIII ст.?

а Реформи загострили внутрішні суперечності й поставили країну на межу розпаду;

Б загроза Нідерландської революції була надзвичайно реальною для імперії Габсбургів;

В загроза Французької революції примусила імператора Леопольда II піти на союз з реакційними феодалами;

Г реформи вичерпали себе, забезпечивши розквіт держави.

23. Яка подія безпосередньо вплинула на посилення англійського тиску на північноамериканські колонії в середині XVIII ст.?

а Утвердження в Англії Ганноверської династії;

Б Тридцятилітня війна;

В «бостонська бійня»;

Г війна за голландський спадок.

24. Політика ізоляціонізму як напрям зовнішньої політики США кінця XVIII ст. передбачала:

а невтручання США в європейську політику, дотримання політики нейтралітету;

Б політику співпраці США з державами, які перебували в стані ізоляції;

В самоізоляцію США — відмову від будь-яких економічних відносин з іншими державами;

Г ізоляцію індіанців на обмежених територіях-резерваціях.

II. Завдання цієї форми складаються зі спільного вступного запитання та чотирьох завдань, позначених буквами, до кожного з яких потрібно підібрати один варіант відповіді, позначений цифрою.

25. Співвіднесіть поняття з їхніми визначеннями:

а

канцлер

1

глава держави з республіканською формою правління або виконавчої влади в такій державі;

Б

юнкер

2

князі, які мали право обирати імператора;

В

курфюрст

3

дворянин-землевласник в Пруссії;

Г

міністр

4

начальник королівської канцелярії.

Д

президент

 

 

26. Співвіднесіть дати з подіями:

а

1770 р.

1

Перший Континентальний конгрес;

Б

1772 р.

2

«бостонська бійня»;

В

1787 р.

3

перший поділ Польщі;

Г

1789 р.

4

прийняття нової Конституції США;

 

 

5

затвердження (ратифікація) «Білля про права».

27. Співвіднесіть національності та території їх проживання в Австрійській імперії за часів монархії Габсбургів у ХVIII cт.:

а

німці

1

Трансільванія, Валахія;

Б

українці

2

Сербія, Хорватія;

В

румуни

3

Буковина, Галичина;

Г

поляки

4

Австрія, Тіроль.

Д

хорвати

 

 

28. Співвіднесіть прізвища з описом особистості:

а Фрідріх ІІ Великий

Б Йосиф ІІ

В Рудольф ІІ

Г Т. Пейн

Д Д. Медісон

двічі обирався президентом США, автор памфлету «Здоровий розум»;

прусський король з династії Гогенцоллернів;

австрійський король з династії Габсбургів;

президент США.

29. Установіть відповідність між штатами США та розташованими у них містами:

а

Вірджинія

1

Бостон;

Б

Північна Кароліна

2

Конкорд;

В

Масачусетс

3

Йорктаун;

Г

Джорджія

4

Грінсборо.

Д

Нью-Геймпшир

 

 

30. Установіть відповідність між роками та історичним фактом:

а

1773 р.

1

зібрання ІІ Континентального конгресу;

Б

1775 р.

2

укладення між США та Францією воєнного союзу;

В

1776 р.

3

«бостонське чаювання»;

Г

1778 р.

4

капітуляція англійських військ після морської битви поблизу Йорктауна.

Д

1781 р.

 

 

III. Завдання цієї форми складаються з інструкції та чотирьох подій, які треба розташувати в правильній послідовності.

31. Розташуйте в логічній послідовності етапи формування Прусського королівства:

а утворення об’єднаної Бранденбурзько-Прусської держави;

Б гросмейстер А. Гогенцоллерн прийняв лютеранство і перетворив землі ордену на світську державу (герцогство Пруссія), залежне від польського короля;

В курфюрст Фрідріх ІІІ одержав від імператора Священної Римської імперії титул короля;

Г великий курфюрст Фрідріх-Вільгельм домігся від польського короля звільнення Прусського герцогства з-під його залежності.

32. Розташуйте в логічній послідовності етапи війни за незалежність США 1775–1783 р.:

а капітуляція англійців під Саратогою;

Б укладання Версальського миру між Англією і США;

В збройна сутичка колоністів з англійськими військами у районі Бостона;

Г утворення союзу між США і Францією.

33. Розташуйте в хронологічній послідовності такі події:

а війна за австрійську спадщину;

Б англійською владою в північноамериканських колоніях введені в дію «Закони Таузенда»;

В введення в усіх областях імперії Габсбургів німецької мови як офіційної;

Г заснування південної колонії Меріленд у Північній Америці.

34. Позначте варіант, де вміщено правильний перелік назв центральних (міст) англійських колоній у Північній Америці у XVII– XVIІІ ст.:

а 3, 4, 5, 7;

Б 1, 2, 3, 4;

В 5, 6, 7, 8;

Г 1, 2, 6, 8.

Нью-Йорк;

Пенсільванія;

Віргінія;

Джорджія;

Массачусетс;

Нью-Джерсі;

Род-Айленд;

Делавар.

Відповіді до теми 17Німецькі держави у XVIII ст. Північна америка у XVIII ст.

Завдання I типу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Б

В

Б

А

В

Г

В

А

Б

Г

Б

А

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Г

Б

В

Г

А

А

Г

В

В

А

В

А

Завдання II–III типу

 

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

а

4

2

4

2

3

3

2

2

3

 

Б

2

3

3

3

4

1

1

4

2

 

В

2

4

1

 

1

 

4

1

4

 

Г

 

5

 

1

 

2

3

3

1

+

Д

1

 

2

4

2

4