«Підготовка до ЗНО» з всесвітньої історії

Тема 16. Новий час. Перший період (друга половина XVII — друга половина XVIII ст.). Англійська революція середини XVII ст. Російська держава в XVIIXVIII ст.

I. Завдання цієї форми складаються зі вступного запитання та чотирьох варіантів відповідей, серед яких потрібно вибрати один правильний.

1. Як називається організована збройна боротьба за владу всередині держави між різними соціальними верствами?

а Революція;

Б громадянська війна;

В повстання;

Г страйк.

2. Відновлення поваленого суспільного ладу або династії, що раніше правила, має назву:

а реформація;

Б реконструкція;

В реставрація;

Г перебудова.

3. Форма промислового виробництва, що характеризується поділом праці між найманими працівниками та використанням ручної праці, називається:

а синдикат;

Б мануфактура;

В монополія;

Г фабрика.

4. Як називається людина, яка надає покровительство могутньому або впливовому чоловіку?

а Фаворит;

Б протектор;

В патріарх;

Г меценат.

5. Коли розпочалася Англійська революція?

а 1640 р.;

Б 1650 р.;

В 1655 р.;

Г 1660 р.

6. Коли відбулася битва поблизу Нейзбі, що ознаменувала перемогу парламенту?

а 1642 р.;

Б 1645 р.;

В 1647 р.;

Г 1649 р.

7. Прийняття Петром І титулу імператора відбулося:

а 1709 р.;

Б 1715 р.;

В 1721 р.;

Г 1725 р.

8. Коли був заснований Московський університет?

а 1763 р.;

Б 1773 р.;

В 1775 р.;

Г 1778 р.

9. Проти кого Карл І зі своїми «радниками» у 1640 р. розпочав війну?

а Шотландії;

Б Франції;

В Данії;

Г Австрії.

10. Яка територія була приєднана до Англії за часів правління О. Кромвеля?

а Данія;

Б Ірландія;

В Ісландія;

Г Шотландія.

11. Проти якої країни Петро І розпочав війну у 1700 р.?

а Туреччини;

Б Швеції;

В Данії;

Г Польщі.

12. Проти яких країн Росія виступила у Семирічній війні?

а Австрії та Швеції;

Б Англії та Пруссії;

В Франції та Англії;

Г Пруссії та Швеції.

13. Хто у 1640 р. посів престол короля Англії?

а Яків І;

Б Карл І;

В Яків ІІ;

Г Карл ІІ.

14. З прізвищем якого короля Англії були пов’язані події «славної революції»?

а Яковом І;

Б Яковом ІІ;

В Карлом ІІ;

Г Вільгельмом ІІІ.

15. У 1729 р. імператрицею Росії стала:

а Катерина І;

Б Катерина ІІ;

В Єлизавета Петрівна;

Г Анна Іванівна.

16. Хто очолив селянський рух у Росії у 1773–1775 рр.?:

а Д. Голіцин;

Б О. Меншиков;

В О. Пугачов;

Г П. Рум’янцев.

17. Що таке «Велика Ремонстрація» в історії Англії XVII ст.?

а Вимоги короля до парламенту щодо збільшення податків для ведення війни проти Шотландії в 1638 р.;

Б протест, який висунув парламент проти зловживань королівської влади у 1641 р.;

В звинувачувальний акт на судовому процесі проти короля у 1648 р.;

Г пропозиції щодо пом’якшення абсолютизму монарха англійським парламентом.

18. Які події історії Англії XVII ст. дістали назву «Славної революції»?

а «Чистка» О. Кромвелем Довгого парламенту і встановлення ним режиму «протекторату»;

Б державний переворот, внаслідок якого англійський престол замість Якова II посів Вільгельм III Оранський, що погодився на обмеження королівської влади парламентом;

В події династичної кризи англійського престолу;

Г заколот генерала Монка і реставрація династії Стюартів.

19. У травні 1640 р. Карл І розпустив скликаний після 11-річної перерви:

а Довгий парламент;

Б парламент джентрі;

В парламент лордів;

Г короткий парламент;

20. Яка подія в історії Англії сталася 1660 р.?

а Відбулася реставрація Стюартів на англійському престолі;

Б було короновано О. Кромвеля;

В помер О. Кромвель — протектор нового ладу Англії;

Г було короновано Якова ІІ.

21. Що не було причиною революції в Англії?

а Загострення конфлікту між королем і парламентом у роки правління Карла І;

Б захист Стюартами англіканської церкви і переслідування пуритан;

В переслідування владою англіканської церкви;

Г незадоволення англійської буржуазії економічною політикою Стюартів.

22. Результатом революції в Англії в політичному плані було(-а):

а установлення абсолютної монархії;

Б установлення парламентської республіки;

В ліквідація абсолютизму та установлення парламентської монархії;

Г ліквідація парламентської монархії та установлення республіки.

23. Що не було передумовою промислової революції в Англії?

а Завершення аграрної революції, що послужило причиною появи величезної кількості вільної робочої сили;

Б ліквідація англійською революцією у XVІІІ ст. абсолютизму;

В установлення абсолютної влади монарха;

Г розвиток мануфактурного виробництва з його системою поділу праці.

24. Результатом Північної війни 1700–1721рр. для Швеції було(-в, -а):

а занепад, країна потрапила під владу інших європейських держав. Кінець етапу державності;

Б здобуття нових континентальних володінь і безроздільне панування у Північному та Балтійському морях;

В утрата майже всіх континентальних володінь і можливості безроздільного панування на Балтійському морі;

Г здобуття нових континентальних володінь і безроздільне панування на Балтійському морі.

II. Завдання цієї форми складаються зі спільного вступного запитання та чотирьох завдань, позначених буквами, до кожного з яких потрібно підібрати один варіант відповіді, позначений цифрою.

25. Співвіднесіть поняття з їхніми визначеннями:

а

стратегія

1

вищий воєнний чин у деяких арміях;

Б

дипломат

2

мистецтво ведення воєнних операцій, кампаній і війни в цілому;

В

фельдмаршал

3

посадова особа, яка уповноважена урядом вести переговори з представниками іноземних держав;

Г

кардинал

4

у католицькій церкві духовна особа, за ієрархією вища за єпископа, але нижча від папи римського.

Д

канцлер

 

 

26. Співвіднесіть дати з подіями:

а

1688 р.

1

створення армії «Нового зразка» в Англії;

Б

1689 р.

2

державний переворот, повалення династії Стюартів;

В

1714 р.

3

встановлення конституційної монархії в Англії;

Г

1718 р.

4

морська битва поблизу мису Гангут у Балтійському морі;

 

 

5

проведення податкової реформи Петром І.

27. Співвіднесіть назви країн з територіями, на які вони претендували у Північній війні:

а

Росія

1

усе узбережжя Балтійського моря;

Б

Річ Посполита

2

східне узбережжя Балтійського моря;

В

Швеція

3

Прибалтика;

Г

Саксонія

4

Лівонія.

Д

Данія

 

 

28. Співвіднесіть прізвища з описом особистості:

а

О. Кромвель

1

український гетьман;

Б

І. Мазепа

2

штатгальтер Голландії;

В

Карл ХІІ

3

польський король;

Г

Август ІІ

4

шведський король.

Д

Вільгельм ІІІ

 

 

29. Установіть відповідність між роками та історичними фактами:

а

1689 р.

1

подорож Петра І до Західної Європи;

Б

1693–1694 рр.

2

початок Петровських реформ в Росії;

В

1697 р.

3

відвідування Петром І міста Архангельська;

Г

1699 р.

4

поразка російських військ під Нарвою.

Д

1700 р.

 

 

30. Установіть відповідність між двірцевими переворотами в царській Росії та іменами царів, за правління яких вони відбулися:

а

І

1

Єлизавета Петрівна;

Б

ІІ

2

Анна Іванівна;

В

ІІІ

3

Петро ІІ;

Г

ІV

4

Катерина І.

Д

V

 

 

III. Завдання цієї форми складаються з інструкції та чотирьох подій, які треба розташувати в правильній послідовності.

31. Розташуйте в логічній послідовності етапи революції в Англії XVII cт.:

а друга громадянська війна;

Б конституційний період;

В протекторат Кромвеля;

Г індепендентська республіка.

32. Розташуйте в логічній послідовності етапи Північної війни:

а Полтавська битва;

Б поразка шведів біля с. Лісове;

В підписання Ніштадтського миру;

Г поразка російської армії під Нарвою.

33. Розташуйте в хронологічній послідовності такі події:

а голландський штаглер Вільгельм ІІІ став англійським королем;

Б війна Петра І з Туреччиною;

В розпочалося правління нової династії Стюартів;

Г заснування Санкт-Петербурга.

34. Позначте варіант, де вміщений правильний перелік найбільших портових міст Російської імперії наприкінці ХVІІІ ст.:

а 1, 2, 3, 5;

Б 1, 3, 5, 7;

В 2, 4, 7, 8;

Г 3, 5, 6, 8.

Тула;

Петербург;

Курськ;

Архангельськ;

Владикавказ;

6 Калінінград;

7 Нарва;

8 Ревель.

Відповіді до теми 16. Новий час. Перший період (друга половина XVII —друга половина XVIII ст.). Англійська революція середини XVII ст. російська держава в ХVII–ХVШ ст.

Завдання I типу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Б

В

Б

А

А

Б

В

В

А

Б

Б

Б

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Б

Б

Б

В

В

Б

Г

А

В

В

В

В

Завдання II–III типу

 

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

а

2

2

3

 

2

4

2

3

3

 

Б

3

3

4

1

3

3

1

2

2

 

В

1

4

1

4

1

2

4

4

1

+

Г

4

5

 

3

 

1

3

1

4

 

Д

 

 

2

2

4