«Підготовка до ЗНО» з всесвітньої історії

Тема 15. Культура і Наука Західної, центральної та східної Європи в XVI–XVII ст.

I. Завдання цієї форми складаються зі вступного запитання та чотирьох варіантів відповідей, серед яких потрібно вибрати один правильний.

1. Період у культурному та ідейному розвитку країн Західної і Центральної Європи (в Італії XІVXVІ ст., в інших країнах — кінець XV — початок XVІІ ст.), пов’язаний з переходом від Середньовіччя до Нового часу, отримав назву:

а Просвітництво;

Б Відродження;

В пробудження;

Г Реформація.

2. Яку назву отримала течія в західноєвропейській культурі епохи Відродження, спрямована на утвердження поваги до гідності й розуму людини, її права на щастя в житті, вільний вияв природних почуттів і здібностей?

а Ідеалізм;

Б гуманізм;

В реалізм;

Г емпіризм.

3. Як називається сукупність дій, подій, що визначають характер зображуваного?

а Пейзаж;

Б натюрморт;

В сюжет;

Г жанр.

4. Драматичний твір веселого, життєрадісного характеру називається:

а драма;

Б трагедія;

В комедія;

Г фарс.

5. Укажіть рік створення Леонардом да Вінчі портрета Мони Лізи «Джоконда»:

а 1500 р.;

Б 1503 р.;

В 1507 р.;

Г 1512 р.

6. Коли була створена картина Рембрандта Харменса ван Рейна «Повернення блудного сина»?

а 16681669 рр.;

Б 16691670 рр.;

В 16711672 рр.;

Г 16731674 рр.

7. Коли зводився Рейнський собор — місце коронації французьких королів?

а ХІІI–ХIV ст.;

Б XIII–XV ст.;

В XIV–XV ст.;

Г XV–XVI ст.

8. «Буквар», який складався з азбуки і текстів для читання та заучування їх напам’ять І. Федорова, був виданий:

а 1568 р.;

Б 1574 р.;

В 1583 р.;

Г 1591 р.

9. Представником якої країни був відомий художник періоду Відродження Альбрехт Дюрер?

а Голландії;

Б Іспанії;

В Італії;

Г Німеччині.

10. В якому місті Італії розташований собор Санта-Марія дель Фьоре?

а Палермо;

Б Генуї;

В Неаполі;

Г Флоренції.

11. В якому місті Італії розташована площа Святого Марка?

а Флоренції;

Б Венеції;

В Мілані;

Г Турині.

12. У якому місті Росії за ініціативою С. Полоцького на основі училища була створена Греко-слов’янська академія?

а Москві;

Б Казані;

В Нижньому Новгороді;

Г Омську.

13. Автором відомої картини «Афінська школа» був:

а Рафаель;

Б Мікеланджело;

В Тиціан;

Г Веласкес.

14. Засновником анатомії як науки став відомий науковець:

а А. Везалій;

Б В. Гарвей;

В Дж. Фракосторо;

Г А. Левенгук.

15. Хто з відомих учених розробив майже всю елементарну алгебру?

а Ф. Вієт;

Б Р. Декарт;

В Б. Кавальєрі;

Г І. Ньютон.

16. Назвіть прізвище вченого, який здійснив переворот у природознавстві, обґрунтував геліоцентричну систему будови Всесвіту:

а М. Копернік;

Б Г. Галілей;

В Й. Кеплер;

Г Д. Бруно.

17. У якій з країн Європи раніше за інших розпочинається епоха Відродження?

а Голландії;

Б Іспанії;

В Італії;

Г Португалії.

18. Найвищого розвитку мистецтво Відродження досягло у період Високого Відродження (кінець ХІV — перші десятиріччя ХVІ ст.), його ще називають:

а «діамантовий вік»;

Б «золотий вік»;

В «срібний вік»;

Г «мідний вік».

19. Автором якого твору був італійський історик М. Макіавеллі?

а «Утопія»;

Б «Государ»;

В «Галатея»;

Г «Генріх V».

20. У 16301652 рр. в Індії було збудовано:

а двірцевий палац Тадж-Махал;

Б мінарет-палац Тадж-Махал;

В мавзолей Тадж-Махал;

Г буддійський храм Тадж-Махал;

21. Причиною розвитку мистецтва Відродження у Флоренції було(-в, -а):

а утворення під її керівництвом союзу італійських держав;

Б її вигідний союз з римським папством;

В політика заступництва з боку влади;

Г меценатство її правителя.

22. Причиною порівняно низького рівня освіченості більшості мешканців Османської імперії було(-в, -а):

а заборона вивчення наук Кораном;

Б не досить високий рівень вчителів-богословів;

В існування шкіл лише при великих мечетях;

Г не досить якісний рівень турецьких учених.

23. Наслідком підтримки теорії геліоцентричної системи побудови Всесвіту Галілео Галілеєм стала:

а хибність у наукових поглядах;

Б страта ученого як державного злочинця;

В засудження інквізицією;

Г визнання як провідного науковця.

24. Наслідком епохи Відродження стала(-в):

а теологічний прогрес у науці і мистецтві;

Б поступальний розвиток, колективізм;

В розвиток католицької схоластики і аскетизму;

Г зміна уявлень європейців про місце церкви в суспільстві.

II. Завдання цієї форми складаються зі спільного вступного запитання та чотирьох завдань, позначених буквами, до кожного з яких потрібно підібрати один варіант відповіді, позначений цифрою.

25. Співвіднесіть поняття з їхніми визначеннями:

а

алегорія;

1

найвище удосконалення; кінцева мета бажань;

Б

фреска;

2

вираження відстороненого поняття за допомогою конкретного образу у мистецтві;

В

емпіризм

3

розпис стін водяними фарбами по вологій штукатурці;

Г

драма

4

учення, що визнає досвід (чуттєве сприйняття);

 

 

5

твір, написаний у розмовній формі для театру.

26. Співвіднесіть дати з подіями:

а

1532 р.

1

випущена книга «Про обертання небесних сфер»;

Б

1543 р.

2

у Москві відкрито релігійне училище;

В

1649 р.

3

приїзд до школи при Андріївському монастирі відомого українського педагога Є. Славецького;

Г

1687 р.

4

збудовано церкву Вознесіння.

Д

1673 р.

 

 

27. Співвіднесіть шедеври мистецтва з їх місцем перебування (країни):

а

Храм Василя Блаженного

1

Франція;

Б

Собор Святого Петра

2

Росія;

В

Собор Паризької Богоматері

3

Іспанія;

Г

Ескоріаль — палац-монастир.

4

Англія;

 

 

5

Італія.

28. Співвіднесіть прізвища з описом особистості:

а Джордано Бруно

Б Мігель Сервет

В Рене Декарт

Г Томас Мор

Д Микола Копернік

першим у Європі висунув ідею про існування малого кола кровообігу людини, розкрив та описав його фізіологічне значення;

заклав основи аналітичної геометрії, сформулював поняття змінної величини та функції, увів багато алгебраїчних позначень;

описав ідеальне суспільство, де не існує приватної власності, усуспільнені виробництво і побут, праця є обов’язком усіх, а її розподіл відбувається за потребами;

відстоював ідею нескінченності Всесвіту, у якому існують безліч світів зі своїми власними сонцями.

29. Установіть відповідність між прізвищами митців та їхніми творами:

а

У. Шекспір

1

«Дон Кіхот»;

Б

М. Сервантес

2

«Гаргантюа і Пантагрюель»;

В

Ф. Рабле

3

«Утопія»;

Г

Т. Мор

4

«Нічний дозор»;

 

 

5

«Гамлет».

30. Співвіднесіть види мистецтва з їх представниками періоду Відродження:

а

живопис

1

Р. Санті;

Б

архітектура

2

Ф. Брунеллескі;

В

скульптура

3

Донателло,

Г

література

4

Ф. Рабле.

Д

музика

 

 

III. Завдання цієї форми складаються з інструкції та чотирьох подій, які треба розташувати в правильній послідовності.

31. Розташуйте в хронологічній послідовності такі події:

а створення Х. Рембрандтом картини «Нічний дозор»;

Б початок спорудження собору Святого Петра в Римі;

В створення Леонардо да Вінчі фрески «Таємна вечеря»;

Г початок будівництва домініканського костьолу у Львові.

32. Розташуйте в логічній послідовності такі події:

а роки життя Гу Яньу;

Б роки життя Франсуа Рабле;

В роки життя Рафаеля Санті;

Г роки життя Вільяма Шекспіра.

33. Розташуйте в логічній послідовності створення творів В. Шекспіром:

а «Гамлет»;

Б «Король Лір»;

В «Отелло»;

Г «Ромео і Джульєтта».

34. Позначте варіант, де вміщено правильний перелік прізвищ, пов’язаних з архітектурою періоду «бароко»:

а 3, 4, 6, 8;

Б 1, 2, 5, 7;

В 2, 3, 4, 5;

Г 1, 6, 7, 8.

К. Мадерно;

Л. Берніні;

Д. Веласкес;

А. Дюрер;

Г. Гваріні;

Г. Гендель;

Ф. Брунеллескі;

Дж. Бруно.

Відповіді до теми 15Культура і Наука західної, центральної та східної Європи в XVI–XVII ст.

Завдання I типу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Б

Б

В

В

Б

А

Б

Б

Г

Г

Б

А

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

А

А

В

А

В

Б

Б

В

Г

В

В

Г

Завдання II–III типу

 

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

а

2

4

2

4

5

1

2

4

2

 

Б

3

1

5

1

1

2

3

2

4

+

В

4

3

1

2

2

3

1

1

3

 

Г

5

2

3

3

3

4

4

3

1

 

Д