«Підготовка до ЗНО» з всесвітньої історії

Тема 14. Московська держава в XVIXVII ст. Країни сходу (Османська імперія, Китай, Індія) в XVI–XVII ст.

I. Завдання цієї форми складаються зі вступного запитання та чотирьох варіантів відповідей, серед яких потрібно вибрати один правильний.

1. Втручання однієї чи кількох держав у внутрішні справи іншої держави або до її взаємин із третіми державами. Буває воєнною, політичною, економічною та дипломатичною:

а експансія;

Б агресія;

В інтервенція;

Г колонізація.

2. Як називали у XIVXV ст. особливе володіння, які надавалось членам великокнязівської династії в Росії?

а Опричнина;

Б оброк;

В феод;

Г фільварок.

3. Успадкована феодальна земельна власність (на відміну від подарованої — помістя) називалась:

а феод;

Б вотчина;

В помістя;

Г наділ.

4. Як називається необмежена монархія, що відзначається повним свавіллям влади, безправ’ям підданих?

а Абсолютизм;

Б диктатура;

В автократія;

Г деспотія.

5. З якого часу Московське князівство офіційно стало називатися Московським царством?

а На початку XVI ст.;

Б з середини XVI ст.;

В наприкінці XVI ст.;

Г на початку XVIІ ст.

6. Коли утворилася антитурецька «Священна ліга», до якої увійшли Австрія, Польща, Угорщина і Росія?

а 1682 р.;

Б 1683 р.;

В 1684 р.;

Г 1685 р.

7. Назвіть роки панування маньчжурської династії Цінь у Китаї:

а 16331711 рр.;

Б 1644–1811 рр.;

В 16441911 рр.;

Г 1744–1911 рр.

8. Коли на території Індії була утворена держава Делійський султанат?

а У VIII ст.;

Б у XIII ст.;

В у XIV ст.;

Г у XVI ст.

9. Столицею Османської імперії 1453 р. стало місто:

а Адана;

Б Ізмір;

В Стамбул;

Г Анкара.

10. Звідки у XVII ст. на територію Китаю прийшли маньчжури?

а З північного заходу;

Б з півдня;

В з північного сходу;

Г з півночі.

11. Який з регіонів Індії у XVII ст. стає найбільш економічно розвиненим?

а Бенджаб;

Б Бенгалія;

В Гуджарат;

Г Кашмір.

12. Яке ханство завоював московський цар Іван IV Грозний 1552 р.?

а Казанське;

Б Сибірське;

В Кримське;

Г Астраханське.

13. Хто з московських царів у 1547 р. зійшов на престол і став іменуватися «государ всієї Русі»?

а Іван ІІІ;

Б Іван IV;

В Лжедмитрій І;

Г Лжедмитрій ІІ.

14. Хто з османських правителів керував державою в період з 1566 по 1574 рр.?

а Селім І Грізний;

Б Сулейман І Пишний;

В Селім II;

Г Осман ІІ.

15. XVІXVІІ ст. припадає на правління китайської династії:

а Цінь;

Б Мінь;

В Хань;

Г Інь.

16. Хто із правителів керував імперією Великих Монголів в період з 1556 по 1605 рр.?

а Тимур;

Б Акбар;

В Бабур;

Г Ашока.

17. Чому початок XVII ст. в історії Московської держави називають «Смутним часом»?

а Народ був дуже засмучений смертю Івана IV Грозного;

Б у країні часто змінювалися правителі і не було стабільності;

В у країні почалися релігійні війни;

Г розпочалось правління Федора, який отримав прозвисько «Смутний».

18. Звідки Османська імперія отримала свою назву?

а Від території, звідки були родом турки;

Б від імені дружини Сулеймана І.

В від одного із керівників — вождів турків;

Г від міста, яке першим було завойовано турками в Малій Азії.

19. «Білий Лотос» — це :

а назва резиденції китайських імператорів;

Б збірка найбільш відомих творів Конфуція;

В одне з головних свят у Китаї;

Г секта в Китаї, відома своїми пророцтвами про появу «просвітлених».

20. Хто такі джагірдари?

а Нащадки джагірів в Індії;

Б люди-немусульмани в Індії, які сплачували податок на користь держави;

В власники земельних ділянок-джагірів в Індії;

Г люди, які складали нижчий прошарок індійського суспільства.

21. Які наслідки для країн Сходу мала подія, що відбулася у 1498 р. і до якої має відношення Васко да Гама?

а Жителі країн Сходу вперше дізналися про європейців;

Б жителі країн Сходу розширили й активізували торгівлю з європейськими країнами;

В жителі країн Сходу почали масово емігрувати до Європи;

Г країни Сходу ізолювалися і припинили торгівлю з європейськими країнами.

22. Позначте, що не було причиною занепаду Османської імперії:

а боротьба народів проти османських завойовників;

Б перетворення земель воїнів на їхню власність — послаблення армії;

В посилення ролі мусульманської церкви;

Г скорочення прибутків імперії у зв’язку з припиненням завоювань.

23. Укажіть одну з головних причин Лівонської війни:

а намагання Московської держави отримати вихід до Чорного моря;

Б намагання Московської держави отримати вихід до Білого моря;

В намагання Московської держави отримати вихід до Балтійського моря;

Г намагання Московської держави отримати вихід до Каспійського моря;

24. Головною причиною намагання Московського царства розгромити Казанське й Астраханське ханства було(-а, -в):

а намагання Тверського і Рязанського князівств об’єднатися з Астраханським ханством;

Б намагання Суздальського і Володимирського князівств об’єднатися з Казанським ханством;

В пряма військова загроза від цих ханств Московській державі;

Г контроль над торговельними шляхами, що проходили по території цих ханств.

II. Завдання цієї форми складаються зі спільного вступного запитання та чотирьох завдань, позначених буквами, до кожного з яких потрібно підібрати один варіант відповіді, позначений цифрою.

25. Співвіднесіть поняття з їхніми визначеннями:

а

бояри

1

вищий прошарок феодального суспільства у Російській державі;

Б

дворянство

2

титул монарха у деяких мусульманських країнах;

В

султан

3

князівський титул у мусульманських країнах;

Г

емір

4

князівський титул в Індії.

Д

раджа

 

 

26. Співвіднесіть дати з подіями:

а

1525 р.

1

повстання під керівництвом І. Болотникова;

Б

1606 р.

2

Бабур зі своїми військами вдерся в Північну Індію;

В

1644 р.

3

розгром турків під Віднем;

Г

1673 р.

4

захоплення Пекіна Лі Цзиченом.

Д

1683 р.

 

 

27. Співвіднесіть держави з їх великими містами у XVIXVII ст.:

а

Московська держава

1

Аррас, Гент;

Б

Османська імперія

2

Пекін, Нанкін;

В

Китай

3

Стамбул, Антіохія.

Г

Індія

4

Астрахань, Казань;

 

 

5

Делі, Кабул.

28. Співвіднесіть імена з описом особистості:

а

Сулейман І

1

один з організаторів селянського повстання в Китаї;

Б

Олексій Михайлович

2

султан Османської імперії;

В

Чжан Сяньчжун

3

Делійський султан;

Г

Тимур

4

імператор Китаю;

 

 

5

цар Московської держави.

29. Установіть відповідність між датами та історичними фактами:

а

1606 р.

1

початок шведської інтервенції, захоплення Новгорода;

Б

1611 р.

2

укладення миру між Росією та Польщею;

В

1612 р.

3

штурм боярами і дворянами Кремля;

Г

1614 р.

4

звільнення Кремля від поляків.

Д

1618 р.

 

 

30. Установіть відповідність між містами Османської імперії та територіями, на яких вони знаходилися:

а

Бахчисарай

1

Балкани;

Б

Софія

2

Дворіччя;

В

Єрусалим

3

Єгипет;

Г

Олександрія

4

Палестина;

 

 

5

Крим.

III. Завдання цієї форми складаються з інструкції та чотирьох подій, які треба розташувати в правильній послідовності.

31. Розташуйте в хронологічній послідовності такі події:

а війна Османської імперії з Венецією за острів Крит;

Б початок спорудження мавзолею Тадж-Махал;

В повстання під проводом Степана Разіна;

Г початок селянської війни в Китаї.

32. Розташуйте в логічній послідовності перебування на московському престолі царів:

а Бориса Годунова;

Б Федора;

В Олексія Михайловича;

Г Лжедмитрія І.

33. Розташуйте в логічній послідовності періоди Лівонської війни 15581583 рр.:

а боротьба російських війську Лівонії за створення морської бази на Балтиці;

Б невдача російських військ у Лівонії; оборона Пскова;

В успішні дії російських військ у Білорусії; утворення антиросійської коаліції;

Г успішні дії російських військ у Лівонії.

34. Позначте варіант, де вміщений правильний перелік міст, які були захоплені Степаном Разіним під час селянської війни (16401671 рр.) у Московській державі:

а 3, 6, 7, 8;

Б 4, 5, 7, 8;

В 1, 2, 4, 5;

Г 1, 2, 3, 6.

Казань;

Саратов;

Курськ;

Симбірськ;

Астрахань;

Воронеж;

Ярославль;

Нижній Новгород.

Відповіді до теми 14Московська держава в ХVI–ХVII ст. Країни сходу (Османська імперія, Китай, індія) в XVI–XVII ст.

Завдання I типу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

В

А

Б

Г

Б

В

В

Б

В

В

Б

Г

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Б

В

Б

Б

Б

В

Г

В

Б

В

В

Г

Завдання II–III типу

 

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

а

1

2

4

2

3

5

4

2

3

 

Б

 

1

3

5

1

1

1

1

4

 

В

2

4

2

1

4

4

3

4

2

+

Г

3

 

5

3

 

3

2

3

1

 

Д

4

3

 

 

2