«Підготовка до ЗНО» з всесвітньої історії

Тема 13. Нідерландська революція. Франція в XVI — першій половині XVII ст. тридцятилітня війна, її наслідки для Європи

I. Завдання цієї форми складаються зі вступного запитання та чотирьох варіантів відповідей, серед яких потрібно вибрати один правильний.

1. Як називалася судово-слідча організація, створена католицькою церквою в XI ст. для боротьби проти єресі?

а Опричнина;

Б інквізиція;

В індульгенція;

Г інтервенція.

2. Назвіть форму державного правління, за якої монархові належить необмежена верховна влада:

а демократія;

Б абсолютизм;

В автократія;

Г монархія.

3. Як називався процес перетворення церковної й монастирської власності на власність державну?

а Націоналізація;

Б секуляризація;

В приватизація;

Г спекуляція.

4. Процес виділення ділянок суспільної землі з метою перетворення її на приватну власність отримав назву:

а нагороджування;

Б окопування;

В огороджування;

Г відрізання.

5. Коли сталося «іконоборче повстання», що ознаменувало початок революції Нідерландах?

а 1564 р.;

Б 1566 р.;

В 1568 р.;

Г 1570 р.

6. Який рік вважають початком громадянських «релігійних» війн у Франції?

а 1570 р.;

Б 1572 р.;

В 1576 р.;

Г 1578 р.

7. Якого року був відмінений Нантський едикт?

а 1679 р.;

Б 1681 р.;

В 1685 р.;

Г 1687 р.

8. Вестфальський мир був укладений:

а 1648 р.;

Б 1649 р.;

В 1650 р.;

Г 1652 р.

9. З якою країною вела війну Голландія у 15851609 рр.?

а Іспанією;

Б Швецією;

В Францією;

Г Данією.

10. У якій частині Франції знаходились основні «клуби» кальвіністів-гугенотів на чолі з Бурбонами?

а Південній;

Б північній;

В західній;

Г східній.

11. Назвіть, які з наведених країн входили до антигабсбурзького блоку (коаліції):

а Франція, Швеція, Голландія, Данія, Росія, Англія;

Б Швеція, Голландія, Данія, Росія, Німеччина, Англія;

В Голландія, Данія, Росія, Чехія, Франція, Швеція;

Г Данія, Росія, Іспанія, Португалія, Швеція.

12. Яка з країн Європи зазнала найбільшого розорення внаслідок Тридцятилітньої війни?

а Швеція;

Б Німеччина (Священна Римська імперія);

В Франція;

Г Данія.

13. Хто очолив у 1567 р. каральний похід до Нідерландів?

а Карл І;

Б Філіпп ІІ;

В герцог Альба;

Г Моріц Оранський.

14. Королем Франції 1560 р. став:

а Людовик ХІ;

Б Франциск I;

В Карл IX;

Г Генріх ІІ.

15. За правління якого короля Франції із династії Бурбонів абсолютна монархія досягла найбільшої могутності?

а Генріха ІІІ;

Б Людовика ХІІІ;

В Генріха IV;

Г Людовика XIV.

16. Назвіть прізвище короля Швеції, який брав участь у Тридцятилітній війні:

а Густав-Адольф;

Б А. Валленштейн;

В Фердинанд ІІ;

Г Едуард VI.

17. Ядро Утрехтської унії складали:

а Амстердам, Роттердам, Ейндховен;

Б Голландія, Зеландія, Утрехт;

В Фландрія, Бельгія, Гронінген;

Г Алькмаар, Сіттард; Арнем.

18. Чому XVII ст. в історії Франції називають «століттям Людовіка XIV»?

а За часів його правління Франція досягла найбільшої економічної та політичної могутності в Європі;

Б Людовік XIV започаткував нову королівську династію;

В Людовік XIV сприяв завершенню громадянських воєн у Франції;

Г Людовик XIV перебував при владі майже століття.

19. «Дворянство мантії» це — :

а спадкоємне родове дворянство, що володіло феодами та було зобов’язано нести військову службу, що, у свою чергу, надавало право на звільнення від податків;

Б чиновницьке дворянство, що одержувало титули, маючи посади в державному апараті або міських муніципалітетах;

В багаті міщани (купці, цехові майстри), що одержали дворянський титул завдяки королівській прихильності, високій посаді, купівлі феода або за гроші;

Г верства суспільства, представники якої здійснюють обряди і служби.

20. Назвіть країни, які входили до Габсбурзького блоку в період Тридцятилітньої війни (16181648 рр.):

а Іспанія, Швеція, Данія, Португалія;

Б Австрія, Росія, Франція, Річ Посполита;

В Річ Посполита, Іспанія, Голландія, Англія;

Г Німеччина, Австрія, Іспанія, Річ Посполита.

21. Якими були економічні причини революції в Нідерландах в XVI ст.?

а Переслідування іспанцями-католиками нідерландців-кальвіністів;

Б обмеження права самоуправління Нідерландів іспанським королем;

В запровадження високих податків на торгові операції жителів Нідерландів.

Г переслідування французами-католиками нідерландців-лютеран.

22. Укажіть, які причини не стосуються громадянської війни у Франції:

а поширення у Франції, особливо на півдні країни, кальвінізму;

Б погіршення становища різних соціальних прошарів унаслідок «революції цін» і важкого податкового тягаря;

В посилення королівської влади по смерті Генріха ІІ сприяло формуванню єдиних королівських угруповань;

Г поразка Франції в Італійських війнах.

23. Що стало причиною розв’язання Тридцятилітньої війни у Європі (16181648)?

а Ворожнеча між протестантськими й католицькими державами;

Б ворожнеча між християнськими державами Європи і мусульманською Османською імперією;

В прагнення Франції відібрати Ельзас і Лотарингію у Священної Римської імперії.

Г прагнення Бургундії відокремитися від Франції.

24. Як було вирішено долю Німеччини за Вестфальським миром 1648 р., що завершив Тридцятилітню війну?

а Було закріплено її політичну роздробленість;

Б їй було нав’язано примусове об’єднання німецьких держав під егідою папи римського;

В їй було нав’язано католицизм як офіційну державну релігію.

Г її було розділено на Баварію, Швабію, Померанію, Тюрингію і Вестфалію.

II. Завдання цієї форми складаються зі спільного вступного запитання та чотирьох завдань, позначених буквами, до кожного з яких потрібно підібрати один варіант відповіді, позначений цифрою.

25. Співвіднесіть поняття з їхніми визначеннями:

а

сеньйор

1

титул особи, що належить до двору панівної династії королів;

Б

принц

2

найвищий дворянський титул у Західній Європі;

В

лорд

3

людина, позбавлена будь-яких засобів існування;

Г

паупер

4

феодальний власник землі.

Д

герцог

 

 

26. Співвіднесіть дати з подіями:

а

1562 р.

1

«Генетське умиротворення»;

Б

1572 р.

2

повстання Р. Кета;

В

1576 р.

3

Нантський едикт — визначення прав кальвіністів;

Г

1598 р.

4

убивство групи гугенотів у місті Вассі;

 

 

5

«Варфоломіївська ніч».

27. Співвіднесіть битви Тридцятилітньої війни з країнами, на території яких вони відбувалися:

а

на Білій Горі

1

Саксонія;

Б

поблизу селища Брейтенфелд

2

Баварія;

В

поблизу Люксембурга

3

Франція;

Г

поблизу ріки Лех

4

Чеське королівство.

Д

поблизу міста Рокруа

 

 

28. Співвіднесіть прізвища з описом особистості:

а

В. Оранський

1

французький король;

Б

Франциск І

2

нідерландський принц;

В

Генріх IV

3

вождь гугенотів, у подальшому став королем Франції;

Г

Крістіан IV

4

шведський король;

 

 

5

датський король.

29. Установіть відповідність між державами та їх зовнішньополітичними цілями в Європі на початку XVІІ ст.:

а Священна Римська імперія

Б Франція

В Англія

Г Швеція

Д Голландія

посідала суперечливу позицію: виступала проти посилення впливу Габсбургів у Північно-Західній Німеччині та в районі Північного моря і, разом з тим, не бажала зміцнення держав антигабсбурзької коаліції;

вела війну з Іспанією за незалежність і тому була зацікавлена в ослабленні влади іспанських та австрійських Габсбургів, установленні панування свого торговельного флоту на старих ганзейских шляхах;

давно ворогувала з іспанськими й австрійськими Габсбургами, прагнула установити власне панування на континенті. Через це вона була змушена шукати союзників серед протестантських держав;

загальним було прагнення об’єднати країни Європи в єдину християнську імперію і встановити свою гегемонію на континенті.

30. Установіть відповідність між періодами Тридцятилітньої війни та основними подіями:

а Датський

Б Чеський

В Чесько-Датський

Г Шведський

Д Франко-шведський

вступ у війну Франції; виснаження воюючих сторін; реальна перспектива поразки Габсбургів; Вестфальський мир;

вступ у війну Данії; початок діяльності Валленштейна і створення ним армії найманців; поразка Крістіана ІV і вихід Данії з війни;

успішні дії шведської армії; загибель Густава-Адольфа; розкладення шведської армії; успіхи Габсбургів; убивство Валленштейна;

поразка чехів біля Білої гори; успіхи Габсбургів та їхніх союзників, що викликало занепокоєння Франції, Англії, Голландії.

III. Завдання цієї форми складаються з інструкції та чотирьох подій, які треба розташувати в правильній послідовності.

31. Розташуйте в логічній послідовності етапи визвольного руху в Нідерландах:

а початок загального антиіспанського повстання в північних провінціях на чолі з принцем Вільгельмом Оранським;

Б підписання Іспанією перемир’я з Об’єднаними провінціями Нідерландів (Голландією) і фактично визнання їхньої незалежності;

В придушення повстання іконоборців у Нідерландах та введення іспанських каральних військ, очолюваних герцогом Альбою;

Г позбавлення Генеральними штатами об’єднаних північних провінцій влади іспанського короля.

32. Розташуйте в логічній послідовності етапи громадянської війни у Франції в ХVI — першій половині ХVІІ ст.:

а загострення боротьби. Широкомасштабні воєнні дії;

Б боротьба не відрізнялася жорстокістю. Обидва угрупування намагалися захопити короля й правити від його імені. Католики і гугеноти почали виступати проти правлячої династії;

В підписання королем Генріхом ІV Нантського едикту. Офіційною релігією у Франції був проголошений католицизм, гарантувалися також права гугенотів;

Г погіршення економічного становища в країні. Падіння авторитету короля Генріха ІІІ. Поява на політичній арені нового вождя гугенотів — Генріха Наваррського.

33. Розташуйте в хронологічній послідовності такі події:

а створений «Едикт милості», за яким надавалося право вільно проповідувати кальвінізм;

Б створення за згодою Карла V в Нідерландах суду інквізиції та початок переслідування протестантів;

В утворення феодально-католицькими силами військового союзу «Католицької ліги»;

Г укладення Оснабрюського миру між Священною Римською імперією і Швецією з одного боку і німецькими протестантами з іншого.

34. Позначте варіант, де вміщений правильний перелік прізвищ, які відносяться до династії Валуа у Франції:

а 1, 2, 3, 6;

Б 3, 4, 6, 7;

В 1, 2, 5, 8;

Г 4, 5, 7, 8.

Генріх IV;

Людовік XIII;

Людовік XIV;

Генріх ІІІ;

Карл ІХ;

Франциск ІІІ;

Людовік ХІІ;

Франциск І.

Відповіді до теми 13. Нідерландська революція. Франція в ХVII — першій половині XVII ст. тридцятилітня війна, її наслідки для Європи

Завдання I типу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Б

Б

Б

В

Б

Б

В

А

А

А

А

Б

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

В

В

Г

А

Б

А

Б

Г

В

В

А

А

Завдання II–III типу

 

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

а

4

4

4

2

4

2

2

2

3

 

Б

1

5

1

1

3

4

4

1

1

 

В

 

1

 

3

1

 

1

4

2

 

Г

3

3

2

5

 

3

3

3

4

 

Д

2

 

3

 

2

1

 

 

 

+