«Підготовка до ЗНО» з всесвітньої історії

Тема 11. Туреччина до кінця XV ст. Індія в IV–XV ст. Китай у IIIXV ст.

I. Завдання цієї форми складаються зі вступного запитання та чотирьох варіантів відповідей, серед яких потрібно вибрати один правильний.

1. Турецька піхота, яка набиралася з полонених хлопців, називалася:

а яничари;

Б раджпуті;

В кондотьєри;

Г берсерки.

2. Священна книга мусульман називається:

а канун;

Б санскрит;

В Коран;

Г шаріат.

3. Хто входив до стану брахманів у Індії?

а Воїни;

Б жерці;

В ремісники;

Г слуги.

4. Висока башта, з якої оголошувався заклик до мусульманської молитви називається:

а мінарет;

Б мечеть;

В медузин;

Г халіф.

5. Коли відбулася битва між сербами та турками на Косовому полі?

а 1239 р.;

Б 1289 р.;

В 1389 р.;

Г 1398 р.

6. Коли султан Мехмед ІІ захопив Константинополь?

а 1343 р.;

Б 1453 р.;

В 1435 р.;

Г 1353 р.

7. Коли виник Делійський султанат?

а 1106 р.;

Б 1116 р.;

В 1201 р.;

Г 1206 р.

8. Селянська війна у Китаї під проводом Хуан Чао тривала:

а 674678 рр.;

Б 747754 рр.;

В 874884 рр.;

Г 774794 р.

9. Як називалася річка під Нікополем, де в 1396 р. турецький султан Баязид вщент розгромив 60-тисячне хрестоносне військо ?

а Дунай;

Б Дніпро;

В Сава;

Г Драва.

10. В гирлі якої річки турки заснували фортецю Азов, яка впродовж трьох століть слугувала їм базою для наступу на Росію і Кавказ?

а Кальміус;

Б Дон;

В Берда;

Г Кубань.

11. З якого індійського міста завойовник із Самарканда Тимур у 1399 р. забрав у полон усіх талановитих ремісників і наказав побудувати мечеть на честь його перемоги?

а Ахмадабад;

Б Канпур;

В Делі;

Г Нагпур.

12. Столицею Китаю у період правління династії Тан було місто:

а Лоян;

Б Гуанчжоу;

В Ухань;

Г Чан-ань.

13. Назвіть прізвище турецького султана, якого Мілош Обіліч під час битви на Косовому полі простромив кинджалом:

а Осман;

Б Орхан;

В Мехмед ІІ;

Г Мурад І.

14. Назвіть прізвище китайського полководця, який захопив владу в країні на початку VІІ ст. й поклав початок династії Тан:

а Лі Юань;

Б Ван Бей;

В Лі Бо;

Г Ду Фу.

15. Назвіть монгольського хана, який наприкінці ХІІІ ст. прийняв імператорський титул і заснував династію Юань?

а Чингісхан;

Б Батий;

В Хубілай;

Г Мамай.

16. Назвіть турецького султана, якого за швидкість дій прозвали «Блискавка»:

а Мехмед І;

Б Баязед І;

В Мехмед ІІ;

Г Орхан.

17. Яку споруду почали зводити в Китаї ще в ІVІІІ ст. до н. е. для захисту від кочівників?

а Великий китайський канал;

Б Велику Китайську стіну;

В захисну фортецю;

Г широку китайську стіну.

18. Вироблення якого матеріалу трималося в секреті і було предметом гордості Танської імперії?

а Лаку;

Б порцеляни;

В шовку;

Г паперу.

19. Правителі якої держави на теренах Азійського континенту мали титул «володар двох земель і двох морів»?

а Китаю;

Б Османської імперії;

В Делійського султанату;

Г імперії Гуптів.

20. У 1368 р. в Китаї після встановлення нової династії завершилося повстання, яке мало:

а антифеодальний характер;

Б антимонгольський характер;

В релігійний характер;

Г янтияпонський характер.

21. Наслідком реформ, проведених у Китаї за правління династії Мін, було:

а початок міжусобної боротьби в Китаї;

Б зміцнення особистої влади імператора;

В розширення дипломатичних зв’язків Китаю;

Г занепад китайського господарства.

22. Наслідком воєнної політики засновника династії Суй Ян Цзяня було:

а зменшення володінь Китаю;

Б відновлення єдності Китаю;

В втрата Китаєм військової могутності;

Г початок війни з країнами Сходу.

23. Завоювавши Індію, середньоазіатський завойовник Тимур:

а спалив і спустошив країну;

Б перетворив її на квітучу державу;

В повернувся назад до Самарканда;

Г відновив Делійський султанат як єдину державу.

24. Результатом зовнішньої політики Мехмеда ІІ було(-а):

а знищення Візантійської імперії;

Б розірвання умов Ліонської унії;

В катастрофічна поразка під Нікополем на Дунаї;

Г перемога над військом середньоазійського правителя Тимура.

II. Завдання цієї форми складаються зі спільного вступного запитання та чотирьох завдань, позначених буквами, до кожного з яких потрібно підібрати один варіант відповіді, позначений цифрою.

25. Установіть відповідність між подіями і хронологічними рамками:

а початок спорудження Великої Китайської стіни

Б випуск урядової газети «Столичної вісник», відкриття Академії наук

В успішний розвиток китайського господарства інтенсивне виготовлення шовку, бавовни, порцеляни, лаку

Г «Золота доба» китайської поезії

VIII ст.;

IV–III ст. до н. е.;

VIII–IX ст.;

ХІV–XV ст.;

Х–ХІІ ст.

26. Установіть відповідність між термінами та їх значеннями:

а

асигнації

1

традиційні китайські житла;

Б

фанзи

2

паперові грошові знаки;

В

синологія

3

релігія, яка вважає за цінне лише особисті якості та заслуги людини;

Г

буддизм

4

наука, яка вивчає мову, історію, релігію та культуру Індії;

 

 

5

наука, яка вивчає мову, історію, релігію та культуру китайців.

27. Установіть відповідність між правлячими династіями Китаю та їх діяльністю:

а Юань

Б Тан

В Сун

Г Цінь

Д Мін

проведення реформ, спрямованих на зміцнення імператорської влади. Здійснення експедицій в Індонезію, Індію, Східну Африку з метою встановлення дипломатичних зв’язків. Велися завойовницькі війни. На її правління випадає найбільш успішний розвиток господарства;

Китай підкорив значні території і розширив свої кордони від Тихого океану до Аральського моря і від пустелі Гобі до берегів Ґанґу. Встановлення панування на Великому шовковому шляху;

імператорський двір через напади кочівників переїхав на південь. За часів правління цієї династії були винайдені компас, порох, з’явилося книгодрукування, випущено асигнації. Були здійснені важливі винаходи у військовій справі (гармати);

династія монгольських завойовників установила в Китаї жорстоке гноблення. Китайців усували з високих посад, забороняли їм займатися військовою справою.

28. Установіть відповідність між іменами турецьких правителів та їхніми характеристиками:

а

Мурад І

1

засновник турецького султанату;

Б

Осман

2

султан, за якого був захоплений Константинополь;

В

Мехмед ІІ

3

султан, який потрапив у полон до Тимура;

Г

Орхан

4

султан, який загинув на Косовому полі.

Д

Баязид І

 

 

29. Установіть відповідність між іменами визначних діячів культури та характеристиками їхньої діяльності:

а

Ібн-Сіна

1

поет, автор знаменитої п’єси «Шакунтала», написаної санскритом (літературно опрацьована давньоіндійська мова);

Б

Кулідаса

2

філософ, астроном, географ, медик, поет. Особливо уславився як лікар;

В

Фірдоусі

3

самаркандський математик. З його ім’ям пов’язаний початок блискучої доби османської математики;

Г

Алі Кушча

4

представник «золотої доби» китайської поезії.

Д

Лі Бо

 

 

30. Установіть причинно-наслідкові зв’язки:

а винайдення гармат, пороху китайцями

Б виготовлення і продаж лаків, шовку, бавовни, порцеляни в Китаї

В винайдення компасу китайцями

Г необхідність складати іспити при отриманні посади чиновника в Китаї

Д винайдення паперу й налагодження найпростіших форм друку китайцями

здійснення морських подорожей Тихим та Індійським океанами;

відкриття шкіл, збільшення числа освічених людей;

поява книжкових лавок, приватних і державних бібліотек;

успішний розвиток господарства країни. Розширення торговельних зв’язків.

III. Завдання цієї форми складаються з інструкції та чотирьох подій, які треба розташувати в правильній послідовності.

31. Установіть хронологічну послідовність:

а утворення Османської імперії;

Б початок правління династії Мін у Китаї;

В монгольське вторгнення до Піднебесної;

Г утворення Делійського султанату.

32. Розташуйте в хронологічній послідовності династії правителів Китаю, починаючи з найбільш ранньої:

а Тан;

Б Сун;

В Мін;

Г Юань.

33. Розташуйте в логічній послідовності представників чотирьох варн індійського суспільства, починаючи з найвищої:

а залежні люди, слуги;

Б землероби, ремісники, торговці;

В жерці, вчителі, вчені;

Г воїни, правителі, знать.

34. Позначте варіант, де вміщений правильний перелік регіонів Індії:

а 1, 2, 3, 5;

Б 2, 4, 5, 7;

В 3, 6, 7, 8;

Г 4, 6, 7, 8.

Нанкін;

Самарканд;

Бенгалія;

Магріб;

Тайвань;

Декан;

Гуджарат;

Пенджаб.

Відповіді до теми 11Туреччина до кінця ХV ст. Індія в IV–ХV ст. Китай у III–ХV ст.

Завдання I типу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

А

В

Б

А

В

Б

Г

В

А

Б

В

Г

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Г

А

В

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

А

А

 Завдання II–III типу

 

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

а

2

2

4

4

2

 

Г

А

В

 

Б

1

1

2

1

1

4

В

Б

Г

 

В

4

5

3

2

 

1

Б

Г

Б

+

Г

3

3

 

 

3

2

А

В

А

 

Д

 

 

1

3

4

3