Крок до ВНЗ. Хрестоматія з української літератури. Довідник

Богдан-Ігор Антонич

(1909-1937)

Поет-авангардист, прозаїк, перекладач, літературознавець. Значно вплинув на сучасну українську поезію.

Походження: народився в с. Новиця Горлицького повіту на Лемківщині (зараз територія Польщі) в родині священика.

Освіта: філософський факультет Львівського університету.

Особливості творчості: у творчості поєднав ідеї авангарду і міфопоетики. Поезія Б.-І. Антонина споріднена з фольклором, християнською міфологію, крім того, він використовував мотиви античності й язичницької міфології слов’ян про життя у Всесвіті. Поет сповідував ідею неподільної, гармонійної єдності людини і природи, людини і космосу.

Основні твори: збірки «Привітання життя», «Три перстені», «Книга Лева», «Зелена євангелія», «Ротації», «Велика гармонія».

Різдво

Народився Бог на санях

в лемківськім містечку Дуклі.

Прийшли лемки1 у крисанях2

і принесли місяць круглий.

Ніч у сніговій завії

крутиться довкола стріх.

У долоні у Марії

місяць — золотий горіх.

1 Лемки — етнографічна група українців, які живуть у Карпатах на обох схилах Східних Бескидів.

2 Крисаня — капелюх, бриль.

ПІДСУМУЙ ПРОЧИТАНЕ

1. Поетичне зображення приходу весни відтворене у вірші

А «Любіть Україну»

Б «Арфами, арфами...»

В «О панно Інно...»

Г «Молюсь і вірю...»

2. Християнські та язичницькі мотиви поєднані у творі

А «Ви знаєте, як липа шелестить?..»

Б «Арфами, арфами...»

В «Різдво»

Г «Молюсь і вірю...»

3. Володимир Сосюра у своєму вірші добирає до слова «Україна» епітет

А вишнева

Б солов’їна

В запашна

Г тополина

4. Лемки є персонажами поезії

А В. Сосюри

Б П. Тичини

В Б.-І. Антонича

Г М. Рильського

5. Провідний мотив поезії «Любіть Україну» —

А осуд тих, хто зневажає своє коріння

Б щире почуття українців до Батьківщини

В захоплення природою рідного краю

Г перемога над фашистськими загарбниками

6. Оптимізм молодої людини, відчуття польоту, радості життя — провідний мотив твору

А «Молюсь і вірю...»

Б «Різдво»

В «О панно Інно...»

Г «Любіть Україну»

7. Твір «О панно Інно...» має ознаки лірики

А громадянської

Б пейзажної

В філософської

Г інтимної

8. У рядках:

«Ви знаєте, як сплять старі гаї? —

Вони все бачать крізь тумани»

використано

А уособлення

Б антитезу

В порівняння

Г оксюморон

9. Віршовий розмір поезії «Ви знаєте, як липа шелестить?..» —

А хорей

Б ямб

В дактиль

Г анапест

10. Установіть відповідність між назвою поезії та уривком.

1 «Арфами, арфами...»

2 «Ви знаєте, як липа шелестить?..»

3 «Любіть Україну»

4 «Молюсь і вірю...»

А «У долоні у Марії

місяць — золотий горіх.»

Б «Ходім! Шумлять щасливі води,

І грає вітер навкруги

І голуби ясної вроди

Черкають неба береги.»

В «Буде бій

Вогневий!

Сміх буде, плач буде

Перламутровий...»

Г «Ось місяць, зорі, солов’ї...

“Я твій”, — десь чують дідугани.»

Д «Як та купина, що горить — не згора,

живе у стежках, у дібровах,

у зойках гудків, і у хвилях Дніпра,

і в хмарах отих пурпурових.»