Крок до ВНЗ. Хрестоматія з української літератури. Довідник

Олександр Олесь

(1878-1944)

Справжнє ім’я — Кандиба Олександр Іванович. Поет, драматург, прозаїк, перекладач.

Походження: народився у с. Крига на Сумщині в родині дрібного службовця.

Освіта: Хліборобська школа в м. Дергачі (Харківська обл.) Агрономічне відділення Київського політехнічного інституту (кинув через матеріальні нестатки). Харківський ветеринарний інститут.

Особливості творчості: один із зачинателів українського модернізму. У перших збірках поезій поряд із традиційними романтичними мотивами поет уводить символічно-алегоричну систему образів, прагнучи в такий спосіб осягнути приховану сутність буття. У творчості еміграційного періоду переважають ностальгійні мотиви. Саме в трагічному протиставленні мрій та реальності, минущого й вічного проявляється модерністська основа світовідчуття Олександра Олеся.

Основні твори: збірка «З журбою радість обнялась», «Княжа Україна», драматичний етюд «По дорозі в Казку», «Ніч на полонині».

Літературний напрям: символізм, неоромантизм.

ЦЕ ЦІКАВО!

Вірш «Чари ночі» приніс Олександру Олесю всенародне визнання і, покладений на музику, вважається однією з найулюбленіших народних пісень. Цей романс має кілька варіантів музичного супроводу.

Чари ночі

Сміються, плачуть солов’ї

І б’ють піснями в груди:

«Цілуй, цілуй, цілуй її, —

Знов молодість не буде!

Ти не дивись, що буде там,

Чи забуття, чи зрада:

Весна іде назустріч вам,

Весна в сей час вам рада.

На мент єдиний залиши

Свій сум, думки і горе —

І струмінь власної душі

Улий в шумляче море.

Лови летючу мить життя!

Чаруйсь, хмелій, впивайся

І серед мрій і забуття

В розкошах закохайся.

Поглянь, уся земля тремтить

В палких обіймах ночі,

Лист квітці рвійно шелестить,

Траві струмок воркоче.

Відбились зорі у воді,

Летять до хмар тумани...

Тут ллються пахощі густі,

Там гнуться верби п’яні.

Як іскра ще в тобі горить

І згаснути не вспіла, —

Гори! Життя — єдина мить,

Для смерті ж — вічність ціла.

Чому ж стоїш без руху ти,

Коли ввесь світ співає?

Налагодь струни золоті:

Бенкет весна справляє.

І сміло йди під дзвін чарок

З вогнем, з піснями в гості

На свято радісне квіток,

Кохання, снів і млості.

Загине все без вороття:

Що візьме час, що люди,

Погасне в серці багаття,

І захолонуть груди.

І схочеш ти вернуть собі,

Як Фауст, дні минулі...

Та знай: над нас — боги скупі,

Над нас — глухі й нечулі...»

Сміються, плачуть солов’ї

І б’ють піснями в груди:

«Цілуй, цілуй, цілуй її —

Знов молодість не буде!»

***

О слово рідне! Орле скутий!

Чужинцям кинуте на сміх!

Співочий грім батьків моїх,

Дітьми безпам’ятно забутий.

О слово рідне! Шум дерев!

Музика зір блакитнооких,

Шовковий спів степів широких,

Дніпра між ними левій рев...

О слово! Будь мечем моїм!

Ні, сонцем стань! вгорі спинися,

Осяй мій край і розлетися

Дощами судними над ним.

СЛОВНИК НЕЗРОЗУМІЛИХ СЛІВ

Судний — тут: пов'язаний з уявленням про Страшний суд, Божу кару.

ПІДСУМУЙ ПРОЧИТАНЕ

1. В образі Блакитної Панни з однойменного вірша М. Вороний зобразив

А весну

Б революцію

В журбу

Г самотність

2. Поезія «Блакитна панна» має ознаки

А реалізму

Б символізму

В імпресіонізму

Г сентименталізму

3. Одна з особливостей твору «Блакитна панна» М. Вороного

А форма сонету

Б алітерації та асонанси

В прийом контрасту

Г автобіографічна основа

4. У творі «Чари ночі» Олександра Олеся згаданий літературний персонаж

А Фауст

Б Гамлет

В Одіссей

Г Дон Кіхот

5. Провідний мотив поезії «Чари ночі»

А туга ліричного героя за втраченим коханням

Б необхідність захисту української мови

В любов до природи рідного краю

Г захоплення красою життя й красою кохання

6. У поезії «О слово рідне! Орле скутий!» використано образи-символи, окрім

А меча

Б сонця

В дощу

Г хмари

7. Вид лірики Олександра Олеся «О слово рідне! Орле скутий!..»

А патріотична

Б філософська

В пейзажна

Г інтимна

8. Римування у вірші «О слово рідне! Орле скутий!»

А паралельне

Б перехресне

В кільцеве

Г монорима

9. Віршовий розмір поезії «Чари ночі»

А ямб

Б хорей

В амфібрахій

Г дактиль

10. Установіть відповідність між прикладом і художнім засобом.

1 «Цілуй, цілуй, цілуй її, —

Знов молодість не буде.»

2 «Життя — єдина мить,

Для смерті ж — вічність ціла.»

3 «бенкет весна справляє.»

4 «Налагодь струни золоті.»

А персоніфікація

Б антитеза

В епітет

Г гіпербола

Д тавтологія