Крок до ВНЗ. Хрестоматія з української літератури. Довідник

Ой летіла стріла

Ой летіла стріла

З-за синього моря.

Ой де ж вона впала?

— На вдовинім полі.

Кого ж вона вбила?

— Вдовиного сина.

Немає нікого

Плакати по ньому.

Летять три зозуленьки,

І всі три рябенькі:

Одна прилетіла,

В головоньках сіла;

Друга прилетіла,

Край серденька сіла;

Третя прилетіла

Та в ніженьках сіла.

Що в головках сіла —

То матінка рідна;

Сіла край серденька —

То його миленька;

А в ніженьках сіла —

То його сестриця.

Де матінка плаче,

Там Дунай розлився;

Де плаче сестриця,

Там слізок криниця;

Де плаче миленька —

Там земля сухенька.

Ой матінка плаче,

Поки жити буде;

А сестриця плаче,

Поки не забуде;

А миленька плаче,

Поки його бачить...

ПІДСУМУЙ ПРОЧИТАНЕ

1. «Там у полі криниченька,

Навколо пшениченька.

Там женчики жали,

Золоті серпи мали...» —

це уривок з

А балади

Б історичної пісні

В соціально-побутової пісні

Г календарно-обрядової пісні

2. Піснею Марусі Чурай вважають

А «Віють вітри, віють буйні»

Б «Ой Морозе, Морозенку»

В «Стоїть явір над водою»

Г «Ой на горі та женці жнуть»

3. Пан Каньовський — персонаж пісні

А «Засвіт встали козаченьки»

Б «Чи не той то Хміль»

В «Бондарівна»

Г «Віють вітри, віють буйні»

4. У формі діалогу між матір’ю і козаком побудована пісня

А «Ой Морозе, Морозенку»

Б «Чи не той то Хміль»

В «Ой на горі та женці жнуть»

Г «Засвіт встали козаченьки»

5. У пісні «Чи не той то Хміль» йдеться про битву

А під Жовтими Водами

Б Конотопську

В під Берестечком

Г Полтавську

6. «А я ляхів не боюся

І гадки не маю —

За собою великую

Потугу я знаю...» —

ці слова належать

А Морозенкові

В Хмельницькому

В Марусі Богуславці

Г Бондарівні

7. Почуття самотньої дівчини передано у творі

А «Віють вітри, віють буйні»

Б «Чи не той то Хміль»

В «Ой Морозе, Морозенку»

Г «Маруся Богуславка»

8. Визначте засіб, який використано в уривку.

«Не вернувся Морозенко,

Голова завзята,

Замучили молодого

Татари прокляті.»

А оксиморон

Б епітет

В персоніфікація

Г тавтологія

9. Установіть послідовність уривків із думи про Марусю Богуславку.

А «То визволи нас, Боже,

Із тяжкої неволі,

На тихі води.

На ясні зорі,

У край веселий,

У мир хрещений!»

Б «А в тій темниці пробувало

Сімсот бідних козаків,

А в неволі пробували

Та Божого світу

І сонця праведного не забачали.»

В «Гей, козаки,

Ви, біднії невольники!

Угадайте, що в нашій землі

християнській за день тепера?»

Г «Став пан турецький до мечеті від’їжджати,

Став дівці-бранці,

Марусі, попівні Богуславці,

На руки ключі віддавати.»

10. Установіть відповідність між назвами пісень та уривками з них.

1 «Ой Морозе, Морозенку»

2 «Віють вітри, віють буйні»

3 «Засвіт встали козаченьки»

4 «Чи не той то Хміль»

А «Не плач, не плач,

Марусенько,

Не плач, не журися

Та за свого миленького

Богу помолися.»

Б «Вся ти єcи, Україно,

Славою покрита,

Тяжким горем,

Та сльозами,

Та кров’ю полита!»

В «Принесла я вам літечко,

Ще й запашненьке зіллячко,

Ще й зеленую травицю,

І холодную водицю.»

Г «Тяжко жити без милого і в своїй сторонці.

Де ти, милий, чорнобривий?

Де ти? Озовися!»

Д «Становили собі ляхи

Дубовії хати, —

Ой прийдеться вже ляшенькам

В Польщу утікати.»