Крок до ВНЗ. Хрестоматія з української літератури. Довідник

ПЕРЕДМОВА

Хрестоматія з української літератури «Видавничого дому Весна» цілком відповідає вимогам нової «Концепції літературної освіти», мета якої полягає у вихованні творчого читача із самостійним критичним мисленням, формуванні гуманістичного світогляду, загальної культури, естетичних смаків особистості.

Цей посібник допоможе абітурієнтам підготуватися до зовнішнього незалежного оцінювання з української літератури. До хрестоматії ввійшли всі твори, що передбачені програмою ЗНО у 2012/2013 навчальному році.

Нова хрестоматія дозволить досягти осмислення художнього твору, проведення літературознавчого аналізу. При визначенні структури хрестоматії виформувалась модель, по-справжньому орієнтована як на залучення учня до читання, так і до дослідження. Довідник містить стислі біографії письменників, що є необхідною умовою для розуміння ідейно-тематичного змісту твору. Адже саме творча індивідуальність митця спонукає читача зрозуміти із тексту художнього твору глибину змісту, закладеного його автором.

У хрестоматії представлено повністю ліричні твори, ліро-епічні твори малих форм (думи, балади, невеликі Поеми) і малі епічні форми (оповідання, новели). Решту пропонуємо вам прочитати в скороченому вигляді (повісті, романи, а також великі за обсягом поеми й драми).

Деякі твори у хрестоматії подано у скороченому вигляді, однак зауважимо, що упорядник, готуючи книгу до видання, прагнули максимально зберегти художньо-образну структуру творів і уникнути спотворення сюжетних ліній.

Важливим для цілісного сприйняття художнього твору є те, що в запропонованій хрестоматії на місці вилучених частин упорядник подає їх стислий переказ. Читаючи твір, звертайте увагу на портретні характеристики героїв, сюжетні особливості, на те, чи має він епіграфи, присвяти, у який час був написаний. З’ясуйте його жанр, визначте тему та основну думку художнього тексту. У ліричних творах також зверніть увагу на художні засоби, будову тексту, віршовий розмір і тип римування.

Пропоноване видання передбачає не тільки прочитання текстів, але й опрацювання художніх творів. У кінці кожного розділу для самоперевірки подані тестові завдання закритого типу. Такий тип завдань обов’язково наявний у тестовому зошиті ЗНО, тому практика виконання таких завдань буде надзвичайно доречною для учнів, що прагнуть у майбутньому складати зовнішнє незалежне оцінювання.

Тому після прочитання твору рекомендуємо виконати запропоновані тестові завдання. Перевірити їх виконання можна, якщо звернутися до правильних відповідей, поданих у кінці посібника.

Крім того, хрестоматія містить рубрику «Це цікаво!», у якій подано важливі факти з життя та творчості письменника, що неодмінно сприятиме посиленню інтересу до запропонованого твору та додаткового ознайомлення з літературним надбанням.

Рубрика «Словник незрозумілих слів» надасть можливість читачеві не тільки краще зрозуміти прочитане, але й взагалі збагатити свій словниковий запас.

Запропонововане видання також буде корисним учням 6-11 класів, учителям та тим, хто цікавиться життям і творчістю видатних митців. Адже саме література занурює людину у світ духовних цінностей, дає можливість не лише по-новому осмислити життя, а й долучитися до скарбниць мудрості та досвіду, надбаних людством протягом століть.

УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ

Фольклор (від англ. folklore — народна мудрість) одна з важливих складових народної культури, яка формувалася упродовж століть. Це словесна творчість народу в сукупності її видів і форм, яка зберегла знання про життя, природу рідної землі, вірування наших предків; у ній відбито думки, уявлення, почуття і переживання українців, багатовіковий досвід, пам’ять про історичне минуле на різних стадіях розвитку нашого народу.

Жанрово усна народна творчість дуже розмаїта. Український народний епос складають казки, перекази, легенди, байки, думи, билини, історичні пісні, народні оповідання та ін. Народну лірику традиційно поділяють на календарно-обрядову (колядки, щедрівки, веснянки, русальні, купальські, жниварські пісні), суспільно-побутову (рекрутські, чумацькі, наймитські, кріпацькі, козацькі тощо) та родинно-побутову (пісні про кохання, весільні пісні, голосіння тощо). Основні жанри народної драми — вертеп, пісні-ігри, весілля.

ЦЕ ЦІКАВО!

Всесвітньовідомий кінорежисер та письменник Олександр Довженко зазначав: «Тяжка була історія. Кривава, бодай не вернулась. І народ, якого позбавляли багатьох можливостей, у кривавій боротьбі вилив свою душу, свій поетичний геній в єдине, в що міг, — у пісню, безсмертну українську народну пісню. Українська пісня — це бездонна душа українського народу, це його слава».

Календарно-обрядові пісні

Ой хто, хто Миколая любить

Ой хто, хто Миколая любить,

Ой хто, хто Миколаю служить,

Тому, святий Миколай,

На всякий час помагай,

Миколаю!

На всякий час помагай,

Миколаю!

Ой глянь, глянь на Вкраїну рідну,

Ой глянь, глянь на змучену, бідну.

Ми тебе, всі люди, молим:

Проси в Бога ти їй долі,

Миколаю!

Ой проси долі для Вкраїни,

Ой нехай встане із руїни.

Доля й щастя най витає,

В славі й волі хай засяє,

Миколаю!

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст