ЗНО. Давня та середньовічна історія України

3. Литовсько-польський період

Автономія, академія, антагонізм, апостол, аристократія, бандурист, бароко, бастіон, бей, Біблія, бояри-лицарі, братство, булава, бунчук, буржуазія, бургомістр(бурмістр), бюргер, вертеп, Відродження (Ренесанс), війт, воєводство, волока, галера, гетьман, гільдія, городники, гродський староста, гультяї, гуманізм, данники, дворище, дворянство, диван, догмат, договір, домен, драгун, дуель, Євангеліє, єзуїт, експансія, еліта, жиди, залежний селянин, Запорізька Січ, запорожець, іконостас, інтермедія, інфляція, іслам (мусульманство), калга, католицизм, каштелян, кіш, клейноди, княжата, кобзар, козак, колегія, комітати, коморники, конфедерація, конфесія, копа, корогва, корчма, кошовий, кріпацтво, ксьондз, курінь, курултай, лава, лан, лірник, магдебурзьке право, магістрат, магнат, майстер, маріонетка, містерія, міщани, мушкет, «непохожі» селяни, нуреддин, обозний, оброк, осавул, оселедець, отаман, пан, панирада, панщина, партачі, патриціат, пірнач, писар, пищаль, полеміка, «похожі» селяни, православ’я, привілей, протестантизм, рада, ратуша, «революція цін», реєстр, Реформація, рококо, русини, сейм, синопсис, слобода, слуги, собор, староство, статут, султан, сусідки (підсусідки), темник, требник, тяглі селяни, унія, федерація, фільварок, халупники, християнство, чайка, чамбул, шляхта, церква, цех, цехмістр, челядь, яничари, ярмо.

3.1. Українські землі в XIV-XVI ст.

1. Поставте у відповідність українські географічні території і їх історичні назви:

1) Буковина

А) Пониззя

2) Карпати

Б) Угорські гори

3) Крим

В) Таврика

4) Поділля

Г) Шипінська земля

 

Д) Солхат

2. Поставте в хронологічній послідовності держави, до складу яких входила Буковина:

А) Галицько-Волинська держава

Б) Золота Орда

В) Молдова

Г) Османська імперія

Д) Угорщина

3. Вкажіть, в якому столітті всі українські землі опинились під владою іноземних держав:

А) в середині XIV

Б) на початку XV

В) наприкінці XV

Г) на початку XVI

4. Встановіть відповідність між назвами держав та українськими землями, які їм належали до середини XVI ст.:

1) Велике князівство Литовське

А) Буковина

2) Польське королівство

Б) Закарпаття

3) Московське царство

В) Галичина, Холмщина, Західне Поділля

4) Молдавське князівство (васал Османської імперії)

Г) Чернігово-Сіверщина

Д) Київщина, Волинь, Підляшшя, Східне Поділля

5. Які українські землі на початку XVI ст. відійшли до Московської держави:

А) Київщина Б) Полісся В) Слобожанщина Г) Чернігово-Сіверщина

6. З XIV століття Україну називають ...

А) Малою Руссю

Б) Запоріжжям

В) Великим Лугом

Г) Малоросією

7. Вкажіть державу, в складі якої до середини XVI ст. перебували Волинь, Підляшшя, Київщина, Переяславщина, Східне Поділля:

А) Велике князівство Литовське

Б) Угорське королівство

В) Польське королівство

Г) Молдавське князівство

8. Останній правитель Галицько-Волинської держави Юрій II-Болеслав титулував себе «Королем всієї …»:

А) Русі

Б) Галичини

В) Малої Русі

Г) України

9. Вкажіть правильне твердження:

А) перший похід князя Олега проти Візантії 907 р. закінчився невдачею: руський флот було знищено «грецьким вогнем»

Б) головним і найвеличнішим храмом Києва за князя Ярослава Мудрого була церква Богородиці-Десятинна, збудована в 980-1015 рр.

В) «Слово о полку Ігоревім» написане на основі конкретного історичного факту – походу князя Ігоря в полюддя до деревлян

Г) першим надбанням князівства Литовського на українських землях стала Волинь, яка після смерті Юрія II-Болеслава перейшла під владу Любарта

10. Вкажіть, в яке воєводство були об’єднані Галицька, Львівська, Перемишльська і Сяноцька землі:

А) Белзьке

Б) Брацлавське

В) Руське

Г) Подільське

11. Вкажіть, в якому сторіччі почало складатися Велике князівство Литовсько-Руське:

А) XII ст.

Б) XIII ст.

В) XIV ст.

Г) XV ст.

12. Встановіть відповідність між назвами періодів в історії України та подіями:

1) Виникнення Київської Русі

А) «А назавтра, в сімнадцятий день, кияни вчинили раду і послали послів до Володимира Всеволодовича в Переяславль, говорячи: «Піди, княже, на стіл батьківський і дідівський...»

2) Розквіт Київської Русі

Б) «Пішов Олег на сіверян, і переміг сіверян, і наклав на них данину. І не велів він їм хозарам данину давати, сказавши «Я їм противник, і вам нічого давати...»

3) Київська Русь за часів роздробленості

В) «Народ сей даниною звірів, меду та іншого князям руським служив. Коли ж він відчув, що князі руські розтрощені татарами, він змужнів… і на знесилених русів владу свою поширив...»

4) Українські землі у складі Великого князівства Литовського

Г) «Народами Склавинами і Антами не править один муж, але з давніх часів живуть так, що порядкує громада. І для того всі справи, чи щасливі чи лихі, йдуть до громади...»

Д) «Потім же вложив бог князю в серце добрий намір: поставив він русина Іларіона митрополитом Русі у святій Софії, зібравши єпископів...»

13. Назвіть князя, який об’єднав литовські племена і прийняв титул короля Литви:

А) Міндовг

Б) Гедимін

В) Ольгерд

Г) Любарт

14. Назвіть країну, правителі якої дотримувалися принципу «Старого не порушувати, нового не впроваджувати» щодо приєднаних українських земель:

А) Велике князівство Литовське

Б) Польське королівство

В) Московське царство

Г) Угорське королівство

15. Хто з державців чітко сформулював завдання для правителів Великого князівства Литовського:

«Вся Русь просто мусить належати литовцям».

А) Гедимін Б) Вітовт В) Ольгерд Г) Ягайло

Algirdas kunigaikštis.jpg Jogaila (Władysław II).jpg Vitaŭt The Greate.jpg

16. На українських землях, включених до складу Литовської держави за князя Ольгерда (1345-1377 рр.)

А) відновлено фільварки

Б) витіснено православ’я католицизмом

В) утверджено правові норми Литовських Статутів

Г) збережено існуючі системи управління та судочинства

17. За правління якого князя до складу Великого князівства Литовського було включено більшість українських земель:

А) Гедиміна

Б) Ольгерда

В) Любарта

Г) Вітовта

18. Більша частина українських земель приєдналася до Великого князівства Литовсько-Руського за часів правління князя ...

А) Гедиміна

Б) Кейстута

В) Міндовга

Г) Ольгерда

19. *Вкажіть, які з українських земель за часів Ольгерда увійшли до складу Великого князівства Литовсько-Руського:

А) Буковина

Б) Волинь

В) Галичина

Г) Київщина

Д) Переяславщина

Е) Поділля

Ж) Чернігово-Сіверщина

20. Яка подія зіграла вирішальну роль у переході земель, позначених на картосхемі штрихуванням, до складу Великого князівства Литовського:

А) завершення литовсько-московських воєн Б) утворення Кримського ханства В) битва на Синіх Водах Г) заснування першої Запорозької Січі

21. Вкажіть, якими цифрами позначено українські землі, що увійшли до складу Великого князівства Литовсько-Руського за часів Ольгерда:

Б) 2

В) 3

Г) 4

22. Етапи історичного розвитку якого народу викладено літописцем:

«Народ же цей даниною руським князям служив. Коли ж відчув, що його господарі розтрощені татарами, він змужнів і на знесилених русів свою владу поширив, а з часом всю руську земл перейняв у татар у своє володіння і став володіти її широкими просторами…»

А) литовців Б) печенігів В) половців Г) поляків

23. Входження українських земель у XIV ст. до складу Великого князівства Литовського стало результатом

А) укладення польсько-литовської Кревської унії

Б) боротьби литовських князів із монгольськими ханами

В) перемог Литовської держави у війнах із Московським князівством

Г) укладення династичного союзу з останнім галицько-волинським князем

24. Вкажіть битву, в результаті якої Велике князівство Литовське закріпило за собою Київщину,

Чернігово-Сіверщину:

А) Вількомирської Б) Грюнвальдської

В) на р. Ворскла Г) на Синіх Водах

25. Коли відбулася битва, наслідком якої стала подія, описана в уривку з історичного джерела:

«Гедимінів син, великий князь Ольгерд.., прилучив до своєї держави подільську землю та вигнав звідти татар…»?

А1362 р. Б) 1385 р. В) 1449 р. Г) 1471 р.

26. Позначте подію, внаслідок якої відбулися зміни, описані в уривку:

«… і відтоді з Поділля вигнано владу татарську. Цей Ольгерд інші руські землі під свою владу взяв, і Київ з-під Федора-князя, ставленика хана, взято і посадив в ньому Володимира, сина свого, і почав над ними володіти…»

А) битва під Грюнвальдом (1410 р.) Б) Кревська унія (1385 р.) В) Городельська унія (1413 р.) Г) битва на р.Сині Води (1362 р.)

27. Про яку середньовічну державу йдеться в уривку:

«… Витворений без помітних завойовницьких зусиль новий державний механізм являв собою вельми неординарний суб’єкт історії – державу, у якій від народу завойовника, по суті, зоставалася тільки назва … Фактично ж майже 90% населення становили русини, тобто білоруси та українці…»

А) Велике князівство Литовське Б) Золота Орда В) Велике князівство Московське Г) Річ Посполита

28. Про яку землю йдеться в уривку:

«А був братом литовського князя Ольгерда князь Коріат … Княжата Коріатовичі, брати – князі Юрій, Олександр, Костянтин і Федір, за призволенням великого князя Ольгерда і з поміччю Литви пішли в сю землю і стали володарювати в ній»:

Описание: http://zavuch.com.ua/wp-content/uploads/2011/12/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%E2%80%99%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C-%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%8F1.jpg Описание: http://znohist.ucoz.ru/_ph/3/336080846.jpg

А) Волинську Б) Київську В) Подільську Г) Чернігівську

29. Включення в XIV ст. земель Південно-Західної Русі до складу Великого князівства Литовського було результатом боротьби з…

А) Великим князівством Московським

Б) Золотою Ордою

В) Польським королівством

Г) Тевтонським орденом

30. Наприкінці XIV ст. Київщина та Чернігово-Сіверщина входили до складу …

А) Великого князівства Литовського

Б) Великого князівства Московського

В) князівства Молдовського

Г) королівства Польського

31. Першим нищівної поразки монголо-татарам завдав ...

А) Данило Галицький

Б) Ольгерд

В) Дмитро Донськой

Г) Вітовт

32. Вкажіть дату розгрому ординського війська литовсько-руським у битві біля Синіх Вод:

А) 1340 рік

Б) 1239 рік

В) 1240 рік

Г) 1362 рік

33. Державною мовою Литовсько-Руської держави була ...

А) литовська

Б) російська

В) білорусько-українська

Г) церковнослов’янська

34. Позначте, внаслідок якої битви українські землі остаточно звільнено від золотоординського панування:

А) битви біля Синіх Вод

Б) битви на Чудському озері

В) Грюнвальдської битви

Г) Куликовської битви

35. Позначте ім’я литовського князя, який іменував себе «З божої ласки князь київський»:

А) Ольгерд Гедимінович

Б) Володимир Ольгердович

В) Ягайло Ольґердович

Г) Вітовт Кейстутович

36. Вкажіть, в якій угоді були зазначені умови, процитовані в уривку:

«...государ Ягайло, великий князь, з усіма своїми ще нехрещеними братами, ближніми, ...що проживають на його землях, жагуче бажає й просить прийняти їх у католицьку віру святої римської церкви... Нарешті, князь Ягайло обіцяє свої литовські й руські землі навік приєднати до королівства Польського».

А) Кревській унії 1385 р.

Б) Городельській унії 1413 р.

В) Люблінській унії 1569 р.

Г) Берестейській унії 1596 р.

37. Кревську унію між Польським королівством та Великим князівством Литовським укладено

А) 1362 р. Б) 1370 р. В) 1385 р. Г) 1392 р.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8d/Union_of_Krewo500x333.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f6/Unia_w_Krewie.JPG/640px-Unia_w_Krewie.JPG

38. Вкажіть край, про який йде мова в уривку з історичного джерела:

«Після смерті короля Казимира цей край перейшов під владу Угорщини. Однак після укладення Кревської унії Польща знов набирає силу і остаточно приєднує його до своїх володінь і утворює на його теренах Руське воєводство.»

А) Волинь Б) Галичина В) Закарпаття Г) Поділля

39. Вкажіть, якою цифрою позначено на карті край, про який йде мова в уривку з історичного джерела:

«Після смерті короля Казимира цей край перейшов під владу Угорщини. Однак після укладення Кревської унії Польща знов набирає силу і остаточно приєднує його до своїх володінь.»

А) 1

Б) 2

В) 3

Г) 4

40. Вкажіть, про яку подію йде мова в уривку:

«… Ягайло, великий князь, обіцяє всі свої багатства вжити й витратити на усунення недоліків обох королівств як Польщі, так і Литви, якщо володарка Угорщини вищезгадану дочку, королеву Польщі, з’єднає з ним шлюбними узами… Нарешті згаданий князь Ягайло обіцяє свої литовські й руські землі навік приєднати до королівства Польського».

А) Кревська унія 1385 р.

Б) Острівська угода між Ягайлом і Вітовтом 1392 р.

В) змова руських князів 1481 р.

Г) Люблінська унія 1569 р.

41. Яку подію прийнято вважати першою спробою Польщі Поглинути Велике князівство Литовське:

А) Городельську унію 1413 р. Б) Грюнвальдську битву 1410 р.

В) Кревську унію 1385 р. Г) Люблінську унію 1569 р.

42. Вкажіть правильне твердження:

А) «Запровадженню християнства як державної релігії, за літописом, передували похід князя Володимира на місто Корсунь у Криму та одруження з візантійською принцесою Анною»

Б) «Відомою пам’яткою малярської школи Києво-Печерського монастиря є ікона Вишгородської Богородиці»

В) «Безпосередніми наступниками Данила Романовича на галицько-волинському столі булибрати Андрій і Лев II, які правили спільно»

Г) «Наслідком Кревської унії став шлюб литовського князя Ягайла з польською королівною Ядвігою та приєднання Польщі до складу Великого князівства Литовського»

43. Вкажіть правильне твердження:

А) «Ярослава Мудрого називають «тестем Європи», бо за його правління в зовнішній політиці помітне місце відводилось династичним шлюбам»

Б) «Найбільшого спустошення під час монгольської навали зазнали землі Галицького, Волинського і Чернігівського князівств»

В) «Внаслідок коронації Данила Романовича 1253 р. було створено коаліцію європейських монархів для хрестового походу проти монголів»

Г) «Ініціатором ліквідації великих удільних князівств наприкінці XIV ст. виступив Володимир Ольгердович»

http://sumy.net.ua/History/map/map9.jpg

44. Вкажіть правильне твердження:

А) «Похід князя Аскольда в 860 р. на Костянтинопіль завершився захопленням і зруйнуванням візантійської столиці»

Б) «Найдавнішою з відомих книжок Русі є Реймське Євангеліє, привезене до Франції Анною Ярославною, дочкою великого князя київського»

В) «Монгольську державу, посталу на початку 40-х рр. XIII ст. внаслідок походів Чингісхана, називають Золотою Ордою»

Г) «За Острівською угодою 1392 р. польський король Ягайло визнав Володимира Ольгердовича довічним правителем Великого князівства Литовського»

45. Вкажіть, яка подія спричинила спалах боротьби литовської знаті на чолі з князем Вітовтом за збереження Великого князівства Литовського як незалежної держави:

А) битва під Вількомиром 1435 р.

Б) Городельська унія 1413 р.

В) Грюнвальдська битва 1410 р.

Г) Кревська унія 1385 р.

46. Вкажіть, після якої битви прийшов до упадку Тевтонський орден:

А) Грюнвальдскої

Б) під Вількомиром

В) під Дорогочином

Г) біля Синіх Вод

47. Позначте, у чому полягає суть Городельської унії:

А) династичний шлюб литовського князя й московської княгині

Б) угода між литовським князем Свидриґайлом і московським князем Іваном III про передачу останньому Чернігово-Сіверської землі

В) надання православній шляхті Великого князівства Литовського рівних прав із католиками

Г) підтвердження незалежності Литви й зрівняння в правах польської та литовської знаті

48. Вкажіть правильне твердження:

«Городельська унія 1413 р. передбачала …»

1) «… відновлення Київського та Волинського удільних князівств»

2) «… призначення на вищі урядові посади у Великому князівстві Литовському тільки литовців-католиків»

А) обидва твердження правильні

Б) тільки 1-ше твердження вірне

В) тільки 2-ге твердження вірне

Г) обидва твердження неправильні

49. Вкажіть, хто зазнав нищівної поразки під час Грюнвальдської битви:

А) війська татарські

Б) війська Тевтонського ордену

В) руські війська

Г) війська угорського короля

Ян Матейко. «Грюнвальдська битва» (1878)

50. Вкажіть правильне твердження:

А) «За сприяння Ярослава Мудрого 1037 р. вперше митрополитом Київським було обрано русича – Антонія»

Б) «У «Ізборнику» 1073 р. вміщено мініатюру із зображенням князя Святослава Ярославича з родиною – один з перших давньоруських групових портретів»

В) «Після коронації Данила Романовича 1253 р. відбувся хрестовий похід європейських монархів проти монголів»

Г) «Городельська унія 1413 р. передбачала відновлення Київського та Волинського удільних князівств»

Прапор Герб Ольгердбіл. Альгердлит. Algirdas

51. Про якого литовського правителя, що дотримувався принципу централізації влади, зрівняв у правах удільних князів з боярством та шляхтою, активно підтримував католицьку віру і притісняв православну, йдеться в уривку з історичного документа:

« І по всіх містах князь великий … своїх старост посаджав».

А) Вітовта Б) Ольгерда В) Свидригайла Г) Ягайла

52. Хто з великих князів литовських ліквідував південно-західні руські князівства – Волинське, Подільське, Київське, Новгород-Сіверське:

А) Володимир Ольгердович Б) Вітовт В) Свидригайло Г) Ягайло

53. Вкажіть замок, що був резиденцією великих князів литовських і місцем проведення 1429 р. зїзду монархів Європи:

Описание: В'їзна вежа Луцького замку А) Луцький Б) Меджибізький В) Острозький Г) Свірзький

54. На фото зображено

АМеджибі́зький замок БВерхній замок у Луцьку

ВКам’янець-Подільську фортецю ГХотинську фортецю

55. Вкажіть, про які українські землі йде мова в уривку:

«Після смерті Вітовта, Ягайло у 1431 р. розпочав воєнні дії проти Литви. Чергове протистояння закінчилося перемир’ям, за яким західна частина земель відходила до Польщі, а східна залишалася під контролем Литви».

А) Волинь

Б) Галичина

В) Поділля

Г) Сіверщина

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a9/VKL-1462-ru.png

56. Якого року було утворено Руське та Подільське воєводства, на території яких запроваджено польське право а місцеву шляхту зрівняно з польською:

А) 1387 р. Б) 1434 р. В) 1471 р. Г) 1569 р.

57. Литовський князь, молодший брат Ягайла, що після смерті Вітовта спробував утримати владу, спираючись на русичів, які «несли за нього голову під ворожий меч і сокиру ката», але зазнав невдачі:

А) Кейстут

Б) Свидригайло

В) Сигізмунд

Г) Володимир

58. *Визначте характеристики, які мають відношення до особи литовського князя Свидригайла:

А) дев’ять років утримувався в кременецькому замку за правління Вітовта

Б) католик, який спирався на підтримку православного населення

В) був визнаний польським королем як великий князь литовський

Г) очолив повстання русько-литовської знаті проти Польщі

Д) інтриган, перемінливий політик, харизматичний лідер

Е) польський король і литовський князь

59. Вкажіть, якою цифрою позначено на карті українські землі, про які йде мова в уривку:

«Після смерті Вітовта, Ягайло у 1431 р. розпочав воєнні дії проти Литви. Чергове протистояння закінчилося перемир’ям, за яким західна частина земель відходила до Польщі, а східна залишалася під контролем Литви».

А) 1

Описание: http://zavuch.com.ua/wp-content/uploads/2011/12/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%E2%80%99%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C-%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%8F1.jpg

Б) 2

В) 3

Г) 4

60. Вкажіть правильне судження: «Свидригайлові війни 1432-1435 рр. були спричинені…»

1) «… змовою проти Свидригайла литовських і польських можновладців на чолі з Вітовтом Кейстутовичем»

2) «… включенням Волині, Київщини, Чернігово-Сіверщини та Поділля до складу Великого князівства Литовського»

А) обидва судження вірні

Б) правильне 1-ше судження

В) правильне 2-ге судження

Г) обидва судження невірні

61. Вкажіть, поразка в якій битві фактично поклала край існуванню Великого княжіння Руського:

А) під Вількомиром

Б) під Грюнвальдом

В) під Оршею

Г) на Синіх Водах

 

Описание: http://znohist.ucoz.ru/_ph/3/336080846.jpg

62. *Поставте в хронологічній послідовності імена правителів Великого князівства Литовсько-Руського:

А) Вітовт

Б) Гедимін

В) Міндовг

Г) Ольгерд

Д) Сигізмунд

Е) Ягайло

63. Встановіть послідовність подій.

А) битва на річці Ворсклі

Б) Грюнвальдська битва

В) Вількомирська битва

Г) битва на Синіх Водах

64. Визначте риси, які були притаманні становищу української православної церкви в XV ст.:

А) «патронат» князів над православною церквою

Б) збереження митрополії православної церкви з центром у Києві

В) укріплення позицій православного духівництва за часів Казимира IV

Г) утиски з боку католицької церкви

65. Визначте одну з особливостей польського панування на українських землях у XIV - першій половині XVI ст.

А) надання руській мові статусу офіційної

Б) відновлення давньоруської системи управління

В) збереження судочинства на основі норм «Руської правди»

Г) насадження католицизму шляхом витіснення православ'я

66. Поставте події в хронологічній послідовності:

А) змова литовських магнатів і проголошення литовським князем Сигізмунда

Б) відновлення Київського і Волинського удільних князівств

В) обрання великим князем литовським Свидригайла

Г) змова князів і проголошення литовським князем Казимира IV Ягайловича

Файл:Корецький замок.jpg Файл:Bilhorod Dnistrovskyi.jpg

 Корецький замок Білгород-Дністровська (Акерманська) фортеця

Генуезька фортеця (м.Судак) http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/79/Lithuanian_state_in_13-15th_centuries.png

Генуезька фортеця. Судак

67. Вкажіть, які удільні князівства в українських землях були ліквідовані в другій половині XV ст.:

А) Волинське та Подільське

Б) Подільське та Галицьке

В) Руське та Київське

Г) Київське та Волинське

68. Вкажіть, про яку подію йдеться в уривку:

«…Бажаючи припинити існування князівства Київського, не посадив уже там Семенового сина, а посадив воєводу з Литви Мартина Гаштовта, ляха, якого не хотіли кияни прийняти не тільки тому, що не був князем, а більше тому, що був він ляхом; одначе будучи примушені, погодилися».

А) відновлення Київського удільного князівства 1455 р.

Б) Кревська унія 1385 р.

В) ліквідація Київського удільного князівства 1471 р.

Г) початок князювання в Києві Володимира Ольгердовича 1363 р.

 
 

69. В якому році відбулись події, що знайшли відображення в уривку з історичного документа:

«На Києві князі перестала бути, а замість князів воєводи насташа».

А) 1385 р. Б) 1435 р. В) 1471 р. Г) 1569 р.

70. Остаточна ліквідація Київського удільного князівства у складі Великого князівства Литовського відбулася в …

А) 1362 р. Б) 1385 р. В) 1449 р. Г) 1471 р.

71. Поставте події в хронологічній послідовності:

А) Грюнвальдська битва

Б) Кревська унія

В) незалежність Кримського ханства

Г) повстання під проводом князя Михайла Глинського

72. Волинь, Підляшшя, Київщина, Східне Поділля до середини XVI ст. перебували у складі

А) Польського королівства

Б) Молдавського князівства

В) Угорського королівства

Г) Великого князівства Литовського

73. Вкажіть, коли Київська митрополія розділилась на дві, з самостійними центрами в Києві і Москві:

А) 1303 рік

Б) 1439 рік

В) 1458 рік

Г) 1589 рік

74. Католицькі єпископства засновуються в Перемишлі, Галичі, Холмі, Володимирі, Кам'янці-Подільському, починаючи з…:

А) кінця XIV ст. Б) середини XV ст. В) середини XVI ст. Г) кінця XVI ст.

75. Вкажіть, на яких землях наприкінці XV ст. розташовувалось Белзьке воєводство Польщі:

А) Галичина

Б) Західне Поділля

В) Східна Волинь

Г) Східне Поділля

76. Вкажіть, на яких землях наприкінці XV ст. розташовувалось Подільське воєводство Польщі:

А) Галичина

Б) Західна Волинь

В) Західне Поділля

Г) Східне Поділля

77. Вкажіть, коли в Україні з'явилися фільварки:

А) середина XIII ст.

Б) кінець XIV- початок XV ст.

В) кінець XV- початок XVI ст.

Г) кінець XVI - початок XVII ст.

78. Вкажіть правильне судження: «Фільварок – це велике володіння…»

1) засноване на праці кріпаків

2) яке має натуральний характер

А) обидва судження вірні

Б) правильне 1-ше судження

В) правильне 2-ге судження

Г) обидва судження невірні

79. Фільварок – це форма господарювання:

А) козаків Б) міщан В) селян Г) шляхти

80. Виникнення фільварків в українських землях було зумовлено…

А) зростанням економічної могутності цехів та їхньої ролі в торгівлі

Б) зростаючим попитом на зерно на внутрішньому та зовнішніх ринках

В) конкуренцією з боку мануфактурного виробництва в країнах Західної Європи

Г) неефективністю використання в господарстві праці кріпосних селян

81. Поява та поширення в XV-XVI ст. на українських землях фільваркового господарства були зумовлені…

А) зростанням попиту на сільськогосподарську продукцію в країнах Західної Європи

Б) потребою у створенні розгалуженої оборонної лінії проти нападів татар

В) прагненням польської шляхти приборкати українське селянство та козацтво

Г) успіхами в поширенні нових сільськогосподарських культур

82. Позначте процес, притаманний соціально-економічному розвиткові українських земель в другій половині XIV - XVI ст.

А) закріпачення селян і поширення панщини

Б) занепад фільваркового господарства

В) формування ринку вільнонайманої праці

Г) початок промислового перевороту

Описание: C:\Users\Anton\Downloads\Троїцький-Межиріцький-монастир.jpg Описание: http://znohist.ucoz.ru/_ph/4/238257267.jpg

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/71/Derman_2.jpg/200px-Derman_2.jpg  

83. Великих литовських, польських і українських феодалів називали ...

А) магнатами

Б) боярами

В) шляхтичами

Г) служилими боярами

84. Поставте у відповідність категорії залежного селянства та їх стислі характеристики:

1)селяни-данники

2) слуги

3) тяглові

4) халупники

5) челядь

А) військовозобов’язані

Б) відпрацьовували панщину

В) платили оброк

Г) повністю залежні

 

85. Фільварок – це ...

А) доброчинне товариство української шляхти, що опікувалося будівництвом православних храмів

Б) форма промислового виробництва, заснована на розподілі праці й ремісничій техніці, що передувала великій машинній індустрії

В) багатогалузеве господарство, що базувалося на праці кріпосних селян й орієнтувалося на виробництво сільськогосподарської продукції, перш за все збіжжя на продаж

Г) корпоративна організація ремісників однієї чи кількох споріднених спеціальностей у містах, що користувалися магдебурзьким правом

86. Вкажіть форму господарювання, поширення якої в XVI ст. спонукало сучасника до висновку, наведеного в уривку:

«Братія шляхетська, побачивши перед собою родючі українські землі, думала на про татар та козаків, а про нову здобич для польського плуга».

А) зимівник Б) слобода В) уход Г) фільварок

87. *Визначте характерні риси суспільно-політичного життя Великого князівства Литовського в ХІV-ХV ст.:
А) ліквідація дорадчого та станово-представницького органів державної влади
Б) здійснення судочинства на основі норм «Руської правди»
В) поступова ліквідація удільних князівств
Г) формування реєстрового козацтва
Д) укладення міждержавних уній
Е) посилення залежності литовських князів від ханів Золотої Орди
Ж) утвердження абсолютної монархії як форми державного правління

88. Характерним для соціальних процесів на українських землях у XIV - XV ст. стало

А) завершення юридичного оформлення кріпосного права

Б) виокремлення духовенства в нову суспільну верству

В) формування привілейованого шляхетського стану

Г) зміцнення правового статусу реєстрового козацтва

89. *Вкажіть характерні риси суспільно-політичного життя Великого князівства Литовського в ХІV-ХV ст.:

А) надання литовській і польській мовам статусу державних

Б) збереження судочинства на основі норм «Руської правди»

В) поступова ліквідація удільного устрою земель

Г) формування нової суспільної верстви - реєстрового козацтва

Д) укладення уній з Польським королівством

Е) збереження язичництва як державної релігії

Ж) запровадження кріпацтва

90. Форма земельної відробіткової ренти, їцо передбачала обов'язкову працю залеж­ного селянина власним реманентом у господарстві землевласника, називається

А) вотчина Б) оброк В) панщина Г) фільварок

91. Позначте термін, що означає родову знать, аристократію:

А) унія

Б) іконостас

В) магістрат

Г) шляхта

92. Хто з правителів почав титулуватися «государем та великим князем всієї Русі»:

А) Іван III Б) Штефан III В) Юрій Г) Ян Ольбрахт

93. Вкажіть, коли відбувались описані в уривку події:

«Василій Іванович, великий князь московський, переступив хресне цілування і взяв град Смоленський. Великославний король Сигізмунд свою правду держав непорушно і, прагнучи боронити свою отчизну, Литовську землю … пішов проти нього… О великі, удатні витязі литовські! І так свою сміливість князь (гетьман Костянтин Острозький) показав як хоробрий лицар і вірний слуга свого государя з тими великоможними воїнами литовськими, що самі себе не щадили, і проти великої ворожої армії стали, і вдарили і багатьох людей війська того вразили, і погубили вісімдесят тисяч, а інших живими в полон взяли».

А) у першій половині XV ст.

Б) у другій половині XV ст.

В) у першій чверті XVI ст.

Г) у другій чверті XVI ст.

94. Вкажіть правильне твердження:

А) свідченням поширення писемності поміж різних верств населення Русі за часів Ярослава Мудрого є численні фрески – написи, видряпані на стінах та архітектурних деталях будівель, посуді тощо

Б) «Слово о полку Ігоревім» створено в серпні-вересні 1187р. учасником походу проти половців – Мстиславом Володимировичем

В) внаслідок захоплення Києва монголами 1240 р. собори, палаци, житлові й господарські споруди були значною частиною поруйновані

Г) князь К.Острозький прославився перемогами над московським військом під Оршею (1514 р.) та Ольшаницею (1527 р.)

95. Український князь, відомий захисник православної віри, гетьман Великого князівства Литовського, прославився перемогами над московським військом під Вишневцем (1512 р.) та Оршею (1514 р.), над татарами – під Ольшаницею (1527 р.):

А) Д.Вишневецький

Б) В.-К.Острозький

В) К.Острозький

Г) Б.Претвич

96. Вкажіть князівську родину, яка постала засновниками і патронами Дерманського монастиря:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/71/Derman_2.jpg/200px-Derman_2.jpg Описание: C:\Users\Anton\Downloads\Троїцький-Межиріцький-монастир.jpg Описание: http://znohist.ucoz.ru/_ph/4/238257267.jpg 

А) Вишневецькі Б) Гедиміновичі В) Заславські Г) Острозькі

97. *Вкажіть, які з перерахованих чинників в житті середньовічного цеху слід вважати позитивними:

А) не можна розширювати майстерню

Б) кількість майстрів обмежена

В) речі повинні бути тільки високої якості

Г) забороняється переманювати покупців

Д) для майстрів створюються однакові умови праці і торгівлі

Е) знищувалися цінні винаходи

98. Поставте у відповідність поняття та визначення:

1) лава

А) верхівка суспільства або верстви, аристократія

2) патриціат

Б) середньовічна організація ремісників

3) сейм

В) судовий орган магістрату

4) братство

Г) співдружність; релігійна організація, монашеський орден

5) цех

 

99. Середньовічні цехи – це ...

А) виробничі приміщення, в яких ремісники однієї спеціальності виготовляли певний товар

Б) корпоративні організації ремісників однієї чи кількох споріднених спеціальностей

В) підприємства, які виробляли всю необхідну для забезпечення життєвих потреб продукцію

Г) підприємства, де існував поділ ремісничої праці та використовувалася наймана робоча сила

100. Магдебурзьке право регулювало відносини у:

А) братствах Б) воєводствах В) містах Г) монастирях

101. Позначте назву міста, якому, як вважається, вперше було надано магдебурзьке право:

А) Острог

Б) Володимир-Волинський

В) Львів

Г) Сянок

Герб Vo vol s.png Lviv COA.svg Герб

102. Орган самоврядування на чолі з бурмистром у містах, що користувалися магдебурзьким правом, називався …

А) віче Б) рада В) дума Г) сейм

103. Поширення Магдебурзького права в XIV-XVII ст. на українських землях сприяло ...

А) витісненню з органів міського самоврядування іноземців (поляків, німців тощо)

Б) захисту населення міст від сваволі королівських намісників і великих землевласників

В) поглибленню спеціалізації ремісничого виробництва та утворенню цехів

Г) утвердженню панівного становища українського населення в містах

104. Позначте назву міста, яке отримало магдебурзьке право в XV ст.:

А) Львів

Б) Чернігів

В) Житомир

Г) Дрогобич

105. В уривку з історичного джерела йдеться про:

«Рада також має запобігати сваркам у місті, боронити від кривд сиріт і вдів… кожен раз, коли виникатиме потреба… радитись про добробут громади…і запобігати шкодам, залагоджувати і розсуджувати всілякі спори… пильнувати обману в мірах і вагах під час продажу товару».

Афункції шляхетських сеймиків Бповноваження Генеральної ради на Січі Вдіяльність з’їзду князів Гзміст магдебурзького права

106. Вкажіть ознаки магдебурзького права, які об’єктивно сприяли формуванню засад громадянського суспільства в Україні:

А) встановлення виборної системи органів міського самоврядування та судочинства

Б) втручання у внутрішні справи міст королівських (або великокнязівських намісників)

В) генерація нових економічних. Політичних та культурних ідей

Г) гостра конкуренція в економічній сфері між русинами. Вірменами та євреями

Д) заохочення центральною владою переселення до українських міст іноземців

Е) запровадження з часів Вітовта релігійних обмежень

Ж) фіксація у ментальності міщан незалежності поглядів, самостійності та відповідальності

107. Вкажіть прошарки міського міщанства, яке в XIV – XV ст. виділяється в окрему соціальну верству:

А) бюргери Б) княжата В) магнати Г) пани Д) патриціат Е) плебс (поспольство) Ж) шляхта

Lwów - Ratusz.jpg http://altman.kiev.ua/images/2011_05_02_kamenets/kamenets/IMG_4098_900.jpg

108. Перша згадка про цехову організацію в українських землях датується:

А) серединою XIII ст. Б) першою половиною XIV ст. В) кінцем XIV ст. Г) серединою XV ст.

109. Продовжить уривок з тексту:

«Привілею малярському цеху у Львові є свідченням: «Постановляємо, що всі товариства художні [Львова], коли вони не створені згідно з приписами і в послухові католицькій церкві, треба розпустити. Бо хто ж не бачить, що товариства схизматиків порушують цеховий лад і підривають послух римському костьолу ...».

А) прагнення католицької церкви вкладати кошти у виробництво

Б) дискримінації ремісників, що сповідували православ’я

В) встановлення державного контролю над цехами

Г) ліквідації цехової організації в місті

110. Земельні ділянки, якими володіли феодали в королівських містах, і які не підлягали міській адміністрації та суду, називалися…

А) зимівниками Б) сеймиками В) феодами Г) юридиками

111. Вкажіть, яку назву мали з'їзди шляхти:

А) сейми (сеймики)

Б) віче

В) конфедерації

Г) ради

112. Встановіть відповідність між поняттями та визначеннями:

1) халупники

А) позацехові ремісники

2) партачі

Б) нижчі шари міського населення, що не мали постійних занять

3) гультяї

В) збіднілі селяни, які мали у власності тільки хату

4) коморники

Г) збіднілі селяни, які оселилися при дворі заможних селян

5) (під)сусідки

 

113. Назвіть орган самоврядування на чолі з бурмистром у містах, що користувалися магдебурзьким правом:

А) віче Б) лава В) рада Г) сейм

114. Встановіть відповідність між термінами та їхніми визначеннями:

1) цех

А) орган управління містом або його частиною

2) магістрат

Б) родова знать, аристократія

3) шляхта

В) особиста гвардія турецького султана

4) унія

Г) самоврядна громада вільних ремісників одного фаху

 

Д) державно-політичний союз, угода

115. Увійшовши 1359 р. до складу Молдови і втративши з часом автономію Шипинська земля отримала назву …:

А) Брацлавщина Б) Буковина В) Покуття Г) Холмщина

116. Коли молдавський господар був змушений визнати васальну залежність від турецького султана:

А) середина XIV ст. Б) початок XV ст. В) кінець XV ст. Г) середина XVII ст.

117. Повстання під проводом Мухи та Борулі, що охопило Молдавію, Буковину та Галичину відбулося…

А) 1490-1492 рр. Б) 1514 р. В) 1591-1593 рр. Г) 1594-1596 рр.

118. Виключіть зайве в кожному рядку:

А) 1Литва, 2Московія,3 Польща, 4Чехія

Б) 1Бахчисарай,2 Кафа, 3Корсунь, 4Солхат

В) 1бюргер, 2магістрат, 3фільварок, 4цех

Г) 1шляхта, 2магнати, 3пани,4 плебс

119. У «Повісті минулих літ» Кримський півострів згадується як ...

А) Мавританія

Б) Солхат

В) Таврія

Г) Тмутаракань

120. Встановіть послідовність панування кочовиків у Північному Причорномор’ї:

А) кримські татари Б) печеніги В) сармати Г) половці

121. У XIV столітті українських земель не було в складі ...

А) Польщі

Б) Литви

В) Кримського ханства

Г) Угорщини

122. Назва якого міста татарською мовою поширилися протягом XIV – XV ст. на весь регіон:

А) Балаклава Б) Бахчисарай В) Кафа Г) Солхат

123. Вкажіть, коли виникло незалежне Кримське ханство на чолі з династією Гиреїв:

А) на початку XIV століття

Б) в середині XIV століття

В) на початку XV століття

Г) в середині XV століття

124. Позначте рік проголошення незалежності Кримського ханства від Золотої Орди:

А) 1430 рік

Б) 1445 рік

В) 1478 рік

Г) 1482 рік

Файл:Crimean Khanate 1600 ukr.gif http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4f/Gerae-tamga.png/180px-Gerae-tamga.png

125. Яким роком датується перший напад кримських татар на Поділля та Галичину:

А) 1241 р. Б) 1445 р. В) 1474 р. Г) 1569 р.

126. В якому році Менглі-Гирей визнав себе васалом турецького султана:

А) 1449 р. Б) 1482 р. В) 1569 р. Г) 1648 р.

127. Вкажіть, коли Кримське ханство стало васалом Туреччини і почалися їх набіги на Україну:

А) на початку XV століття

Б) у другій половині XV століття

В) на початку XVI століття

Г) у середині XVI століття

128. В якому році Менглі-Гирей здійснив перший набіг на Київ, надіславши потім литовському князю чашу та блюдо з Софійського собору:

А) 1240 р. Б) 1362 р. В) 1410 р. Г) 1482 р.

129. Яким роком датується перший напад військ Османської імперії на Галичину:

А) 1389 р. Б) 1453 р. В) 1498 р. Г) 1526 р.

130. Після розгрому Великої Орди правитель Криму Менглі-Гирей отримав титул хана в…:

А) 1362 р. Б) 1449 р. В) 1502 р. Г) 1569 р.

131. Позначте подію, яка відбувалася на території України в XV ст.:

А) перехід Чернігово-Сіверщини під владу Московського царства

Б) ліквідація Волинського та Київського удільних князівств

В) прийняття І Литовського статуту

Г) Кревська унія

132. Вкажіть, в якому місті знаходився найбільший невольничий ринок Криму:

А) Бахчисарай

Б) Кафа

В) Судак

Г) Херсонес

133. Встановіть відповідність між поняттями та визначеннями, що стосуються політичного устрою Кримського ханства:

1) диван

2) калга

3) курултай

4) нуреддин

А) управитель східної частини держави

Б) привілейований член роду

В) з’їзд родів, що вирішував найважливіші державні питання

Г) державна рада

Д) управитель західної частини держави

134. Розташуйте події в хронологічній послідовності:

А) друк Ш.Фіолем книжок кириличним шрифтом

Б) перший похід татарських військ під проводом Менглі-Гірея в Україну

В) битва під Вількомиром

Г) остаточна ліквідація самостійності Київського князівства

135. Розташуйте події в хронологічній послідовності:

А) початок друкування книжок слов’янськими мовами

Б) утворення Великого князівства Руського

В) визнання Кримом васальної залежності від турецького султана

Г) утворення Великого князівства Литовського

136. Розташуйте події в хронологічній послідовності:

А) Кревська унія Б) входження Буковини до складу Молдавії В) розгром Києва Менглі-Гиреєм Г) утворення Подільського воєводства

137. Вкажіть, що зумовило будівництво зображених на фото Покровської церкви с. Сутківці на Поділлі та Троцької церкви с.Зимне на Волині (XV ст.) та подібних їм.

А) запозичення мусульманських канонів будівництва храмів

Б) наслідування візантійської архітектурної традиції

В) періодичні козацько-селянські повстання

Г) постійна небезпека спустошливих татарських набігів

1.

г

б

в

а

 

2.

а

б

д

в

г

3.

а

       

4.

д

в

г

а

 

5.

г

       

6.

а

       

7.

а

       

8.

в

       

9.

г

       

10.

в

       

11.

в

       

12.

б

д

а

в

 

13.

а

       

14.

а

       

15.

в

       

16.

г

       

17.

б

       

18.

г

       

19.

гдеж

20.

в

       

21.

в

       

22.

а

       

23.

б

       

24.

г

       

25.

а

       

26.

а

       

27.

г

       

28.

в

       

29.

б

       

30.

а

       

31.

б

       

32.

г

       

33.

в

       

34.

а

       

35.

б

       

36.

а

       

37.

в

       

38.

б

       

39.

а

       

40.

в

       

41.

а

       

42.

а

       

43.

а

       

44.

б

       

45.

г

       

46.

а

       

47.

г

       

48.

в

       

49.

б

       

50.

б

       

51.

б

       

52.

а

       

53.

а

       

54.

б

       

55.

в

       

56.

б

       

57.

б

       

58.

абгд

       

59.

в

       

60.

г

       

61.

а

       

62.

А5 б2 в1 г3 д6 е4

63.

г

а

б

в

 

64.

а

       

65.

г

       

66.

в

а

г

б

 

67.

г

       

68.

а

       

69.

в

       

70.

г

       

71.

б

а

в

г

 

72.

г

       

73.

в

       

74.

б

       

75.

а

       

76.

в

       

77.

б

       

78.

б

       

79.

г

       

80.

б

       

81.

а

       

82.

а

       

83.

а

       

84.

в

а

б

 

г

85.

в

       

86.

г

       

87.

бвд

       

88.

в

       

89.

бвд

       

90.

в

       

91.

г

       

92.

а

       

93.

в

       

94.

в

       

95.

в

       

96.

г

       

97.

в

98.

в

а

 

г

б

99.

б

       

100.

в

       

101.

б

       

102.

б

       

103.

б

       

104.

авж

105.

г

106.

аде

107.

в

       

108.

в

       

109.

г

       

110.

б

       

111.

а

       

112.

в

а

б

г

 

113.

в

       

114.

г

а

б

д

 

115.

б

       

116.

в

       

117.

а

       

118.

а4 б3 в3 г4

119.

в

       

120.

в

б

г

а

 

121.

в

       

122.

г

       

123.

г

       

124.

б

       

125.

в

       

126.

б

       

127.

б

       

128.

г

       

129.

в

       

130.

в

       

131.

б

       

132.

б

       

133.

г

а

в

д

 

134.

в

г

б

а

 

135.

г

б

в

а

 

136.

б

а

г

в

 

137.

г

       

138.

         

139.

         

140.

         

141.

         

142.

         

143.

         

144.

         

145.

         

146.

         

147.

         

148.

         

149.

         

150.

         

151.

         

152.

         

153.

         

154.

         

155.

         

156.

         

157.

         

158.

         

159.

         

160.

 

161.

         

162.

         

163.

         

164.

         

165.

         

166.

         

167.

         

168.

         

169.

         

170.

         

171.

         

172.

         

173.

         

174.

         

175.

         

176.

         

177.

         

178.

         

179.

 

180.

         

181.

         

182.

         

183.

         

184.

         

185.

         

186.

         

187.

 

188.

         

189.

 

190.

         

191.

         

192.

         

193.

         

194.

         

195.

         

196.

         

197.

         

198.

         

199.

         

200.

         

201.

         

202.

         

203.

         

204.

         

205.

         

206.

         

207.

         

208.

         

209.

         

210.

         

211.

         

212.

         

213.

         

214.

         

215.

         

216.

         

217.

         

218.

         

219.

         

220.

         

221.

         

222.

         

223.

         

224.

         

225.

         

226.

         

227.

         

228.

         

229.

         

230.

         

231.

         

232.

         

233.

         

234.

         

235.

         

236.

         

237.

         

238.

         

239.

         

240.

         

241.

         

242.

         

243.

         

244.

         

245.

         

246.

         
Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст