ЗНО. Давня та середньовічна історія України

2.2. Розквіт Київської Русі

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c6/Kiev_Rus_980_1054_copy.png

1. Вкажіть, хто з київських князів в кінці Х століття відвоював у польських феодалів Галичину та Волинь і приєднав їх до своїх володінь:

А) Святослав

Б) Володимир Великий

В) Ярослав Мудрий

Г) Володимир Мономах

2. *Визначте риси, характерні для внутрішньої політики Володимира Святославича:

А) ввів єдину державну релігію

Б) остаточно прикріпив селян до землі

В) провів судову реформу

Г) прийняв імператорський титул

Д) усунув від влади місцевих князів, зосередивши її в руках представників своєї династії

3. На карті заштриховано території, приєднані до Київської Русі за князювання

А) Олега

Б) Ігоря

В) Святослава

Г) Володимира

4. Про кого з великих князів київських йдеться в уривку з історичного документа:

«І посадив він Вишеслава в Новгороді, а Ізяслава в Полоцьку, а Святополка в Турові, [а] Ярослава в Ростові… а Бориса в Ростові, а Гліба у Муромі, Святослава в Деревлянах, Всеволода у Володимирі, Мстислава в Тмуторокані.»

А) Святослава Хороброго Б) Володимира Великого

В) Ярослава Мудрого Г) Володимира Мономаха

5. *Позначте суть адміністративної реформи Володимира Святославича:

А) на чолі земель поставив своїх синів

Б) вся влада в Київській Русі належала одному роду

В) на місцях від імені князя управляли і збирали дань намісники

Г) суд вершила родова знать

Д) родоплемінний поділ держави змінився територіальним

Е) місцеві вожді залишалися на чолі земель

6. У результаті адміністративної реформи великий київський князь Володимир Святославич

А) ліквідував владу місцевих племінних князів, які постійно прагнули автономії

Б) регламентував збирання данини, упровадивши «погости» та «уроки»

В) установив формальну зверхність Києва над племінними союзами

Г) запровадив удільно-вотчинний устрій держави

7. Вкажіть, на кого спиралися князі в своїй діяльності:

А) на дружину, княжий суд і церкву

Б) на селян-общинників

В) на міську знать

Г) на бояр

8. Вкажіть, яку із зображених історичних пам’яток створено за часів Київської Русі

А) 

Б) 

В) 

Г) 

9. Позначте правильне твердження:

А) верховна державна влада у Київській Русі належала Боярській думі

Б) княжа влада поєднувала військові, судові та адміністративні функції.

В) під час прийняття всіх важливих рішень князь зобов'язаний був радитись із Боярською думою

Г) віче не мало права критикувати політику князя, а повинне було в усьому його підтримувати

10. Вкажіть, коли відбулися описані події:

«І став Володимир в Києві один. І поставив він кумири на пагорбі, поза двором теремним: Перуна дерев’яного, і Хорса, і Дажбога, і Стрибога, І Симаргла, і Мокош. І приносили їм люди жертви, називаючи їх богами, і приводили синів своїх і жертвували їх цим бісам, і оскверняли землю требами своїми».

А) друга половина IX ст.

Б) перша половина X ст.

В) друга половина X ст.

Г) початок XII ст.

11. Вкажіть, коли відбулися описані нижче події:

«І тоді єпископ корсунський з попами охрестили Володимира. Охрестився ж він у церкві святої Софії. І єсть церква та в городі Корсуні, стоїть вона на високому місці посеред города, де ото чинять торг корсуняни... Коли ж охрестили його в Корсуні, то передали йому віру християнську...»

А) ІХ ст.

Б) Х ст.

В) ХІ ст.

Г) ХІІ ст.

12. Вкажіть, кого з київських князів стосуються події, описані літописцем:

«І повелів він поскидати кумирів – тих порубати, а других вогню оддати. Перуна ж повелів він прив’язати коневі до хвоста і волочити з Гори по Боричевому узвозу на ручай ...».

А) Аскольда

Б) Володимира Великого

В) Ярослава Мудрого

Г) Володимира Мономаха

13. Позначте рік описаної події:

 «Володимир... прийшов у Київ, зразу звелів скинути кумирів ‑ одних порубати, а інших спалити. А Перуна звелів прив'язати до хвоста коня і стягти з гори по Боричеву узвозу в Ручай і приставив 12 мужів штовхати Перуна жердинами... Коли тягли Перуна по Ручаю до Дніпра, віруючі люди оплакували його. І, притягши Перуна, вкинули його в Дніпро...».

А) 980 рік

Б) 988 рік

В) 998 рік

Г) 1011 рік

14. У якому році християнство запроваджено як державну релігію Київської Русі?

А) 882 р. Б) 911 р. В) 945 р. Г)988 р.

15. Одним із наслідків упровадження християнства як державної релігії Київської Русі стало

А) розгортання тривалої боротьби держави та церкви з традиційними віруваннями

Б) об'єднання всіх східнослов'янських племен у єдину державу під зверхністю Константинополя

В) установлення повної воєнно-політичної залежності Київської Русі від Візантійської імперії

Г) посилення політичної та культурної ізоляції Київської Русі з боку держав Західної Європи

Файл:Vladimir I of Kiev.PNG http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/25/Vasnetsov_Bapt_Vladimir_fresco_in_Kiev.jpg

16. Що сприяло початку карбування зображених на рисунку давньоруських монет?

А) запровадження християнства як державної релігії Київської Русі

Б) створення «Руської правди» - першої писаної збірки законів

В) призначення главою церкви митрополита-русича Іларіона

Гутвердження в Києві князівської династії Рюриковичів

 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/ba/Zlatnik_HQ.jpg 

17. Хто з великих київських князів почав карбувати перші монети із зображенням тризуба – родового знаку Рюриковичів, який став Державним Гербом України:

А) Олег Б) Святослав В) Володимир Великий Г) Ярослав Мудрий

18. Вкажіть, в якому столітті в Києві була споруджена Десятинна церква:

А) IX ст.

Б) X ст.

В) XI ст.

Г) XII ст.

19. Вкажіть, кого з київських князів стосуються події, описані літописцем:

«І поставив він кумири на пагорбі, поза двором теремним: Перуна дерев’яного, – а голова його була срібна, а вус – золотий, – і Хорса, і Дажбога, і Стрибога, і Сімаргла ...».

А) Олега

Б) Ігоря

В) Святослава

Г) Володимира Великого

20. Які з подій, описані літописцем, стосуються діяльності князя Володимира Великого:

1) «І поставив він кумири на пагорбі, поза двором теремним: Перуна дерев’яного, – а голова його була срібна, а вус – золотий, – і Хорса, і Дажбога, і Стрибога, і Сімаргла...»

2) «І повелів він поскидати кумирів – тих порубати, а других вогню оддати. Перуна ж повелів він прив’язати коневі до хвоста і волочити з Гори по Боричевому узвозу на ручай...»

А) обидві

Б) 1-а

В) 2-а

Г) Жодна

21. Позначте назву релігійної громади ченців або чорниць, що з належними їм землями та капіталами становили церковно-господарські організації:

А) монастир

Б) верства

В) віче

Г) двір

22. Вкажіть, про кого з київських князів оповідав літописець:

«Він є новим Костянтином великого Риму, що охрестився сам і охрестив люди свої, ‑ і сей так учинив, подібно йому. Якщо бо раніш пробував він у поганстві, скверної похоті прагнучи, то потім же старався він про покаяння».

А) Аскольда

Б) Святослава

В) Володимира Великого

Г) Володимира Мономаха

23. Вкажіть правильне судження: «Наслідком запровадження християнства стало…».

1) зміцнення влади київського князя

2) об’єднання навколо Києва різноплемінних територій

А) обидва судження вірні

Б) правильне 1-ше судження

В) правильне 2-ге судження

Г) обидва судження невірні

24. Одним із наслідків упровадження християнства на Русі стало ...

А) підпорядкування великокнязівської влади церковній владі Візантії

Б) розширення рівноправних зв’язків Русі з європейськими державами

В) посилення політичної та культурної ізоляції Русі з боку Європи

Г) установлення повної політичної залежності Русі від Візантії

25. Зазначте, про що йдеться в цитованому уривку:

«Язичницька релігія не забезпечувала підтримки державній владі … Тому Володимир Святославич у середині 980-х рр. почав схилятися до запровадження на Русі християнства, служителі якого були вірними слугами государів і провідниками їхньої політики…»

А) наслідки запровадження християнства

Б) привід до запровадження християнства

В) причину запровадження християнства

Г) результат запровадження християнства

26. Свідченням утвердження в Київській Русі в XI ст. монотеїстичної релігії є

А) будівництво Софійського собору в Києві, Спасо-Преображенського собору в Чернігові

Б) формування культу Перуна як головного бога, створення пантеону язичницьких богів

В) боротьба за владу між синами Володимира Великого, перемога князя Ярослава

Г) вибір віри князем Володимиром Святославичем, його хрещення в Корсуні

27. Утвердженню Київської Русі як могутньої та впливової держави середньовіччя сприяло

А) поглиблення феодальної роздробленості в країнах Західної Європи

Б) запровадження християнства як державної релігії Русі

В) зростання могутності руських удільних князівств

Г) падіння Візантійської імперії

28. Розширення рівноправних зв’язків Києвської Русі з Візантійською імперією та європейськими державами стало наслідком:

А) запровадження Володимиром Великим християнства як державної релігії

Б) здійснення Святославом військового походу проти Хозарського каганату

В) об’єднання Олегом Південної та Північної Русі під владою Рюриковичів

Г) укладення Ярославом Мудрим першого писаного збірника руських законів

29. Зазначте подію, яка дала підстави вченим зробити висновок, що «… з того часу великий князь став повноцінним суб’єктом міжнародного права, а Давньоруській державі відкрито шлях до налагодження і розширення плідних зв’язків, заснованих на принципі рівноправності, з багатьма європейськими країнами».

А) запровадження Володимиром Великим християнства як державної релігії

Б) здійснення Святославом військового походу проти Хозарського каганату

В) об’єднання Олегом Північної та Південної Русі під владою Рюриковичів

Г) укладення Ярославом Мудрим першої писаної збірки руських законів

30. *Позначте уривки, в яких йдеться про великого київського князя Володимира Великого:

А) «Хозари вийшли проти нього з каганом, князем своїм. І зступилися військ битися. І сталася битва межи ними, і одолів він хозар і город їхній столицю Ітіль, і город Білу Вежу взяв …»

Б) «І поставив він кумири на пагорбі, поза двором теремним: Перуна дерев’яного, – а голова його була срібна, а вус – золотий, – і Хорса, і Дажбога, і Стрибога, і Сімаргла...»

В) «І повелів він поскидати кумирів – тих порубати, а других вогню оддати. Перуна ж повелів він прив’язати коневі до хвоста і волочити з Гори по Боричевому узвозу на ручай...»

Г) «Зібрав він воїнів і прийшов до Києва, і вчинив мир із братом своїм Мстиславом. І розділили вони по Дніпру Руську землю:собі узяв сю сторону, а Мстислав – ту. І перестала усобиця в землі Руській…»

Д) «Виступив тоді він із города, приготував до бою дружину. Зійшлися вони на місці, де ото нині свята Софія стоїть, митрополія руська. І сталася січа люта, і ледве одолів він печенігів під вечір …»

Е) «Коли ж побачив, що церкву завершено, він помолився Богу, говорячи: «Осе даю церкві сій. Святій Богородиці, од маєтності своєї десяту частину. Якщо се одмінить хто, - хай буде проклят …»

31. Вкажіть, про кого з київських князів йде мова:

«Взяв за жінку сестру візантійських імператорів, а після її смерті – онуку германського цісаря, синів оженив на дочках швецького і польського королів, дочку видав заміж за польського короля».

А) Святослава

Б) Володимира Великого

В) Ярослава Мудрого

Г) Всеволода Ярославича

32. Позначте ім'я київського князя, на печатці якого вперше з’явився князівський знак Рюриковичів ‑ тризуб:

А) Ігор Старий

Б) Святослав Ігорович

В) Володимир Великий

Г) Ярослав Мудрий

33. Подія, відображена на мініатюрі з давньоруського літопису, пов’язана з діяльністю великого київського князя:

А) Володимира Святославича Б) Всеволода Ярославича

В) Ігоря Рюриковича Г) Ярослава Володимировича

34. Кого з Рюриковичів в історичній літератури традиційно називають Окаянним:

А) Давида Б) Мстислава В) Олега Г) Святополка

35. Вкажіть, кого з князів Київської Русі першими канонізувала православна церква:

А) перших християн серед князівського роду – Аскольда і Ольгу

Б) загиблих від рук убивць Бориса і Гліба

В) Володимира Великого, який охрестив Русь

Г) Ярослава Мудрого, засновника соборів і монастирів

36. *Вкажіть імена київських князів, які були першими канонізовані православною церквою:

А) Аскольд

Б) Борис

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7d/BorisGleb.jpg/640px-BorisGleb.jpg

В) Володимир Великий

Г) Володимир Мономах

Д) Гліб

Е) Ігор

Ж) Ольга

З) Ярослав Мудрий

37. Поставте у відповідність імена і прізвиська київських князів:

1) Володимир

А) Великий

2) Святослав

Б) Мудрий

3) Святополк

В) Окаянний

4) Ярослав

Г) Старий

 

Д) Хоробрий

38. Що стало безпосереднім наслідком битви, описаної в уривку з історичного джерела:

«… і зійшлися супротивники (на р. Альті), і бій був жорстокий, і не могли печеніги допомогти (Святополкові). І одолів Ярослав Святополка і той утік…»?

Аподіл між Ярославом та Мстиславом Русі по Дніпру

Бзапровадження Ярославом нової системи престолонаслідування

Вутвердження Ярослава єдиновладним володарем Русі

Гздобуття Ярославом великокняжого столу

39. *Визначте події, пов'язані з діяльністю Ярослава Мудрого:

А) прийняття християнства

Б) заснування Печерського монастиря

В) будівництво Золотих воріт

Г) розгром печенігів

Д) бібліотека при Софійському соборі

Е) «Повчання дітям»

40. Коли було укладено «Правду Ярослава»:

А) 1016 р. Б) 1024 р. В) 1072 р. Г) 1097 р.

41. Укладення збірки норм давньоруського права «Правди Ярослава» призвело до

А) заборони звичаю кровної помсти

Б) заміни фізичних покарань штрафами

В) упорядкування права власності на землю

Г) створення єдиного стану кріпосних селян

http://www.ukrmap.kiev.ua/program2009/uh5/Maps/5.jpg

42. Який нормативний акт, укладений за часів Ярослава Мудрого, визначав розмір дані, що збирали з населення дружинники:

А) «Закон Руський» Б) «Покон вірний» В) «Правда Ярослава» Г) «Скорочена Правда»

43. Вкажіть рік, до якого зазвичай відносять літописні рядки:

«Заложив Ярослав церкву святої Софії, премудрості Божої, митрополію руську… І прикрасив він її іконами многоцінними, і златом, і сріблом, і начинням церковним. У ній же належні співи віддають Богові в належні часи.»

А) 1015

Б) 1037

В) 1054

Г) 1078

44. Вкажіть, коли відбулися події, описані в уривку:

«А печеніги почали йти на приступ, і зступилися вони на тім місці, де ото є нині Свята Софія, митрополія руська; бо тоді це було поле поза городом. І сталася січа люта, і ледве одолів під вечір Ярослав, і побігли печеніги в різні боки, і не знали вони, куди втікати».

А) IX ст.

Б) X ст.

В) XI ст.

Г) XII ст.

45. Вкажіть, якого з київських князів стосуються події, описані літописцем:

«А було ж печенігів без числа. Виступив тоді він із города, приготував до бою дружину. Зійшлися вони на місці, де ото нині свята Софія стоїть, митрополія руська. І сталася січа люта, і ледве одолів він печенігів під вечір».

А) Святослава

Б) Володимира Великого

В) Мстислава Удатного

Г) Ярослава Мудрого

46. Зображена на світлині історична пам’ятка збудована, як вважається, за часів князювання

Описание: http://ukrainaincognita.com/sites/default/files/sofia5.jpg

А) Володимира Великого

Б) Ярослава Мудрого

В) Володимира Мономаха

Г) Мстислава Великого

47. Вкажіть, про кого розповідає «Повість минулих літ»:

«Заложив … город – великий Київ, а в города сього ворота є Золоті. Заложив він також церкву святої Софії, премудрості божої, митрополію…».

А) Володимира Великого

Б) Іларіона

В) Ярослава Мудрого

Г) Володимира Мономаха

48. Вкажіть, про кого з київських князів йде мова:

«Перебував у шлюбі з дочкою швецького короля, сестра була за польським королем, дочки ‑ за королями Угорщини, Норвегії та Франції, сини були жонаті на сестрі польського короля, онуці німецького цісаря, дочці візантійського імператора».

А) Володимира Великого

Б) Ярослава Мудрого

В) Всеволода Ярославича

Г) Володимира Мономаха

49. Вкажіть, про кого з київських князів йдеться в уривку:

Файл:1215808936 01.jpg

«Отець бо його… землю… хрещенням просвітив, а сей великий князь… засіяв книжними словами серця віруючих людей…».

А) Святослава Ігоревича

Б) Володимира Великого

В) Ярослава Мудрого

Г) Володимира Мономаха

50. Позначте факт, що стосується життя й діяльності Ярослава Мудрого:

А) успадкував владу від князя Святослава

Б) розгромив печенігів під стінами Києва

В) за його наказом була збудована Десятинна церква

Г) прожив 67 років

51. На карті позначено кордони Київської Русі за часів князювання:

http://zno-ua.net/images/tests/hist-ukr/2013-demo/5.jpg 

А) Ігоря Рюриковича Б) Святослава Ігоревича

В) Володимира Великого Г) Ярослава Мудрого

52. Позначте, який варіант заповнення пропусків у поданому нижче уривку є правильним:

«У другій половині Х ст. київський князь Володимир приєднав територію _______ до Київської Русі. Під час війни між синами за батьківську спадщину ця територія опинилася під владою _______. Але у 1030 та 1031 рр. князь _______ зі своїм братом Мстиславом здійснили два військові походи й знов захопили її».

А) міст Переяславця й Доростолу, Болгарського царства, Святослав

Б) міст Тмутаракані й Саркелу, Хозарського каганату, Володимир

В) Червенських міст, Польського королівства, Ярослав

Г) міст Корсуня й Сурожа, Візантійської імперії, Ізяслав

53. Великий київський князь Ярослав Мудрий в 1036 р. «став єдиновладним володарем Руської землі» завдяки

А) перемозі над печенігами в битві під Києвом

Б) створенню збірника законів «Руська правда»

В) заснуванню Києво-Печерського монастиря

Г) успадкуванню земель князя Мстислава Володимировича

54. Вкажіть, які з подій, описаних літописцем, стосуються діяльності князя Ярослава Мудрого:

1) «Зібрав він воїнів і прийшов до Києва, і вчинив мир із братом своїм Мстиславом. І розділили вони по Дніпру Руську землю: собі узяв сю сторону, а Мстислав – ту. І перестали усобиця й заколот, і була тиша велика в землі Руській».

2) «А було ж печенігів без числа. Виступив тоді він із города, приготував до бою дружину. Зійшлися вони на місці, де ото нині свята Софія стоїть, митрополія руська. І сталася січа люта, і ледве одолів він печенігів під вечір».

А) обидві

Б) 1-а

В) 2-а

Г) жодна

55. Боротьба київських князів із нападами печенігів успішно завершилася за князя:

А) Святослава Ігоревича

Б) Володимира Святославича

В) Ярослава Володимировича

Г) Володимира Всеволодовича

56. Політичний розвиток Київської Русі наприкінці Х - у першій половині ХІ ст. характеризувався ...

А) слабкістю великокнязівської влади, місцевим племінним сепаратизмом.

Б) виходом держави на міжнародну арену, початком її дипломатичної діяльності.

В) початком формування її території, широкомасштабними військовими походами

Г) запровадженням державної релігії, поширенням писаного кодифікованого права

57. Позначте назву країни, королевою якої була Анна Ярославівна:

А) Франція

Б) Німеччина

В) Польща

Г) Угорщина

58. Розставте події в хронологічній послідовності:

А) перша літописна згадка про заснування Києво-Печерського монастиря

Б) перемога Ярослава Мудрого над печенігами

В) посадження Ярославом Мудрим п'яти своїх синів у містах Київської Русі

Г) Ярослав Мудрий після смерті Мстислава став єдиновладним правителем Київської Русі

59. Встановіть відповідність між датами та подіями:

1) 1019 р.

А) побудова Софійського собору

2) 1015 р.

Б) повстання киян проти Ізяслава

3) 1037 р.

В) поразка військ Святополка

4) 1068 р.

Г) розгром Хозарського каганату

 

Д) убивство Бориса і Гліба

60. *Вкажіть риси, властиві розвиткові Київської Русі кінця Х – середини ХІ ст.:

А) завершення формування території держави

Б) вихід держави на міжнародну арену, початок її дипломатичної діяльності

В) перенесення уваги влади з проблеми завоювання земель на їх освоєння та утримання

Г) неконсолідованість території держави, постійний місцевий племінний сепаратизм;

Д) запровадження та поширення державної консолідуючої релігії;

Е) поява писаного кодифікованого права;

Ж) зосередження уваги та сил держави переважно на зовнішній політиці

61. Позначте ім’я князя, який правив у 1019-1054 рр.:

А) Володимир Великий

Б) Святослав Ігорович

В) Ярослав Мудрий

Г) Володимир Мономах

62. *Визначте особливості розвитку Київської Русі кінця X - середини XI ст.

А) зосередження уваги та сил держави переважно на зовнішній політиці

Б) вихід держави на міжнародну арену та початок її диплома­тичної діяльності

В) перенесення уваги влади із проблеми завоювання земель на їх освоєння та утримання

Г) неконсолідованість влади, постійний місцевий племінний сепаратизм

Д) запровадження та поширення державної консолідуючої релігії

Е) поява писаного кодифікованого права

63. Вкажіть, коли правив Володимир Великий:

А) 964-972 рік

Б) 978-1015 рік

В) 1019-1054 рік

Г) 1113-1125 рік

64. Вкажіть, коли правив Ярослав Мудрий:

А) 964-972 рік

Б) 978-1015 рік

В) 1019-1054 рік

Г) 1113-1125 рік

65. Розставте події в хронологічній послідовності:

А) повстання древлян

Б) спорудження Софійського собору в Києві

В) правління Володимира Мономаха

Г) війни Русі з Болгарією і Візантією

66. Позначте, яка подія відбулася в ХІ столітті:

А) розгром Хозарського каганату

Б) запровадження християнства на Русі як державної релігії

В) зруйнування й пограбування Києва військом Андрія Боголюбського

Г) спорудження храму св. Софії в Києві

67. Позначте період в історії Київської Русі, який вважається періодом найбільшої зовнішньої експансії, розширення території:

А) період правління Олега, Ігоря, Ольги, Святослава

Б) період правління Володимира Великого, Ярослава Мудрого

В) період від Ярослава Мудрого до Володимира Мономаха

Г) період правління Володимира Мономаха, Мстислава Великого

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/65/Kiev_gate_2001_07_09.jpg/250px-Kiev_gate_2001_07_09.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/uk/thumb/c/c7/Bilibin_yaroslav.jpg/180px-Bilibin_yaroslav.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/29/Larets_kovcheg.jpg/180px-Larets_kovcheg.jpg

68. Спільною рисою правлінь великих князів київських Святослава Ігоревича, Володимира Великого та Ярослава Мудрого було те, що вони …

А) розповсюджували християнство Б) розширювали кордони Русі

В) укладали збірники писаних законів Г) здійснювали «шлюбну дипломатію»

69. Позначте, якої політики дотримувалися київські князі у відносинах з недавно скореними племенами:

А) значно підвищували розмір дані

Б) роздавали землі своїм дружинникам за рахунок місцевої знаті

В) зменшували розмір дані, притягуючи на свою сторону місцеву знать

Г) переселяли на нові, гірші землі

70. Позначте мету, яку переслідував великий київський князь Ярослав Мудрий, заповідаючи своїм синам:

«Осе я відходжу зі світу сього. А ви… майте межи собою любов, бо ви є брати… Тепер же поручаю я,- замість себе,- стіл свій, Київ, найстаршому синові Ізяславу. Слухайтесь його, як отослухались ви мене, нехай він сам буде замість мене. А Святославу даю я Чернігів, а Всеволоду – Переяславль, а Ігорю – Володимир, а В’ячеславу – Смоленськ…»

А) ліквідувати удільні князівства

Б) запровадити станово-представницьку монархію

В) упорядкувати систему збору давнини

Г) убезпечити державу від князівських міжусобиць

71. Вкажіть період федеративного монархічного співправління трьох синів Ярослава Мудрого, яке увійшло в історію як «тріумвірат Ярославичів»:

А) 1019-1054 рр.

Б) 1054-1073 рр.

В) 1073-1097 рр.

Г) 1093-1113 рр.

72. Позначте, про якого князя йдеться у творі «Слово про закон і благодать» київського митрополита Іларіона:

А) Святослава

Б) Володимира Великого

В) Ярослава Мудрого

Г) Володимира Мономаха

Київська держава за часів Володимира та Ярослава (980-1054 рр.)

73. Вкажіть правильне твердження:

«Наслідком поразки в битві на річці Альті 1068 р. було…».

1) повстання киян проти князя Ізяслава Ярославича

2) одноосібне утвердження в Києві Ярослава Мудрого

А) обидва твердження вірні

Б) правильне 1-ше твердження

В) правильне 2-ге твердження

Г) обидва твердження невірні

74. Яка давньоруська пам'ятка містить такі норми:

«Якщо уб'ють огнищанина, то з убивці стягується 80 гривень. За князівського старосту - 12 гривень, а за князівського рядовича - 5 гривень».

«Якщо смерд умре без дітей, то спадщина його передається князю. …якщо боярин чи з боярської дружини, то [його] спадщина князю не йде...»?

А) «Руська правда» Б) «Слово про закон і благодать» В) «Повчання дітям» Г) «Ізборнік Святослава»

75. Хто з князів першим в історії Русі звернулися за допомогою до половців:

А) Борис та Гліб Б) Всеволод та Святослав В) Олег та Борис Г) Данило та Василько

76. Вкажіть, коли відбулися описані події:

«Прибули Святополк Ізяславович, і Володимир Всеволодович, і Давид Ігоревич, і Василько Ростиславович, і брат його Олег і зібралися в городі Любеч, щоб уладнати мир. І говорили вони один одному, кажучи: «Пощо ми губимо Руськую землю, самі проти себе зваду маючи?».

А) 988 рік

Б) 1072 рік

В) 1097 рік

Г) 1223 рік

77. Позначте подію, яка відбулася у місті, зображеному на ілюстрації:

А) з’їзд князів у Любечі

Б) повстання 1068 р. в Києві

В) повстання бояр 1144 р. в Галичі

Г) відкриття першої школи для дівчат у Києві

78. Хто з князів першим порушив умови Любецького з’їзду:

А) Борис Б) Володимир В) Давид Г) Олег

79. Вкажіть князя, який відіграв провідну роль в організації позначених на карті походів проти половців:

 

А) Володимир Мономах Б) Данило Галицький
В) 
Ярослав Мудрий Г) Ярослав Осмомисл

80. Вкажіть історичний документ, де вперше було закріплено правовий статус «отчини» як родової власності, спадкового володіння певної князівської лінії

А) заповіт Ярослава Мудрого

Б) норма «Правди Ярославичів»

В) постанова Любецького з’їзду князів

Г) стаття «Устава» Володимира Мономаха

81. Вкажіть, з якими подіями пов’язана розповідь:

« …і зібралися …, щоб уладнати мир. І говорили вони один одному, кажучи: «Пощо ми губимо Руську землю, самі проти себе зваду маючи? А половці землю нашу розносять і раді є, що між нами війна донині. Відтепер з’єднаємося в одне серце і обережімо Руськую землю. Кожен хай держить отчину свою: Святополк – Київ Ізяславів; Володимир – Всеволодів уділ… І на цім вони цілували хреста…».

А) розподілом уділів за правління Володимира Великого (978-1015 рр.)

Б) заповітом Ярослава Мудрого (1054 р.)

В) Любечським з’їздом князів (1097 р.)

Г) походом новгород-сіверського князя Ігоря Святославича проти половців (1185р.)

82. Позначте рік, коли на з’їзді руських князів було ухвалено таке рішення:

«…Кожен хай держить отчину свою:Святополк – Ізяславів [ уділ ]; Володимир – Всеволодів [ уділ ]; Давид, Олег, Ярослав – Святославів [ уділ ]; іншим [хай будуть ] уділи, які їм роздав Всеволод…»

А) 1054 р. Б) 1097 р. В) 1113 р. Г) 1187 р.

83. Встановіть послідовність подій державного будівництва в історії Київської Русі:

А) запровадження християнства як державної релігії

Б) утвердження в Києві княжої династії Рюриковичів

В) створення першого письмового збірника норм руського права

Г) прийняття принципу престолонаслідування: «кожен хай держить отчину свою»

84. Поставте у відповідність імена київських князів і їх діяння:

1) Володимир Святославич

А) «тесть Європи», будівельник, книжник

2) Ізяслав Ярославич

Б) не захистив Русь від половців, звертався за допомогою до польського короля

3) Святослав Ігорович

В) об'єднав і хрестив Русь

4) Ярослав Володимирович

Г) «князь-лицар»

 

Д) загинув, збираючи данину

85. Позначте ім’я князя Київської Русі, який відіграв вирішальну роль у розгромі половців, здійснивши між 1103 і 1116 рр. п’ять великих і переможних походів на Половецький Степ:

А) Володимир Мономах

Б) Давид Ігорович

В) Олег Святославич

Г) Роман Мстиславич

86. Вкажіть, про кого з київських князів йде мова:

«За своє правління здійснив 83 великих походи, 19 разів заключав угоди з половцями, полонив 300 половецьких князів».

А) Володимира Великого

Б) Володимира Мономаха

В) Мстислава Великого

Г) Данила Галицького

87. Вкажіть, коли правив Володимир Мономах:

А) 978-1015 роки

Б) 1019-1054 роки

В) 1113-1125 роки

Г) 1153-1187 роки

88. Вкажіть, про кого з київських князів йде мова:

«Взяв за жінку англійську принцесу, сини були жонаті на дочках швецького короля і половецького хана, дочку віддав за угорського короля.»

А) Всеволода Ярославича

Б) Володимира Мономаха

В) Мстислава Великого

Г) Романа Мстиславича

89. Вкажіть назву кочового народу, проти якого Володимир Мономах 1103 р., 1111 р. та 1116 р. разом з іншими князями здійснив успішні військові походи:

А) хозари

Б) печеніги

В) половці

Г) монголи

90. Вкажіть правильне твердження: «Правління Володимира Мономаха ознаменувалось…»

1) укріпленням одноосібної влади великого князя та централізації держави

2) початком роздробленості Київської Русі

А) обидва твердження вірні

Б) правильне 1-ше твердження

В) правильне 2-ге твердження

Г) обидва твердження невірні

91. *Що в історії Київської Русі пов’язано з діяльністю князя Володимира Мономаха:

А) об’єднання руських князів для боротьби проти половецької загрози

Б) запровадження перших писаних законів

В) ініціювання нової системи престолонаслідування

Г) хрещення Русі

Д) скликання князівських з’їздів (скемів)

Е) розбудова Києва – будівництво «міста Володимира»

Ж) здійснення походу на Константинополь

92. Позначте, під час правління якого князя Київська Русь досягла найвищого розвитку:

А) Святослава Хороброго (957-972)

Б) Володимира Великого (978-1015)

В) Ярослава Мудрого (1019-1054)

Г) Володимира Мономаха (1113-1125)

93. Вкажіть, про кого з київських князів йде мова: «Загнав половців за Дон і Волгу, видав дочок заміж за королів норвезького і угорського, принців норвезького і грецького».

А) Ярослава Мудрого

Б) Володимира Мономаха

В) Мстислава Великого

Г) Данила Галицького

94. Назвіть Великого князя київського, чиє правління характеризують як монархічне і після чиєї смерті Київська держава остаточно розпалася на окремі незалежні князівства:

А) Володимир Всеволодович

Б) Мстислав Володимирович

В) Роман Мстиславич

Г) Данило Романович

95. Вкажіть правильне судження:

«Головним результатом князювань Володимира Мономаха і Мстислава Великого було…».

1) тимчасове зміцнення влади великого князя

2) укріплення державної єдності Русі

А) обидва твердження вірні

Б) правильне 1-ше твердження

В) правильне 2-ге твердження

Г) обидва твердження невірні

96. Поставте у відповідність події й імена князів:

1) повстання древлян

А) Олег

2) дунайські походи

Б) Ярослав Мудрий

3) хрещення Русі

В) Ігор

4) боротьба з половцями

Г) Святослав

5) створення «Руської правди»

Д) Володимир Великий

6) угода з Візантією

Е) Володимир Мономах

97. Розставте імена київських князів в хронологічній послідовності:

А) Володимир Великий

Б) Володимир Мономах

В) Мстислав Великий

Г) Ярослав Мудрий

98. Застосування плуга, поширення двопільної та трипільної сівозміни в сільському господарстві Київської Русі сприяло …

А) відмові від завезення зерна з Візантії

Б) відновленню родючості грунтів

В) відокремленню ремесла від землеробства

Г) занепаду промислів мисливства та рибальства

99. Поставте у відповідність поняття та визначення:

1) мир

А) система наслідування, за якої нерухомість (землеволодіння) переходить виключно старшого сина або до старшого з роду, а також сама ця нерухомість

2) місто

Б) великий населений пункт; господарський, торгівельний, ремісничий та культурний центр

3) майорат

В) землеволодіння, надане сувереном за службу та на час служби

4) вотчина

Г) селянська община

 

Д) наслідне родове землеволодіння

100. Позначте соціальну верству, що становила переважну більшість населення Київської Русі в IX-XIIст.:

А) бояри Б) дружинники В) міщани Г) смерди

101. Поставте у відповідність поняття та визначення:

1) ізгой

А) землероб, селянин; з часом втрачає незалежність

2) холоп

Б) залежна людина, чий статус наближався до рабського

3) смерд

В) людина, яка попала в залежність на час виплати боргу

4) закуп

Г) людина, яка втратила зв'язок зі своїм родом, общиною

 

Д) великий землевласник

102. «Смердами» в Київській Русі називали ...

А) вільних селян, які мали земельні наділи, вели своє господарство та виконували повинності на користь феодала

Б) людей, які перебували в повній власності феодала (продавалися, дарувалися, передавались у спадщину).

В) селян, які потрапили в залежність від феодала, відпрацьовуючи в його господарстві взяті в борг гроші

Г) ремісників, які мешкали в садибах феодалів, працювали в їхніх майстернях і сплачували грошову данину

103. Боярське землеволодіння на Русі виникло:

А) в Х ст. Б) в середині XI ст. В) наприкінці XI ст. Г) в XII ст.

104. Вкажіть, кого називали кріпосним в середньовіччі:

А) звичайного селянина-ремісника

Б) княжого слугу

В) княжого дружинника, що отримував за службу земельний наділ

Г) залежного селянина, що втратив свою землю і особисту свободу

105. Вкажіть, хто такий боярин:

А) великий землевласник, близький до князя

Б) звичайний селянин-общинник, що взяв участь в княжому поході

В) член княжої дружини

Г) управитель княжого маєтку

106. Переростання родоплемінної власності на землю у феодальну, надання земель васалам, захоплення феодалами общинних земель – це шляхи виникнення на Русі:

А) отчини Б) слобод В) фільварків Г) хуторів

107. «Рядовичами» в Київській Русі називали

А) селян, які мали земельні наділи, вели своє господарство та виконували повинності на користь феодала

Б) людей, які перебували у повній власності феодала (продавалися, дарувалися, передавалися в спадщину)

В) ремісників, які мешкали в садибах феодалів, працювали в їхніх майстернях і сплачували грошову данину

Г) селян, які потрапили в залежність від феодала, уклавши з ним договір найму, працювали в його господарстві

108. Позначте назву стану залежних селян, які для підтримки свого господарства укладали на певних умовах договір із землевласником:

А) рядовичі

Б) ізгої

В) челядь

Г) закупи

109. Вкажіть, як називалася категорія неповноправних людей на Русі, які через різні обставини вийшли зі своєї суспільної групи:

А) закупи

Б) ізгої

В) рядовичі

Г) холопи

110. Установіть відповідність між назвою соціальної групи Київської Русі та її характеристикою.

1) ізгої Апредставники правлячого стану в Київський Русі, які займали друге після князів

 панівне становище в державі

2) бояри Бособисто вільні селяни, які вели своє господарство та виконували повинності

 на користь держави

3) смерди В) тимчасово залежні селяни, які через різні обставини змушені були відпрацьовувати

 грошову позику

4) закупи Гособи, які з певних причин вийшли зі своїх соціальних груп і втратили з ними

 законний зв’язок

 Д) люди, які перебували в повній власності землевласників (продавалися, дарувалися,

 передавалися в спадщину)

111. Вкажіть, що стримувало розвиток господарства в середні віки:

А) відсутність природних багатств

Б) невміння селян удосконалити знаряддя праці і методи господарювання

В) природні і кліматичні умови

Г) жорстока експлуатація селян, повільне вдосконалення знарядь і засобів праці

112. Позначте вид господарства, який становив основу економіки Київської Русі, тобто був головним:

А) землеробство

Б) скотарство

В) торгівля

Г) ремесло

113. * Вкажіть головні торгівельні шляхи Київської Русі:

А) Волзький Б) Грецький В) Залоз ний Г) Лядський

Д) Соляний Є) Угорський Ж) Шовковий

114. Вкажіть, хто в середні віки стояв на чолі православної церкви на Київській Русі:

А) єпископ

Б) митрополит

В) папа

Г) патріарх

115. Назвіть, що було головним багатством в середні віки:

А) військова здобич

Б) коштовності

В) раби і худоба

Г) земля, що переходила в приватну власність

116. Вкажіть, про кого писав автор «Повісті минулих років»:

«Любив ____________ книги, читав їх часто і вночі, і вдень. Він зібрав писарів багато, і переводили вони з грецької на слов'янську мову. І списали вони книг багато».

А) Володимира Великого

Б) Ярослава Мудрого

В) Всеволода Ярославича

Г) Володимира Мономаха

117. Вкажіть, кого з київських князів називали «тестем Європи»:

А) Володимира Великого

Б) Ярослава Мудрого

В) Володимира Мономаха

Г) Мстислава Великого

118. Поставте у відповідність поняття та визначення:

1) ізборник

А) давньоруська антологія, збірка статей, уривків з книг

http://ukrmap.su/program2010/uh7/history7_files/image155.jpg

2) ізвод

Б) матеріал для письма з телячої або ягнячої шкіри; рукопис на такому матеріалі

3) пергамент

В) різновид тексту рукописної пам’ятки

4) фоліант

Г) хроніка, запис подій по роках

 

Д) товста книга великого формату

119. Поставте у відповідність поняття та визначення:

1) клір

А) правило, установлення, догматичне положення

2) містерія

Б) частина Біблії, книга релігійних співів

3) псалтир

В) середньовічна драма на біблійні теми, яка супроводжувалась інтермедіями

4) канон

Г) служники християнської церкви

 

Д) богослужіння з принесенням святих дарів

120. Поставте у відповідність поняття та визначення:

1) фініфть

А) живописне зображення Бога, божої матері, святих

2) фреска

Б) настінний розпис; картина, написана водяними фарбами по сирій штукатурці

3) мозаїка

В) непрозора кольорова скловидна маса, якою покривають поверхню металевих виробів, а також самі такі вироби і відповідний розпис

4) ікона

Г) зображення, викладене різнокольоровими камінцями

 

Д) зображення чи візерунок, виконані з кольорових каменів, смальти, керамічних плиток та інших матеріалів

http://ukrmap.su/program2009/uh7/7_21/Kvadr.jpg https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/27/Filigree1.JPG Богоматерь. Наперсная икона. Золото, перегородчатая эмаль. Константинополь. XI век. Оправа — Древняя Русь, конец XII – начало XIII века. Музеи Московского Кремля. Икона, входила в мониста древнерусской княгини, из клада, найденного в 1822 году в Старой Рязани   Рязанские бармы. Ожерелье с медальонами и бусами. Золото, самоцветы, жемчуг. Перегородчатая эмаль, скань, зернь. XII в.

121. Позначте спосіб прикрашення, який відповідає наведеному визначенню:

«Прикрашен­ня ювелірних виробів складним візерунком зі скріплених між собою завитків плоского або скрученого дроту».

А) емаль

Б) чернь

В) зернь

Г) філігрань

122. Вкажіть, хто був першим київським митрополитом-русичем:

А) Феогност

Б) Іларіон

В) Кирило Туровський

Г) Клим Смолятич

123. Позначте, про кого йде мова в уривку:

«Коли ж ці оба прийшли, то почали вони створювати письмена азбуковні слов’янські і переклали Апостол і Євангеліє. І раді були слов'яни…».

А) Аскольд і Дір

Б) Кирило і Мефодій

В) Іларіон і Феодосій

Г) Олег і Ігор

124. *Виключіть зайве ім'я в кожному рядку:

А) 1Мерлін, 2Рюрік, 3Синеус, 4Трувор

Б) 1Аскольд, 2Володимир, 3Олег, 4Ольга

В) 1Борис, 2Гліб, 3Ольга, 4Ярослав

Г) 1Олекса Попович, 2Володимир Красне Сонечко, 3Добриня Микитич, 4Ілля Муромець

Д) 1Перун, 2Световид, 3Стрибог, 4Церера

Е) 1Агапіт, 2Аліпій, 3Нестор, 4Остромир

Ж) 1Святополк Окаянний, 2Володимир Великий, 3Ярослав Мудрий, 4Феодосій Печерський

125. Позначте вирішальний фактор поширення писемності в Київській Русі:

А) запровадження християнства Б) розвиток торгівлі В) розширення держави Г) створення писаного законодавства

126. Вкажіть, за часів правління якого князя в Києві було відкрито першу школу:

А) Ольги

Б) Володимира Великого

В) Ярослава Мудрого

Г) Всеволода Ярославича

127. Вкажіть, коли було відкрито першу в Київській Русі школу для дівчат:

А) наприкінці X ст.

Б) в першій половині XI ст.

В) в другій половині XI ст.

Г) в першій половині XII ст.

128. «Руська правда» – це історичне джерело доби Київської Русі, що являє собою …

А) збірники норм давньоруського права, особливо важливих для вивчення суспільних відносин і правової системи

Б) твори, в яких у хронологічному порядку викладено події давньоруської історії, етапи становлення держави

В) грамоти великого київського князя, що надавали дружинникам право управління окремими територіями

Г) збірки творів церковно-релігійного, публіцистичного характеру та загально-моральні повчання

129. Позначте назву документа, із якого взято уривок:

«Якщо уб'ють огнищанина навмисне, то вбивця платить за нього 80 гривень... А за вбитого князівського тіуна ‑ 12 гривень... А за вбитого смерда або холопа ‑ 5 гривень. А за князівського коня... 3 гривні, а за коня смерда ‑ 2 гривни... І якщо вкраде чужого раба або рабиню, то він платить за образу 12 гривень...».

А) кодекс Володимира

Б) Київська правда

В) Галицько-Волинський літопис

Г) Руська правда

130. *Визначте риси, притаманні «Руській Правді»:

А) кревна помста

Б) грошові штрафи

В) смертна страта

Г) суд вершить князь або його представники

Д) розмір покарання визначається в залежності від соціального статусу

131. Вкажіть збірник норм права Київської Русі XI-XIII ст.:

А) «Слово про закон і благодать»

Б) «Руська правда»

В) «Ізборник Святослава»

Г) «Устав Ярослава»

132. Визначте, в яких уривках із історичних джерел відображено норми права Київської Русі:

1) «Якщо уб’ють огнищанина, то з убивці стягується 80 гривень. За князівського старосту – 12 гривень, а за князівського рядовича – 5 гривень».

2) «Якщо ж на шляхтича підніме руку, поб’є його до крові простий селянин чи міщанин, тоді селянин чи міщанин повинен бути покараний відсіканням руки».

3) «Якщо смерд умре без дітей, то спадщина його передається князю. А якщо боярин чи з боярської

дружини, то князю спадщина не йде».

А) 1, 2

Б) 1, 3

В) 2, 3

Г) 1, 2, 3

133. *Вкажіть елементи інтер’єру, властиві собору Святої Софії в Києві:

А) барельєфи

Б) вітражі

В) мозаїки

Г) орнаменти

Д) фрески

 

134. Позначте назву книг богословського та повчального місту, складених із різних творів грецьких авторів, більша частина яких розтлумачує складні місця з Біблії.

А) літопис

Б) ізборник

В) Євангеліє

Г) билини

135. Позначте назву найвідомішого літопису часів Київської Русі:

А) «Слово про закон і благодать»

Б) «Моління Даниїла Заточника»

В) «Повість минулих літ»

Г) «Лаврентіївський літопис»

136. Вкажіть, яку з вказаних пам’яток давньоруської літератури було створено раніше за інші:

А) «Слово про закон і благодать»

Б) «Повість минулих літ»

В) «Києво-Печерський патерик»

Г) «Слово о полку Ігоревім»

137. Вкажіть, яка з пам’яток давньоруської літератури наводить ці слова:

«Велика бо користь буває людині од учення книжного. Книги ж учать і наставляють нас на путь покаяння, і мудрість бо, і стриманість здобуваємо ми із словес книжних, бо се є ріки, що напоюють всесвіт увесь. Се є джерела мудрості, бо є у книгах незмірна глибина. Ними бо в печалі ми втішаємося, вони є уздою стриманості. Якщо бо пошукаєш ти в книгах мудрості пильно, то знайдеш ти велику користь душі своїй. Бо коли хто часто читає книги, то бесідує він із богом або зі святими мужами.»

А) «Повість минулих літ»

Б) «Ізборник» Святослава

В) «Слово о полку Ігоревім»

Г) «Остромирове Євангеліє»

138. Вкажіть, в якій пам’ятці давньоруської літератури відображено події всесвітньої історії, а також походження Русі й історію розвитку давньоруської держави:

А) «Повість минулих літ»

Б) Короткий Київський літопис

В) «Ізборник» Святослава

Г) «Слово о полку Ігоревім»

139. Вкажіть найдавнішу оригінальну пам’ятку давньоруського письменства:

А) «Ізборник» Б) «Повість минулих літ»

В) «Повчання дітям» Г) «Слово про закон та благодать»

140. Встановіть відповідність між творами та їхніми авторами:

1) «Повість минулих літ» А) Володимир Великий

2) «Повчання дітям» Б) Володимир Мономах

3) «Руська правда» В) митрополит Іларіон

4) «Слово про закон і благодать» Г) чернець Нестор

 Д) Ярослав Мудрий

141. Автор «Повісті минулих літ», що завершив її редакцію:

А) Анастас Корсунянин

Б) Нестор

В) Никон

Г) Сильвестр

142. Встановіть у хронологічній послідовності імена укладачів «Літопису Руського»:

А) Анастас Корсунянин Б) Мойсей В) Нестор Г) Никон

143. Вкажіть, яка з пам’яток давньоруської літератури наводить настанови, дані в уривку:

«… Паче всього – убогих не забувайте, годуйте й подавайте сироті… не давайте сильним погубити людину… гордості не майте в серці і в умі. Старих шануй, як отця, а молодих – як братів. Лжі бережися, і п’янства , і блуду, бо в сьому душа погибає і тіло. А се вам основа всього: страх божий майте вище над усе…».

А) «Повчання дітям» Володимира Мономаха

Б) «Руська правда» Ярослава Мудрого

В) «Слово о полку Ігоревім»

Г) «Слово про закон і благодать» митрополита Іларіона

144. *Вкажіть назви пам’яток оригінальної літературної творчості часів Київської Русі:

А) «Слово о полку Ігоревім»

Б) Реймське Євангеліє

В) «Ізборник Святослава»

Г) «Слово про закон і благодать»

Д) «Києво-Печерський патерик»

Е) Остромирове Євангеліє

 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c8/Ostromirovo.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/95/Evangelier_reims_texte_sacre_big.jpg https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTROKNudjgcq6YBGr-1rKcIvtTM-lbScW2SjsU0fKcsSRUAg0aW

145. Встановіть послідовність створення давньоруських літературних пам’яток:

А) «Ізборник» Святослава

Б) Остромирове євангеліє

В) «Повість минулих літ» (редакція ченця Нестора)

Г) «Слово о полку Ігоревім»

146. Установіть відповідність між назвами творів давньоруської літератури та уривками з них.

1) «Повість минулих літ»

А) «Був дехто з Києва, який постригся під іменем Агапіта... цей Агапіт... допомагав хворим. І коли хто з братії хворів...то оздоровлювався молитвою його. І через те прозваний ві н був Лікарем, бо дарував йому Господь дар зцілення...»

2) «Києво-Печерський патерик»

Б) «...Паче всього – убогих не забувайте, годуйте й подавайте сироті ... гордості не майте в серці і в умі. Старих шануй, як отця, а молодих – як братів. Лжі бережися, і п’янства, і блуду, бо в сьому душа погибає і тіло...»

3) «Повчання дітям» Володимира Мономаха

В) «Данило вийшов з військом із Холма та на третій день став у Галичі. ...ввійшов у свій город... та прийняв стіл батька, та проголосив перемогу, заткнувши свою хоругву на Німецьких воротах...»

4) «Слово о полку Ігоревім»

Г) «Коли ж поляни жили осібно і володіли родами своїми... – то було між них три брати: одному ім’я Кий, а другому – Щек, а третьому – Хорив, і сестра їх– Либідь. ... Зробили вони городок і на честь брата їх найстаршого назвали його Києвом...»

 

Д) «Галицький Осмомисле Ярославе! Високо сидиш ти на своїм золотокованім столі, підпер гори угорські своїми залізними полками... Стріляй, господарю, Кончака, за землю Руську, за рани Ігореві, смілого Святославича!»

147. Який з творів прийнято вважати першою давньоруською енциклопедією:

А) «Ізборник» (1073 р.) Б) «Руську правду» В) «Повчання дітям» Г) «Повість минулих літ»

148. Позначте пам’ятку давньоруської архітектури:

А) 

Б) 

В) 

Г) 

149. Скрипторії – це ...

А) школи для навчання дітей з найближчого оточення великого київського князя

Б) майстерні з переписування книг для потреб церкви та світської знаті

В) місця поховань представників великокняжого роду при церквах

Г) монастирські об’єднання ремісників ливарів-дзвонарів

150. Встановіть відповідність між поняттями та їхніми визначеннями:

1) билини А) картини, написані фарбами (водяними або на вапняному молоці) по свіжій вогкій штукатурці

2) літописи Б) кольорові малюнки, що ілюстрували й доповнювали текст рукопису та розміщувалися на його полях або між рядками

3) мозаїки В) народні епічні пісні, в яких, за правилом, прославлялися подвиги давньоруських - героїв-богатирів у боротьбі з кочовиками

4) фрески Г) зображення, скомпоновані з окремих, щільно припасованих один до одного й закріплених на цементі різнокольорових шматочків скла, мармуру тощо

 Д) історико-літературні твори, створені на основі різних джерел, у яких оповіді про події та факти подаються за хронологією

151. Твори давньоруського героїчного епосу, що прославляють здебільшого подвиги народних героїв-богатирів і своїм сюжетом повязані з Києвом та князем Володимиром Святославичем:

А) думи Б) балади В) поеми Г) билини

152. До літописних творів належить …

А) «Руська Правда»

Б) «Повість минулих літ»

В) «Моленіє Данила Заточника»

Г) «Слово про закон і благодать»

153. Прийнято вважати, що будівництво Софійського собору в Києві почалося на знак перемоги над одним з кочових народів, а саме ...

А) уграми

Б) печенігами

В) торками

Г) половцями

154. Вкажіть, про кого веде оповідь літописець:

«… любив книги і, многі списавши, положив їх у церкві святої Софії, що її спорудив він сам. І прикрасив він її іконами многоцінними, і злотом, і сріблом, і начинням церковним… І інші церкви ставив він по городах і по містах…».

А) Володимира Великого

Б) Ярослава Мудрого

В) Всеволода Ярославича

Г) Володимира Мономаха

155. В якому храмі було створено першу на Русі державну бібліотеку, що містила 960 книг:

А) Софійський собор Б)Успенський собор Печерського монастиря

В) Десятинна церква в Києві Г) Спасо-Преображенський собор

156. Вкажіть, хто з київських князів зображений в сімейному колі на стіні Софійського собору в Києві:

А) Володимир Великий

Б) Святослав

В) Володимир Мономах

Г) Ярослав Мудрий

157. Вкажіть, хто сказав про київських князів: «Не у поганій країні і не в невідомій землі були вони володарями, але в руській, яка відома і чутна у всіх кінцях землі».

А) Нестор

Б) Іларіон

В) Сильвестр

Г) Володимир Мономах

158. Назвіть видатного майстра з Печерської іконописної майстерні, автора «Ярославської Оранти» і мозаїк Михайлівського Золотоверхого монастиря:

А) Агапіт

Б) Алімпій

В) Іларіон

Г) Феофан Грек

159. В якому столітті відбулася подія, описана в уривку з історичного джерела?

«І спорудив він церкву святої Софії в Києві. І прикрасив її іконами многоцінними, сріблом, і начинням і золотом, і церковним. У ній же співи воздають богові…»

А) X ст.

Б) XI ст.

В) XII ст.

Г) XIII ст..

160. Вкажіть, про спорудження якого храму йде мова в уривку:

«Заснована ж була сія божественна церква Богородична в літо 1073. У дні благовірного князя Святослава, сина Ярославового, який своїми руками почав рів копати, стала будуватися церква ця».

А) Десятинна церква в Києві

Б) Софійський собор у Києві

В) Спасо-Преображенський собор у Чернігові

Г) Успенський собор Печерського монастиря в Києві

Uspensky_Sobor Файл:Kiev Pechersk Lavra (General).jpg Описание: C:\Users\Anton\Downloads\Спасо-Преображенский_собор_Чернигова-2.jpg

161. Починаючи з XII ст. в архітектурі Київської Русі з’являються риси:

А) візантійського стилю Б) готики В) Ренесансу Г) романського стилю

162. Позначте назву зображеного малюнка, що розміщувався в рукописній книзі.

А) фреска

Б) мініатюра

В) ікона

Г) мозаїка

163. Вкажіть найдавнішу на Русі книгу, прикрашену мініатюрами дияконом Григорієм:

А) Галицьке Євангеліє Б) «Остромирове Євангеліє

В) Пересопницьке Євангеліє Г) Реймське Євангеліє

164. Позначте назву зображеного малюнка

А) мініатюра

Б) ікона

В) мозаїка

Г) фреска

165. Позначте назву виду декоративно-прикладного та монументального мистецтва, в якому виконано зображення Богоматері Оранти та Христа-Вседержителя в Софійському соборі:

Описание: http://www.kozatstvo.org.ua/ru/publications/uk_r.php?d=f&i=02041 Описание: http://www.kozatstvo.org.ua/ru/publications/uk_r.php?d=f&i=02042 

А) вітраж Б) діорама В) мозаїка Г) фреска

166. Давньоруські мозаїки, фрагменти яких зображено на фото, є елементами оздоблення:

А) Пятницької церкви в Чернігові

Б) Софійського собору в Києві

В) Спасо-Преображенського собору в Чернігові

Г) церкви святого Пантелеймона поблизу Галича

167. Вкажіть храм, який прикрашала мозаїчна композиція – зображення одного із святих таїнств, визнаних більшістю християнських конфесій:

Описание: C:\Users\Anton\Downloads\«Євхаристія»-з-Михайлівського-Золотоверхого-собору..jpg 

А) Михайлівський Золотоверхий собор у Києві Б) Софійський собор у Києві В) Спасо-Преображенський собор у Чернігові Г) Успенській собор у Володимирі

168. Складовою частиною якої експозиції історичного музею є зображені пам'ятки?

http://zno.osvita.ua/doc/images/znotest/69/6974/2_30.jpg

А) «Дивосвіт Трипілля» Б) «Прикраси античного Причорномор'я»

В) «Золоті скарби скіфів» Г) «Ювелірні шедеври Київської Русі»

169. Староруська збірка законів називалася ...

А) Салічна правда

Б) «Повчання дітям»

В) «Руська Правда»

Г) Литовський статут

170. «Повчання дітям» залишив ...

А) Іларіон

Б) Ярослав Мудрий

В) Володимир Мономах

Г) Роман Мстиславич

171. Позначте літературний твір, автором якого є Володимир Мономах:

А) «Повчання дітям»

Б) «Руська правда»

В) «Правда Ярославичів»

Г) «Ходіння ігумена Даниїла»

172. Вкажіть, яка пам’ятка давньоруської літератури містить такі настанови:

«...Паче всього – убогих не забувайте, годуйте й подавайте сироті... не давайте сильним погубити людину... гордості не майте в серці і в умі. Старих шануй, як отця, а молодих – як братів. Лжі бережися, і п’янства, і блуду, бо в сьому душа погибає і тіло. А се вам основа всього: страх божий майте вище над усе...».

А) «Слово о полку Ігоревім»

Б) «Руська правда» Ярослава Мудрого

В) «Повчання дітям» Володимира Мономаха

Г) «Слово про закон і благодать» митрополита Іларіона

173. Вкажіть, про який з монастирів йде мова в уривку:

«… Ларіон … ходив… на пагорб… і тут молитви діяв… і викопав він тут печерку малу, двосаженну…Антоній… возлюбив місце це, і вселився в неї… І почали приходити до нього братія, і став він приймати і постригати їх… А коли братії умножилося і не могли вони вміститися в печеру, то задумали вони поставити монастир зовні печери».

А) Афонський

Б) Печерський

В) Почаївський

Г) Святогірський

174. Вкажіть, яка культура мала вирішальний вплив на розвиток храмового будівництва Київської Русі в період її розквіту:

А) західноєвропейська

Б) варязька

В) хозарська

Г) візантійська

175. Найбільшого впливу на культуру і суспільно-політичне життя Київської Русі завдала ...

А) Стародавня Греція

Б) Римська імперія

В) Візантійська імперія

Г) Західна Європа

176. Вкажіть давньоруський твір, де було розміщено мініатюру євангеліста Луки:

Описание: http://artclassic.edu.ru/attach.asp?a_no=14103 

А) Остромирове Євангеліє Б) «Повість минулих літ» В) Реймське Євангеліє Г) «Слово про закон і благодать»

177. Один з перших давньоруських сімейних портретів – мініатюра із зображенням родини князя Святослава Ярославича – помістився на сторінках:

Описание: http://znohist.ucoz.ru/_ph/1/895291183.jpg 

А) «Ізборника Святослава» 1073 р. Б) «Ізборника Святослава» 1076 р. В) Остромирового Євангелія Г) «Повісті минулих літ»

178. Яка пам’ятка часів Київської Русі містить зображений портрет княжої родини:

А) Остромирове Євангеліє Б) «Ізборник Святослава» В) «Слово о полку Ігоревім» Г) «Повчання дітям» Володимира Мономаха

179. Назвіть найдавніший з перекладів Євангелія у східнослов’янських народів:

А) Реймське Євангеліє

Б) Остромирове Євангеліє

В) Мстиславове Євангеліє

Г) Галицьке Євангеліє

1.

б

       

2.

авд

3.

г

       

4.

б

       

5.

абвд

6.

а

       

7.

а

       

8.

г

       

9.

б

       

10.

в

       

11.

б

       

12.

б

       

13.

б

       

14.

а

       

15.

а

       

16.

а

       

17.

в

       

18.

б

       

19.

г

       

20.

а

       

21.

а

       

22.

в

       

23.

а

       

24.

б

       

25.

в

       

26.

а

       

27.

б

       

28.

а

       

29.

а

       

30.

бве

31.

б

       

32.

в

       

33.

а

       

34.

г

       

35.

б

       

36.

бвдж

37.

а

д

в

б

 

38.

г

       

39.

бвгд

40.

а

       

41.

а

       

42.

б

       

43.

б

       

44.

в

       

45.

г

       

46.

б

       

47.

в

       

48.

б

       

49.

в

       

50.

б

       

51.

г

       

52.

в

       

53.

г

       

54.

а

       

55.

в

       

56.

г

       

57.

а

       

58.

г

в

б

а

 

59.

в

д

а

б

 

60.

авде

61.

в

       

62.

вде

63.

б

       

64.

в

       

65.

а

г

б

в

 

66.

г

       

67.

а

       

68.

б

       

69.

в

       

70.

г

       

71.

б

       

72.

б

       

73.

б

       

74.

а

       

75.

в

       

76.

в

       

77.

а

       

78.

в

       

79.

а

       

80.

в

       

81.

в

       

82.

б

       

83.

б

а

в

г

 

84.

в

б

г

а

 

85.

а

       

86.

б

       

87.

в

       

88.

б

       

89.

в

       

90.

б

       

91.

авд

92.

в

       

93.

в

       

94.

б

       

95.

а

       

96.

1в 2г 3д 4е 5б 6а

97.

а

г

б

в

 

98.

б

       

99.

г

б

а

д

 

100.

г

       

101.

г

б

а

в

 

102.

а

       

103.

в

       

104.

г

       

105.

а

       

106.

а

       

107.

г

       

108.

а

       

109.

б

       

110.

г

а

б

в

 

111.

г

       

112.

а

       

113.

 

114.

б

       

115.

г

       

116.

б

       

117.

б

       

118.

а

в

б

д

 

119.

г

в

б

а

 

120.

в

б

г

а

 

121.

г

       

122.

б

       

123.

б

       

124.

А1 б1 в4 г1 д4 е4 ж4

125.

а

       

126.

б

       

127.

в

       

128.

а

       

129.

г

       

130.

бгд

131.

б

       

132.

б

       

133.

вгд

134.

б

       

135.

в

       

136.

а

       

137.

а

       

138.

а

       

139.

г

б

д

в

 

140.

г

       

141.

б

       

142.

а

г

в

б

 

143.

а

       

144.

агдж

145.

б

а

в

г

 

146.

г

а

б

д

 

147.

а

       

148.

а

       

149.

б

       

150.

в

д

г

а

 

151.

г

       

152.

б

       

153.

б

       

154.

б

       

155.

а

       

156.

а

       

157.

а

       

158.

б

       

159.

б

       

160.

г

       

161.

г

       

162.

б

       

163.

б

       

164.

в

       

165.

в

       

166.

б

       

167.

а

       

168.

г

       

169.

в

       

170.

в

       

171.

а

       

172.

в

       

173.

б

       

174.

г

       

175.

в

       

176.

а

       

177.

а

       

178.

б

       

179.

г

       

180.

         

181.

         

182.

         

183.

         

184.

         

185.

         

186.

         

187.

         

188.

         

189.