ЗНО. Давня та середньовічна історія України

2. Княжий період

Альянс, апсида, баскак, башта, береста (берестяна грамота), Біблія, богоматір (Одігітрія, Оранта, Панагія), бортництво, боярин, Боярська дума, бродники, варяги (нормани), васал, «Велике переселення народів», «Велике переселення слов’ян», великий князь, «Великий кордон», верв, верства, вівтар, віче, вікінг, віра, вира, воєвода, воєнна демократія, волок, волость, вотчина (отчина), герб, городище, «грецький вогонь», гривня, гридниця, дань, двір, двопілля, дим, династія, дипломатія, дитинець, домниця, донжон, дружина, духівництво, еволюція, економіка, експансія, експлуатація, емаль, енеоліт (халколіт), етнологія (етнографія), Євангеліє, єпархія, єпископ, закуп, замок, заставка, землеволодіння, «Змієві вали», іго, ігумен, ієрарх, ізборник, ізвод, ізгой, ікона, імперія, ініціал, кавалерія, каган, казна, канон, канонізація, кирилиця, клір, князівство, князь, коаліція, кольчуга, король, кремль, ладдя, літопис, літургія, лицар, лихвар, майоліка, майорат, мініатюра, містерія, міщани, мир, мито, митрополит, мозаїка, монархія, монах (інок, чернець), народність, натуральне господарство, норманська теорія, оброк, окупація, опозиція, ополчення, орда, орден, острог, пайза, пар, патріарх, пергамент, переліг, підсічна система, плінфа, повіз, погост, полюддя, помістя, посад, посадник, псалтир, рало, рать, регент, реформа, рід, «Руська Правда», ряд, священик, сейм, село, середні віки, скоморох, скрипторій, смальта, смерд, собор, статут, сюзерен (суверен), терем, тивун, тризуб, трипілля, уділ, улус, уроки, федеративна монархія, феод(ф’єф), феодалізм, феодальна драбина, феодальна роздробленість, філігрань (скань), фініфть, фоліант, фреска, хан, холоп, хороми, хрестоносець, хрещення, християнство, церква, челядь, черезполосиця, чернь, чинш, язичництво, ярлик, ярмарок, ясир.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0e/Slav-7-8-obrez.png

2.1. Утворення давньоруської держави

1. Назвіть головне заняття східних слов'ян напередодні утворення держави:

А) землеробство

Б) охота

В) скотарство

Г) ремесло

2. Розставте у хронологічній послідовності назви кочових народів:

А) авари

Б) гуни

В) печеніги

Г) угри

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/76/0750_Ukraine.png

3. Вкажіть, хто складав основну масу населення у східних слов'ян в середині I тисячоліття:

А) раби

Б) вільні селяни-общинники

В) залежні селяни

Г) ізгої

4. Підсічне землеробство у східних слов'ян ...

А) виникло при переході до класового суспільства

Б) підтримувало родоплемінний лад

В) сприяло падінню родоплемінного ладу

Г) не впливало на розвиток суспільних відносин

5. Поставте у відповідність титул правителя і народ:

1) халіф

А) візантійці

2) каган

Б) германці

3) кесар

В) поляни

4) князь

Г) хазари

5) конунг

 

6. *Арабські джерела приводять назви східнослов'янських державних утворень:

А) Артанія

Б) Куявія

В) Куманія

Г) Само

Д) Славія

 

7. На території від Західного Бугу на заході до Горині на сході, від Прип’яті на півночі до басейну Верхнього Дністра на півдні до середини VII ст. існував:

А) Аварський каганат Б) Антський союз В) Дулебський союз Г) Склавінський союз

8. *Слов'янами були:

А) угорці

Б) печеніги

В) поляни

Г) сіверяни

Д) торки

Е) укри

9. Позначте назву племені, на території якого виник Київ:

А) поляни

Б) деревляни

В) тиверці

Г) уличі

10. Позначте назву одного із союзів слов'янських племен, що розселилися на території сучасної України:

А) словени

Б) кривичі

В) сіверяни

Г) в’ятичі

11. Про розселення слов'янських племен повідомляє ...

А) Короткий Київський літопис

Б) Галицько-Волинський літопис

В) «Повість минулих літ»

Г) Київський літопис

12. Вкажіть племена, що відносилися до південно-західної (української) групи східних слов’ян:

А) волиняни, древляни, поляни, тиверці

Б) в’ятичі, сіверяни, словени, укри

В) бужани, поляни, радимічі, тиверці

Г) білі хорвати, дуліби, полочани,сіверяни

13. *Вкажіть, які з названих слов'янських племен проживали на сучасній території України:

А) словени

Б) кривичі

В) дуліби

Г) дреговичі

Д) поляни

Е) тиверці

Ж) сіверяни

З) полочани

И) укри

14. Поставте у відповідність назви племінних союзів і племінних центрів східних слов'ян:

1) волиняни

А) Володимир

2) древляни

Б) Коростень

3) поляни

В) Київ

4) радимічі

Г) Чернігів

5) сіверяни

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/89/East_Slavic_tribes_peoples_8th_9th_century.jpg

15. Поставте у відповідність назви племінних союзів і територію розселення:

1) поляни

А) Прикарпаття

2) древляни

Б) між Дністром і Прутом

3) сіверяни

В) басейн Десни

4) тиверці

Г) між Десною та Россю

 

Д) Східна Волинь

16. Поставте у відповідність назви племінних союзів і територію розселення:

1) білі хорвати

2) волиняни

3) древляни

4) поляни

А) Середнє Подніпров’я, між ріками Тетерев та Рось

Б) південний басейн рік Прип’ять та Горинь

В) басейн нижньої Десни, Сули, Псла та Ворскли

Г) басейн Південного Бугу

Д) Карпати, басейн Верхнього Дністра

http://ukrmap.su/program2010/uh7/history7_files/image028.jpg

17. Поставте у відповідність назви племінних союзів і територію розселення:

1) сіверяни

2) тиверці

3) уличі

4) поляни

А) між нижніми течіями Дністра та Прута

Б) між нижнім Дністром, Південним Бугом та Дніпром

В) басейн нижньої Десни, Сули, Псла та Ворскли

Г) басейн Південного Бугу

Д) Середнє Подніпров’я, між ріками Тетерев та Рось

18. Вкажіть назву міста – центру союзу племен полян:

А) Коростень

Б) Київ

В) Чернігів

Г) Новгород

19. Київ був центром східнослов’янського племінного союзу (об’єднання)…

А) полян Б) сіверян В) древлян Г) дулібів

20. Поставте у відповідність назви племінних союзів і територію розселення:

1) білі хорвати

А) захід України

2) волиняни

Б) Прикарпаття

3) поляни

В) між Дніпром і Бугом

4) уличі

Г) між Дністром і Прутом

 

Д) між Десною та Россю

21. Поставте у відповідність назви племінних союзів та їхніх політичних центрів:

1) білі хорвати А) Теребовель

2) древляни Б) Коростень

3) поляни В) Ужгород

4) сіверяни Г) Київ

 Д) Чернігів

22. Вкажіть, що свідчило про розпад родового ладу у східних слов'ян:

А) спосіб життя і господарювання

Б) наявність споріднених зв'язків

В) зростання майнової нерівності і утворення класів

Г) загальне володіння угіддями

23. Назвіть причину виникнення держави у східних слов'ян:

А) панування натурального господарства

Б) наявність сусідської общини

В) поява майнової нерівності і класів

Г) природні і кліматичні умови

24. Розставте способи обробки землі в історичній послідовності:

А) мотичне землеробство

Б) рільне землеробство

В) підсічне землеробство

Г) двопілля

25. Вкажіть, які зміни в соціально-економічному житті східних слов’ян сприяли утворенню Давньоруської держави:

1) Занепад і зникнення віче – органу громадського управління.

2) Підвищення продуктивності праці в землеробстві, удосконалення ремісничого виробництва.

3) Запровадженням державної релігії, поширення писаного кодифікованого права.

4) Розклад родово-общинного ладу, початок класової диференціації.

А) 1, 4

Б) 2, 4

В) 1, 3

Г) 2, 3

26. Позначте причину утворення держави у східних слов'ян:

А) заняття полюванням і рибальством

Б) поява майнової нерівності і класів

В) панування натурального господарства, слабкі економічні зв'язки

Г) вдалі військові походи

27. Вкажіть, який народ був сусідом східних слов'ян в IX ст.:

А) франки

Б) хазари

В) араби

Г) склавіни

28. Поставте у відповідність поняття і їх значення:

1) погост

А) збір дані князем

2) полюддя

Б) княжий управитель

3) село

В) місце збору дані

4) тивун

Г) встановлений розмір дані

 

Д) селянська община

29. Вкажіть, яка з держав-сусідів східних слов’ян зберігала могутність майже до кінця Х ст., намагаючись поширити свою владу на причорноморські степи:

А) Аварський каганат

Б) Боспорське царство

В) Кримське ханство

Г) Хозарський каганат

30. Правителі Полянського племінного княжіння перейняли титул «каган» у:

А) аварів Б) болгар В) печенігів Г) хазар

31. Вкажіть, хто вирішував найважливіші питання суспільного життя у східних слов'ян в 7-8 ст.:

А) князь

Б) старійшини племені

В) віче

Г) бояри

32. Позначте, який період охоплює існування Київської Русі

А) VII - IX ст.

Б) VIII-XII ст.

В) IX-XIII ст.

Г) Х-ХІV ст.

33. Позначте, коли утворилася Київська Русь:

А) у 5 столітті

Б) у 7 столітті

В) у 9 столітті

Г) у 12 столітті

34. Вкажіть, яка із слов'янських держав утворилася останньою:

А) Польська

Б) Чеська

В) Болгарська

Г) Київська Русь

35. Поставте у відповідність поняття і визначення:

1) віче

А) військо князя

2) дружина

Б) народні збори

3) мир

В) община

4) полюддя

Г) поминання над могилою покійного

 

Д) збір дані князем

36. Позначте, які два моря сполучав і якими водними шляхами проходив відомий історичний шлях «з варяг в греки»:

А) Балтійське і Чорне

Б) Біле і Азовське

В) Каспійське і Середземне

Г) Азовське і Чорне

37. На карті позначено…

А) спільний похід князя Святослава Ігоревича та варягів проти Новгорода

Б) традиційний шлях збирання данини – полюддя – за часів князів Олега та Ігоря

В) військово-торговельний шлях «із варяг у греки»

Г) шлях місії єпископа Адальберта до Костянтинополя

38. Позначте іншу назву варягів:

А) гуни

Б) венеди

В) нормани

Г) угри

39. Вкажіть назву етносу, представники якого у ІХ-ХІ столітті служили як найманці у руських князів:

А) болгари

Б) мадяри

В) варяги

Г) хозари

40. Вкажіть, до якого року «Повість минулих літ» відносить описані події:

«Рушив Аскольд і Дір на греків… і Царгород двомастами кораблів оточили. Цесар же ледве в город увійшов, і з патріархом Фотієм у церкві святої Богородиці, що є у Влахернах, всю ніч молитву творили. А тоді, божественну ризу святої Богородиці зі співами винісши, у море вмочили її полу. Була тиша, і море заспокоїлось. А тут одразу знялася буря з вітром, і знову встали великі хвилі, і кораблі безбожної русі розметало, і до берега пригнало, і побило їх так, що мало їх вибавилося з такої біди і до себе повернулося».

А) 839 рік

Б) 866 рік

В) 907 рік

Г) 911 рік

41. Київський князь, що не належав до династії Рюриковичів ...

А) Аскольд

Б) Ігор

Аскольд та Дір.png

В) Олег

Г) Святополк

Східні слов’яни  (VIII-IX ст.)

42. Вкажіть правильне судження: «З князюванням Аскольда пов’язують …»

1) утвердження династії Рюриковичів на київському столі

2) визнання Візантією Русі як держави в результаті походу руського флоту на Костянтинопіль

А) обидва судження вірні

Б) правильне 1-ше судження

В) правильне 2-ге судження

Г) обидва судження невірні

43. Вкажіть, коли відбулися описані події:

«Помер Рюрик. Княжіння своє він передав Олегові, що був його роду, віддавши йому на руки сина свого Ігоря, бо той був дуже малий … І сів Олег, князюючи, в Києві. І мовив Олег: «Хай буде се мати городам руським».

А) у першій половині IX ст.

Б) у другій половині IX ст.

В) у першій половині X ст.

Г) у другій половині X ст.

44. Позначте династію князів, яка перебувала при владі в Київській Русі:

А) Рюриковичі

Б) Ольговичі

В) Ігоровичі

Г) Святославовичі

45. Вкажіть, з якою подією пов’язана перша спроба запровадження князівською владою християнства в Руській державі:

А) походом Аскольда на Костянтинопіль 860 р.

Б) посольствами Ольги до Візантії та Німеччини 955 р.

В) Балканськими походами Святослава 967-971 рр.

Г) походом Володимира на Херсонес 985-988 рр.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/uk/thumb/7/75/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C_912.png/640px-%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C_912.png

46. Вкажіть, в якому році відбулась описана подія:

«І прибули Олег та Ігор до гір київських, і довідався Олег, що тут Аскольд і Дір удвох княжать. І сховав він воїв у човнах, а інших позаду зоставив, і сам прийшов на берег Дніпра, несучи Ігоря малого... І послав він посла до Аскольда та Діра. ...Аскольд же й Дір прийшли. І вискочили всі інші вої з човнів, і мовив Олег Аскольдові й Дірові: «Ви оба не є ні князі, ні роду княжого. А я єсмь роду княжого». І тут винесли Ігоря. «А се ‑ син Рюриків»... І сів Олег, князюючи, в Києві, і мовив Олег: «Хай буде се мати го­родам руським».

А) 860 рік

Б) 882 рік

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/90/11_1_List_of_Radzivill_Chron.jpg/640px-11_1_List_of_Radzivill_Chron.jpg

В) 907 рік

Г) 911 рік

47. Позначте, з якими подіями пов'язані слова «Повісті минулих літ»:

«І сяде Олег княжити в Києві, і рече Олег: «Це буди мати градом руським».

А) похід Аскольда на Костянтинопіль 860 р.

Б) запрошення Рюрика на князівство 862 р.

В) встановлення династії Рюриковичів на Русі

Г) повернення Олега з переможного походу на Костянтинопіль 907 р.

48. «[Вони], як ударна сила князівських військ Русі, не тільки принесли з собою високу для тих часів систему організації, навчання й озброєння армії, а й зробили вагомий внесок у формування й зміцнення державних інституцій Русі» - це оцінка істориками ролі

А) варягів Б) печенігів В) половців Г) хазар

Київська держава за часів Аскольда, Діра та Олега (862-912 рр.)

49. Вкажіть, з яким роком пов'язані слова «Повісті минулих літ»:

«Пішов Олег на греків… Узяв же він множество варягів, і словен, і чуді, і кривичів, і мері, і полян, і сіверян, і деревлян, і радимичів, і хорватів, і дулібів, і тиверців… І повелів Олег воям своїм колеса зробити і поставити кораблі на колеса… і пішов до города… Олег тоді, відступивши од города, почав мир ладнати з обома цесарями грецькими…».

А) 866 рік

Б) 907 рік

В) 911 рік

Г) 945 рік

50. Вкажіть, коли князь Олег встановив свою владу над Києвом:

А) 862 рік

Б) 874 рік

В) 882 рік

Г) 907 рік

51. В якому році князь Олег здійснив похід на Костянтинопіль:

А) 860 рік

Б) 862 рік

В) 882 рік

Г) 907 рік

52. Позначте рік, коли відбулася подія, про яку йде мова в літописі:

«Греки так налякалися, що стали проситись в Олега, аби взяв яку схоче дань, аби тільки міста не чіпав, і Олег сказав їм дати по 12 гривен, себто по 6 фунтів срібла на чоловіка, на дружину і на князів, що по городах лишилися: в Києві, Чернігові, Переяславі й по інших городах».

А) 882 рік

Б) 907 рік

В) 911 рік

Г) 944 рік

53. Вкажіть правильне твердження:

Похід князя Олега проти Візантії 907 р. завершився…

1) знищенням руського флоту за допомогою «грецького вогню»

2) визнанням Візантію Руської держави і підписанням угоди

А) обидва твердження вірні

Б) правильне 1-ше твердження

В) правильне 2-ге твердження

Г) обидва твердження невірні

54. Вже на початку Х ст. існував звід нормативних актів, в яких знайшли відображення норми звичаєвого права, відомий як:

А) «Давня правда» Б) «Закон Руський» В) «Покон вірний» Г) «Устав» Володимира Мономаха

55. Вкажіть, хто з князів став першим Рюриковичем на київському столі:

А) Аскольд

Б) Володимир Великий

В) Данило Романович

Г) Ігор

56. Вкажіть, про яку подію йдеться в уривку:

«…Пішов Ігор на греків … І порадилися руси, і вийшли, оружившись, проти греків, і битва між ними була люта, і заледве одоліли греки… Феофан, сановник Романа, зустрів їх у човнах з вогнем і став пускати вогонь трубами на човни руські. І було видно страшне диво…».

А) похід князя проти Візантії 941 р.

Б) збирання данини князем Ігорем 945 р.

В) похід новгород-сіверського князя Ігоря проти половців 1185 р.

Г) сутичка князя Романа з польськими князями під Завихостом 1205 р.

57. Унаслідок військових походів київського князя Олега на Візантію:

А) імперія втратила придунайські та причорноморські землі

Б) Київська Русь забезпечила охорону володінь Візантії в Криму

В) Візантія визнала зверхність Київської Русі над Болгарським царством

Г) руські купці отримали право на безмитну торгівлю у Константинополі

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b9/Knyaz_Igor_in_945_by_Lebedev.jpg

58. В уривку з історичного джерела йдеться про торговельні операції часів:

А) Боспорського царства Б) Антського царства В) Київської Русі Г) Великої Скіфії

59. Розташуйте події в хронологічній послідовності:

А) повстання древлян

Б) хрещення Аскольда

В) посольство Ольги

Г) похід Олега на Костянтинопіль

60. Вкажіть, в якому році відбулося повстання древлян проти київського князя Ігоря:

А) 911 рік

Б) 920 рік

В) 943 рік

Г) 945 рік

61. Вкажіть, якого року відбулася описана подія:

«Коли ж почули древляни, що він знову йде, порадилися з князем своїм Малом і сказали: «Якщо внадиться вовк до овець, то виносить по одній все стадо, якщо не уб’ють його. Так і сей: якщо не вб’ємо його, він усіх нас погубить». І послали вони до нього, кажучи: «Чого ти йдеш знову? Ти забрав всю данину». І не послухав їх, і древляни, вийшовши на супротив з города Іскоростеня, вбили його ...».

А) 882 рік

Б) 911 рік

В) 945 рік

Г) 988 рік

62. Поставте у відповідність поняття та визначення:

1) полюддя

А) торгівельно-реміснича частина міста, зазвичай, за межами міських стін

2) посад

Б) сплата данини князеві в острозі – центрі збору

3) вира

В) регулярний продуктовий чи грошовий оброк

4) чинш

Г) штраф за скоєний злочин, яким «варварські правди» замінювали кревну помсту

 

Д) збір дані князем

63. Походи яких київських князів відображено на картосхемі?

 

А) Кия та Аскольда Б) Олега та Ігора

В) Ольги та Святослава Г)Володимира Великого та Ярослава Мудрого

64. До кого велика княгиня київська Ольга звернулась із такими словами: «Більше вже не хочу мститися - хочу тільки взяти з вас невелику данину. Дайте мені від кожного двору по три голуби і по три горобці...»?

А) полян Б) древлян В) волинян Г) сіверян

65. *Визначте суть податкової реформи княгині Ольги:

А) визначений час збирання дані

Б) визначені місця збору дані

В) зафіксований розмір дані

Г) визначені племена, що платять дань

Д) звільнено від дані християн

Е) накладено дань на плем’я в’ятичів

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e0/%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%8F.jpg/200px-%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%8F.jpgФайл:Radzivill Olga in Konstantinopol.jpg

66. Вкажіть мету здійснених княгинею Ольгою заходів, про які йдеться в уривку:

« І шла Ольга до Новгорода. І встановила вона … погости і оброки. І ловища її є по всій землі, і знаки … І пішла Ольга по древлянській землі з сином своїм і дружиною, встановлюючи устави й уроки; й існують становища її й ловища…»

А) окреслити межі Київської Русі для сусідніх племен

Б) помститися повсталим проти Рюриковичів племенам

В) поширити християнську віру серед язичників

Г) упорядкувати систему збору данини й управління державою

67. Вкажіть давньоруського правителя, із діяльністю якого пов'язано встановлення норм данини («устави», «уроки») та створення осередків князівської влади на місцях («погости», «становища»)?

А) Аскольд Б) Олег В) Ігор Г) Ольга

68. Установленням «уроків» велика княгиня київська Ольга …

А) утвердила систему васалітету Б) запровадила систему полюддя

В) створила першу школу для дівчат Г) визначила розміри данини

69. Велика княгиня київська Ольга (945-957 рр.) під час свого правління:

1) створила осередки центральної князівської влади на місцях і регламентувала процес збирання данини, запровадивши «погости» та «уроки»

2) поклала край пануванню Хозарського каганату в причорноморських і прикаспійських степах, здійснивши низку військових походів

3) відвідала Константинополь і прийняла християнство, проте християнізація Русі на державному рівні не відбулася

А) 1, 2

Б) 2, 3

В) 1, 3

Г) 1, 2, 3

70. Вкажіть, коли відбулися описані в уривку події:

«…Місяця вересня 9-го числа відбувся прийом, всім подібний до попереднього й з нагоди приїзду Ольги, княгині руської. Увійшла сама княгиня зі своїми родичками й вибраними служницями; вона йдучи поперед інших жінок, а ті в порядку йдучи одна за другою … Після них увійшли посли й представники князів руських … Сів імператор з імператрицею зі своїми дітьми й покликано було княгиню із зали й, за запрошенням імператора сівши, говорила з ним про що хотіла».

А) IX ст.

Б) X ст.

В) XI ст.

Г) XII ст.

71. Вкажіть один із результатів посольства великої київської княгині Ольги до Константинополя, про який йдеться в документі:

А) повернення Ольгою під владу Києва древлян Б) прийняття княгинею християнства

В) розпуск княгинею варязьких дружин Г) оголошення Ольгою війни хазарському каганатові

72. *Визначте країни, з якими воював князь Святослав:

А) Дунайська Болгарія

Б) Волзька Булгарія

В) Угорщина

Г) Візантія

Д) Польща

Е) Хазарія

Ж) Чехія

 

73. Утворення Київської Русі завершилося за князювання ...

А) Аскольда

Б) Олега

В) Ігоря

Г) Ольги

74. Розташуйте події, про які йде мова в літописах, у хронологічній послідовності:

А) «А древляни зраділи, погодились, і зібрали від двора по три голуби й по три горобці й послали їх до Ольги з поклоном. А Ольга роздала воякам кожному по голубові, а іншим по горобцеві, і повеліла пов'язати сірку кожному голубові й горобцеві...»

Б) «І прибули ( Олег та Ігор ) до гір київських, і довідався Олег, що тут Аскольд і Дір удвох княжать. І сховав він воїв у човнах, а інших позаду зоставив, і сам прийшов на берег Дніпра, несучи Ігоря малого».

В) «Коли ж почули древляни, що він знову іде, порадилися древляни з князем своїм Малом і сказали: «Якщо внадиться вовк до овець, то виносить по одній все стадо, якщо не уб'ють його. Так і сей: якщо не вб'ємо його, то він усіх нас погубить»

Г) «Вони ж послухали його, і послали йому меч й іншу зброю. А він прийняв і почав любуватись і хвалити й висловлювати подяку цареві. І сказали бояри: «Лютий цей муж буде, бо не дбає про має­ток, а хапає за зброю, зобов’яжись платити данину».

75. На карті позначено територію Київської Русі за часів князювання …

А) Олега

Б) Ігоря

В) Святослава

Г) Володимира

76. Вкажіть, хто був наступником княгині Ольги на київському престолі:

А) Ігор

Б) Святослав

В) Ярополк

Г) Володимир

77. Кого з великих київських князів історик О.Субтельний охарактеризував так:

«Його слов’янське ім’я, варязьке виховання, кочовий спосіб життя віддзеркалювали поєднання європейського та азіатського начал. Його управління ознаменувало апогей ранньої героїчної доби в історії Київської Русі»:

А) Олега Б) Ігоря

В) Святослава Г) Володимира

78. Зображені на карті межі Київської Русі відносяться до періоду правління

А) Аскольда та Діра

Б) Аскольда, Діра та Олега

В) Олега, Ігоря та Ольги

Г) Ольги, Святослава та Володимира

79. Вкажіть, про кого з київських князів йде мова:

«… виріс і змужнів, став він воїв збирати, багатьох і хоробрих, бо й сам був хоробрий і легкий. Ходячи, яко пардус, багато воєн він чинив. Возів же за собою він не возив, ні котла не брав, ні м’яса не варив… Навіть шатра він не мав, а пітник слав і сідло клав у головах. Такими ж і всі інші вої його були. І посилав він до інших земель послів, кажучи: «Хочу на вас іти».

А) Аскольда

Б) Олега

В) Святослава

Г) Володимира

80. Вкажіть, кого з київських правителів називали «князем-воїном»:

А) Олега

Б) Святослава

В) Володимира Мономаха

Г) Володимира Великого

81. Першими в числі скорених Святославом племен були ...

А) булгари

Б) в’ятичі

В) кривичі

Г) хазари

82. Вкажіть, кого з київських князів стосуються події, описані літописцем:

«Хозари вийшли супроти нього з каганом, князем своїм. І зступилися війська битися, і сталася битва межи ними, і одолів він хозар і город їхній столицю Ітіль, і город Білу Вежу взяв. І ясів він переміг, і касогів, і прийшов до Києва».

А) Аскольда

Б) Олега

В) Святослава

Г) Володимира Великого

83. Вкажіть, кому з київських князів приписує літопис ці слова:

«Сказав … матері своїй і боярам своїм: «Не любо мені в Києві жити. Хочу жити я в Переяславці на Дунаї, бо то є середина землі моєї. Адже там всі добра сходяться: із Греків – паволоки, золото, вино й овочі різні, а з Чехів і з Угрів – серебро й коні, із Русі ж – хутро, і віск, і мед, і челядь».

А) Святославу

Б) Ігореві

В) Володимиру

Г) Олегу

84. Позначте ім’я князя, якому кияни докоряли такими словами:

«Князю! Ти шукаєш чужих земель, а свою рідну зневажаєш!»

А) Аскольд

Б) Олег

В) Ігор

Г) Святослав

http://litopys.org.ua/litop/pics/map_912_972.jpg

85. До якого великого князя звертався візантійський імператор Іоанн Цимісхій із таким посланням:

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a9/Svyatoslav2.jpg

«Вважаю, що ти не забув про поразку батька твого …, який, порушивши клятвений договір, приплив до столиці нашої з величезним військом на 10 тисячах кораблів, а повернувся лише з десятком човнів, сам став передвісником своєї біди. Не згадую я вже про його подальшу жалюгідну долю…»

А) Олега Б) Святослава В) Володимира Великого Г) Ярослава Мудрого

86. Вкажіть, який київський князь загинув у битві з печенігами поблизу Дніпровських порогів:

А) Аскольд

Б) Олег

В) Ігор

Г) Святослав

87. Назвіть події, описані літописцем, які стосуються діяльності князя Святослава Ігоревича:

1) «Хозари вийшли супроти нього з каганом, князем своїм. І зступилися війська битися, і сталася битва межи ними, і одолів він хозар і город їхній столицю Ітіль, і город Білу Вежу взяв. І ясів він переміг, і касогів, і прийшов до Києва».

2) «А було ж печенігів без числа. Виступив тоді він із города, приготував до бою дружину. Зійшлися вони на місці, де ото нині свята Софія стоїть, митрополія руська. І сталася січа люта, і ледве одолів він печенігів під вечір».

А) обидві

Б) 1-ша

В) 2-га

Г) жодна

88. Вкажіть правильне твердження:

А) після смерті Рюрика в 912 р. великим київським князем став його син Ігор, якому вперше вдалося укласти мирну угоду з печенігами

Б) приборкавши повстання деревлян, княгиня Ольга регламентувала стягнення данини, встановивши її розміри та пункти збору

В) у 882 р. Олег, підступно вбивши князів Аскольда і Діра, захоплює владу в Києві та стає повноважним князем, правлячи державою від імені малолітнього Рюрика

Г) упродовж 967-970 рр. князь Святослав здійснив свій перший переможний похід проти Волзької Булгарії

89. *Вкажіть уривки з історичних джерел, у яких йдеться про великого князя київського Святослава Ігоровича:

А) «на другий день посилає до імператора просити миру за такою умовою: [русичі] повинні віддати [візантійцям] Доростол… [візантійці] повинні дозволити привозити до себе хліб…»

Б) «І поставив він кумири на пагорбі, поза двором теремним: Перуна дерев’яного, - а голова його була срібна. А вус – золотий, - і Хорса, і Дажбога, і Стрибога, і Сімаргла…»

В) «Хазари вийшли проти нього з каганом, князем своїм. І зступилися війська битися, і сталася битва між ними, і одолів він хозар і город їхній столицю Ітіль, і город Білу Вежу взяв…»

Г) «Зібрав він воїнів і прийшов до Києва, і вчинив мир із братом своїм Мстиславом. І розділили вони по Дніпру Руську землю: собі узяв сю сторону, а Мстислав – ту…»

Д) «… побачив, що церкву завершено, він помолився Богу, говорячи: «Осе даю церкві сій, святій Богородиці, од маєтності своєї десяту частину. Якщо се одмінить хто, -хай буде проклят…»

Е) «Прийшов у Переяславець. І послав до греків послів, говорячи: «Хочу йти на вас»… І пішов до Царграда, розоряючи міста. І дали йому данину… І повернувся він в Переяславець…»

Ж) «Тепер же поручаю я, - замість себе - стіл свій, Київ, найстаршому синові Ізяславу. А Святославу даю я Чернігів, а Всеволоду - Переяслав, а Ігорю - Володимир, а В’ячеславу - Смоленськ...»

90. Позначте плем’я, у битві з яким загинув київський князь Святослав Ігорович, повертаючись на батьківщину після походу проти Візантії:

А) хозари

Б) авари

В) печеніги

Г) половці

91. Військові походи великого київського князя Святослава Ігоревича призвели до:

А) розширення кордонів держави Б) усунення варягів від влади

В) приєднання земель Київської Русі Г) розорення господарства Русі

92. Розташуйте імена київських князів в хронологічній послідовності:

А) Аскольд

Б) Ігор

В) Олег

Г) Святослав

93. Під «окняжінням земель», що відбувалось в Х ст., розуміють:

А) дарування землі князем за військову службу

Б) завоювання чужих територій

В) запрошення на князівський стіл представника впливового роду

Г) підкорення владі київського князя територій племінних княжінь


1.

а

       

2.

б

а

г

в

 

3.

б

       

4.

б

       

5.

 

г

а

в

б

6.

абд

7.

в

       

8.

вг

9.

а

       

10.

в

       

11.

в

       

12.

а

       

13.

вдеж

14.

а

б

в

 

г

15.

г

д

в

б

 

16.

д

г

б

а

 

17.

в

а

б

д

 

18.

б

       

19.

а

       

20.

б

а

д

в

 

21.

в

б

г

д

 

22.

в

       

23.

в

       

24.

а

в

б

г

 

25.

б

       

26.

б

       

27.

б

       

28.

в

а

д

б

 

29.

г

       

30.

г

       

31.

а

       

32.

в

       

33.

в

       

34.

г

       

35.

б

а

в

д

 

36.

а

       

37.

в

       

38.

в

       

39.

в

       

40.

б

       

41.

а

       

42.

в

       

43.

б

       

44.

а

       

45.

а

       

46.

б

       

47.

в

       

48.

а

       

49.

б

       

50.

в

       

51.

г

       

52.

б

       

53.

в

       

54.

б

       

55.

г

       

56.

а

       

57.

г

       

58.

в

       

59.

б

г

а

в

 

60.

г

       

61.

в

       

62.

д

а

г

в

 

63.

б

       

64.

б

       

65.

абв

66.

г

       

67.

г

       

68.

г

       

69.

в

       

70.

б

       

71.

б

       

72.

абге

73.

б

       

74.

б

в

а

г

 

75.

б

       

76.

б

       

77.

в

       

78.

в

       

79.

в

       

80.

б

       

81.

б

       

82.

в

       

83.

а

       

84.

г

       

85.

б

       

86.

г

       

87.

б

       

88.

б

       

89.

аве

90.

в

       

91.

а

       

92.

а

в

б

г

 

93.

г

       

94.

         

95.

         

96.

         

97.

         

98.

         

99.

         

100.

         

101.

         

102.

         

103.

         

104.

         

105.

         

106.

         

107.

         

108.

         

109.

         

110.

         

111.

         

112.

         

113.

         

114.

         

115.

         

116.

         

117.

         

118.

         

119.

         

120.

         

121.

         

122.

         

123.

         

124.

         

125.

         

126.

         

127.

         

128.

         

129.

         

130.

         

131.

         

132.

         

133.

         

134.

         

135.

         

136.