Історія України: Пам’ятки архітектури та образотворчого мистецтва: Додаток до програми ЗНО: навчальний посібник

УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ТА АВСТРІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЙ У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XIX СТ.

40. ЖИВОПИСНІ ТВОРИ Т. ШЕВЧЕНКА. «АВТОПОРТРЕТ». 1840 Р.

Уявлення про мистецьку спадщину Шевченка доповнюють відомості про понад 270 втрачених і досі не знайдених робіт. Живописні й графічні твори за часом виконання датуються 1830—1861 рр. й територіально пов’язані з Росією.

Україною і Казахстаном. За жанрами — це портрети, композиції на міфологічні, історичні га побутові теми, архітектурні пейзажі й краєвиди.

Вивчення мистецької спадщини Шевченка в наш час дало можливість установити максимально точні дати виконання багатьох його художніх робіт, визначити основні етапи розвитку творчості митця за жанрами, тематикою й формальними ознаками.

За часом виконання всі живописні й графічні твори Шевченка можна поділити на три періоди: від перших робіт доакадемічного часу і до заслання (1830—1847), твори років заслання (1847—1857) і роботи, виконані після повернення із заслання до смерті художника (1857—1861). У межах кожного із цих періодів простежуються й коротші за часом етапи, які об’єднують твори не тільки за певною тематикою, а й за художньою їх вартістю та технічними засобами виконання.