Підручник з Біології і екології (профільний рівень). 10 клас. Задорожний - Нова програма

Основні положення теми «Спадковість і мінливість»

Центральна догма молекулярної біології

Нуклеїнові кислоти

Ознаки

ДНК

РНК

Цукор

Дезоксирибоза

Рибоза

Нітрогеновмісні основи

Г Ц А Т

Г Ц А У

Дволанцюговаструктура

Обов’язково (окрім деяких вірусів); утворена двома антипаралельними ланцюгами

Не в усіх молекулах і не по всій їхній довжині; утворена петлями одного ланцюга, замкненого на себе

Приклади

Хромосомна ДНК, плазміди, ДНК-віруси, мобільні генетичні елементи

Інформаційна РНК, транспортна РНК, рибосомна РНК, РНК-віруси, рибозими, віроїди

Ферменти, що забезпечують передачу спадкової інформації

Назва

Процес

Функція

ДНК-залежні

ДНК-полімерази

Реплікація

Синтез дочірньої ДНК на матриці материнської ДНК

ДНК-залежні

РНК-полімерази

Транскрипція

Синтез РНК на матриці ДНК

Топоізомерази

Реплікація, транскрипція

Зміна топології ДНК шляхом розрізання й повторного зшивання

Гелікази

Реплікація, транскрипція

Розділення комплементарних ланцюгів ДНК

Будова оперона прокаріотичного організму

Будова гена еукаріотичного організму

Закони спадковості

Варіанти взаємодії алелів одного гена

Генетика статі

Неалельна взаємодія генів

Різновид

Сутність

Приклади розщеплень за однією ознакою

Комплементарність

У визначенні ознаки беруть участь два гени

9:6:1; 9:3:4; 9:7; 9:3:3:1

Епістаз

Алель одного гена пригнічує прояв алеля іншого гена

12:3:1; 7:6:3; 13:3 (домінантний епістаз)

9:3:4; 9:7; 13:3 (рецесивний епістаз)

Полімерія

Ступінь прояву ознаки залежить від кількості домінантних алелей полімерних генів

1:4:6:4:1