Підручник з Біології. 9 клас. Задорожний - Нова програма

Узагальнюючі завдання до теми «Хімічний склад клітини та біологічні молекули»

У завданнях 1-9 оберіть одну правильну відповідь.

1. Зображена на мал. 1 структура виконує таку функцію:

а) зберігає і відтворює спадкову інформацію

б) транспортує речовини

в) створює запас поживних речовин

г) каталізує реакції

2. З тих самих мономерів, що й речовина на мал. 1, складається:

а) колаген

б) крохмаль

в) РНК

г) естроген

3. Речовина на мал. 1 може накопичуватися:

а) на зовнішній мембрані мітохондрій

б) у клітинній стінці дріжджів

в) у клітинах печінки людини

г) у хлоропластах кукурудзи

4. Зображена на мал. 2 структура є складовою:

а) клітинної стінки рослин

б) білків

в) РНК

г) внутрішнього шару клітинної мембрани

5. Цифрою 3 на мал. 2 позначено:

а) карбонільну групу

б) гідроксильну групу

в) карбоксильну групу

г) радикал

6. Аміногрупу на мал. 2 позначено цифрою:

а) 1

б) 2

в) 3

г) 4

7. Структура на мал. 2 є мономером:

а) нуклеїнової кислоти

б) білка

в) ліпіду

г) полісахариду

8. Моносахарид на мал. 3 позначено цифрою:

а) 1

б) 2

в) 3

г) 4

9. Структура на мал. 3 є мономером:

а) нуклеїнової кислоти

б) ліпіду

в) білка

г) полісахариду

10. Напишіть назви груп органічних речовин, до яких належать молекули, зображені на малюнках:

11. Розгляньте структурну формулу молекули, зображеної на малюнку. Поясніть, яким чином будова цієї молекули дозволяє їй ефективно виконувати свої функції.

12. Добудуйте комплементарний ланцюг ДНК:

АТТГАЦЦЦГАТТ АГЦ.

13. Установіть відповідність між групами органічних речовин та речовинами, які до них належать.

Групи

1 білки

2 вуглеводи

3 ліпіди

Речовини

а) прогестерон

б) гемоглобін

в) крохмаль

г) інсулін

д) фруктоза

е) тестостерон

Перевірте свої знання з теми «Хімічний склад клітини та біологічні молекули».

Міні-довідник

Відомості про органічні речовини

Структура органічної молекули на прикладі аланіну

Форми органічних молекул

Групи органічних сполук

Основні функціональні групи

Типи зв’язків у молекулі білка

Ковалентні зв'язки

Виникають між атомами елементів у молекулі речовини за рахунок спільних електронних пар. У молекулах білків наявні пептидний і дисульфідний зв'язки. Забезпечують міцні хімічні зв'язки.

Нековалентні зв'язки

У молекулах білків наявні водневі, йонні зв'язки та гідрофобні взаємодії. Забезпечують слабкі хімічні зв'язки.