Підручник з Біології. 9 клас. Задорожний - Нова програма

Узагальнюючі завдання до теми «Надорганізмові біологічні системи»

У завданнях 1—12 оберіть одну правильну відповідь.

1. Сукупність живих організмів, що мешкають у певному середовищі існування й утворюють з ним єдине ціле, — це:

а) вид

б) популяція

в) екосистема

г) біоценоз

2. Морською екосистемою є:

а) тайга

б) естуарій

в) болото

г) тундра

3. Прісноводною екосистемою є:

а) тайга

б) естуарій

в) болото

г) риф

4. Наземною екосистемою є:

а) риф

б) естуарій

в) болото

г) тундра

5. Ярус широколистяного лісу, до якого належать старі дерева дуба:

а) перший

б) другий

в) третій

г) четвертий

6. В екосистемі лісу продуцентом є:

а) мухомор

б) миша

в) липа

г) лисиця

7. Опеньок осінній, який паразитує на деревах сосни, є:

а) продуцентом

б) редуцентом

в) консументом І порядку

г) консументом II порядку

8. Глива звичайна, що руйнує деревину мертвих дерев тополі, є:

а) продуцентом

б) редуцентом

в) консументом І порядку

г) консументом II порядку

9. Абіотичним фактором для миші, що живе в широколистяному лісі, є:

а) лисиця

б) температура повітря

в) інша миша того ж виду

г) кліщ

10. Прикладом хижацтва є взаємодія між:

а) мишею і кліщем

б) мурахами і попелицями

в) мишею і совою

г) двома мишами одного виду

11. Прикладом мутуалізму є взаємодія між:

а) мишею і кліщем

б) мишею і совою

в) двома мишами одного виду

г) мурахами і попелицями

12. Прикладом конкуренції є взаємодія між:

а) мишею і кліщем

б) двома мишами одного виду

в) мишею і совою

г) мурахами і попелицями

13. Напишіть назви компонентів біосфери, до яких належать указані списки об’єктів.

Бактерії, рослини, тварини, гриби

Базальт, граніт

Ґрунт, мул

Вугілля, торф, крейда, кисень і вуглекислий газ атмосфери

а)

б)

в)

г)

14 Установіть відповідність між екосистемами та групами, до яких вони належать.

Екосистеми

1 поле пшениці

2 пустеля

3 Чорне море

4 город

5 тундра

6 ферма з вирощування мідій

Групи

а) штучні екосистеми

б) природні екосистеми

15. Поясніть, чому охорона природних угруповань є важливою для збереження біосфери.

16. Сформулюйте й обґрунтуйте правила, яких ви будете дотримуватися для збереження навколишнього середовища.

Перевірте свої знання з теми «Надорганізмові біологічні системи».