Підручник з Біології. 9 клас. Задорожний - Нова програма

Узагальнюючі завдання до теми «Біорізноманіття»

У завданнях 1—12 оберіть одну правильну відповідь.

1. Основні систематичні категорії запропонував:

а) Ч. Дарвін

б) Ж.-Б. Ламарк

в) Г. Мендель

г) К. Лінней

2. Таксону тварин ряд відповідає таксон рослин:

а) порядок

б) клас

в) відділ

г) родина

3. Таксону тварин тип відповідає таксон рослин:

а) порядок

б) клас

в) відділ

г) родина

4. Схема, що відображає еволюційні зв’язки між таксонами, для яких вона будується, — це:

а) генеалогічне дерево

б) схема схрещування

в) філогенетичне дерево

г) філогенія

5. Систему трьох доменів запропонував:

а) К. Воуз

б) К. Лінней

в) Ч. Дарвін

г) Г. Мендель

6. До домену Еукаріоти належить збудник:

а) грипу

б) холери

в) чуми

г) малярії

7. Неклітинною формою життя є:

а) хламідія

б) гриб пеніцил

в) вірус грипу

г) дизентерійна амеба

8. Організми, клітини яких містять плазміди:

а) тільки бактерії

б) тільки бактерії та архебактерії

в) тільки архебактерії та еукаріоти

г) бактерії, архебактерії та еукаріоти

9. Організми, гени яких містять інтрони:

а) тільки бактерії

б) тільки бактерії та архебактерії

в) тільки архебактерії й еукаріоти

г) бактерії, архебактерії й еукаріоти

10. Організми, клітини яких містять ядра:

а) тільки бактерії

б) тільки бактерії та архебактерії

в) тільки архебактерії й еукаріоти

г) бактерії, архебактерії й еукаріоти

11. Організми, клітини яких мають два ядра та не мають клітинної стінки:

а) інфузорії

б) гриби

в) рослини

г) тварини

12. Організми, клітини яких мають зазвичай одне ядро й клітинну стінку, що містить целюлозу:

а) інфузорії

б) гриби

в) рослини

г) тварини

13. Напишіть назви груп еукаріотів, до яких належать організми, зображені на малюнках:

14. Установіть відповідність між збудниками захворювань та групами, до яких вони належать.

Збудники

1 туберкульозу

2 сказу

3 аскаридозу

4 ботулізму

5 віспи

6 сонної хвороби

Групи

а) Бактерії

б) Віруси

в) Еукаріоти

15. Поясніть, чому віруси виділено в окрему групу й не включено в домени бактерій або архебактерій.

16. Порівняйте між собою гриби й рослини. Укажіть риси схожості й відмінності.

Перевірте свої знання з теми «Біорізноманіття».