Підручник з Біології. 9 клас. Задорожний - Нова програма

Узагальнюючі завдання до теми «Закономірності успадкування ознак»

Ознайомтеся з умовами задачі 1 і дайте відповіді на запитання 1-3. У кожному завданні лише одна правильна відповідь.

Задача 1

У рослини колір пелюсток кодується одним геном. Домінантний алель А забезпечує червоне забарвлення пелюсток, а рецесивний а — біле. Домінування неповне, і гетерозиготні рослини мають рожеве забарвлення пелюсток. Схрестили рослину з червоними й рослину з білими пелюстками.

1. Серед гібридів першого покоління:

а) усі матимуть білі пелюстки

б) усі матимуть червоні пелюстки

в) усі матимуть рожеві пелюстки

г) 50% матимуть білі пелюстки, а 50% — червоні

2. Серед гібридів другого покоління:

а) усі матимуть рожеві пелюстки

б) 50% матимуть червоні пелюстки, а 50% — рожеві

в) 25% матимуть рожеві пелюстки, 50% — червоні, 25% — білі

г) 25% матимуть білі пелюстки, 50% — рожеві, 25% — червоні

3. Якщо гібриди першого покоління від цього схрещування схрестити з особинами з генотипом аа, то серед їхніх нащадків:

а) усі матимуть рожеві пелюстки

б) 50% матимуть червоні пелюстки, а 50% — рожеві

в) 50% матимуть білі пелюстки, а 50% — рожеві

г) 50% матимуть червоні пелюстки, а 50% — білі

Ознайомтеся з умовами задачі 2 і дайте відповіді на запитання 4-6. У кожному завданні лише одна правильна відповідь.

Задача 2

У рослини один ген визначає висоту рослини (домінантний алель А — висока рослина, рецесивний алель а — карликова рослина), а другий ген — забарвлення плодів (домінантний алель В — червоні плоди, рецесивний алель b — жовті плоди). В обох випадках домінування повне.

Схрестили дві рослини, одна з яких має генотип ААbb, а друга — генотип ааВВ.

4. Серед гібридів першого покоління всі будуть:

а) високими з червоними плодами

б) карликовими з жовтими плодами

в) високими з жовтими плодами

г) карликовими з червоними плодами

5. Серед гібридів другого покоління карликові рослини з жовтими плодами будуть становити:

а) 9/16

б) 8/16

в) 3/16

г) 1/16

6. Якщо гібриди першого покоління від цього схрещування схрестити з особинами з генотипом aabb, то серед їхніх нащадків високі рослини з жовтими плодами будуть становити:

а) 1/2

б) 1/4

в) 3/16

г) 1/16

У завданнях 7-12 оберіть одну правильну відповідь.

7. Властивість організму змінювати свою організацію, а також набувати нових ознак у процесі індивідуального розвитку:

а) фенотип

б) мінливість

в) генотип

г) спадковість

8. Г. Мендель сформулював закони спадковості, провівши досліди:

а) з кукурудзою

б) з дрозофілою

в) з житом

г) з горохом

9. Особина з генотипом АаВb утворює гамети:

а) тільки АВ

б) АВ і ab

в) АВ, ab і Аb

г) АВ, ab, Аb і аВ

10. У дрозофіли в соматичних клітинах є по чотири пари хромосом. Тому число груп зчеплення у дрозофіли дорівнює:

а) 2

б) 4

в) 8

г) 16

11. Найменшу кількість генів серед хромосом людини містить:

а) Y-хромосома

б) Х-хромосома

в) хромосома 21-ї пари

г) хромосома 22-ї пари

12. Поясніть, яке значення мають знання про спадковість і мінливість у життєдіяльності людини.

Перевірте свої знання з теми «Закономірності успадкування ознак».