Підручник з Біології. 9 клас. Задорожний - Нова програма

Узагальнюючі завдання до теми «Збереження та реалізація спадкової інформації»

У завданнях 1—12 оберіть одну правильну відповідь.

1. Найменший розмір геному серед наведених організмів має:

а) шовкопряд

б) кишкова паличка

в) тополя

г) людина

2. Ділянка гена, яка розпочинає синтез молекули РНК:

а) промотор

б) термінатор

в) РНК-полімераза

г) ДНК-полімераза

3. Яка фаза є передостанньою фазою мітозу?

а) анафаза

б) метафаза

в) профаза

г) телофаза

4. Кількість нуклеотидів, які входять до складу кодона:

а) 1

б) 2

в) 3

г) 4

5. Ген у клітинах еукаріотів виконує функцію:

а) накопичення поживних речовин

б) реалізації спадкової інформації

в) організації хромосом у мітозі

г) утворення клітинної стінки бактерій

6. Кількість послідовних поділів клітини, які відбуваються в процесі мейозу:

а) 1

б) 2

в) 3

г) 4

7. Видаляється в процесі дозрівання молекули РНК:

а) термінатор

б) промотор

в) екзон

г) інтрон

8. Інтрони присутні:

а) у хромосомі півня

б) у рибосомі евглени

в) у хлоропласті клітини жита

г) у геномі холерного вібріона

9. Етап, під час якого за інформацією, що міститься в ІРНК, синтезується поліпептидний ланцюг молекули білка:

а) транскрипція

б) реплікація

в) репарація

г) трансляція

10. У процесі транскрипції відбувається синтез молекули:

а) РНК

б) ДНК

в) білка

г) ліпіда

11.Водневий зв’язок у тРНК з’єднує:

а) ланцюги двох молекул РНК

б) різні ділянки однієї молекули РНК

в) молекулу РНК і білка

г) різні ділянки однієї молекули білка

12. Яйцеклітини ссавців:

а) не мають джгутиків

б) мають один джгутик

в) мають два джгутики

г) мають багато джгутиків

13. Напишіть назви фаз мітозу:

14. Визначте продукти, які утворюються внаслідок транскрипції і наступної трансляції ділянки ДНК: ТАЦААГГГГТТГАТЦ.

15. Визначте продукти, які утворюються внаслідок транскрипції і наступної трансляції ділянки ДНК: ТАЦАААГГАТТЦАЦТ.

16. Установіть відповідність між типами РНК та функціями, які вони виконують.

Типи РНК

1 ІРНК

2 тРНК

3 рРНК

4 мяРНК

Функції

а) Транспорт амінокислот

б) Утворення пептидного зв’язку

в) Перенесення інформації про структуру білка

г) Регуляція процесів транскрипції

Перевірте свої знання з теми «Збереження та реалізація спадкової інформації».